“İslam iqtisadiyyatı” fənninə aid imtahan suallarıYüklə 16,19 Kb.
tarix04.11.2017
ölçüsü16,19 Kb.
#8204

İslam iqtisadiyyatı”

fənninə aid imtahan sualları


 1. İslam və onun meydana gəlməsinin tarixi-iqtisadi şəraiti.

 2. İslam mənəvi-dini dəyərlər sisteminin formalaşması və onun şərqdə iqtisadi fikrin təşəkkülünə təsiri.

 3. İslam elmi dünya görüşü sistemi və iqtisadiyyat.

 4. “Qurani-Kərim” və islam iqtisadi təlimi.

 5. İslam – XXI əsrdə mənəvi-dini dəyərlərə əsaslanan iqtisadi inkişafın elmi istiqaməti kimi.

 6. islam iqtisadiyyatının nəzəri əsasları.

 7. Sərvət və nemətlərdən zəkat, xüms və könüllü sədəqə vermək.

 8. Məhdud resurslardan fərdi və ictimai mənafelərin əlaqələndirilməsi naminə istifadə.

 9. Sədəqə yoxsulluğun aradan qaldırılmasının ilkin şərti və mənbəyidir.

 10. Qənaətçilik verilmiş nemətlərdən, ruzidən yaradılmış imkandan və sərəncamda olan vaxtdan səmərəli istifadə yoludur.

 11. İsrafçılıq əldə edilmiş sərvətin faydasız istifadəsinin meyarıdır.

 12. İslamda əmlak və mülkiyyət münasibətləri.

 13. Xüsusi mülkiyyət fərdi fəaliyyətinin zəruri şərtidir.

 14. İslamda icazə münasibətləri və onun funksional formaları.

 15. Torpaq və ondan istifadə olunmasında obyektiv və subyektiv sahibolma.

 16. İslamda ticarətə dair əsas davranış qaydaları.

 17. islam bank sisteminin fəaliyyət sistemi.

 18. Kreditor və onun mənfəətdə iştirakı prinsipləri.

 19. İslam iqtisadi sistemində verginin yeri və rolu.

 20. Zəkat vergisinin alınmasının prinsipləri, şərtləri, formaları və növləri.

 21. “İslam iqtisadiyyatı” konsepsiyasının meydana gəlməsinin zəruriliyi.

 22. İslam və milli iqtisadi inkişaf modeli.

 23. İlkin Xilafət dövlətinin iqtisadi əsasları və onun idarəetmə sistemi.

 24. Müasir iqtisadi inkişaf və dövlət.

 25. Müsəlman ölkələrində insan potensialı inkişafının iqtisadi əsasları.

 26. İslamda qadınların iqtisadi fəallıq mühiti.

 27. İqtisadi resurslardan məqsədəuyğun istifadə olunma və iqtisadi inkişaf.

 28. İslam ölkələrində əhali artımı problemləri və islamda əhalinin məşğulluğu.

 29. İslam və istehlak problemi. İstehlak səviyyəsi və milli iqtisadiyyatın miqyası.

 30. Müasir dövrdə islam ölkələrinin sosial-iqtisadi inkişaf meyli.

 31. İslam ölkələrinin iqtisadiyyatlarının regional xüsusiyyətləri.

 32. islam mənəvi dəyərləri ilə regional mənafelərin əlaqəsi.

 33. Dünyada gedən qloballaşma prosesi və milli iqtisadiyyatların formalaşması.

 34. İnkişaf etmiş müsəlman ölkələrinin iqtisadi vəziyyəti.

 35. İqtisadiyyatı formalaşmamış və dağılmış müsəlman ölkələrinin iqtisadi vəziyyəti.

 36. İslam iqtisadi sistemində verginin yeri və rolu.

 37. İslam iqtisadiyyatının idarəetmə sistemi.

 38. İslam ölkələrində milli iqtisadiyyatların yaxınlaşması prosesi.

 39. İslam ölkələrinin iqtisadiyyatının inkişaf meyli.

 40. İslamda mənəvi-dini dəyərlər sisteminin formalaşması və onun iqtisadi fikrin formalaşmasına təsiri.

 41. İslam elmi dünya görüşü və iqtisadiyyat.

 42. islam iqtisadi-nəzəri fikri və prinsipləri.

 43. İslamda sərvət və nemətlərin zəkat, xüms və könüllü sədəqə vermək.

 44. Xüsusi mülkiyyətt –iqtisadi fəaliyyətin zəruri şərtidir.

 45. İslamda icarə münasibətlərinin zəruri formaları.

 46. İslam və milli iqtisadi inkişafın xüsusiyyətləri.

 47. İslam ölkələrində əmək potensialı və onun inkişafının iqtisadi əsasları.

 48. İslamda istehlak problemləri.

 49. İslamda qadınların iqtisadi fəallığının vəziyyəti.

 50. İslam ölkələrinin milli iqtisadiyyatlarının yaxınlaşmasının prinsipləri və qanunauyğunluqları.

 51. İslam ölkələrində yoxsulluğun aradan qaldırılması və azaldılması.

 52. İsrafçılıq əldə edilmiş sərvət və nemətlərin faydasız istifadə edilməsinin meyarıdır.

 53. İslamda ticarət münasibətləri azad sahibkarlığın formalaşmasının əsas atributudur.

 54. İslam inkişaf bankı.

 55. Zəkat faydalı fəaliyyətin zəruri yolu kimi.

 56. Müsəlman və qeyri-müsəlman ölkələrinin inteqrasiya prosesinin dərinləşməsi.

 57. İslamda dövlətin və iqtisadiyyatın qarşılıqlı əlaqəsi.

 58. Dövlətin ənənəvi funksiyaları və islam iqtisadiyyatında onların rolu.

 59. Xarici ticarət və iqtisadi əlaqələrin inkişafı.

 60. İnsan və sərbəst (azad) vaxt amili.

 61. İslamda qadın əməyinə olan münasibət.

 62. Təbii resurslar və onların əvəz olunması problemi.

 63. İnkişaf etmiş müsəlman ölkələrinin iqtisadi vəziyyəti.

 64. Sənayedə inkişaf etmiş islam ölkələrinin iqtisadi vəziyyəti.

 65. İnkişaf etməkdə olan müsəlman ölkələrinin iqtisadi vəziyyəti.

 66. Zəif inkişaf etmiş müsəlman ölkələrinin iqtisadi vəziyyəti.

 67. Qlobal dünya maliyyə-kredit böhranının dünya müsəlman ölkələrinin iqtisadiyyatına təsiri.

 68. Dünya müsəlman ölkələrində islam maliyyə sisteminin yaranması.

 69. Azərbaycanda faizsiz bank sisteminin qurulmasının əsas şərtləri.

 70. “İslam iqtisadiyyatı” konsepsiyası və onun meydana gəlməsinin zəruriliyi.

 71. İslam və dünyəvi iqtisadi sistemlər.

 72. İslam iqtisadi sistemində verginin yeri və rolu.

 73. İslam ölkələrinin regional xüsusiyyətləri.

 74. Dünya bank sistemi ilə islam bank sistemi arasında əsas fərqli cəhətlər.

 75. İslam vergi sistemi və onun formaları.
Yüklə 16,19 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə