snsk/file
  Əczaçılıq (ali)
  Narkalogiya
  Suallar: Diaqnostika taktikası: Ən optimal diaqnostik və ya əlavə müayinə metodu hansıdır?
  Psixiatriya ixtisası üzrə 230 yeni test tapşırığı 14. 12. 12-ci IL tarixində əlavə olunub
  Pediatriya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları 1 krx keçirmiş uşağa profilaktik peyvəndləri sağaldıqdan nə qədər sonra vurmaq olar?
  Feldşer İxtİsası üzrə test tapşırıqları nümunələrİ Bölmə – Terapiya Təmizləyici imaləyə əks- göstəriş hansıdır?
  Vena daxili inyeksiyanin icra edilmə texnikasi bütün inyeksiyalar həkim təyinatına uyğun icra edilir
  DəRİalti inyeksiyalarin icra ediLMƏ texnikasi
  Azərbaycan respublikasinin səHİYYƏ naziRLİYİ
  Məsələ Təhlükə gözlənilməyən bir şəraitdə, sizin yanınızda 56 yaşında kişi özünü pis his edir. Qəflətən huşunu itirir, başını və onurğa sütununu zədələmədən, yerə yıxılır. Zərərçəkəni çiyinlərindən ehtiyatla silkələyib
  Tibb bacilari və feldşerləR ÜÇÜn müsahiBƏ MƏRHƏLƏSİNDƏ soruşulacaq peşƏ bacariqlari
  Pediatriya ixtisası üzrə əlavə 184 test sualları 01. 10. 2014-cü IL tarixində əlavə edilmişdir
  Epidemiologiya ixtisası üzrə yeni test nümunələri 03. 10. 2012-ci IL tarixində əlavə olunub
  Bölmə I göstərilənlərdən hansı poliklinika tibb bacısının vəzifəsi
  Endokrinologiya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları Bölmə Hipotalamo-hipofizar sistemin xəstəlikləri
  Endokrinologiya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları 1 Akromeqaliyanın aktiv mərhələsi üçün aşağıdakı hansı əlamətlər xarakterik deyil?
  Gigiyena ixtisası üzrə 50 test nümunəsi Hansı şüalanma növünün yükü yoxdur, amma hissəcikləri kütləyə malikdir?
  Məsələ № Açıq su hövzəsindən götürülmüş suyun orqanoleptik göstəriciləri belədir: İyi – 00 c -da bal Dadı – 200 c-də bal Rəngi 200 Suallar
  Mikrobiologiya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları Bölmə Bakterioloji xidməıtin təşkili və quruluşu
  Gigiyena ixtisası üzrə yeni nümunəvi test sualları 14. 03. 13 – cü IL tarixində əlavə edilmişdir
  Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
  Laboratoriya işi gem bölmə Qidalanma gigiyenası laboratoriyası üzrə suallar
  Laborant ixtsası üzrə test sualları nümunələri Bölmə Kliniki laborator müayinə üsulları. 1 Laborant nəyi bacarmalıdır?
  Revmatologiya 27. 11. 2014-cü IL tarixində əlavə edilmişdir
  Neyrocərrahiyyə
  Kardiologiya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları 06. 11. 2012-ci IL tarixində əlavə olunmuşdur
  Mamalıq-ginekologiya ixtisası üzrə 288 nümunəvi test sualları
  Əczaçılıq (ali) ixtisası üzrə 332 yeni test nümunələri 1) Qarğıdalı saçağından hansı dərman forması kimi istifadə edilir?
  Ftiziatriya Bölmə Azərbaycan Respublikasında əhali arasında vərəm əleyhinə tədbirlərin təşkili
  Şüa terapiyası
  Daha çox iri bronxların selikli qişasının zədələnməsi (traxeobronxit) ilə keçən kəskin bronxitin I mərhələsində (bəlğəm əmələ gələnə qədər) hansı qrup dərman preparatlarının təyin edilməsi məsləhət görülmür?
  Mamalıq-ginekologiya 27. 11. 2014-cü IL tarixində əlavə edilmişdir
  Onkologiya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları Bölmə ÇƏNBƏr bağirsaq xəRÇƏNGİ
  Suallar: Diaqnostika taktikası: Ən optimal diaqnostik müayinə metodu hansıdır?
  Anesteziologiya reanimatologiya ixtisası üzrə əlavə 134 test tapşırığı
  Diş texniki Bölmə Qarışıq Diş texniki 1 Hansı hallarda çıxan protezlər hazırlanır?
  Pediatriya 1 krx keçirmiş uşağa profilaktik peyvəndləri sağaldıqdan nə qədər sonra vurmaq olar?
  Epidemiologiya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları Epidemiologiya, İmmunoprofilaktika
  Sanitar-feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test sualları Bölmə Epidemiologiya
  Bölmə Mamalıq 1 Xarici mamalıq müayinəsinin I üsulu ilə nə təyin edilir?
  Onkologiya ixtisası üzrə 0 nümunəvi test sualları Mədə xərçənginin, qaraciyərə metastazlarının diaqnostikasında, daha informativ müayinə metodu hansıdır?
  Şüa terapiyası ixtisası üzrə 200 test nümunələri 12. 11. 12-ci il tarixində əlavə olunmuşdur
  Məhkəmə-tibbi ekspertiza ixtisası üzrə nümunəvi test sualları
  Əczaçı (orta) ixtisası üzrə nümunəvi test sualları Bölmə Əczaçılığın təşkili və iqtisadiyyatı ixtisası üzrə test tapşırıqları
  Mikrobiologiya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları 1 Bir neçə ölkədə və ya qitədə yayılan kütləvi xəstəliklər necə adlanır?
  Mehman ağayev
  Mikrobiologiya ixtisası üzrə yeni 99 test sualları 07. 03. 2013 cü IL tarixində əlavə edilmişdir. Bölmə 13 Qarışıq suallar
  Ölümün səbəbi kimi ölüm haqqında tibbi şəhadətnaməyə nə daxil edilməli deyil?
  Situasiya tapşırığı nümunəsi
  Suallar: Diaqnostika taktikası: Ən optimal diaqnostik müayinə metodlar hansılardır?
  Genetika ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Bölmə İnsan genetikası
  Ağ ciyər rentgenogrammasında patologiya aşkarlanmamışdir
  Dünənki iş günündən qalmış xlorid turşusu hansı qaydada saxlanmalı idi?
  Suallar: Diaqnostika taktikası: Ən optimal diaqnostik və ya əlavə müayinə metodu hansıdır?
  Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
  1 Həqiqi astereoqnoz baş beynin hansı nahiyəsinin zədələnməsində qeydə alınır?
  Şüa terapiyası ixtisası üzrə yeni 301 nümunəvi test sualları 11. 04. 13 – cü il tarixində əlavə olunub. Qarışıq suallar
  Nefrologiya ixtisası üzrə yeni 93 test sualı 28. 02. 13 – cü IL tarixində əlavə edilmişdir
  Nefrologiya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları (yeni əlavə olunmuş suallar bu faylın tərkibində mövcuddur) Tarix
  Nefrologiya 1 Kliniki nefrologiyanın banisi kim olmuşdur?
  Qülzar Əliyeva,imza: 11. 01. 16 Pulmonologiya klinik hallar-misallar
  Otorinolarinqoligiya üzrə situasiya məsələləri. Məsələ №1
  Daha çox iri bronxların selikli qişasının zədələnməsi (traxeobronxit) ilə keçən kəskin bronxitin I mərhələsində (bəlğəm əmələ gələnə qədər) hansı qrup dərman preparatlarının təyin edilməsi məsləhət görülmür?
  Ümumi cərrahiyyə ixtisası üzrə nümunəvi test tapşırıqları 04. 05. 2014-cü il tarixində əlavə edilmişdir. Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena
  Cü IL tarixində əlavə edilib. 1 Göstərilən yoluxucu xəstəliklərdən hansı ləng infeksiyalar qrupuna aiddir?
  Cü IL tarixində əlavə olunmuşdur. Dəriiçi inyeksiyanın icra edilmə texnikası
  Xəstənin ev tozuna, qida və dərmanlara qarşı allergiyası yoxdur
  Mamalıq-ginekologiya ixtisası üzrə yeni 142 test nümunələri 12. 11. 12-ci IL tarixində əlavə olunmuşdur
  Feldşer ixtisası üzrə yeni nümunəvi suallar 25. 12. 2013-cü IL tarixində əlavə edilib
  Onkologiya ixtisası üzrə nümunəvi test tapşırıqları
  Tibb bacısı ixtisası üzrə yeni nümunəvi suallar 1 Həll edilmiş bcj, qızılca, məxmərək, parotit vaksinlərinin istifadə müddəti maksimum nə qədərdir?
  Ağ xəttin yırtığı
  Microsoft Word Umumi c?rrahiy? ixtisas? uzr? numun?si test suallar?
  Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Məhkəmə-Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyi
  Məsələ №1. İnfeksion şöbəyə 8 yaşlı uşaq daxil olmuşdur. Vəziyyəti ağırdır, bədən temperaturu 39ºC-yə qədər yüksəlmiş, baş ağrıları, qusma
  Məsələ №1. Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinə vaksin almaq üçün gəlmiş müalicə idarəsinin tibb işçisi vaksinlər saxlanan soyuducuda termometrin göstəricisinin +10C olduğunu görüb, vaksinləri qəbul etməkdən imtina etdi
  Suallar: Diaqnostika taktikası: Ən optimal diaqnostik və ya əlavə müayinə metodu hansıdır?
  Ci IL tarixində əlavə olunmuşdur. Səhiyyənin təşkili
  Ümümi cərrahiyyə ixtisası üzrə test nümunələri 21. 01. 13-cü il tarixində əlavə olunmuşdur. Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena
  Cü IL tarixində əlavə edilib 1 Süddə olan zülalının fərqləndirici xüsusiyyəti hansı mineral maddənin birləşməsi ilə bağlıdır?
  Diş texniki ixtisası üzrə nümunəvi test sualları 1 Hansı hallarda çıxan protezlər hazırlanır?
  Stomatologiya 1 Sistem hipoplaziyası zamanı hansı dişlər zədələnir?
  Руководство для врачей. Под ред. Н. И. Дегтерева М., 2004, 578 с. 2) Hiperkapniya (hipoventilyasiya ) zamanı nə baş verir?
  İmmunologiya ixtisası üzrə test sualları Bölmə Ümumi immunologiya 1 İmmun sistemin mərkəzi orqanları hansıdır?
  Diş texniki ixtisası üzrə nümunəvi test sualları Bölmə Qarışıq Diş texniki 1 Hansı hallarda çıxan protezlər hazırlanır?
  Terapiya 22. 11. 2014-cü IL tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir
  Endokrinologiya 25. 11. 2014-cü IL tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir
  Cü IL tarixində əlavə edilmişdir 1 Qan dövranı sistemi neçə yerə bölünür?
  Gigiyena ixtisası üzrə nümuməvi test sualları siyahısına əlavələr və dəyişikliklər edilmişdir
  Patoloji anatomiya 15. 12. 2014 cü IL tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir
  Sosial giGİyena və SƏHİYYƏNİn təŞKİLİ 1 Ölümün səbəbi kimi ölüm haqqında tibbi şəhadətnaməyə nə daxil edilməli deyil?
  Azərbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
  Neyrocərrahiyyə 1 Baş beynin frontopolyar şöbələrinin zədələnmələrində epileptik sindromun xarakteri necə olur?
  Əczaçı (orta) ixtisası üzrə nümunəvi test sualları Bölmə Əczaçılığın təşkili və iqtisadiyyatı ixtisası üzrə test tapşırıqları
  Laborant ixtsası üzrə test sualları nümunələri Bölmə Kliniki laborator müayinə üsulları. 1 Laborant nəyi bacarmalıdır?
  Şüa diaqnostikası ixtisası üzrə yenilənmiş nümunəvi test sualları
  Neyrocərrahiyyə 17. 11. 2014-cü IL tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir
  Bölmə Cərrahi anatomiya və operativ cərrahiyyə, şişlərin morfologiyası, şişlərin mərhələlər üzrə təsnifatının ümumi prinsipləri
  Pediatriya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları 13. 09. 2012-ci IL tarixində əlavə olunub
  Allerqologiya 1 Allerqoloji kabinetdə mütləq nə olmalıdır?
  Məsələ Xəstənin 32 yaşı var, öskürür və hərarəti var. Qanın ümumi analizi aşağıdakı kimidir: Leykosit 25-10
  Klinik tapşırıq 1
  №1. Qadın məsləhətxanasına 30 yaşlı qadın ilk hamiləliklə müraciət edir. Axırıncı aybaşısı 09. 2015 olub. Qadının qan qrupu I (0) Rh mənfidir (Rh-) ilk gəlişidir. Bütün analizlər toplanıb. Hamilənin fərdi müşahidə kartası doldurulur
  Stomatologiya 15. 12. 2014 – cü IL tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir
  Cü IL tarixində əlavə olunub. Şüa diaqnostikasının ümumi sualları
  Руководство для врачей. Под ред. Н. И. Дегтерева М., 2004, 578 с. 2) Hiperkapniya (hipoventilyasiya ) zamanı nə baş verir?
  Terapiya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları 23. 09. 13 – cü IL tarixində əlavə edilmişdir.
  Uşaq xəstəxanaya yerləşdirilmişdir
  Narkologiya. Məsələ№1
  Nevrologiya ixtisası üzrə 108 nümunəvi test sualları 23. 11. 12-ci IL tarixində əlavə olunmuşdur
  Epidemiologiya ixtisası üzrə yeni test nümunələri 1 Stasionar şəraitində baş verən yoluxucu xəstəliklər
  Taxirəsalınmaz Yardımının Əsasları (TYƏ) abş Amerika Birləşmiş Ştatları
  Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri 1 Sistem hipoplaziyası zamanı hansı dişlər zədələnir?
  Diş texniki ixtisası üzrə nümunəvi test sualları 30. 01. 2017 IL tarixində yenilənmişdir
  Plastik cərrahiyyə ixtisası üzrə nümunəvi test sualları 12. 02. 13 – cü IL tarixində əlavə edilmişdir. Plastik cərrahiyyədə ilk anlayışlar
  Travmatologiya-ortopediya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları
  Cü IL tarixində əlavə olunmuşdur 1 Boynun daxili və xarici üçbucaqlarının sərhədi hansı sayılır?
  Ci IL tarixində əlavə olunub. 1) Bərk küt əşya (alət) ilə yetirilən xəsarət hansıdır?
  Professional cavabdehlik
  Professional cavabdehlik
  Cü IL tarixində əlavə edilmişdir 1 Sistem hipoplaziyası zamanı hansı dişlər zədələnir?
  Kardiologiya 6. 11. 2014-cü IL tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. Qan dövranı sistemi neçə yerə bölünür?
  Patoloji anatomiya
  Allerqologiya ixtisası üzrə 165 test sualları Bölmə 11 Qarışıq suallar
  Ftiziatriya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları Bölmə Azərbaycan Respublikasında əhali arasında vərəm əleyhinə tədbirlərin təşkili
  Kitab new indd
  Məsələ №1. Xəstə həkimin təyinatı ilə orta tibb işçisinə sağrı nahiyəsinə əzələ daxili inyeksiya vurulması üçün müraciət edib. Təyinat vərəqəsində hansı məlumatlara fikir vermək lazımdır? Ədəbiyyat: Tibb bacısının məlumat kitabı
  TiBBİ-genetikadan suallar məsələ №1
  Allerqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test tapşırıqları 05. 05. 2014-cü IL tarixində əlavə edilmişdir. Sosial gigiyenanın əsasları. Allerqolojı xidmətin təşkili
  32 yaşlı kişi, klinikaya 37,5
  Feldşer ixtisası üzrə yeni nümunəvi suallar 1 Uşaqda qlomerulonefritin yaranmasına səbəb olan xəstəlik hansıdır?
  Microsoft Word Yoluxucu x?st?likl?r
  Professional cavabdehlik
  Məsələ 35 yaşlı xəstə diş ətinin iltihabi xəstəliyindən əziyyət çəkir. Aptekə gələn xəstə əczaçıdan ona kömək etməsini xahiş edir. Sual 1
  Nevrologiya ixtisası üzrə 08 nümunəvi test sualları Dəhliz sinirinin müayinəsində hansı müayinə üsulundan istifadə edilmir?
  Hacıyeva Nigər-İmza
  XroniKİ c viruslu hepatit xəSTƏLƏRİNİn müALİCƏSİNDƏ rekombinant alfa-interferon
  Əczaçılıq (ali) Səhiyyə təşkilinin əsasları. 1) Təsərrüfat uçotunun hansı növləri mövcuddur?
  İnfeksiya
  Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə yeni nümunəvi test sualları
directory snsk file  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə