##book id= 679//book name=Biologiya və onun tədrisi metodikası


##num= 8// level= 1// sumtest=15 // name= “Biologiya dərslərində müəllimlərin peşəkarlıq səviyyəsinin inkişaf etdirilməsi xxx //Yüklə 98,43 Kb.
səhifə6/12
tarix31.10.2018
ölçüsü98,43 Kb.
#77630
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

##num= 8// level= 1// sumtest=15 // name= “Biologiya dərslərində müəllimlərin peşəkarlıq səviyyəsinin inkişaf etdirilməsi xxx //


1. Eşitmə prosesinin öyrədilməsi zamanı anatomik anlayışlar hansı ardıcıllıqla öyrədilir?

A) səs dalğası→qulaq keçəcəyi→təbil pərdəsi→çəkic→zindan→üzəngi→oval pəncərə→maye→ilbizdəki reseptorlar

B) səs dalğası→təbil pərdəsi→qulaq sümükləri→oval pəncərə→ilbiz

C) səs dalğası→təbil pərdəsi→oval pəncərə→ilbiz

D) təbil pərdəsi→qulaq keçəcəyi→qulaq sümükləri→ilbiz

E) təbil pərdəsi→qulaq keçəcəyi→oval pəncərə→qulaq sümükləri→ilbiz2. Biologiyada «Tənəffüs sistemi» mövzusunun tədrisində hansı anlayışlardan istifadə olunur?

A) əzələ, sümük, qan

B) ağciyər, nəfəs borusu, sinirlər

C) ağciyər, nəfəs borusu, ağciyər qovuqcuğu

D) ağciyər qovuqcuğu, göz alması, qan

E) təbil pərdəsi, göz alması, qan dövranı3. Metodik ədəbiyyatda hansı anlayışlara rast gəlinir?

A) xüsusi, ümumbioloji, ətraflı

B) ümumbioloji və mürəkkəb, geniş sadə

C) mürəkkəb və sadə, xüsusi, ətraflı

D) sadə, xüsusi, ümumbioloji, mürəkkəb

E) sadə, xüsusi, məntiqi4. Aşağıdakı variantlardan hansında yalnız kimyəvi anlayışlar verilmişdir?

A) dairə, çevrə, hüceyrə, metr

B) orqan, fotosintez, bitkilər, dairə

C) toxuma, hüceyrə, dairə, metr

D) sürət, təzyiq, həcm, zaman

E) ekzotermik, duzlar, turşular, əsaslar5. Anlayışlar sisteminə aid olmayan müddəa hansıdır?

1 - ekoloji

2 - sadə

3 - xüsusi

4 - ümumi bioloji

5 - mürəkkəb

A) 3


B) 5

C) 1


D) 2

E) 4


6. Düzgün cavabı tapın:

Metodlar:

I - Beyin həmləsi

II - Müzakirələr

III - Rollu oyunlar

IV - Prezentasiyalar

V - Tədqiqatın aparılması

VI - Təşkilatı metodlar

1 - ziqzaq, karusel

2 - kublaşdırma, refleksiya

3 - esse, təqdimat

4 - modelləşdirmə, səhnələşdirmə

5 - disskusiya, debat

6 - BİBÖ, klaster

A) I - 4; II - 5; III - 1; IV - 2; V - 6; VI - 3

B) I - 6; II - 3; III - 2; IV - 1; V - 4; VI - 5

C) I - 3; II - 1; III - 4; IV - 5; VI - 6

D) I - 6; II - 5; III - 4; IV - 3; V - 2; VI - 1

E) I - 2; II - 3; III - 4; IV - 5; V - 1; VI - 67. Hansı mövzu sistematik məzmunlu dərsə aiddir

A) parazit göbələklər, bitkilər

B) sfaqnum mamırı, torfun əmələ gəlməsi

C) çılpaqtoxumluların çoxalması, heyvanların inkişafı

D) bakteriyaların əhəmiyyəti, yarpaqların quruluşu

E) bitkilərin əsas qrupları yosunlar8. Gigiyenik məzmunlu dərslərə hansı mövzu aiddir?

A) torlu qişanın funksiyası

B) ali sinir fəaliyyətinin xüsusiyyətləri

C) bakteriyalar, viruslar

D) cinsiyyət sisteminin quruluşu

E) enerji normaları9. Hansı bitkilərdə fotosintez prosesinə aid deyil?

A) O2 qazının xaric edilməsi

B) CO2 qazının udulması

C) üzvi maddələrin əmələ gəlməsi

D) O2 qazının udulması

E) suyun və günəş enerjisindən istifadə olunması10. Aşağıdakı variantlardan hansı hafizəni yoxlayan suallara aiddir?

A) informasiyanı hissə - hissə analiz edən.

B) rəy və mühakimə yürütmək bacarığını formalaşdıran.

C) məlumatın xatırlanmasını nəzərdə tutan.

D) orijinal formada problemli vəziyyətin yaranmasına imkan verən.

E) ümumiləşdirmə aparmağa imkan verən suallar.11. Düzgün cavabı tapın:


I Biologiyanın tədrisi metodikası elminin tədqiqat metodları.

II Bbiologiyanın tədrisinndə tətbiq olunan metodlar.

Yuxrıdakılara aid olanları ayird edin:

1- müşahidə

2- evristik, müsahibə

3- praktik

4- əyani

5- ümumiləşdirmə

6- eksperiment

7- şifahi.A) I - 4; 5; 6 II - 1; 2; 3; 7

B) I - 1; 2; 3 II - 4; 5; 6; 7

C) I - 2; 3; 4; 7 II - 1; 5; 6

D) I - 4; 5; 6 II - 1; 2; 3; 7

E) I - 1; 5; 6 II - 2; 3; 4; 712. Düzgün cavabı tapın:

Biologiyanın tədrisi metidikası elminin tədqiqat metodları.

I - Müşahidə

II - Ümumiləşdirmə

III - Eksperiment.

1 - bilavasitə və bilvasitə aparılan işlər

2 - kontrol və eksperiment siniflərdə aparılan işlər

3 - faktların analız və sintez olunması, müqayisələrin aparılması

A) I - 1; II - 2; III - 3

B) I - 2; II - 3; III - 1

C) I - 3; II - 1; III - 2

D) I - 1; II - 3; III - 2

E) I - 3; II - 2; III - 113. Hansı bitkilərdə fotosintezə aiddir?

A) yarpaqların quruması

B) oksigenin qazının udulması

C) suyun buxarlanması

D) karbon qazının ayrılması

E) karbon qazının udulması14. Bioloji hadisələrin və obyektlərin müqaisəsi zamanı hansı əlamət əsas sayılmalıdır?

A) Anatomik əlamətlər

B) Fizioloji əlamətlər

C) Morfoloji əlamətlər

D) Biokimyəvi əlamətlər

E) Sitogenetik əlamətlər15. İşıqda bitki yarpaqlarında CO2 - nin udulması və oksigenin buraxılmasını sübut etmək üçün hansı maddədən istifadə olunur?

A) yeyici qələvi məhlul

B) xlorid turşusu

C) xörək duzu

D) sulfat turşusu

E) sirkə turşusu
Yüklə 98,43 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə