Erzincan üNİversitesi EĞİTİm faküLtesi temel eğİTİm böLÜMÜ okul öncesi ÖĞretmenliĞİ anabiLİM DALI okul öncesi EĞİTİme giRİŞ dersi ÖdeviYüklə 86,3 Kb.
tarix15.10.2018
ölçüsü86,3 Kb.
#73997


http://www.erzincan.edu.tr/userfiles/image/amblemweb.gif

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI

OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GİRİŞ DERSİ ÖDEVİ

ÖDEVİ HAZIRLAYANLAR

NUMARA AD-SOYAD

161213004 TUĞBA KARAGÜN

161213033 AYŞEGÜL GÜNDÜZALP

KONU

AVUSTURYADERS YÜRÜTÜCÜSÜ

YRD. DOÇ. DR. MÜGE YURTSEVER KILIÇGÜN

ARALIK 2016 ERZİNCAN

İÇİNDEKİLER

Gurup Üyelerinin Görevleri……………………………………………………………...……3AVUSTURYA(Tarihçe)…………………………………………………………………….4

Coğrafi Konumu,Eyaletleri ve Şehirleri………………………………………………….……5

İklimi……………………………………………………………………………………..……6

Bitki Örtüsü,Hayvanları………………………..………………………………………………7

Nüfüsu……………………………………………………………......………………………..8

Ekonomi…………………………………………………………………………..…………..9

Turizm(Görülmesi Gereken Yerler,Meşhurları)……………………………………………...10

Önemli Kişileri……………………………………………………………………………….11EĞİTİM SİSTEMİ(Genel Zorunlu Eğitim)……………………………………………….12

İklokul,Ortaokul,Özürlü Çocuklara Mahsus İlkokul……….………………………………..13

Çok Amaçlı Teknik Okul ,Meslek Liseleri…………..………………………………………14

Üniversite……………………………………….……………………………………………15

Okul Öncesi Eğitimi…………………………………………………………………………16

Atasözleri……………………………………….……………………………………………17Kaynakça……………………………………….……………………………………………18

Etkinlik Tanıtımı………………………………..……………………………………………19

Heykel Tanıtımı………………………………………………………………………………20

GRUP ÜYESİNİN

ADI-SOYADI

TUĞBA KARAGÜN

AYŞEGÜL GÜNDÜZALP


ÖDEVİN HAZIRLANMA SÜRECİNDEKİ GÖREVİ

AVUSTURYA(Tarihçesi,Coğrafi Konumu,Eyaletleri ve Şehirleri, İklimi,Bitki Örtüsü ve Hayvanları, Nüfusu, Ekonomisi,Turizmi(Görülmesi Gereken Yerler,Meşhurları, Önemli Kişileri)

EĞİTİM SİSTEMİ(Genel Zorunlu Eğitim,İlkokul,Ortaokul,Özürlü Çocuklara Mahsus İlkokul,Çok Amaçlı Teknik Okul,Meslek Liseleri,Üniversite,Okul Öncesi Eğitimi),Avusturya Atasözleri


AVUSTURYA

Avrupa Kıtasında yer alır.

Başkenti Viyana’dır.

Para birimi eurodur.

Dili Almanca

Dini Hristiyanlıktır.

İdare şekli federal cumhuriyettir.

Christian Kern’dir.

Bayrağı kırmızı-beyaz-kırmızı olan eşit büyüklükte üç yatay şeritten oluşur.

TARİHÇESİ

Çok eski tarihlerden beri insanların yaşadığı bu ülke, MÖ 100 yıllarında Romalılar tarafından işgaledilmiştir. Almanya ile beraber olan Avusturya'ya 803 senesinde Şarlman tarafından "Doğu Marklığı" unvanı verildi. Böylece Germen İmparatorluğunun bir parçası olarak kurulmuş oldu. Daha sonraları başa geçen Habsburg Hanedanı, ülkenin sınırlarını genişletmişlerdir. 15. yüzyılda Avrupa'nın ve Hristiyanların en güçlü devleti haline gelen Avusturya, Osmanlılara karşı arkası kesilmeyen saldırılara liderlik etmiştir. 16. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti çeşitli seferler ile 1529'da Macaristan'ı, daha sonra 1540'ta Avusturya'yı yendi. İmparator I. Ferdinand, Macaristan'ın Osmanlı Devletine bırakılması ve senede 30.000 duka altın vergi vermek şartları ile bir antlaşma imzaladı. Böylece Osmanlı saldırıları son buldu.

Osmanlı-Kutsal İttifak Savaşları sonucunda Osmanlı Devletinden ayrılan Macaristan ile birleşerek Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nu kurdular. I. Dünya Savaşı'nda parçalanan Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'ndan ayrılan Avusturya harp sonunda Almanya ile birleşmek istemesine rağmen, galip devletler buna müsaade etmediler. Bağımsız bir devlet olarak kurulan Avusturya Cumhuriyeti, Hitler tarafından 1938'de Almanya'ya katıldı. II. Dünya Savaşı'nın sonunda Almanya'nın yenilmesi ile Avusturya; Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliği, İngiltere ve Fransa tarafından işgal edildi. 1955'te bu devletlerle bir antlaşma yapıldı ve Avusturya bağımsızlığını elde etti.

COĞRAFİ KONUMU

Avusturya Batı'da Konstans Gölü'nden doğuda Neusiedl Gölü'ne kadar uzanır. En doğu noktasından en batı noktasının uzaklığı 570 kilometre, en kuzey noktasından en güney noktasının uzaklığı yaklaşık 300 kilometredir.

Doğu Alpler üzerinde kurulmuş bulunduğundan ülkenin aşağı yukarı dörtte üçü dağlık arazidir. Kuzeyde ülkeyi batıdan doğuya kateden Tuna Nehri'nin ülkedeki uzunluğu 350 kilometredir. Bu kısımlar en alçak yerlerdir. Alpler Avusturya'da ülkeyi batıdan doğuya doğru üç sıra halinde kaplamışlardır. Ülkenin en yüksek dağı 3798 m ile "Grossglockner"dir.

Göller bakımından çok zengin olmasına rağmen bu göller çok küçüktür. En büyük gölü Neusiedl Gölü'dür ki, yüzölçümü 320 km² dir. Bunun bir kısmı da Macaristan'a aittir.EYALETLERİ VE ŞEHİRLERİ

Federal bir cumhuriyet olan Avusturya, dokuz eyaletten oluşur.

Avusturya'nın en büyük şehirleri Viyana (1,71 milyon), Graz (261 bin), Linz (189 bin), Salzburg (148 bin) ve İnnsbruck'tur (120 bin). Tabiat şartları icabı kış sporlarının merkezi durumundadır. Dolayısıyla turizm ve kış sporları çok gelişmiştir.

Okuma-yazma oranı oldukça yüksektir . Ülkedeki eğitim kurumları Avrupa'nın en eski eğitim kurumlarındandır. Meselâ Viyana Üniversitesi 1365'te kurulmuştur. Ülkede mevcut dört üniversite ve buna bağlı çeşitli fakülte ve üniversite seviyesinde akademiler vardır. Kilisenin eğitim ve öğretimde büyük bir ağırlığı vardır. Avrupa'nın kavşak noktası olduğu için taşımacılık ve ulaşım çok gelişmiştirİKLİMİ

Avusturya'nın büyük bölümü, karasal ve okyanus etkileri gösteren, Orta-Avrupa geçiş ikliminin etkisi altındadır. Yoğun yağış ve Batı rüzgarı iklimi etkileyen önemli etkenlerdir. Alp bölgesinin kendine ait bir iklim özelliği vardır. Bu bölgede yazlar serin, kışlar bol kar yağışlıdır. Burada yıllık yağış 3000 mm seviyesine ulaşır.

Ülkenin kuzey ve batısını etkisi altına alan okyanus etkisi nedeniyle bu bölgelerde yağışlar daha düşük (yıllık 2000 mm) ve yıl içinde sıcaklık farklılaşmaları daha stabildir. Kışlar bu bölgelerde göreceli olarak yumuşak ve yazlar da sıcak geçer. Salzburg'da ortalama sıcaklık Ocak ayında -2 °C Temmuz'da 18 °C'dir.

Ülkenin doğusunda karasal iklim egemendir. Bu bölgede kışlar çok sert ve yağışlı geçer. Yağışlar genellikle kar şeklinde olup, alçak yerlerde yağmur halinde olur. Hava sıcaklığı kışın genellikle 0 °C'ın altında bulunur. Bu zamanda dahi hava açık ve berrak olduğundan kış sporlarına elverişlidir. Ortalama sıcaklık Ocak ayında -4 °C, Temmuz ayında 18 °C'dir. Bu bölgede yıllık yağış oranı 600 mm civarındadır.

Tuna Nehri kış aylarında donduğundan, ulaşımın aksamaması için buz kırma çalışmaları devamlı yapılır. Yükseklerde fırtınalar bazen çok şiddetli olur. Kara iklimi özelliğinden dolayı yaz ayları sıcak geçer. Sıcaklık ortalaması 20 °C'ın üzerindedir. Bu mevsimde az miktarda da olsa yağış görülür.

BİTKİ ÖRTÜSÜ

lkenin toplam alanının yarıya yakını ormanlıktır. Kuzey Alplerin ön bölgesini daha çok meşe ve kayın ağaçlarının hakim olduğu ormanlar kaplar. Waldviertel ve Hausruck bölgeleriyle merkezi Alpler'in doğu kısmı kayın, meşe, akçaağaç, ladin ağırlıklıdır.

Orta Avrupa’nın en fazla ormana sahip ülkesidir.

Avusturya'nın en önemli çevre sorunu sanayi, turizmin yol açtığı yoğun trafik ve çevre ülkelerin çevre kirliliğinin büyük katkıda bulunduğu asit yağmurudur. Ormanlık alanın dörtte biri bu problemden etkilenmektedir ve kimi bölgelerde ağaç sayısında hızlı bir azalma gözlenmektedir. Yoğun tarım, elektrik enerjisi elde etmek üzere yapılan barajlar ve ormanların azalmasıyla ortaya çıkan erozyon ülkenin diğer önemli çevre sorunlarıdır.

Ülkenin toplam alanının %24'ü doğal koruma altındadır. Avusturya'da üç doğal park, yüzlerce de koruma alanı ve doğal park bulunur.

HAYVANLARI

Avusturya'nın hayvanlar dünyası Orta Avrupa'nın çeşitliliğini gösterir. Dağlık bölgelerin tipik türleri dağ keçileri ve dağ sıçanlarıdır. Ormanlarda ayrıca karaca, alageyik ve yaban domuzları da yaşar. Ülkede 1997 yılından beri koruma altında bulunan iki düzine kadar özgür kahverengi ayı yaşamaktadır. Ülkenin doğusunda tarla faresi ve tarla sincabına rastlanır.NÜFUSU

8,17 milyon olan nüfusun yaklaşık %93'ü Avusturyalıdır. Türkler, Almanlar, Slavlar, Hırvatlar ve Macarlar (özellikle Burgenland'da), Slovenler (özellikle Karintiya'da), Çekler (özellikle Viyana'da) ve daha küçük sayıda da İtalyanlar, Sırplar ve Romenler ülkenin diğer azınlık gruplarıdır. Nüfusun %18,6'sını 1-14 yaş grubu, %61,6'sını 15-59 yaş grubu, %19,8'ini de 60 yaşından yukarısı teşkil etmektedir. Halkın %68'i şehirlerde yaşar. Ülkenin nüfus yoğunluğu kilometrekare başına 99 kişidir. Bununla birlikte nüfus alana eşitsiz dağılmıştır. Alplerin geniş bölgelerinde yerleşim yoktur. Yıllık nüfus artışı 2004 yılına göre yüzde 0,14 seviyesindedir. Ortalama yaşam süresi erkeklerde 76,4, kadınlarda 82,1 yıldır.EKONOMİ

Avusturya ekonomisi, sanayi, turizm ve tarıma dayanmaktadır. Tarıma elverişli toprakları azdır. Bol ürün alabilmek için modern tarım II. Dünya Savaşından sonra hızla gelişmiştir. Ülkenin alçak bölgelerinde bulunan çayırlık alanlarda hayvancılık gelişmiştir.

Ekonomisinin ana kaynağını meydana getiren sanayi dalında, pik demir ve ham çelik, alüminyum üretimi ön sıralarda yer alır. Kağıt, kimyasal madde ve plastik diğer sanayi ürünleridir.

Avusturya, dünyanın önde gelen tabii magnezit üreticisidir. Schwechat'taki büyük petrol rafinerisi, ülkenin toplam petrol ve petrol ürünleri tüketiminin dörtte üçünü karşılar.

Geniş ormanlarından elde edilen kerestenin sadece bir bölümü ülkede işlenir. İşlenmemiş kereste ülkenin başlıca ihraç ürünleri arasında yer alır.

En önemli ihraç ürünlerini; makineler, elektronik araçlar, maden ürünleri, kâğıt, elektrik enerjisi, gıda maddeleri meydana getirir.TURİZM

Avusturya'nın dağları, ormanları ve vadileri yaz ve kış aylarında ideal tatil yerleridir. Göller, dağlar ve vadiler, çeşitli sporları ile ünlüdür. Viyana ise müzik, güzel sanatlar ve tarihi eserlerin merkezidir. Operalar, sanat galerileri bale gösterilerinin verildiği salonlar başşehirde toplanmıştır. Kış aylarında binlerce ziyaretçi, kayak yapmaya Avusturya'ya gelmektedir.AVUSTURYADA GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER

1.Salzburg:

2.Viyana

3.Salzkammergut

4.Innsbruck

5.Zell am see

6. Wachau:

7. St Anton am Arlberg:

8. Graz:

9. Worthersee

10. Bad Gastein:

AVUSTURYANIN MEŞHURLARI

1.Çömlekçilik

2.Augarten porseleni

3.Vintage Kıyafetleri

4.Mücevherler

5.Mozartkugeln çikolatalarıAVUSTURYA’NIN ÜNLÜLERİ

1.Mozart:

2.Beethoven:

3.Gustav Klimt:EĞİTİM SİSTEMİ

GENEL ZORUNLU EĞİTİM

Avusturya ’da altı yaşında başlar ve dokuz yıl sürer. Özel okullar ile devlet okulları arasında seçim yapılabilmekle beraber, Avusturya ’da özel okulların oranı düşük sayılır. Devlet okullarında okul ücreti ödenmesi gerekmemektedir. Avusturya ’daki okul sistemi çok sayıda eğitim yolu sunmakta olup, bununla çocukların ve ebeveynlerinin farklı gereksinimlerini ve ilgi alanlarını dikkate almaktadır.1. İlkokul

1.sınıftan 4.sınıfa kadardır.

Avusturya’da ilkokul 4 senedir ve iki temel basamaktan oluşur. 

a)Temel Basamak 1: İlkokul 1. ve 2. sınıflarından oluşmaktadır. Eğer gerekli görülürse okul öncesi sınıf da bu temel eğitime dâhil edilir.

b)Temel Basamak 2: İlkokulun 3. ve 4. sınıflarından oluşur. Ek olarak gerekli görüldüğü takdirde, üst sınıf da bu basamağa dâhil edilir.

 2. Ortaokul

5.sınıftan 8.sınıfa kadardır.

Ortaokulun gayesi öğrencilere temel bir genel eğitim sunmak, yetenekleri ve ilgi duydukları alanlar dikkate alınarak, onlar iş hayatına veya üst okullara hazırlamaktır. Eğitimi daha verimli kılabilmek için ortaokulun ilk sınıfından itibaren öğrencilerin yetenekleri ve derslere ilgileri göz önüne alınarak, Almanca, Matematik ve yabancı dil (İngilizce) derslerinde üç (3) başarı grubu oluşturulur. .3. Özürlü Çocuklara Mahsus İlkokul

1.sınıftan 13.sınıfa kadardır.

Hedefi özürlü veya yaşıtları kadar gelişememiş çocuklara bir eğitim sunmak, onları hayata hazırlamaktır. İlkokulda başarısız olan çocuklar, velilerden alınan bir onay belgesi ile bu okullara yönlendirilirler.

 

4. Çok Alanlı Teknik Okul

9.sınıftır.

Çok alanlı teknik okul, Avusturya’daki zorunlu eğitimin son sınıfıdır. Ortaokulu bitirmiş fakat 9 senelik zorunlu eğitimi tamamlamamış olan 14 ile 15 yaşlarındaki öğrenciler, bir sene çok alanlı teknik okula devam ederler. Bu okulda zorunlu derslerin yanı sıra, branşlarla ilgili zorunlu uzmanlık dersleri verilir. Bu mesleki eğitim alanlarının en önemlileri şunlardır: Metal, Elektronik, İnşaat, Marangozluk, Ticaret, Turizm. Öğrenci bu uzmanlık alanlarından birini seçmek zorundadır. 5. Meslek Liseleri:

9.sınıftan 12.sınıfa kadar.

Meslek liseleri, meslek yüksek okullarına göre daha kolay ve kısadır. Başarılmış okul bitirme sınavı yüksek okullara giriş hakkı kazandırmaz. Yalnızca benzer eğitimli kolejlere devam edilebilir. Yüksek okullara giriş sınavına girmek isteyen öğrenciler üç (3) yıllık hazırlık okulunu da bitirmelidirler. Meslek liselerinde 2-4 yıllık eğitim süresi içinde seviyeli bir meslek eğitiminin yanı sıra genel eğitimde verilir. Okul bitirme sınavı ile tamamlanır

Üniversite

3 yıllık üniversite eğitimi tamamlandığında “Bakkalaureat” ünvanına (Lisans derecesi) sahip olunur.

Avusturya Üniversitelerinde Türkiye’de olduğu gibi güz ve bahar olmak üzere 2 akademik dönem bulunmaktadır. Bazı üniversiteler temmuz-ağustos-eylül ayları içerisinde yaz okulları da sunmaktadır. Üniversitelerde, sınıf geçme sistemi değil kredili sistem mevcuttur. Her Sömestr başında öğrenciler hangi dersleri, hangi öğretim görevlisinden ve hangi tarihlerde alabileceklerini belirten bir kitapçık edinirler veya üniversitelerin internet sitelerinden indirirler. Öğrenci kendi ders planını bu kitapçik yardımıyla kendisi oluşturur. Mezun olabilmek için gerekli olan zorunlu, zorunlu seçmeli ve seçmeli dersleri alarak eğitimlerine devam ederler. Her kategori için çok sayıda seçenek vardır; öğrenciler ilgi, bilgi ve akademik yönelimine göre ders cetvelini hazırlar.

 Lisans eğitiminin ardından ALES ya da benzeri sınav engeli olmadan istenildiği takdirde aynı veya başka alanda yüksek lisans programına devam edilebilir. 2 yıllık eğitimle “Magister” ünvanını alabilirsiniz ki bu Tükiye’de Yüksek Lisans (Master) eğitimine denk gelmektedirÖnemli Üniversiteleri

Viyana Üniversitesi

Graz Üniversitesi

Salzburg Üniversitesi

Leoben Üniversitesi

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ

Avusturya ’da çocuklar üç yaşını bitirdikten sonra bir anaokuluna (Kindergarten) devam edebilirler. Ancak anaokulu, okul sisteminin bir parçası değildir ve bu nedenle devam edilmesi de gönüllüdür.

Anaokullarından bağımsız olan okul öncesi sınıflar mevcuttur.Bu sınıflarda,zorunlu eğitim yaşında olmalarına rağmen eğitimde zorlanan çocuklar eğitim görürler.

Okul Öncesi Eğitimi Kreşler (krippe, 0-3 yaş) Anasınıflarının (kindergarten, 3-6 yaş) Okul sonrası bakım merkezleri, Çocuk grupları, Oyun grupları Okul çağına gelmiş fakat yeterli olgunlukta olmayan öğrenciler için ilkokul bünyesinde anasınıfları bulunmaktadır.

 Okul öncesi öğretim için aileler devlet teşviki almaktadırlar. Göçmen öğrencilerin Almanca öğrenmeleri için özel hazırlık sınıfları oluşturulmuştur.

Amaçları

Her çocuğun kişiliğinin bir bütün olarak sağlıklı gelişimine katkıda bulunmak.

Çocuklara temiz,düzenli,dikkatli ve özenli olma ,eşyaları iyi kullanma ve koruma alışkanlığı kazandırmak.

ATASÖZLERİ

İyi şarap, kendini satar.

Kral çalarsa, teb'a oynar.

Neşeli yol arkadaşı yolu kısaltır. 

Zaman ve sel kimseyi beklemez. 

Son gömleğin cebi yoktur.

Baba kanarya kuşu ise, evlat sarı olur.

Para yoksa, müzik de yok.

Güzel aptal da aptaldır.

Çok soran, şaşkın gibi dolanır.

Rüşveti veren, aracı sürer.

Yellenen kişinin doktora ihtiyacı yoktur.

Diğer Annelerinde güzel kızları var.

KAYNAKÇA

https://tr.wikipedia.org/wiki/Avusturya

www.diyadinnet.com/YararliBilgiler-1728&Bilgi=avusturya

https://gezgintech.com › Ana sayfa › Listeler

https://tr.wikiquote.org/wiki/Avusturya_atasözleri

www.bic.at/downloads/tr/brftipps/0_1_bildungssystem_tr.pdf

www.elt.com.tr › Avusturyada Üniversite
ETKİNLİK TANITIMI

Etkinliğimizdeki amaç çocuklara Almanca sayıları öğretmektir.Önce iki ip engeli olacak biraz ilerideki kasede Almanca sayıların bulunduğu kağıtlar vardır.Onun hemen yanında da Almanca sayılar toplara yazılı olarak bulunmaktadır.Biraz ilerde de iki sıra ve üzerinde iki sepet vardır.İki grup oluşturulur ve çocuklar oyuna başlayınca ilk önce ip engellerini aşarlar.İpi aştıktan sonra koşarak Almanca sayıların bulunduğu kaseye gelirler.Kasenin içinden bir kağıdı çeker.Kağıtta yazılı olan sayıyı da topların içinde bulmaya çalışır.Topu bulduktan sonra koşarak sıraların olduğu yere gelir.Topu sırada sektirerek sepetin içine atana kadar uğraşır.Topu sepete sokmayı başaran çocuk koşarak takım arkadaşlarının yanına gelir diğer arkadaşı oyuna devam eder. Toplar bittiğinde sepetinde en fazla top bulunan takım oyunu kazanmış olur.

HEYKEL TANITIMI

Avusturya’da bulunan anaokulu modeli yaptık.Bu okul modeli doğa ile iç içe olan bir okul.Mimarisinde de çocukları doğaya alıştırmak için etrafı çime benzeyen materyallerle süslenmiş.Yerleşim yeri olarak da doğa ile iç içe olan bir yer seçilmiş.Güneş enerjisinden fazla yararlanmak için de pencereler yüksek olarak yapılmıştır.Amaç çocukları doğaya alıştırmak ve doğaya uyumlarını kolaylaştırmaktır.

Yüklə 86,3 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə