Ile gerçekleştirir. Birincisi, sadece en iyi karıncalara feromen bırakması izin verilmesiYüklə 445 b.
tarix06.05.2018
ölçüsü445 b.
#42242ile gerçekleştirir. Birincisi, sadece en iyi karıncalara feromen bırakması izin verilmesi,

 • ile gerçekleştirir. Birincisi, sadece en iyi karıncalara feromen bırakması izin verilmesi,

 • diğeri ise bir şehirden diğer bir şehre gidilirken denge unsuru olarak bir pseudo-

 • random orantı kuralı kullanılmasıdır. 1997’ de ise Hoos ve Stutzle feromen izini

 • maximum ve minimum aralıklarda sınırlayan MIN-MAX Ant System adında bir

 • algoritma önermişler, 1999’ da Bullnheimer, Hartl ve Stauss ASRank adı altında

 • Elitist Strategy nin gelişmiş bir çeşidini sunmuşlardır. Bu algoritmaya göre her tur

 • sonunda karıncalar tur uzunluklarına göre sıralanmakta, sadece sıralamadaki belli

 • sayıda en iyi karıncaların ve o ana kadarki en iyi karıncanın belli bir miktara göre

 • feromen bırakmasına izin verilmektedir. Bu temel algoritmalardan başka daha bir

 • çok algoritma ACO alanında geliştirilmiş ve geliştirilmektedir. İşte AS den bu güne

 • kadar bu kadar gelişim gösteren ACO algoritmaları bugün NP-Hard (Zor)

 • problemlerin çözümünde genetik algoritmalar, tavlama benzetimi, tabu

 • araştırmaları gibi diğer meta-sezgisel yaklaşımlı rakiplerine rağmen en iyi

 • algoritmalar haline geldiler.KARINCA SİSTEMİ

 • KARINCA SİSTEMİ

 • Karınca kolonileri meta sezgiseli, doğal karıncaların yuvaları ile besin kaynakları arasında izledikleri yolların

 • izlenmesi sonucu ortaya çıkan bilimsel gerçekler üzerine doğmuştur. Gerçek karıncalar ile ilgili deneyler

 • Goss ve arkadaşları [4] tarafından 1989 yılında laboratuar ortamında yetiştirilmiş karınca kolonileri üzerinde

 • yapılmıştır. Bu çalışmalarda elde edilen sonuçlar; Pek çok karınca türü neredeyse kördür, karıncalar

 • yuvalarından yiyecek kaynağına veya tersi yönde hareket ederlerken geçtikleri yollara feromen adı verilen bir

 • tür kimyasal madde bırakmaktadırlar, karıncalar bir yol seçmelerigerektiği zaman bu seçimi alternatif yollar

 • üzerine bırakılmış olan feromen madde yoğunluğuna göre belirlemektedirler ve karıncaların bu hareketleri

 • merkezi bir kontrol ile sağlanmamaktadır şeklinde özetlenmiştir. Karıncaların yuvaları ile yiyecek kaynağı

 • arasındaki hareketleri Şekil 1’degösterilmiştir[5]. Şekil1’de görüldüğü gibi,karıncalar yuvalarının etrafındaki

 • alanda yiyecek kaynaklarını rassal bir şekilde ararlar. Bir karınca bir yiyecek kaynağı bulduğu zaman kaynağın

 • kalitesini veya miktarını değerlendirir ve bir miktar yiyecek alarak yuvasına geri döner. Bu geri dönüş sırasında,

 • bulduğu yiyecek kaynağının kalitesi veya miktarıyla doğru orantılı olacak şekilde kullandığı yola feromen maddesi

 • koyar. Böylece diğer karıncalar bu yolun sonundaki yiyecek kaynağının kalitesi veya miktarı konusunda bilgi

 • sahibi olurlar. Yuvaya yakın kaynaklara ulaşmak daha kolay olacağı için bu bölgelerde feromen

 • maddesinin yoğunluğu daha fazla olacaktır. Karıncaların bu hareketlerinin sayısal bir örneği Şekil 2’de verilmiştir

 • [6]. Karıncaların bu önemli özellikleri Hewlett-Packard ve British Telecom’daki araştırmacılar tarafından

 • iletişim ağlarının dengelenmesi ve mesaj rotalaması problemlerinde kullanılmıştır [7]. Burada ağ üzerinde

 • yapay karıncaların feromen bırakma ve bu bilgiyi kullanma özellikleri simule edilmiş ve elde edilen

 • sonuçlara göre rotalama yapılmıştır. Doğal karıncaların bu davranış kalıplarının, özellikle en kısa yol problemleri

 • olmak üzere, pek çok kombinatoriyel optimizasyon probleminde kullanılabileceği ilk kez 1992 yılında Marco

 • Dorigo ve arkadaşları tarafından ortaya atılmıştır [8].Karıncaların doğal hareketleri ile kombinatoriyel

 • optimizasyon problemlerinin uyuşan karakteristikŞekil 1. a) Karıncalar A-E arasındaki yolu izlemektedirler. b)Yolun bir yerine bir

 • Şekil 1. a) Karıncalar A-E arasındaki yolu izlemektedirler. b)Yolun bir yerine bir

 • engel konulmuştur ve karıncalar hangi yönü seçeceklerine rasgele karar verirler.

 • c)Kısa olan yolda daha fazla feromen birikir.Şekil 2. A) Karıncalar bir karar noktasına gelirler. B) Bir kısım karınca yukarıdaki

 • Şekil 2. A) Karıncalar bir karar noktasına gelirler. B) Bir kısım karınca yukarıdaki

 • yolu bir kısmı ise aşağıdakini seçer. Seçim tümüyle rassaldır. C) Karıncalar

 • neredeyse sabit bir hızda yürüdükleri için aşağıdaki ve kısa olan yolu seçen

 • karıncalar turlarını daha çabuk bitirirler ve bir sonraki karar noktasına daha çabuk

 • ulaşırlar. D) Kısa olan yolda feromen birikmesi daha fazla olur.özellikleri;Gerçek karıncaların arama alanı ile kombinatoriyel problemlerin mümkün

 • özellikleri;Gerçek karıncaların arama alanı ile kombinatoriyel problemlerin mümkün

 • sonuçlar kümesi, bir kaynaktaki yiyecek miktarı ile amaç fonksiyonu, feromen madde ile hafıza’dır [9].Karınca Kolonileri Meta sezgiselinden türetilmiş ve çeşitli problemlerin çözümünde kullanılan çok sayıda algoritma vardır. Bu algoritmalar formülasyon olarakbirbirinden ayrılmakta fakat hepsi karınca kolonileri metasezgiselinin ortak özelliklerini Kullanmaktadır.Karınca Sisteminin İşleyişi

 • Karınca Sisteminin İşleyişi

 • Karınca sisteminin işleyişi, tüm mümkün komşu düğüm noktalarının gösterildiği bir

 • grafik üzerinde gösterilecektir. Bu grafikte, t=0 anında tüm karıncalar başlangıç

 • noktasındadırlar.Sistemin başlangıç konumu Şekil 3’de gösterilmiştir [2]. Şekil 3’de

 • gösterilen sistem, 3 iş ve 4 adet makineden oluşan bir atölye sistemi olarak

 • düşünülebilir.Şekil 4’de karınca aynı düğüm noktasını bir kez daha seçememe kısıtı altında, tüm

 • Şekil 4’de karınca aynı düğüm noktasını bir kez daha seçememe kısıtı altında, tüm

 • düğüm noktalarını seçer ve bir tur böylece bitmiş olur. Karıncanın seçtiği tüm düğümler

 • Şekil 5’de gösterilmiştir.Geliştirilmiş Karınca Sistemleri

 • Geliştirilmiş Karınca Sistemleri

 • Max-Min Karınca Sistemi: Max-Min karınca sistemi, karınca sistemiyle aynı olasılık

 • fonksiyonunu kullanmaktadır. İki algoritma arasındaki farklılık feromen

 • güncelleştirmesindedir [11]. Max-Min karınca sisteminde, bulunan iyi sonuçlardan

 • daha fazla faydalanabilmek için, her tur sonunda sadece bir ve en iyi sonucu bulan

 • karıncanın feromen eklemesine izin verilir. Ayrıca karıncaların sürekli aynı sonucu

 • bulmasını önlemek için max-min karınca sistemi algoritmasında feromen

 • güncelleştirmesine dair bir üst limit ve alt limit belirlenir. Son olarak, bu

 • algoritmada problemin başlangıcında tüm feromen miktarları belirlenen üst limite

 • eşitlenir [12].Mertebe Temelli Karınca Sistemi: Bu algoritma da karınca sistemi

 • formülasyonunu kullanmaktadır fakat farkı feromen madde güncelleştirmesinde

 • olmaktadır [13]. Bu algoritmada yalnızca en iyi çözümü bulan karınca ve o tur içerisinde

 • iyi çözümler bulan belli sayıda karıncanın feromen eklemesine izin verilmektedir.3. ANT SYSTEM ALGORİTMASI

 • 3. ANT SYSTEM ALGORİTMASI

 • Karıncaların feromen bırakma ve takip etme mantığı üzerine kurulu olan ilk algoritmadır. Bu algoritmadan kastedilen yukarıda da bahsedildiği gibi Ant-Cycle algoritmasıdır. Bu algoritma ilk olarak Travelling Salesman Problem(TSP) problemi üzerinde

 • denenmiştir. TSP problemi bir kişinin, verilen şehirler üzerinden sadece bir kez geçmek şartıyla, tüm şehirleri dolaşarak en kısa turu bulması problemidir. Bu problem NP-Hard bir problemdir. Şekil 1’de de gösterildiği gibi bir çok tur ihtimali

 • bulunmaktadır ve normal algoritmik yöntemlerle zaman karmaşıklığı O(n!) dir.ilk olarak TSP nin seçilmesinde ise;

 • ilk olarak TSP nin seçilmesinde ise;

 • Shortest path problemi olduğu için kolay

 • adapte edilebilir olması

 • NP-hard bir problem olması

 • Çokça kullanıldığı için başka algoritma

 • testleriyle kolayca karşılaştırılabilir olması Herkesin kolayca anlayabileceği bir problem

 • olması

 • rol oynamıştır.[4]

 • Ant System algoritmasında, karıncalar sonucu sırayla çizgedeki (graph) şehirleri gezerek paralel bir şekilde çözerler. Her karıncanın bir şehirden diğerine geçmesinde olasılığa dayalı bir kural uygulanır. Karınca k nın t. turunda i şehrinden j şehrine geçerken uygulanan olasılık fonksiyonu pkij (t) aşağıdakilere bağlıdır;

 • j şehrine gidilip gidilmediği ve ziyaret

 • edilmemiş şehirler: Her sanal karınca

 • gerçeğinden farklı olarak daha önce uğradığı

 • yerlerin listesini tutar (Tabu Listesi). Tur

 • sonunda liste tamamen dolarken yeni bir tur

 • için liste yenilenir.

 • Problem boyunca sabit kalan ve sezgisel

 • seçimliliği etkileyen sezgisel değer ηij : Bu

 • değer TSP için görünürlük (visibility) olup

 • iki şehrin arasındaki uzaklığın tersidir

 • (1/dij ).

 • İki şehir arasındaki feromen miktarı:

 • Karıncaların turları sonunda attıkları turun

 • uzunluğuna bağlı olarak bıraktıkları

 • feromen miktarıdır. Bu değer problem

 • devam ettikçe değişir ve öğrenilmiş yönleri

 • seçmede etkin rolü oynar.Bu fonksiyon aşağıdaki gibi formülize edilir.

 • Bu fonksiyon aşağıdaki gibi formülize edilir.Diğer önemli bir parametre ise sistemde var olan

 • Diğer önemli bir parametre ise sistemde var olan

 • karınca sayısıdır. Kullanılan karınca sayısı çok fazla olursa sub-optimal sonuçlara

 • neden olurken, bu sayının az olması feromen buharlaşması nedeniyle beklenen

 • kollektif çalışma özelliği kaldıracaktır. O yüzden Dorigo karınca sayısının şehirlere

 • eşit olmasını (m = n) ve karıncaların başlangıçta rasgele şehirlere dağıtılmalarını uygun

 • bulmuştur.Bu verilen bilgilere göre AS algoritması Şekil 2’deki gibidir.Şekil 2. Ant System Algoritması

 • Şekil 2. Ant System AlgoritmasıSon olarak bu konuda yapılan araştırmalar ve testler sonucunda şunu söyleyebiliriz ki;

 • Son olarak bu konuda yapılan araştırmalar ve testler sonucunda şunu söyleyebiliriz ki;

 • Algoritma O(t.n2.m) (eğer n = m ise O(t.n3))

 • zamanda çözüm yapar.(t = NCMAX).

 • Problemin doğru çözülmesinde parametre

 • ayarlarının güzel yapılması etkilidir. Yanlış

 • verilen kararlarla çalışan algoritma iyi

 • sonuçlar vermez. Parametre değerlerinin

 • seçim kuralları ise yapılan bir çok deney

 • sonucunda anlaşılmıştır.

 • Bu algoritma yalnızca küçük ölçekli

 • TSP’lerde (75 şehirden az) optimal sonuçlar

 • üretirken daha büyük ölçeklilerde optimal

 • sonuçlardan uzaklaşılır. Bu ise bu algoritma

 • üzerinde düşünülüp yeni stratejilerin

 • bulunmasına (Örneğin Elitist Strategy)

 • olanak tanımıştır.4. EĞİTİMDE GÖRSELLE ŞTİRME VE ALGORİTMA SİMÜLASYONU

 • 4. EĞİTİMDE GÖRSELLE ŞTİRME VE ALGORİTMA SİMÜLASYONU

 • Bir çok öğrenci, bazı algoritmaların anlaşılması ve analiz edilmesinin zor olduğunu

 • söylerken eğitmenler de yine bazı algoritmaların anlaşılmasının zorluğundan

 • bahsederler.Bunun en büyük sebeplerinden birisi de algoritmaların soyut verilerden

 • oluşması ve karmaşık bir yapıya sahip olmalarıdır. Algoritma simülasyonları ve

 • görselleştirilmesi, algoritmaları grafiksel olarak göstererek, öğrencilerin ve eğitmenlerin

 • bu problemine çözüm bulmak için geliştirilen yazılımlardır.[5]Kara tahtaya yapılan ve

 • kitaplardaki grafiksel gösterimler ve anlatımlar da öğrenmeyi sağlayabilir ama dinamik

 • ve sembolik resimlerle ifade edilmiş bir görselleştirme,algoritmanın mantığının

 • anlaşılmasında daha etkili olacaktır. Fakat bu bir gerçek olmasına rağmen bu

 • tip görselleştirme uygulamaları çok yaygınlık kazanmamıştır. Bunun sebepleri ise

 • eğitmenlerin;

 • Bu uygulamaları öğrenmek için yeterli

 • zamanlarının olmaması

 • Bunların diğer sınıf aktivitelerinin

 • zamanından çalacağı düşünmeleri

 • Bu tip uygulamaların çok zaman alıcı ve

 • güç olmasından dolayı çekinmeleri

 • Bu uygulamaları eğitimsel olarak faydalı

 • bulmamaları olarak söylenebilir.[5]Bu dört sebep bir algoritma simülasyonu yaparken bir köşeye bırakılamaz.

 • Bu dört sebep bir algoritma simülasyonu yaparken bir köşeye bırakılamaz.

 • Çünkü yapılan test ve deneyler ne kadar da bu gösterme ve simülasyonların

 • öğrenmede etkili olduğunu gösterse de [5][6][7]var oluş amaçlarına (öğrenmeye

 • yardımcılık) ulaşamayan simülasyonların gerçekleştirilmesi, hem zaman kaybı

 • hem de hüsranla sonuçlanacaktır. Bu yüzden simülasyonu tasarlarken onu

 • etkin yapacak etkenler iyice düşünülüp ona göre karar verilmesi gereklidir.

 • Algoritma simülasyon ve görselleştirimlerinin bir başka kullanım sebebi ise

 • konuya ilgiyi arttırmak ve konuyu daha zevkli bir hale getirmektir. Özellikle

 • yukarıda bahsedilen Karınca Kolonisi Optimizasyonu algoritmaları gibi yeni

 • gelişmekte ve kullanımı gittikçe yaygınlaşmakta olan bu tip algoritmalara

 • dikkat çekebilmek ve bunlara ilgiyi arttırmak için simülasyonlar

 • gerçekleştirmek algoritmanın öğreniminden çok daha farklı kazanımları

 • sağlayabilir.5. UYGULAMA

 • 5. UYGULAMA

 • Uygulamamızda ACO algoritmalarının önemini ve çıkış

 • Noktasını göz önüne alarak ACO

 • algoritmalarının ilki olan Ant Sistem algoritmasının uygulaması ve

 • görselleştirmesi gerçekleştirilmiştir. İnternet üzerinden de

 • işletilebilen bu Ant System Algoritması simülasyonu yoluyla;

 • Ant Colony Optimization algoritmalarını

 • öğrenciye daha iyi tanıtmak, öğretmek ve bu

 • konuya olan ilgilerini arttırmak

 • Ant System algoritması etkileyen

 • parametrelerin daha iyi anlaşılmasını

 • sağlamak

 • amaçlanmıştır. Daha önce de bahsettiğimiz gibi eğer etkin bir

 • simülasyon yapmak istiyorsak kararlarımızı amaca uygun

 • vermek zorundayız. Bu yüzden bu simülasyonu geliştirirken

 • amacımıza uygun olacak şekilde bazı kriterleri gerçekleştirdik.

 • Bunlar;

 • Ant System algoritmasının doğasına uygun olacak şekilde

 • simülasyonu gerçekleştirmek • Diğer ACO algoritmaları yerine Ant System algoritmasını ve

 • problem olarak TSP yi seçmek. Bu ACO algoritmalarının çıkış

 • noktasını anlatabilmek için önemlidir.Şekil 3 ve şekil 4’de görüldüğü gibi kullanıcıların şehirleri istedikleri gibi

 • Şekil 3 ve şekil 4’de görüldüğü gibi kullanıcıların şehirleri istedikleri gibi

 • şehireklemelerine izin vererek farklı koşullarda çalışan algoritmanın çalışmasını

 • göz ile analiz edebilmeleri sağlamak.Şekil 5’te de gösterildiği gibi algoritmada kritik rol oynayan parametreleri

 • Şekil 5’te de gösterildiği gibi algoritmada kritik rol oynayan parametreleri

 • değiştirmeolanağı sağlanarak parametre etkilerinin daha kolay anlaşılmasını

 • sağlamak. Çünkü görsel olmayan çözümlerde sadece sonuçla

 • incelenebildiğinden bu etkiler fazla anlaşılamayabilmektedir.Şekil 6. Simülasyonun Adım Adım Çalışması (Kırmızı yollar o anki en iyi turu, açık

 • Şekil 6. Simülasyonun Adım Adım Çalışması (Kırmızı yollar o anki en iyi turu, açık

 • mavi Kesikli çizgili yollar ise o anki turunu tamamlayan karıncanın turunu

 • göstermekte)6. SONUÇLAR

 • 6. SONUÇLAR

 • Sürü zekası uygulamaları yapay zeka ve yapay yaşam kapsamı altındaki

 • multi-agent sistem yaklaşımları olup optimizasyon problemleri,robotbilim,

 • telekomünikasyon, veri madenciliği gibi bir çok konuda başarı sonuçlar

 • veren uygulamalardır. Bunlardan biri olan Karınca Kolonisi Optimizasyonu

 • Algoritmaları da zamanla geliştikçe yapay zekanın önemli bir alanı olan TSP

 • gibi NP-Hard problemlerin çözümünde genetik algoritmalar gibi rakiplerine karşı

 • üstünlüğünü göstererek önemini daha da arttırmaktadır.Fakat bu konunun

 • bilgisayar bilimlerinden başka biyoloji ile ilintili olması ve tamamen

 • formülizasyona dayalı ve dağınık bir yapıda olan algoritmalardan oluşması

 • konuya adaptasyonu ve öğrenmeyi güçleştirmektedir. Algoritma simülasyonları

 • ise öğrenme sürecini kısaltan uygulamalardır. Geliştirdiğimiz uygulamada

 • bu kriterler göz önüne alınarak bir simülasyon gerçekleştirilmiştir. Bu

 • yöntemlerin çıkış noktası olan Ant System algoritmasını görselleştirmek

 • yoluyla kullanıcıların konuya hızlı uyum sağlaması

 • hedeflenmiştir. Kritik rol oynayan parametrelerin ve karınca davranışlarının

 • etkileri grafiksel olarak görselleştirilerek daha iyi verim alınmıştır. Karmaşık

 • görünmesi nedeniyle beklenenden az kişinin çalışma ve araştırmalar yapmakta

 • olduğu bu alan grafikler yardımı ile eğlenceli hale getirilmiştir.Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə