Boşanma davasi ile iLGİLİ sikça sorulan sorular ve cevaplariYüklə 20,88 Kb.
tarix12.10.2018
ölçüsü20,88 Kb.
#73147
növüYazı

BOŞANMA DAVASI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI
Bu yazımızda boşanma davaları ile ilgili olarak sıkça muhatap olduğumuz sorular ve cevaplarına yer vereceğiz.
1 ) En kısa sürede nasıl boşanma kararı elde edilebilir?
Kısa sürede boşanmanın en çok tercih edilen yolu anlaşmalı boşanmadır. Anlaşmalı boşanma Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesinde düzenlenmiştir.

Madde hükmü şu şekildedir:“Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Bu halde tarafların ikrarlarının hakimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.” Anlaşmalı boşanma davaları genel olarak 1-2 hafta ile 1-2 ay arasında sonuçlanmaktadır.
2 ) Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer?
Eşlerden birisinin boşanma istememesi veya boşanmanın yan sonuçlarında(tazminat,nafaka,velayet vs)anlaşılamaması halinde açılan dava çekişmeli boşanma olarak isimlendirilmektedir. Çekişmeli boşanma davasının sonuçlanma süresi her dava için değişiklik göstermektedir. Ancak genel olarak Yargıtay aşaması hariç ortalama 8-16 ay arasında davaların sonuçlanabileceği görülmektedir.
3)Boşanma sebepleri nelerdir?
Türk Medeni Kanununda sayılan boşanma sebepleri şunlardır. Zina-Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış- Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme- Terk-Akıl Hastalığı- Evlilik birliğinin sarsılması (şiddetli geçimsizlik)
4)Boşanma dava sürecinde neler olur?
Boşanma süreci, boşanma davası açmak üzere dava dosyasının ilgili mahkemeye sunulup harçların ve gider avansının ödenmesiyle başlar ve davanın kabulü ya da reddine dair kararın kesinleşmesiyle sona erer. Boşanma sürecinde önce davacının dava dilekçesi, ardında davalının cevap dilekçesi alınır. İkinci aşamada ise davalının verdiği cevaba karşı davacının cevap dilekçesi ve davalının ikinci cevap dilekçesi alınır. Ardında ön inceleme ve tahkikat aşamasına geçilir .Bu aşamada tanık dinleme ve delillerin değerlendirilmesi süreçleri gerçekleşir. Tüm deliller toplandıktan sonra mahkeme boşanma istemi ile ilgili karar verir. Bu kararın taraflarca temyiz edilmesi ve var ise karar düzeltme talebi sonucunda karar Yargıtay tarafından bozulmaz ise kesinleşir ve süreç tamamlanır.Bozma kararı verilir ise bozmadan sonra yerel mahkemece tekrar bir karar verilip istem olursa tekrar temyiz incelemesi yapılır. Bu döngü karar kesinleşinceye kadar devam eder.
5)Boşanma davası için eşlerin ikisi de mahkemede hazır bulunmak zorunda mıdır?
Anlaşmalı boşanma davalarında hakimin her iki eşi de duruşmada görmesi ve boşanma hususundaki beyanlarını bizzat alması gerektiğinden eşlerin mahkemeye gitmesi gereklidir. Ancak çekişmeli boşanma davalarında tarafların mahkemeye bizzat gitmek yerine kendilerini avukat ile temsil etmeleri mümkündür.Davacı tarafın avukatı yok ise her duruşmaya bizzat katılması zorunludur. Eğer duruşmaya katılmaz ise dava önce yenileninceye kadar müracaata bırakılacak ve süresinde yenilenmez ise bu kez açılmamış sayılacaktır. Avukatı olan tarafların ise duruşmalara bizzat katılması gerekmemektedir.
6)Boşanma davasını hangi tarafın açması daha uygun olur?
Anlaşmalı boşanma davasında taraflar boşanma ve sonuçları konusunda tamamen anlaşmış ise davayı hangi tarafın açtığının bir önemi bulunmamaktadır. Çekişmeli boşanma davalarında boşanmak isteyen tarafın dava açtığı için haksız görüleceği ve davayı karşı tarafın açmasını beklemesi gerektiği şeklindeki halk arasındaki görüş bir şehir efsanesinden ibarettir. Boşanma sebeplerinin bulunması ve haklı olduğunuza inanıyor iseniz boşanma davasını açmanız uygun olacaktır. Davacı tarafın denetiminde olan feragat imkanı da gözetildiğinde hareketsiz durumda kalıp davayı karşı tarafın açmasının beklenmesi mantıklı değildir.
7)Eşim beni aldattı, ispatı da var tek celsede ( ya da çok kısa sürede ) boşanabilir miyim?
Tek celsede boşanmak, anlaşmalı boşanma ya da her iki tarafın boşanmak ve diğer hususlarda anlaştığı davalarda mümkün olabilir. Bunun dışında mümkün değildir. Anlaşmalı boşanma şartları yoksa fakat taraflar boşanmak ve diğer sonuçlarında anlaşmamışlarsa çok kısa sürede boşanmak genel itibarıyla mümkün olmaz.Zira iki taraf da anlaşmamışsa ortada bir çekişme var demektir ve en azından taraflar birbirlerinin dilekçelerine cevap verecekler, tanık ve delil listeleri sunacaklar, tapu/trafik gibi bazı kurumlara yazılar yazılacak, tanıklar getirtilecek ve dinlenecek vb. işlemler yapılacak anlamına gelmektedir. Bunların hepsinin tek celsede yapılması mümkün değildir. Her duruşmanın arasının ortalama 1 – 2 ay olduğunu düşünürsek tek duruşmada ya da çok kısa sürede boşanmanın mümkün olmadığı kabul edilmelidir. Yani aldatma da olsa başka bir sebep de olsa ve delilleri de çok kuvvetli olsa bile bu mümkün değildir.
8)Boşanma davası için avukat tutmam gerekli midir?
Bazı ülkelerin aksine ülkemizde şimdilik bu davalarda avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Menfaatlerinizin en iyi şekilde temini için boşanma konusunda deneyimli , bilgili ve sizin işinizi özenle takip edeceğine inandığınız bir avukat ile kendinizi mahkemede temsil ettirirseniz bu durum sizin için iyi olacaktır. Avukata ödeyeceğiniz ücretin çok daha fazlasını yargılama sürecinde verilecek karar ile kazanmanız mümkün olabilecektir. Bu kazanma bazen kaybetmeme şeklinde de olabilir. Anlaşmalı boşanmada bile yapılacak bazı hatalar boşanma davasının reddine ya da ertelenmesine sebep olabilmektedir. Ancak taraflar ne kaybettiklerini anlayamadıkları için ya da ne kazanabilecek olduklarının farkında olamadıkları için avukatsız olarak duruşmalara girip kar ettiklerini zannedebilmektedirler. Tamamen haklıyım avukata ihtiyacım yok, zaten anlatım gücüm de kuvvetli her şeyi yazıp ifade edebilirim gibi bir mantıkla boşanma amacınıza ulaşamayabileceğiniz gibi boşansanız bile yüksek miktarlarda tazminat ve nafaka ödemeniz gerekebilir. Özetle şunu söyleyebiliriz ki boşanma davasında istenilen sonucun elde edilmesinin, haklı olduğunu zannetmekle ya da iyi yazı yazmakla ya da iyi konuşmakla pek de bir ilgisi bulunmamaktadır. Hukuk kuralları ve eğitimi olan bir sosyal bilimdir. Her bilim dalında olduğu gibi konunun eğitimini almış profesyoneller ile kulaktan dolma,internetten görme bilgilere dayanan sıradan kişiler arasında önemli bir fark vardır. Bazı kişiler hukukçu olmadığı halde hukuki konularda görüş belirtmekte ise de bugüne kadar acil servis veya doktorlar dizisini izlediği için ameliyat yapmaya kalkışan bir kimse görülmemiştir.
9)Davayı kazanırsam Avukatımın ücretini kaybeden mi ödeyecek?
Davayı kazandığınızda yargılamada yapılan masrafları ( dava harcı, bilirkişi ücreti, yazışma giderleri, keşif giderleri gibi ) kaybeden taraf ödeyecektir. Karşı taraf sizin avukatınıza da cüzi bir miktar avukatlık ücreti ödeyecektir. Ancak sizin kendi avukatınıza ödemeniz gereken avukatlık ücretini ödemeyecektir. Bu ücret her zaman sizin sorumluluğunuzdadır. Avukatlık Kanununun 164/son maddesi uyarınca “Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir. Bu ücret, iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez, haczedilemez.”
10) Benim gelirim yok, malım mülküm de yok mahkeme beni yine de tazminat ve nafakaya mahkum eder mi?
Mahkeme hiçbir geliriniz olmasa bile şartları varsa karşı tarafa tazminat ödemenize hükmedebilir. Nafaka için de aynı husus geçerlidir. Bunların tahsil edilmesi ise başka bir konudur. Yani malınız yoksa tazminat sizden tahsil edilemeyebilir ancak sürekli bir haciz tehdidi ile karşı karşıya kalırsınız. Nafakanın ödenmemesi halinde ise haczin yanında hapis cezası yaptırımı da bulunmaktadır.
11) Boşanma davası nerede açılır?
Türk Medeni Kanununun 168. Maddesinde konu düzenlenmiştir. Buna göre “Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.” Dava Aile Mahkemesinde görülür.
12)Çekişmeli veya anlaşmalı boşanma davasında verilen kararların temyiz edilmesi mümkün müdür?
Aile hukukuna ilişkin verilen boşanma kararlarının nüfus siciline işlenmesi ve hüküm ifade etmesi için kesinleşme şartı arandığından her türlü boşanma davası sonucunda verilen kararların süresi içerisinde temyiz edilmesi mümkündür.
13) Boşanma kararını temyiz ettim. Yargıtay’ da duruşma yapılıyor mu?
Hukuk Muhakemeleri Kanununun 369. maddesi uyarınca genel kural dosya üzerinden inceleme yapılması olmakla beraber boşanma davalarında istem olursa bir sefere mahsus Yargıtay’da duruşma yapılması mümkündür. Duruşma günü belli edilen hallerde Yargıtay, tarafları veya gelen tarafı dinledikten sonra, taraflardan hiçbiri gelmemiş ise dosya üzerinde inceleme yaparak kararını verir.”

Yargıtayın temyiz incelemesi 1 yıla kadar sürebilmektedir.
Yüklə 20,88 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə