Akrabalık bağı, evlilik hukuku, evlat edinme ve partnerlikYüklə 445 b.
tarix26.11.2017
ölçüsü445 b.
#12568


Akrabalık bağı, evlilik hukuku, evlat edinme ve partnerlik

 • Akrabalık bağı, evlilik hukuku, evlat edinme ve partnerlik

 • Hanehalkı: Aynı adreste yaşayan insanlar grubu. (Öğrenci evleri ve yalnız yaşayanlar da dâhil)

 • Ataerkillik

 • Evlilik Türleri: Tekeşlilik, görücü usulü, çokeşlilik, gey/lezbiyen evliliği

 • Aile Türleri: Çekirdek aile ve geniş aile, ataerkil aile ve anaerkil aile, simetrik aile, üvey aile (yeniden yapılandırılmış aile), tek ebeveynli aile, gey/lezbiyen ailesi


Yaşlı nüfus

 • Yaşlı nüfus

 • Aile hacminin küçülmesi

 • Akraba ilişkilerinin zayıflaması

 • Boşanmaların artması

 • Birden fazla evlilik yapanların artması

 • Evlilik dışı birlikte yaşam ve evlilik dışı doğum

 • Tek ebeveyni ailelerin artması

 • YalnızlaşmaBoşanmayı kolaylaştıran hukuksal düzenlemeler

 • Boşanmayı kolaylaştıran hukuksal düzenlemeler

 • Kentleşme

 • Çekirdek aile

 • Kadının çalışması

 • Erkek şiddeti

 • Kadınların bilinçlenmesi

 • Sosyal devletin gelişmesi

 • Ailenin işlevinin azalması

 • Toplumsal yaptırımların azalması

 • Dinî baskının azalması

 • Geniş akrabalık bağlarının zayıflaması

 • Gebeliği önleyici tıp

 • Geçim sıkıntısıAilede birey sayısı düştükçe özen artıyor

 • Ailede birey sayısı düştükçe özen artıyor

 • Çocuk sayısı düştükçe özen artıyor

 • Geç yaşta evlilikler, olgun ebeveynler

 • Gelir düzeyi artarsa özen artıyor

 • Okul öncesi eğitimin yaygınlaşması

 • Çocuk haklarının gelişimi

 • Bilimsel gelişmeler: Tıp, psikoloji, pedagoji

 • Beslenmenin gelişmesi

 • Kitlesel iletişimin rolü

 • Zorunlu eğitim

 • Özel eğitim

 • Eğlence kültürünün gelişmesi

 • Tüketim toplumuBaba % 21

 • Baba % 21

 • Büyük anneler, büyük babalar % 17

 • Anne işte bakıyor % 4

 • Kreşte % 23

 • Evde bakıcı % 17

 • Yalnız kalıyor veya düzensiz bakım % 14

 • Diğer akrabalar % 4Çocuğa yönelik taciz (cinsel, fiziksel, duygusal taciz ve ihmal etme)

 • Çocuğa yönelik taciz (cinsel, fiziksel, duygusal taciz ve ihmal etme)

 • Ev içi şiddet: Çocuğa, kadına ve kardeşe

 • Evlilikte tecavüz

 • Erkeğin iktidar baskısı

 • Mülkiyet eşitsizliğiOlumlu Gelişmeler

 • Olumlu Gelişmeler

 • Ölüm oranları azalıyor

 • Bebek ölüm oranları azalıyor

 • Doğumda yaşam beklentisi artıyor

 • Hijyen, sağlık politikaları ve tıp gelişiyor

 • Refah toplumu

 • Sosyal devlet politikaları

 • EğitimYalnızlık

 • Yalnızlık

 • Çalışma dışı kalmak

 • Bakıma muhtaçlık

 • Hastalıkların çoğalması ve sürekliliği

 • Yaşlı bakım hizmeti

 • Düşük emekli maaşları

 • ABD’de 1900 yılında ortalama yaş beklentisi 47 yıl iken 2011 yılında 78 yıla çıkmıştır.

 • Japonya’da (2013) 84,6 yıl. Erkekler 82, kadınlar 87,3 yıl.

 • İzlanda’da 83,3 yıl, İtalya’da 83,1 yıl, İsveç’te ve Avustralya’da 83 yıl.

 • Türkiye’de 74,4 yıl. Erkeklerde 72,4, kadınlarda 76,4 yıl.Yüzyıllar içinde iyi beslenme, tıptaki gelişmeler ve iklim koşullarının iyileşmesi nedeniyle ölüm oranları hızla düşmüştür. Ayrıca gelir düzeyinin artması, ömrü uzatan bir faktördür.

 • Yüzyıllar içinde iyi beslenme, tıptaki gelişmeler ve iklim koşullarının iyileşmesi nedeniyle ölüm oranları hızla düşmüştür. Ayrıca gelir düzeyinin artması, ömrü uzatan bir faktördür.

 • Yine tıptaki gelişmeler, özellikle gebeliği önleyici tıp sayesinde doğum oranları da azalmıştır.

 • Beklenen ömür, gelişmiş ülkelerde daha yüksektir. Nüfusun bu ülkelerde yaşlandığını söylemek mümkündür.

 • Savaş, kıtlık, salgın hastalıklar yüzünden Afrika gibi bölgelerde ortalama ömür dönem dönem azalmaktadır.

 • Gelişmiş ülkelerde doğum oranlarının, ölüm oranlarının altına düşmesi nedeniyle nüfus mutlak olarak da azalma eğilimindedir.Bir bölgenim veya ülkenin nüfusuna etki eden diğer önemli faktör göçlerdir. Dünya nüfusu, gelişmiş ülkelere doğru hareket etme eğilimdedir. Bu ülkeler de, göçleri önleyici politikalar izlemektedir.

 • Bir bölgenim veya ülkenin nüfusuna etki eden diğer önemli faktör göçlerdir. Dünya nüfusu, gelişmiş ülkelere doğru hareket etme eğilimdedir. Bu ülkeler de, göçleri önleyici politikalar izlemektedir.

 • Kapitalizmin gelişmesi, son 250 yılda insanların kırsal bölgelerden kentlere göç etmesine yol açmıştır. Sanayileşmenin kentlerde yoğunlaşması, nüfusunda buralara yığılmasına neden olur.

 • Nüfus yoğunluğunun (km. başına insan sayısı) en fazla olduğu kentler; Japon ve Hint kentleri, İstanbul, Mexico City, Santiago, Sao Paulo vb. kentlerdir.

 • Evlenme yaşının düşük olduğu ülkelerde nüfus artış hızı da yüksektir.

İnsanların yaşama ve çalışma alanlarının iç içe olduğu kentler, birçok sorunu barındırmaktadır.

 • İnsanların yaşama ve çalışma alanlarının iç içe olduğu kentler, birçok sorunu barındırmaktadır.

 • Gürültü, hava kirliliği, atıklar, hastalıklar, stres vb.

 • Yol, kanalizasyon, elektrik, su, doğalgaz gibi altyapı sorunları

 • Yeşil alanların tahrip olması, CO2 salımı vb. yüzünden iklimin bozulması

 • Üretim artışı ve tüketim fetişizm yüzünden kent ve doğal çevre sürekli tahrip olmakta, eksilmekte ve yok olmaktadır.

 • Kentlerin en önemli sorunlarının başında enerji ve su sorunu gelmektedir. Her ikisi de kıtlaşmaktadır. Su aynı zamanda temiz olarak korunmak zorundadır.Tokyo 37,8 milyon

 • Tokyo 37,8 milyon

 • Jakarta 30,5 milyon

 • Delhi 25 milyon

 • Manila 24 milyon

 • Seul 23,5 milyon

 • Şangay 23,4 milyon

 • Karaçi 22,1 milyon

 • Pekin 22 milyon

 • New York 20,6 milyon

 • Guangzhou 20,6 milyon

 • Sao Paulo 20,3 milyonMetalaşma, kamusal olan ve doğada serbest olan suyun piyasa koşullarında satılmasıdır. Kamusal hizmet özelleştirilir. Doğada serbest bulunan su; barajlar, şişelemeler vb. şeklinde meta haline dönüştürülür.

 • Metalaşma, kamusal olan ve doğada serbest olan suyun piyasa koşullarında satılmasıdır. Kamusal hizmet özelleştirilir. Doğada serbest bulunan su; barajlar, şişelemeler vb. şeklinde meta haline dönüştürülür.

 • Nihai ürün olarak su (şişelenmiş su)

 • Hammadde olarak su (sanayi, tarım ve enerji sektöründe kullanımı)

 • Kıtlaşma sorunu ve fiyatlara yansıması: Kıtlaşma, metalaşma sürecini hızlandıracaktır. Piyasaların başlangıçta kurumsallaşmaması yüksek fiyatlara neden olur. Piyasalar yerleştikçe ve teknoloji/sermaye kullanımı yaygınlaştıkça su ucuzlar. Yaygın kullanım kıtlaşmayı artırır. Fiyatlar tekrar yükselir.Kapitalistin suyu kaynağından bedava bir girdi olarak edinmesi.

 • Kapitalistin suyu kaynağından bedava bir girdi olarak edinmesi.

 • Suyun devlet tarafından bedelsiz sağlanması

 • Devlet tarafından maliyetine sağlanması

 • Devlet tarafından dünya piyasalarındaki fiyatından sağlanması

 • Devlet ve özellikle özel sektör tarafından, oluşan piyasa fiyatı üzerinden sağlanmasıToplumsal muhalefet

 • Toplumsal muhalefet

 • Hukukî-idarî düzenlemelerin zaman alması

 • Gerekli altyapı yatırımlarının maliyetli ve uzun vadeli yapılabilmesi

 • Sermaye ve teknoloji yetersizliği

 • Tüketim alışkanlıklarının ve kültürünün uyumlulaşmasının zaman almasıSu kaynaklarının eşitsiz dağılımı

 • Su kaynaklarının eşitsiz dağılımı

 • Temiz suyun boşa harcanması

 • Kötü yönetim

 • Suyun kirlenmesi

 • Hızlı nüfus artışıKentsel su dağıtım hizmetleri

 • Kentsel su dağıtım hizmetleri

 • Şişelenmiş su

 • Barajlar ve HES’ler

 • Su boru hatları

 • Atık su arıtma sistemleri

 • Deniz suyu arıtma sistemleri

 • Yer altı su kaynakları

 • Sanal su ticaretiSu kaynaklarının sömürülmesi ve kirletilmesi

 • Su kaynaklarının sömürülmesi ve kirletilmesi

 • Eşitsiz tüketim

 • Ekosistemin bozulması

 • Yer altı su kaynaklarının azalması

 • Kamu sağlığının bozulması

 • Su fiyatlarının aşırı yükselmesi

 • Su kalitesi düşmektedir.

 • Su, ekonomik bir mal haline gelmiştir.1,1 milyar insan temiz içme suyuna erişemiyor.

 • 1,1 milyar insan temiz içme suyuna erişemiyor.

 • 2,6 milyar insan yetersiz su tüketiyor.

 • Her 20 saniyede bir bir çocuk “sudan” ölüyor.

 • Henüz tüm dünyada suyun % 5’i özeleştirilmiş durumda.

 • Bir insanın ortalama günlük (içme, yemek pişirme ve temizlenme için) 50 litre suya ihtiyacı vardır.

 • Kuzey ülkelerinde günde 100-575 lt/kişi.

 • Hindistan’da 25 lt/kişi, kurak Afrika’da 20 lt/kişi.

 • 1 milyardan fazla insan günde 19 lt’den az su kullanabiliyor.Tatlı su kıtlaşıyor

 • Tatlı su kıtlaşıyor

 • Yüzey suları kirletiliyor

 • Yer altı su kaynakları tükeniyor

 • Gezegen kuruyor: Buzullar eriyor, iklim değişikliği ve çölleşme

 • Kentleşme ve ormanların yok edilmesi

 • Yüksek teknolojik çözümler sorunun parçasıdır: Barajlar, derivasyon ve deniz suyu arıtma

 • Yeni teknolojiler: Atmosferik su jeneratörleri, bulut tohumlama, nükleeer enerji ve nano teknolojiler

Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə