Ci illərdə Azərbaycan Respublikasında gəmiçiliyin inkişafına dair Dövl ət ProqramıYüklə 104,16 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix11.03.2018
ölçüsü104,16 Kb.
#31208


“2016

-2020-


ci illərdə Azərbaycan Respublikasında

 

gəmiçiliyin inkişafına dair Dövl

ət Proqramı”nın

 

t

əsdiq edilm

əsi haqqında

 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 

 

  

Az

ərbaycan  Respublikası 

Konstitusiyasının  109

-cu  madd

ə

sinin  32-ci  bə

ndini 


r

ə

hbə

r tutaraq qərara alıram

  

1. 


“2016

-2020-


ci illərdə Azərbaycan Respublikasında gəmiçiliyin inkişafına dair 

Dövl


ət Proqramı” tə

sdiq edilsin (

ə

lav


ə

 olunur). 

 

 

 2. 

“Azərbaycan  Xəzər  Dəniz  Gəmiçiliyi”  Qapalı  Səhmdar  Cəmiyyəti  bu 

Sərəncamla  təsdiq  edilmiş  Dövlət  Proqramının  həyata  keçirilməsini  təmin  etsin  və 

bununla  bağlı

 

görülən  işlər  barədə  hər  il 

Azərbaycan  Respublikasının  Prezidentinə 

məlumat versin.

 

  

3.  Az


ə

rbaycan  Respub

likasının  Nazirlə

r  Kabineti  bu  S

ə

r

əncamdan  ir

ə

li  gə

l

əm

əs

ə

lə

l

əri h

ə

ll etsin.  

 

 İlham Əliyev

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

Bakı şəh

ə

ri, 7 noyabr 2016-cı il

                  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 Az

ərbaycan Respublikası Prezidentinin

 

2016-


cı il 

7 noyabr tarixli 

Sərəncamı ilə

 

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR 

 

2016-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında gəmiçiliyin inkişafına dair

 

Dövlət Proqramı

 

 

 

1. Gəmiçilik sahəsində mövcud vəziyyət 

 

  Ümummilli  lider  Heydər  Əliyev  tərəfindən  təməli  qoyulmuş  və

 

hazırda Prezident  İlham  Əliyevin  rəhbərliyi  altında  uğurla  davam  etdirilən  sosial

-iqtisadi 

inkişaf  strategiyası  ölkənin  nəqliyyat  sektorunun  mühüm  sahələrindən  biri  olan 

gəmiçiliyi də əhatə edir. 

 

 

 Son dövrlər

 

digər sahələrdə olduğu kimi gəmiçilikdə də c

iddi islahatlar həyata 

keçirilir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti

nin 2013-

cü il 22 oktyabr tarixli 6 nömrəli 

Sərəncamı  ilə  Azərbaycan  Dövlət  Xəzər  Dəniz  Gəmiçiliyi  və  Azərbaycan 

Respublikası  Dövlət  Neft  Şirkətinin  Xəzər  Dəniz  Neft  Donanmasının  birləşdirilərək 

yenidən  təşkil  olunması  əsasında  “Azərbaycan  Xəzər  Dəniz  Gəmiçiliyi”  Qapalı 

Səhmdar  Cəmiyyətinin  (bundan  sonra  –

 

Cəmiyyət)  yaradılması  buna  bariz nümunədir.

 

  

Bu  Cəmiyyəti  y

arat

maqda  məqsəd  ölkənin  tranzit  yükdaşımalar  sahəsində rəqabət  potensialından  daha  səmərəli  istifadə  etməklə

 

gəmiçilik  sahəsində  yerli  və beynəlxalq  daşımaların  həcmini  artırmaqdır.  Cəmiyyət  sərnişin  və  yük  daşınması, 

habelə gəmilərin təmiri və modernləşdirilməsi ilə bağlı müxtəlif növ xidmətlər təqdim 

ed

ən, eləcə də dənizdə həyata keçirilən neft və qaz əməliyyatlarına ixtisaslaşdırılmış gəmiçilik xidmətlər

göstərən yeni və güclü bir qurumdur. 

 

 Eyni  zamanda,  Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin  2012

-ci  il  29  dekabr 

tarixli  800  nömrəli  Fərmanı  ilə  təsdiq  edilmiş  “Azərbaycan  2020

:  g


ələcəyə 

b

axış” İnkişaf  Konsepsiyası  Azərbaycanın  regionun  nəqliyyat  qovşağına  çevrilməsini, 

ölkənin strateji coğrafi  mövqeyindən səmərəli istifadə edilməsini, tranzit və nəqliyyat 

xidmətlərinin inkişafını nəzərdə tutur.

 

  

Xəzər  hövzəsində  ən  böyük  liman

 

olan  Bakı  Beynəlxalq  Dəniz  Ticarəti Limanının  istifadəyə  verilməsi,  Bakı  Gəmiqayırma  Zavodunun  fəaliyyətə  başlaması, 

Bakı–


Tbilisi

–Qars dəmir yolu xəttinin inşası, İran

la 

Azərbaycan arasında çatışmayan dəmir  yolu  bağlantısının  tikintisi,  Azərbaycan  Respublikasında  dəmir  yolu  nəqliyyatı 

sisteminin  2010

2014-


cü  illərdə  inkişafına  dair  Dövlət  Proqramının  həyata 

keçirilməsi,  Xəzəryanı  ölkələrdə  limanların  genişləndirilməsi,  Çindən  Avropaya  kimi 

uzanan  Transx

əzər  Beynəlxalq  Nəqliyyat  Marşrutu  üzrə  vahid  keçid  tarifinin  təyin 

olunması və “bir pəncərə” prinsipinin tətbiqi, “Bir Qurşaq, Bir Yol” layihəsinin həyata 

keçirilməsi  ilə  bağlı  Azərbaycanla  Çin  arasında  əməkdaşlıq  haqqında  müqavilənin 

imzalanması  və  regionda  həyata  keçirilən  irimiqyaslı  layihələr  növbəti  illərdə 

Azərbaycan

dan 

keçən  tranzit  yüklərin  artmasına  səbəb  olacaqdır  və  bu  yüklərin daşınması üçün müxtəlif təyinatlı gəmilərə olan tələbatın daha da artacağı gözlənilir. 

Həmçinin,  Xəzər  dənizindən

 

keçən  nəqliyyat  dəhlizlərinin  geniş  imkanları  müxtəlif nəqliyyat  vasitələri  ilə  qarışıq  daşımaların  sürətli  inkişafını,  eləcə  də  Azərbaycan 

Respublikasının  tranzit  potensialının  artırılmasında  mühüm  rol  oynayan  Cəmiyyətə 

məxsus  limanların  yükaşırma  səviyyəsinin  yüksəldilməsi  məqsədilə  liman infrastrukturunun  təkmilləşdirilməsini  zəruri  edir.  Bu  inkişaf  Azərbaycanın

 

istər     

Şərq–Qərb,  istərsə  də  Şimal–Cənub  istiqamətində  dünya  nəqliyyat  sisteminə 

inteqrasiya 

etməsi


 

regionun  nəqliyyat  və  logistika  qovşağına  çevrilməsi  baxımından 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

 

  

Digər tərəfdən, Xəzər dənizində, o cümlədən Xəzərin Azərbaycan sektorunda 

artan  neft  və  qaz  əməliyyatları  dənizdə  qabaqcıl  texnologiyalarla  təhlükəsiz  və 

səmərəli fəaliyyət göstərən, beynəlxalq standartlar

cavab verən müasir ixtisaslaşmış neft  donanmasının  olmasını  zəruri  edir.  Azərbaycan  Respublikasında  hasil  edilən 

karbohidrogen  ehtiyatlarının  xeyli  hissəsi  Xəzər  dənizindəki  yataqların  payına 

düşdüyündən,  həmin  əməliyyatların  aparılmasında  Cəmiyyəti

genişprofilli ixtisaslaşdırılmış  neft  donanması  xüsusi  rol

  oy


nayır

 

və  Azərbaycan  Respublikası üçün strateji əhəmiyyətə malikdir.

 

   Y

eni və müasir tələblərə cavab verən nəqliyyat gəmilərinin və neft sənayesinə 

xidmət  edən  ixtisaslaşdırılmış  gəmilərin  tikilərək  istismara  buraxılması,  Cəmiyyətin 

rəqabət


 

qabiliyyət

ini a

rtırmaq


 

məqsədi ilə donanmanın yaşının gəncləşdirilməsi, gəmi 

təmiri  prosesinin  daha  effektiv  və  yüksək  keyfiyyətlə  aparılması  üçün  gəmi  təmiri 

zavodlarının əsaslı təmir olunması və yeni texnologiyalarla təchiz edilməsi,

 

bir sözlə, 

beynəlxalq standartlara uyğun fəaliyyəti təmin etmək üçün gəmiçilik sistemində köklü 

islahatların  davamı  olaraq 

"2016


2020-


ci  illərdə  Azərbaycan  Respublikasında 

gəmiçiliyin  inkişafına  dair  Dövlət  Proqramı"nın  (bundan  sonra  –

 

Dövlət  Proqramı) həyata keçirilməsi zəruridir. 

 

 2. Döv

lət Proqramının əsas məqsədi və vəzifələri

 

 

 2.1. 

Dövlət  Proqramının

 

əsas  məqsədi  Azərbaycanda  gəmiçilik  sahəsinin inkişafını,  rəqabətqabiliyyətli  və  beynəlxalq  standartlara  uyğun  yüksəksəviyyəli 

daşıma və neft sənayesi üçün ixtisaslaşdırılmış xidmətlər təqdim edən, kommersiya 

cəhətdən səmərəli fəaliyyət göstərən və gələcəkdə özünü sərbəst maliyyələşdirməklə 

dövlət  büdcəsinə  gəlir

 

gətirən


 

nüfuzlu  gəmiçilik  şirkətinin  formalaşdırılmasını, 

Azərbaycan  ərazisindən  yük  daşımalarının  həcminin  artırılmasını  təmin  etmək  və 

“Azərbaycan 2020: 

g

ələcəyə 


b

axış” İnkişaf Konsepsiyası çərçivəsində Azərbaycanın 

beynəlxalq əhəmiyyətli nəqliyyat və logistik mərkəzə çevrilməsi  üçün zəruri tədbirlər 

görməkdir.

 

 

 2.2.  Dövlət  Proqramı  Cəmiyyətin  inkişaf  istiqamətlərinə  nail  olunmasını  və 

aşağıdakı vəzifələrin yerinə yetirilməsini nəzərdə tutur:

 

 

 2.2.1.  qabaqcıl  beynəlxalq  təcrübəyə  uyğun

 

gəmiçilik  şirkətinin  qurulmasının davam  etdirilməsi  və  xidmət  keyfiyyətinin  daim  yüksək  səviyyədə  saxlanılmasının

 

təmin edilməsi; 

 

 2.2.2. müasir mərkəzləşdirilmiş idarəetmə sisteminin tətbiqi, əsaslı islahatların 

davam etdirilməsi və korporativ idarəetmənin daim təkmilləşdirilməsi;

 

 

2.2.3.  müştərilərlə  peşəkar  və  etibarlı  münasibətlərin  qurulmasının  davam etdirilməsi  və  dayanıqlı  xidmət  təqdim  edən  şirkət  imicini

 

yüksəltməklə 

Xəzər 


dənizində aparıcı mövqenin qorunub saxlanılması və 

daha da 


gücləndirilməsi;

 

 2.2.4.  Azərbaycanda  və  regionda  həyata  keçirilən  irimiqyaslı  layihələri  nəzərə 

alaraq,  Asiya  ilə  Avropa  arasında  yükdaşıma  həcmlərinin  bir  qisminin  Azərbaycan 

üzərindən ahəngdar və fasiləsiz nəql

inin 


təmin edilməsi;

 

 2.2.5.  Azərbaycan  ərazisindən  daşımaların  artırılması  üçün  kompleks 

tədbirlərin yerinə yetirilməsi;

  

2.2.6.  yeni  gəmilərin  tikilməsi,  nəqliyyat  və  ixtisaslaşdırılmış  neft 

donanmalar

ının yenilənməsi;

 

 

2.2.7.  mövcud  gəmilərin  əsaslı  təmiri  və  müştərilərin  tələblərinə  cavab  verən səviyyəyə çatdırılması;

 

 2.2.8.  gəmi  təmiri  zavodlarının  əsaslı  təmiri  və  yeni  texnologiyalarla  təchiz 

olunması;

 

 

2.2.9.  Xəzər  regionunda  düzgün  marketinq  işinin  təşkil  edilməsi,  tələbatın müəyyənləşdirilməsi və ona uyğun işin təşkili;

 

 2.2.10. Xəzərdən kənar prioritet inkişaf istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi və 

ona uyğun strateji inkişaf planının hazırlanması;

 

 

2.2.11.  yeni  Bakı  Gəmiqayırma  Zavodu  üzrə  sifarişlərin  həcminin  və 

ümumiyyətlə,

 

Azərbaycanda gəmiqayırma sahəsində təcrübənin artırılması 

2.2.12.  Cəmiyyətə  məxsus  limanların  inkişaf  etdirilməsi  və  müasir  tələblərə cavab verən infrastrukturun yaradılması;

 

 2.2.13. 

Az

ərbaycan bayrağı 

altında 


üzən 

gəmilərin 

Azərbaycan 

Respublikasının  tərəfdar  çıxdığı  dəniz  nəqliyyatı  sahəsinə  dair 

b

eynəlxalq k

onvensiyalarda nəzərdə tutulmuş tələblərə uyğunluğunun təmin olunması;

 

 

2.2.14.  kadr  hazırlığının  səmərəsinin  və  keyfiyyətinin  yüksəldilməsi,  kadrların   həvəsləndirilməsi siyasətinin təkmilləşdirilməsi

 2.2.15. dənizçi peşəsinin təbliği.

 

 3. Maliyyə mənbələri

 

 

 3.1. 

Dövlət 


Proqramının 

aşağıda 


göstərilən 

mənbələr 

hesabına 

maliyyələşməsi nəzərdə tutulur:

 

 

3.1.1. Cəmiyyətin daxili imkanları; 

 

3.1.2. Cəmiyyət tərəfindən birbaşa və ya dövlət zəmanəti ilə alınan kreditlər; 

 

3.1.3. qiymətli kağızların buraxılması; 

 

3.1.4. dövlət büdcəsinin vəsaiti; 

  3.1.5. qeyri-

profilli aktivlərin realizə edilməsindən daxilolmalar;

 

  3.1.6. qanunvericiliyə zidd olmayan digər mənbələr.

 

  

3.2. Cəmiyyətin inkişaf strategiyası əsasında gəmiçiliyin gəlirliliyini və səmərəli 

inkişafını  nəzərdə  tutan  layihələrin  Cəmiyyətin  öz  imkanları  və  banklardan  alınan 

kreditlər  hesabına,  dövlət  əhəmiyyətli  strateji  layihələrin  isə  dövlət  dəstəyi  əsasında 

maliyyələşdirilməsi planlaşdırılır. Dövlət əhəmiyyətli layihələr Azərbaycanın qeyri

-neft 


sektorunun  inkişafına,  tranzit  potensialının  artırılmasına,  Trans

x

əzər  dəhlizinin inkişafına  və  Azərbaycanın  regionun  nəqliyyat  və  logistika  qovşağına  çevrilməsinə 

xidmət edəcəkdir.

 

 

 3.3. Dövlət Proqramı çərçivəsində icrası planlaşdırılan layihələr onların

 iqtisadi 

səmərəlilik  və  ölkəmizin  tranzit  potensialının  reallaşdırılması  baxımından

  strateji 

əhəmiyyəti  nəzərə  alınmaqla  müəyyən

  edilm


işdir.  Qeyd  olunan  layihələrin  icrası 

zamanı  mövcud  bazar  şəraiti  nəzərə  alınacaq  və  lazım  gəldikdə, 

m

aliyyə  resursları 

strateji plana uyğun olaraq maliyyə modeli yenilənməklə

 

cəlb ediləcəkdir. 

 

4. Gözlənilən nəticələr 

 

 4.1. Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi nəticəsində Azərbaycanın gəmiçilik 

sahəsində

ki 

potensialından  optimal  və  səmərəli  şəkildə  istifadə  edilməsi,  Xəzər hövzəsində  və  Xəzərdən  kənarda  beynəlxalq  standartlara  uyğun  daşıma  xidmətləri 

göstərilməsi,  Azərbaycanın  tranzit  potensialının  artırılması,  institusional  islahatların 
davam  etdirilməsi,  gəmiçiliyin  fəaliyyətinə  dair  daha  təkmil  qanunvericilik  bazasının 

formalaşdırılması,  gəmiçilik  sahəsində  yüksəkixtisaslı  yerli  kadrların  hazırlanması 

təmin ediləcəkdir.

 

  

4.2. Dövlət Proqramı çərçivəsində dövlətin dəstəyi ilə nəqliyyat donanması və 

ixtisaslaşdırılmış  neft  donanması  üçün  gəmilərin  tikilməsi  və  Cəmiyyətin  təlim

-

tədris müəssisəsinin  modernləşdirilməsi  nəzərdə  tutulmuşdur.  Xəzər  regionunda  həyata 

keçirilən irimiqyaslı layihələr Trans

x

əzər dəhlizi ilə Az

ərbaycandan keçməklə daşınan 

konteyner  yüklərin  artmasını  labüd  edir.  Bu  baxımdan,  həmin

 

yüklərin  daşınması üçün  Dövlət  Proqramında  dövlətin  dəstəyi  ilə  konteyner  daşıyan  gəminin  tikilməsi 

nəzərdə  tutulmuşdur  ki,  bu  da  Azərbaycanın  tranzit  potensialının  reallaşdırılmasına 

və  regionun  nəqliyyat  və  logistika  qovşağına  çevrilməsinə 

töhf


ə

 

verəcəkdir.  Eyni zamanda,  Ro-

Pax  tipli  gəminin  tikilməsi  Azərbaycan

dan 

tranzitlə  keçən avtotexnikanın daşınması və onların

 

mütəmadi olaraq Xəzərdən keçən marşruta 

cəlb 


edilməsi  üçün 

vacibdir. 

Nəqliyyat  donanması  üçün  tikintisi  nəzərdə  tutulmuş  tanker 

və  quru  yük  gəmisi  hazırda  Cəmi

y

yətin  donanmasında  mövcud  olan,  istismar müddətini  başa  vurmuş  gəmiləri  yeniləməyə  və  Şərq–

Q

ərb  istiqamətində daşımalarda  Azərbaycan  gəmiçiliyinin  bazar  payının  qorunub  saxlanılmasına  imkan 

verəcəkdir.

 

 

 4.3. Cəmiyyətin nəqliyyat donanması Xəzərdə və Xəzərdən kənar beynəlxalq 

yükdaşıma  bazarlarında  fəaliyyət  göstərərək  qeyri

-

neft  sektorundan  ölkəyə  gəlir axınını  təmin  edir.  Bu  baxımdan,  donanmanın  vaxtında  yenilənməsi  bazar  payının 

qorunması  və  genişləndirilməsinə,  Cəmiyyətin  gəlirlərinin  yüksəlməsinə

,  yekunda 

dövlət büdcəsinə vergi və rüsumlar şəklində ödəmələrin artmasına səbəb olacaqdır.

 

 

 4.4.  Dövlət  Proqramı  çərçivəsində  ixtisaslaşdırılmış  neft  donanması  üçün 

dövlətin  dəstəyi  ilə  qəza  xilasetmə  gəmilərinin  tikilməsi

 

Xəzərdə  qəza  və  yanğın təhlükəsizliyi,  növbəçəkmə  əməliyyatlarının

 

beynəlxalq  standartlara  uyğun, 

yüksək 


səviyyədə  təmin  edilməsinə  şərait  yaradacaqdır.  Eyni  zamanda,  torpa

qqazan 


dibdərinləşdirici  gəminin  tikilməsi,  Xəzərdə  son  illərdə  suyun  səviyyəsinin  aşağı 

düşməsini  nəzərə  alaraq,  dənizdə  dibdərinləşdirmə  işlərinin  aparılmasına,  gəmilərin 

limanlara  təhlükəsiz  girişinin  təmin  edilməsinə  və  onların  saya  oturma  təhlükəsini 

aradan qaldırmağa imkan verəcəkdir.

 

 

 4.5.  Dövlət  Proqramı  çərçivəsində  dövlətin  dəstəyi  ilə  Cəmiyyətin  təlim

-

tədris müəssisəsinin müasir avadanlıqla, gəmi simulyatorları və trenajorlarla təmin edilməsi 

nəzərdə  tutulmuşdur  ki,  bu  tədbirlərin  də  icrası  ölkədə  dənizçilərin  yetişdirilməsinə, 

üzən  heyətin  ixtisasının  artırılmasına  və

 

Azərbaycanda  gəmiçilik  sahəsində  kadr potensialının

 

yüksəldilməsinə xidmət edir. 

 

  

 

  

 

  

 

  


5. Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi üzrə

 

TƏDBİRLƏR PLANI

 

 

Tədbirin adı 

İcra müddəti 

(ill

ər üzrə)


 

5.1. İslahatların aparılması və idarəetmənin

 

qabaqcıl beynəlxalq təcrübəyə  

uyğun qurulması

 

5.1.1. 


Mərkəzləşdirilmiş korporativ idarəetmə sisteminin tətbiqi (islahatların 

davam etdirilməsi)

 

2016


2017 


5.1.2. 

SAP 


proqram təminatının

 yeni modul

larının tətbiqi, düzəlişlər edilməsi, 

digər proqramlarla inteqrasiyanın təmin edilməsi, heyət üçün

 

kursların təşkili

 

20162018 


5.1.3. 

Tanınmış beynəlxalq audit şirkəti tərəfindən maliyyə hesabatlarının 

audit 

yoxlamasının 

aparılması

 

2016


2019 


5.1.4. 

Gəmiçiliyin davamlı inkişafı

 

haqqında hesabatının hazırlanması və həmin hesabatın beynəlxalq audit şirkəti tərəfindən audit yoxlamasının 

aparılması

 

2016


2020 


5.1.5. 

Cəmiyyət


in 

beynəlxalq standartlara uyğun sertifikatlar əldə etməsi

 

və 


həmin

 

standartlara uyğun daxili idarəetmə sisteminin inkişafı 

2016


2019 


5.1.6. 

Cəmiyyətin mərkəzləşdirilmiş korporativ şəbəkəsinin yaradılması 

(idarə və müəssisələrarası məlumat mübadiləsi, serverlərin alınması, 

ehtiyat server otağının yaradılması, korporativ ümumi təhlükəsizlik 

sistemi, lisenziyalaşdırma, videokonfrans, telefoniya və VoIP)

 

20162020 


5.1.7. 

Gəmiçiliyin kredit reytinqinin monitorinqi

 

2016


2020 


5.1.8. 

Gəmiçiliyin Xəzərdə və Xəzərdən kənarda inkişaf strategiyasının 

hazırlanması (yükdaşıma bazarlarının öyrənilməsi, ona uyğun strateji 

planın hazırlanması) üçün tanınmış beynəlxalq məsləhətçi şirkətin 

cəlb olunması

 

20162017 


5.1.9. 

Cəmiyyətə məxsus limanların inkişaf etdirilməsi, yükaşırma 

səviyyəsinin yüksəldilməsi və müasir tələblərə cavab verən liman 

infrastrukturunun 

yaradılması

 

20162020 


5.1.10 

Gəmiçilik sahəsində şəffaflığın və effektivliyin artırılması üçün daxili 

idarəetmə və elektron xidmətlərin tətbiqi (donanmanın istismarı 

sistemləri, gəmi təmiri sistemi, elektron sənəd dövriyyəsi)

 

2016


2020 


5.2. 

Bazarın mövcud tələbatına uyğun olaraq nəqliyyat donanmasının 

yenilənməsi və modernləşdirilməsi

 

20162020 


5.3. 

Bazarın mövcud tələbatına uyğun olaraq dənizdə neft hasilatına 

xidmət edən donanmanın yenilənməsi və modernləşdirilməsi

 

20162020 


5.4. 

Bibiheybət Gəmi 

T

ə

miri Zavodunun təmiri və modernləşdirilməsi

 

20162020 


5.5. 

Zığ Gəmi 

T

əmiri 


Z

avodunun təmiri və

 

modernləşdirilməsi 

2016


2018 


5.6. 

Texniki nəqliyyat parkının yenilənməsi və zəruri tikinti işlərinin 

aparılması

 

20162020 


5.7. 

Gəmiçiliyin təlim

-

tədris müəssisəsinin təmiri və müasir avadanlıqla təmin edilməsi

 

 2017

2019                             5.8. 

İnsan resurslarının idarə

 

edilməsi sahəsində tədbirlər 

5.8.1. 


İnsan resurslarının idarə

 

edilməsində informasiya-kommunikasiya 

texnologiyalarının tətbiqi

 

2016


2020 5.8.2. 

Əməkhaqqı sistemində beynəlxalq təcrübənin tətbiqi

 

2016


2020 


5.8.3. 

Təlim və inkişaf sisteminin qurulması

 

2016


2020 


5.8.4. 

İnsan resurslarının so

sial 

rifahının yaxşılaşdırılması sahəsində vahid tədbirlər planının işlənib hazırlanması

 

20162020 


5.9. 

Cəmiyyətin 

xarici nü

mayəndəliklərinin açılması və 

 

Xəzərdən kənar

da fəaliyyət

 

5.9.1. 


Xarici nümayə

n

dəliklərin açılması və marketinq işinin 

fəallaşdırılması

 

2016


2020 


5.9.2. 

Xəzərdən kənarda fəaliyyət üçün yeni gəmilərin tikilməsi (tikilməsi 

planlaşdırılan gəmi tipləri 

xarici 


bazarların öyrənilməsi əsasında

 

məlum olacaq) 

2016-2020  

Yüklə 104,16 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə