B axiş Testlər /3723#01#Y15#01 500/Baxış t est : 3723#01#Y15#01 500Yüklə 0,57 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/24
tarix17.09.2017
ölçüsü0,57 Mb.
#532
növüYazı
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


B

AXIŞ

Testlər

/3723#01#Y15#01 500/Baxış

T

EST

: 3723#01#Y15#01 500

Test


3723#01#Y15#01 500

Fənn


3723 - Kommersiya danışıqları və yazışmalar

Təsviri


[Təsviri]

Müəllif


Telli ..

Testlərin vaxtı

80 dəqiqə

Suala vaxt

0 Saniyə

Növ


İmtahan

Maksimal faiz

500

Keçid balı170 (34 %)

Suallardan

500

Bölmələr


42

Bölmələri qarışdırmaq

Köçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

B

ÖLMƏ

: 0101

Ad

0101Suallardan

4

Maksimal faiz4

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Əksər hallarda qərarların qəbulu ilə nəticələnin məlumatların, baxışların uzunmüddətli 

mübadiləsi adlanır: (Çəki: 1)

danışıqlar

müsahibə


məruzə

təbrik nitqi

məlumat xarakterli nitq

Sual: Əsasən bir mövzuya həsr olunan qısa müddətli şifahi təmas (kontakt) dedikdə nə 

nəzərdə tutulur? (Çəki: 1)

işgüzar danışıq

təbrik nitqi

danışıqlar

mübahisə

məruzəSual: Ünsiyyətin baş verməsi məqamı deyildir (Çəki: 1)

 Ünsiyyət əməkdaşların bir araya toplanması prosesidir

 Ünsiyyət iki və daha çox şəxs arasında baş verir;

Ünsiyyət dərk edilmiş olur

Ünsiyyət , real gerçəkliyi əks etdirmək vasitəsidir

Ünsiyyət dinamik prosesdir

Sual: Ünsiyyət vasitələrindən asılı olaraq ünsiyyətin növləri (Çəki: 1)

Verbal və qeyri verbal

bioloji və sosial

maddi və mənəvi

vasitəli vasitəsiz

Koqnitiv, kondisionB

ÖLMƏ

: 0201

Ad

0201Suallardan

11

Maksimal faiz11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

2 %


Sual: Kommersiya danışıqları prosesində opponentlə konstruktiv qarşılıqlı əlaqənin yaranması 

üçün aşağıda göstərilənlərdən hansını etmək tövsiyyə olunmur: (Çəki: 1)

ədavət yaradan üsulları birinci tətbiq etmək

tərəfdaşı mövqeyinin düzgün olmadığına inandırmağa cəhd etməmək

tərəfdaşın güzəştini onun zəifliyinin göstəricisi kimi qəbul etməmək 

opponentə diqqətlə qulaq asmamaq

opponentin sözünü kəsməmək

Sual: Kommersiya danışıqlarının aparılması üçün effektiv şərt deyildir: (Çəki: 1)

tərəflərin bir-birinə tam inamsızlığı

danışıqlıar mövzusuna marağın olması

səriştəlilik, tərəflərin danışıqların mövzusu barədə zəruri biliklərə malik olması

qarşı tərəfin subyektiv və obyektiv maraqlarının maksimal dərəcədə nəzərə alınması

qərarların qəbul edilməsində səlahiyyətlərin yetərliliyi və danışıqlar aparmaq hüququnun 

olması


Sual: İşgüzar telefon danışıqları zamanı telefon əlaqəsi kəsilərsə, kim zəng etməlidir? (Çəki: 1)

zəng edən tərəf

cavab verən tərəf

zəng edən tərəf gözləməlidir

cavab verən tərəf gözləməlidir

heç biri zəng etməməlidir

Sual: Danışıqları aparmaq üçün görüş şərtləri neçə gün əvvəlcədən razılaşdırılmalıdır? (Çəki: 

1)1-2 gün əvvəlcədən

2-3 gün əvvəlcədən

3-4 gün əvvəlcədən

4-5 gün əvvəlcədən

5-10 gün əvvəlcədən

Sual: Rəsmi qəbullar zamanı geyim üslubuna tələblər nədə öz əksini tapmalıdır? (Çəki: 1)

dəvətnamədə

məktubda


sorğuda

təklifdə


tapşırıqda

Sual: İşgüzar danışıqlara neçə dəqiqədən çox gecikmək nəzakət qaydalarını ciddi pozmaq 

hesab olunur? (Çəki: 1)

15 dəqiqədən çox

20 dəqiqədən çox

25 dəqiqədən çox

10 dəqiqədən çox

5 dəqiqədən çox

Sual: Texniki məlumata nə daxil deyil? (Çəki: 1)

razılaşma

elmi-tədqiqat layihəsi

informasiya prosesi

sorğu 

patent ərizəsiSual: Nitqə verilən tələblər hansılardır? (Çəki: 1)

dəqiqlik, kəsərlik, obyektivlik bacarığı

bilgilik, məntiqilik, savadlı, logik, emosional çalarlar vermək

subyektiv, müdaxilə, az danışmaq 

obyektiv düşüncə, dinlənməkdənsə müdaxilə etmək

hadisələrə birbaşa müdaxilə qabiliyyəti, özünü müdafiə

Sual: İşgüzar görüşlərdə qəbul hazırlığı zamanı nəyə yol vermək olmaz? (Çəki: 1)

qəbul növünün seçilməsinə

dəvət olunanların siyahısının hazırlanması, dəvətnamələrin paylanması

oturacaq yerlərinin sayının az olması

qonaqları stol arxasında yerləşdirmə planı

stolun servirovkası, qonaqlara xidmət, sağlıq və nitqlərin hazırlanması

Sual: . L.A.Kar¬penkoya görə ünsiyyətin məqsədindən asılı olaraq funksiyaların sayı (Çəki: 1)

8

76

5

4
Sual: Verbal kommunikasiya vasitəsinə aiddir: (Çəki: 1)

Dil,nitq


Dil,jest,mimika

Jestlər,mimika,nitq

Pantomima, visual ünsiyyət

Işarələr sistemi,gözlərin təmasıB

ÖLMƏ

: 0301

Ad

0301Suallardan

14

Maksimal faiz14

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

2 %


Sual: Kommersiya danışıqları prosesində işgüzar tərəfdaşlara göstərilən spesifik təsir 

üsullarına aid deyil: (Çəki: 1)

vaxtı uzatma

tələblərin son dəqiqədə irəli sürülməsi

problemin mürəkkəbliyinin tədricən artırılması

problemin ayrı-ayrı tərkib hissələrinə bölünməsi

paketləşdirmə

Sual: Kommersiya danışıqlarının iştirakçıları tərəfindən istifadə edilən mövqeyi bildirmək 

üsuluna aid deyil: (Çəki: 1)

mövqenin neytrallaşdırılması

mövqenin açılması

mövqenin bağlanması

mövqelərdə ümumiliyinin qeyd edilməsi

mövqelərin müxtəlifliyinin qeyd edilməsi

Sual: Kommersiya danışıqları iştirakçılarının qarşılıqlı güzəştləri nəticəsində qəbul olunan qərar 

adlanır: (Çəki: 1)

kompromiss

kontekst


konsilium

kontrakt


kompetensiya (səlahiyyət)

Sual: Danışıqlar prosesinin birinci mərhələsi ola bilər: (Çəki: 1)

tanışlıq görüşü

iddiaların müzakirəsi

ultimatum verilməsi

komromiss

qərarların qəbul edilməsi

Sual: İşgüzar danışıqların aparılmasının neçə mərhələsi var? (Çəki: 1)

1
Yüklə 0,57 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə