Hemijska kinetika brzina reakcijeYüklə 455 b.
tarix02.03.2018
ölçüsü455 b.
#28784


HEMIJSKA KINETIKA

 • BRZINA REAKCIJE

 • FAKTORI UTICAJA

 • HEMIJSKA RAVNOTEŽA


HEMIJSKA KINETIKA

 • Hemijska kinetika je deo hemije koji se bavi proučavanjem brzine odvijanja hemijskih reakcija.

 • Proučava se:

 • određivanje brzine hemijske reakcije

 • uticaj pojedinih faktora na brzinu reakcije

 • mehanizam odvijanja reakcijeDEFINICIJA BRZINE HEMIJSKE REAKCIJE

 • Brzina hemijske reakcije je promena koncentracije reaktanata ili proizvoda reakcije u jedinici vremena.Brzina hemijske reakcije

 • Za hemijsku reakciju prikazanu opštom hemiskom jednačinom:

 • X + 2 Y  3 Z

 • Brzina reakcije se može izraziti kao:ŠTA UTIČE NA BRZINU HEMIJSKE REAKCIJE?

 • Priroda reaktanata i proizvoda reakcije

 • Temperatura

 • Koncentracija reaktanata

 • Dodirna površina

 • Prisustvo katalizatoraODVIJANJE HEMIJSKE REAKCIJE TEORIJA SUDARA

 • Kada se izmešaju reaktanti da bi došlo do hemijske reakcije to jest do nastajanja proizvoda reakcije potrebno je:

 • Čestice reaktanata se moraju sudariti

 • Čestice treba da imaju dovoljnu energiju

 • Čestice treba da se sudare sa pogodnom orjentacijom

 • Ispunjavanje ovih uslova dodvodi do efikasnog sudara.TEORIJA SUDARA

 • Cl + NOCl  NO + Cl2ENERGIJA AKTIVACIJE

 • Energija aktivacije, Ea, je minimalna energija potrebna za početak hemijske reakcije

 • Energija potrebna za nastanak prelaznog stanja.UTICAJ TEMPERATURE NA BRZINU HEMIJSKE REAKCIJE

 • Sa porastom temperature raste i brzina hemijske reakcijeUTICAJ TEMPERATURE NA BRZINU HEMIJSKE REAKCIJE

 • Sa porastom temperature znatno raste udeo molekula sa energijom koja je veća od Ea.Sa porastom temperature brzina hemijske reakcije raste eksponencijalno

 • Vant Hofovo pravilo: Pri porastu temperature za 10 o brzina hemijske reakcije se povećava 2 – 4 puta.

 • Temperaturni koeficijent brzine hemijske reakcije je odnos konstante brzine na temperaturi t+10o prema konstanti brzine iste reakcije na temperaturi t.Sa porastom temperature brzina hemijske reakcije raste eksponencijalno

 • Temperaturni koeficijent brzine neke hemijske reakcije je γ = 2. Koliko će se povećati brzina reakcije ako se temperatra povisi za 100o.Uticaj dodirne površine

 • Ako se smanji veličina čestica reaktanata povećava se broj molekula na površini koji mogu reagovati.

 • Zbog toga reakcija protiče brže.Uticaj katalizatora

 • Katalizatori su supstance čije prisustvo u reakcionoj smeši menja brzinu reakcije (najčešće povećavaju brzinu reakcije).

 • Karakteristike delovanja katalizatora:

 • Deluju u maloj količini

 • Ne učestvuju u hemijskoj reakciji

 • Ubrzavaju samo termodinamički moguće reakcije

 • Specifičnost delovanja

 • Ne utiču na položaj hemijske ravnotežeKatalizatori

 • Supstance koje se lako oksiduju i redukuju (NO)

 • Voda

 • H+ i OH- joni

 • Metali posebno plemeniti (Ag, Au) i oni iz VIII grupe (Co, Fe, Ni...)

 • Oksidi metala (Al2O3, V2O5, Fe2O3....)Kataliza

 • Proces u kome katalizatori deluju na brzinu hemijske reakcije naziva se kataliza.

 • Postoji:

 • HOMOGENA KATALIZA – reaktanti i katalizator čine jednu fazu (imaju isto agregatno stanje)

 • HETEROGENA KATALIZA - reaktanti i katalizator su u različitim fazamaMehanizam delovanja katalizatora

 • Katalizatori snižavaju energiju aktivacije hemijske reakcije

 • Sa sniženom Ea veliki broj molekula može efikasno reagovati dajući proizvodeUTICAJ KONCENTRACIJE REAKTANATA NA BRZINU HEMIJSKE REAKCIJE

 • Povećanjem koncentracije reaktanata povećava se broj efikasnih sudara, pa je i brzina reakcije veća.

 • Za razliku od uticaja temperature, brzina hemijske reakcije se povećava srazmerno povećanju koncentracije reaktanata.Zakon o dejstvu masa

 • Brzina hemijske reakcije srazmerna je proizvodu koncentracija reaktanata pri konstantnoj temperaturi.

 • H2(g) + I2(g) → 2 HI(g)

 • v = k ∙ [H2] ∙ [I2]

 • k – konstanta brzine hemijske reakcije

 • Konstanta brzine hemijske reakcije je brzina hem. reakcije pri jediničnim koncentracijama.

 • kada je [H2] = [I2]=1 onda je v = kZakon o dejstvu masa

 • U izraz za brzinu hemijske reakcije ulaze koncentracije samo onih komponenti čije se koncentracije mogu menjati, a to su gasovi i supstance u rastvoru.

 • C(s) + O2(g) → CO2(g) v = k[O2]

 • 2 SO2(g)+O2(g)2 SO3(g) v = [SO2]2 [O2]Promena brzine hemijske reakcije sa vremenom

 • Usled smanjenja koncentracije reaktanata u toku odvijanja hemijske reakcije (zbog nastajanja produkata) brzina hemijske reakcije opada sa protokom vremena.HEMIJSKA RAVNOTEŽA Povratne i nepovratne hem. reakcije

 • Hemijske rekacije ne teku uvek do kraja ( to jest do stanja da na kraju reakcije imamo samo produkte reakcije)

 • Hemijske reakcije koje teku do kraja su nepovratne hem. reakcije

 • Hemijske reakcije koje ne taku do kraja su povratne ili reverzibilne hem. reakcijePovratne hemijske reakcije

 • Povratne hemijske reakcije su takve reakcije gde se prevođenje reaktanata u proizvode reakcije i prevođenje produkata u reaktante dešava istovremeno i u jednom sudu.

 • Napredna reakcija: 2 SO2(g) + O2(g)  2 SO3(g)

 • Povratna rekacija: 2 SO3(g)  2 SO2(g) + O2(g)

 • Zbirno: 2 SO2(g) + O2(g) ⇄ 2 SO3(g)Hemijska ravnoteža

 • Dinamičko stanje gde je brzina napredne reakcije jednaka brzini povratne reakcije

 • U stanju ravnoteže prisutni su i reaktanti i produkti

 • U stanju ravnoteže nema promene koncentracije niti reaktanata niti proizvoda reakcijeHemijska ravnoteža

 • H2(g) + I2(g) ⇄ 2 HI(g)

 • V1= k1[H2][I2]

 • V2=k2[HI]2

 • Ravnoteža V1= V2

 • k1[H2][I2] = k2[HI]2Položaj ravnoteže

 • Mada su u stanju ravnoteže brzine napredne i povratne reakcije jednake koncentracije komponenti sa obe strane ne moraju biti isteKako zapažamo postizanje stanja hemijske ravnoteže?

 • U stanju hemijske ravnoteže prisutni su i reaktanti i proizvdi reakcije i njihova koncentracija se ne menja sa vremenom

 • Isto stanje ravnoteže se postiže bez obzira da li se polazi od reaktanata ili proizvoda reakcije.Konstanta ravnoteže

 • Konstanta ravnoteže je odnos proizvoda koncentracija proizvoda reakcije i proizvoda koncentracija reaktanata.

 • Konstantna je vrednost pri konstantnoj temperaturi

 • Zavisi samo od temperatureZnačenje konstante ravnoteže

 • Konstanta ravnoteže izražava položaj ravnoteže u obliku numeričke vrednosti.

 • Konstanta ravnoteže uvek ima oblik:Činioci koji utiču na položaj hemijske ravnoteže

 • Na položaj hemijske ravnoteže utiču:

 • Promena koncentracije

 • Promena temperature

 • Promena pritiskaL Šateljeov princip

 • Ako se nekom sistemu koji je u ravnoteži promeni neki od spoljašnjih faktora, sistem će da uspostavi novo stanje ravnoteže tako da se suprotstavi promeni.Uticaj promene koncentracije reakcija: H2(g) + I2(g) ⇄ 2 HI(g)Uticaj pritiska

 • Uticaj promene pritiska na reakcije koje su u stanju hemijske ravnoteže svodi se na uticaj promene koncentracije.

 • U pogledu uticaja pritiska imamo dve vrste reakcija:

 • Reakcije kod kojih pritisak nema uticaja

 • H2(g) + I2(g) ⇄ 2 HI(g)

 • broj molekula je isti sa leve i desne strane strelica

 • Reakcije kod kojih pritisak ima uticaja

 • N2(g) + 3 H2(g) ⇄ 2 NH3(g)

 • različit broj molekula sa leve i desne strane strelicaUticaj promene temperature

 • Prema L Šateljevom principu sniženje temperature (hlađenje) pomeraće ravnotežu u pravcu egzotermne reakcije

 • Povišenje temperature (zagrevanje) pomera ravnotežu u pravcu endotermne reakcije.Primena L Šateljeovog principa Haberova sinteza amonijaka

 • N2(g) + 3 H2(g) ⇄ 2 NH3(g)

 • Prinos amonijaka (% od teorijski mogućeg) u zavisnosti od pritiska i temperature u Haberovom procesuYüklə 455 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə