I kurs “Coğrafiya”fənnindən imtahan suallarıYüklə 17,96 Kb.
tarix24.10.2017
ölçüsü17,96 Kb.
#6529

I kurs

Coğrafiya”fənnindən imtahan sualları

1. Fiziki cografyanın məqsədi və məzifələri

2 .Yerin planetar inşafı mərhərhələsi

3 .Təzyiq qurşaqları

4 .Gunəş


5. Coğrafi təbəqənin əsas xusussiyyətləri

6 .Topoqrafik xəritələr

7 .Atmosferdə teperaturun dəyişməsi

8 .Qabarma və çəkilmə hadisəsi

9 .Yer kurəsində həyatin geolji inkişaf mərhələri


10. Daxili planetlər .

11.Küləklər.
12.Mexaniki tərkibinə görə torpağın növləri.

13.Xəritələrdə məsafələrin təyin edilməsi.

14.Su kütlələri.

15.Cografi təbəqə.

16.Günəş radiasiyası.

17.Xarici planetlər.

18.Yeraltı sular.

19.Dalğalar.

20.Günəş sistemi.

21.Subtropik iqlim qurşağı.

22.Zəlzələlər və onlzrın növləri

23.Atmosferin ümumi sirkulyasiyası

24.Okean sularında təzyiq

25.Buzlaqlar

26.Torpaqlarən ekologiyası

27.Coğrafi təbəqənin iinkişaf mərhələləri

28.Platformalar

29.Təbii zonalar.

30.Çay şəbəkəsinin sıxlığı,çayin su sərfi,çayin düşməsi,çayın meyilliyi.

31.Vulkanlar.

32.Hava və iqlim.

33.Atmo0sferin quruluşu.

34.Düzənliklər.

35.Yerin günəş ətrafinda hərəkətinin coğrafi nəticələri.

36.Yerin forma və ölçüləri.

37.Coğrafi zonallıq.

38.Torpaq əmələgətirən amillər.

39.Çay eroziyası.

40.Kartoqrafik proyeksiyalar.

41.Təbii komplekslər.

42.Yerin geoloji inkişaf mərhələsi.

43.Atmosfer cəbhələrİ

44 Coğrafi təbəqənin inkişafında biogen mərhələsi

45.Havanın temperatur rejimi.

46.Okean cərəyanları.

47.Bataqlıqlar.

48.Atmosfer yağıntılarının yer kürəsində paylanması

49.Miqyasına gorə xəritələrin növləri.

50.Təbiətdə maddələrin dövranı.

51.Ekzogen mənşəli relyef formaları.

52.Kartoqrafik təsvirlərdən istifadə.

53.Hidrosferin yaranması.

54.Ekologiya və siyasət.

55.Litosfer tavaları.

56.Geoxronoloji cədvəl.

57.Göllər.

58.Buxarlanma və buxarlanma qabiliyyəti.

59.Coğrafi təbəqənin ritmliyi

60.Ilkin və biogenəqədrki mərhələ

61.Okean sularının temperaturu

62.Hava kütlələri

63.Atmosferin əhəmiyyəti.

64.Yerin əmələgəlməsi haqqında elmi fərziyyələr.

65.Havadan tökülən yağinti növləri.

66.Okean sularının fiiki kimyəvi xassələri.

67.Dağlar.

68.Xəritələr.

69.Havanın rütubətliliyi.

70.Yerin öz oxu ətrafında hərəkəti zamanı qurşaq vaxtının yaranmasının təhlili.

71.Dünyada torpaqların yayılması

72.Tematik xəritələr.

73.Yerin öz oxu ətrafında hərəkəti zamanı qurşaq vaxtının yaranmasının təhlili.

74.Buluddan tökülən yağıntı növləri.

75.Çaylar.

76.Litosferin ekologiyası.

77.Torpaqların ekologiyası.

78.Okeanlarda dinamik proseslər.

79.Okean dibinin relyefi.

80.Torpaq.Torpaqların meliorasiyası və rekuitivasiyası.

81.Mülayim iqlim qurşağı.

82.Yer qabığı.

83.Landşaftlar.

84.Müasir tektonik hərəkətlər.Fəal tektonik zonalar.

85.Ay Yerin peykidir.

86.Geosinklinallar.

87.Yerin daxilində yüksək temperaturun yaranmasdı.

88.Atmosferin ekologiyası.

89.Əsas iqlim qurşaqları.

90.Dünya okeanı və quru suları ilə bağli problemlər.

91.Biosferin yaranması və inkişafı.

92.Cografi təbəqənin bütövlüyü.

93.Hidrosferin ekologiyası.

94.Atmosferin tərkibi.

95.Yer maqnetizmi.

96.Torpaq profili.

97.Biosferin ekologiyası.98.Relyef formaları və onların təsnifatı.


Yüklə 17,96 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə