Rekabetin pazarlarda artması ve yenilikçi olma oranın yükselmesi, Rekabetin pazarlarda artması ve yenilikçi olma oranın yükselmesiYüklə 445 b.
tarix14.05.2018
ölçüsü445 b.
#43709Rekabetin pazarlarda artması ve yenilikçi olma oranın yükselmesi,

 • Rekabetin pazarlarda artması ve yenilikçi olma oranın yükselmesi,

 • Refah yaratan endüstrilerin büyük bir bölümünün bilgi yoğun olması,

 • Artan işgücü değişimi ve erken işten ayrılmaların bilgi kaybına yol açması,

 • Küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası kaynak bulma imkanlarına kavuşmasıyla birlikte artan karmaşıklığın yönetilmesine ihtiyaç duyulması,Stratejik yönlendirmelerdeki değişimlerin, spesifik bir alanda bilgi kaybıyla sonuçlanması,

 • Stratejik yönlendirmelerdeki değişimlerin, spesifik bir alanda bilgi kaybıyla sonuçlanması,

 • Bilgi varlıkları ticaretinin yapıldığı pazarlarda yeni gelişmelerin yaşanması (İnternetle birlikte elektronik ticaretin gelişmesi ve çeşitlenmesi)

 • İşletmelerin bilgi ekseninde rekabet etmesi ve işin büyük bir kısmının (yaklaşık %70’i) bilgiye dayalı olması

 • Ömür boyu öğrenme ihtiyaçlarının kaçınılmaz olmasıBilgi bilançoda görülmez. Bu nedenle yönetilmediği zaman da ziyan olur. Bilgi de kurumun sahip olduğu aktifler arasında yer alır. Kurumun sahip olduğu aktifler somut ve soyut olarak iki grupta ele alınır. kinci grup içinde kurumun sahip olduğu haklar, kurduğu ilişkiler ve bilgi birikimi vardır. Bilgi kurumunun mal varlıkları arasında görülmesi, bilgiye yapılan yatırımın diğer aktiflere verilen önemle aynı ölçüde olması gerektiğinin bir göstergesidir.

 • Bilgi bilançoda görülmez. Bu nedenle yönetilmediği zaman da ziyan olur. Bilgi de kurumun sahip olduğu aktifler arasında yer alır. Kurumun sahip olduğu aktifler somut ve soyut olarak iki grupta ele alınır. kinci grup içinde kurumun sahip olduğu haklar, kurduğu ilişkiler ve bilgi birikimi vardır. Bilgi kurumunun mal varlıkları arasında görülmesi, bilgiye yapılan yatırımın diğer aktiflere verilen önemle aynı ölçüde olması gerektiğinin bir göstergesidir.Bugün bilginin geçmişte olduğundan daha önemli olma nedenleri;

 • Bugün bilginin geçmişte olduğundan daha önemli olma nedenleri;

 • Küresel ekonomideki değişim

 • Ürün ve hizmetin bir noktada birleşmesi

 • Rekabet üstünlüğünün sürdürülmesi

 • Bilgisayar networklerinin gelişmesi gibi faktörlerdirPazarlarda rekabetin artması ve yenilikçi olma oranının yükselmesi, günümüzde refah yaratan endüstrilerin büyük bir kısmının bilgi yoğun olması, rekabet baskısıyla maliyetlerini düşürmesi gereken isletmelerin öncelikli olarak personel indirimine gitmesi nedeniyle informel bilgi ile biçimsel metotların ikame gereksiniminin ortaya çıkması ve erken isten ayrılmalar ve artan işgücü mobilitesinin bilgi kaybına yol açmasıdır şeklinde ifade edilebilir.

 • Pazarlarda rekabetin artması ve yenilikçi olma oranının yükselmesi, günümüzde refah yaratan endüstrilerin büyük bir kısmının bilgi yoğun olması, rekabet baskısıyla maliyetlerini düşürmesi gereken isletmelerin öncelikli olarak personel indirimine gitmesi nedeniyle informel bilgi ile biçimsel metotların ikame gereksiniminin ortaya çıkması ve erken isten ayrılmalar ve artan işgücü mobilitesinin bilgi kaybına yol açmasıdır şeklinde ifade edilebilir.Bilgi toplumunda bilginin kullanımı arttıkça üretim yapısı da değişmekte; bilgi, işgücü ve sermayeden de önemli bir faktör olarak üretime girmektedir.

 • Bilgi toplumunda bilginin kullanımı arttıkça üretim yapısı da değişmekte; bilgi, işgücü ve sermayeden de önemli bir faktör olarak üretime girmektedir.Bilgi dinamiktir. Kullanıldığı zaman vardır. Yalnızca kullanılarak statik olarak depolanır. Bu açıdan endüstri çağını başlatan elektrik enerjisine benzerlik gösterir.

 • Bilgi dinamiktir. Kullanıldığı zaman vardır. Yalnızca kullanılarak statik olarak depolanır. Bu açıdan endüstri çağını başlatan elektrik enerjisine benzerlik gösterir.

 • Bilginin değeri görecelidir, nesneldir.Ona ihtiyaç duyan ve onun değerini bilenler için bilgi çok değerlidir. Her yerde herkes için aynı değeri taşımaz.

 • Bilgi erişilebilir olmalıdır.

 • Bilginin ilgili olması gerekir.

 • Bilginin nitelikli ve güvenilir olması

 • Ayrıca bilgi doğru olmalı, güncel olmalı, standart olmalı, esnek olabilmeli, mükerrer olmamalı, istenilen formda bulunabilmeli, ihtiyaçlara yetişebilmeli ve paylaşılabilmelidir.Bilgi yaratma sürecinin temelini bilgi varlıkları oluşturur. Bu varlıklar, işletmelerde değer yaratmak için bulunması zorunlu olan isletmeye özgü kaynaklar olarak tanımlanır. Bilgi varlıkları, bilgi yaratma sürecinin girdi, çıktı ve uyumlaştırıcı faktörleridir.Bilgi varlıkları, organizasyon içindeki bilgi stratejilerinin, süreçlerin, yapılarının ve sistemlerinin geliştirilmesini, bilgi yaratımının ve paylaşımının sağlanmasını temin eder. Bilginin birey, takım, organizasyon ve organizasyonlar arası etkileşimini temsil eder.

 • Bilgi yaratma sürecinin temelini bilgi varlıkları oluşturur. Bu varlıklar, işletmelerde değer yaratmak için bulunması zorunlu olan isletmeye özgü kaynaklar olarak tanımlanır. Bilgi varlıkları, bilgi yaratma sürecinin girdi, çıktı ve uyumlaştırıcı faktörleridir.Bilgi varlıkları, organizasyon içindeki bilgi stratejilerinin, süreçlerin, yapılarının ve sistemlerinin geliştirilmesini, bilgi yaratımının ve paylaşımının sağlanmasını temin eder. Bilginin birey, takım, organizasyon ve organizasyonlar arası etkileşimini temsil eder.1.Düzenlenme ve Kullanma Tarzına Göre

 • 1.Düzenlenme ve Kullanma Tarzına Göre

 • Bilgiyi kullanış biçimimiz, nasıl algıladığımız ve organize ettiğimize bağlı olarak değişir.

 • İdealist Bilgi: İdealist bilgi vizyon oluşturmamızı, hedef saptamamızı, değer ve inançlarımızı yönlendirmemizi ve kararlar vermemizi sağlar.İdealist bilgi, motivasyonu yönlendirmek ve referans noktalarını yeniden çerçeveleyecek şekilde bütünü algılamak yoluyla değerlendirilir. Yeni kuramlar üretilirken idealist bilgi, düşünce alternatiflerinin üretilmesini sağlar.

 • İdealist bilginin kaynağı okuduklarımız, yaptıklarımız ve tartıştıklarımızdır.Sistematik Bilgi: Sistematik bilgi, karşılastığımız olaylarla bas etmeye çalışırken başvurduğumuz genellemeleri, modelleri ve düzenlenmiş biçimde gerçeği algılamamızı sağlayan sistematik bilgileri ifade eder. Sistemlerin nasıl çalıştığı, değişkenlere müdahale edildiğinde sonuçlarda ne tür farklılıklar olacağı sistematik bilgi ile çözülür. Yöntem ve kılavuz oluşturmaya yarayan bir bilgidir. Bu tür bilginin kaynağı genellikle formel eğitim olmakla beraber, gözlemlerden üretilen senaryolar ve modeller de bu bilgiye kaynak oluşturur.

 • Sistematik Bilgi: Sistematik bilgi, karşılastığımız olaylarla bas etmeye çalışırken başvurduğumuz genellemeleri, modelleri ve düzenlenmiş biçimde gerçeği algılamamızı sağlayan sistematik bilgileri ifade eder. Sistemlerin nasıl çalıştığı, değişkenlere müdahale edildiğinde sonuçlarda ne tür farklılıklar olacağı sistematik bilgi ile çözülür. Yöntem ve kılavuz oluşturmaya yarayan bir bilgidir. Bu tür bilginin kaynağı genellikle formel eğitim olmakla beraber, gözlemlerden üretilen senaryolar ve modeller de bu bilgiye kaynak oluşturur.Pragmatik Bilgi: Pragmatik bilgi, bir isi yaparken ve kararlar alırken bilinçli olarak kullanılan kurallar, bulgular ve kavramlardır. Örneğin know-how pragmatik bilgidir. Bilinçli alınan kararlarda mantık yürütülürken, güçlü ve güçsüz noktaların analizini yaparken pragmatik bilgiden yararlanılır. Bu bilginin kaynakları eğitim, verilen talimatlar ve el yordamı olabilir.

 • Pragmatik Bilgi: Pragmatik bilgi, bir isi yaparken ve kararlar alırken bilinçli olarak kullanılan kurallar, bulgular ve kavramlardır. Örneğin know-how pragmatik bilgidir. Bilinçli alınan kararlarda mantık yürütülürken, güçlü ve güçsüz noktaların analizini yaparken pragmatik bilgiden yararlanılır. Bu bilginin kaynakları eğitim, verilen talimatlar ve el yordamı olabilir.Otomatik Bilgi: Otomatik bilgi, içselleşmis bilgidir. Düşünmeden gerçekleştirilen eylemler otomatik olarak sahip olunan bilginin sonucudur. Rutin davranışlar otomatik bilginin en tipik örnekleridir.

 • Otomatik Bilgi: Otomatik bilgi, içselleşmis bilgidir. Düşünmeden gerçekleştirilen eylemler otomatik olarak sahip olunan bilginin sonucudur. Rutin davranışlar otomatik bilginin en tipik örnekleridir.Bilgi, kaynağına göre incelendiğinde örtülü bilgi ve açık bilgi olmak üzere ikiye ayrılabilir. Bilgi yönetimi açısından bu iki temel bilgi biçimi arasında bir ayırım yapmak gerekmektedir.

 • Bilgi, kaynağına göre incelendiğinde örtülü bilgi ve açık bilgi olmak üzere ikiye ayrılabilir. Bilgi yönetimi açısından bu iki temel bilgi biçimi arasında bir ayırım yapmak gerekmektedir.Açık bilgi: bilgisayara yazılan ya da kaydedilen veri ve dokümanlar olarak tanımlanabilir.Yazılı hale getirilmiştir ve bu şekilde kullanılabilir. Ayrıca resimler ve diğer araçlarla da ifade edilebilir. Bu nedenle bilgiyi paylaşabilmek için öncelikle onun açık hale getirilmesi gerekmektedir.

 • Açık bilgi: bilgisayara yazılan ya da kaydedilen veri ve dokümanlar olarak tanımlanabilir.Yazılı hale getirilmiştir ve bu şekilde kullanılabilir. Ayrıca resimler ve diğer araçlarla da ifade edilebilir. Bu nedenle bilgiyi paylaşabilmek için öncelikle onun açık hale getirilmesi gerekmektedir.Örtülü(Kapalı) Bilgi:Resmi, formal yöntemlerle belgelenmemiş işletme çalışanlarının uzmanlık ve tecrübelerini kapsar.Örtülü bilgi, yazılı hale getirilmemiştir. Çalışanların beyninde taşıdığı bilgidir.Kişilerin deneyimlerinde sekil bulur ve kişisel inanış, bakış açısı ve değerleri içerir.İşletmeler için asıl önemli ve değerli olan örtülü bilgidir. Bu nedenle örtülü bilginin açığa çıkarılması, kullanılması ve paylaşılması çok önemlidir. İşletmede her çalışanın bir örtülü bilgisi vardır. örtülü bilgilerin toplamının oluşturduğu kollektif güç bir organizasyon için son derece önemlidir.

 • Örtülü(Kapalı) Bilgi:Resmi, formal yöntemlerle belgelenmemiş işletme çalışanlarının uzmanlık ve tecrübelerini kapsar.Örtülü bilgi, yazılı hale getirilmemiştir. Çalışanların beyninde taşıdığı bilgidir.Kişilerin deneyimlerinde sekil bulur ve kişisel inanış, bakış açısı ve değerleri içerir.İşletmeler için asıl önemli ve değerli olan örtülü bilgidir. Bu nedenle örtülü bilginin açığa çıkarılması, kullanılması ve paylaşılması çok önemlidir. İşletmede her çalışanın bir örtülü bilgisi vardır. örtülü bilgilerin toplamının oluşturduğu kollektif güç bir organizasyon için son derece önemlidir.Örtülü bilgi organizasyonlarda yapılan çalışmalar sırasında kişilerin edindikleri deneyimler sonucunda oluşan bilginin kaydedilmemiş veya ifade edilmemiş şeklidir.

 • Örtülü bilgi organizasyonlarda yapılan çalışmalar sırasında kişilerin edindikleri deneyimler sonucunda oluşan bilginin kaydedilmemiş veya ifade edilmemiş şeklidir.

 • Örtülü bilgi son derece kişiseldir ve bu bilgiyi formüle etmek zor olduğu için, başkalarına iletmek de zordur.Bireye özgü ve bireyle birlikte hareket eden, onun inanç, perspektif ve değerleriyle ilgili olan kişisel bilgidir. Anlaşılması ve ulaşılması çok güç olan insandaki bilgi, zihinsel modeller, deneyim ve beceriler olarak tanımlanabilir.

 • Bireye özgü ve bireyle birlikte hareket eden, onun inanç, perspektif ve değerleriyle ilgili olan kişisel bilgidir. Anlaşılması ve ulaşılması çok güç olan insandaki bilgi, zihinsel modeller, deneyim ve beceriler olarak tanımlanabilir.

 • Örtülü bilgi, kişilerin tecrübelerinde oluşur. Yani deneyimsel olarak ortaya çıkar. Kurumdaki çalışanların beyinlerinde depolanır. Örtülü bilginin bireyler tarafından kolayca ifade edilememesinden dolayı bu bilginin ele geçirilmesi, kodlanması, adapte edilmesi ve dağıtılması zordurÖrtülü ve açık bilgi birbirini tanımlamaktadır ve insanların yaratıcı eylemlilik süreçlerinde birbiriyle etkileşim içindedirler. Bu iki tür bilgi kendi içlerinde biçim değiştirebilir. Bilgi oluşumu açık ve örtülü bilgi arasında etkileşimle gerçekleşmektedir. Bu etkileşim bilgi dönüşümü olarak ifade edilmektedir. Bilgiyi açık ve örtülü biçimde iki farklı açıdan ele alan organizasyonlar, bilgi üretimi konusunu dört temel üzerinde değerlendirmektedir.

 • Örtülü ve açık bilgi birbirini tanımlamaktadır ve insanların yaratıcı eylemlilik süreçlerinde birbiriyle etkileşim içindedirler. Bu iki tür bilgi kendi içlerinde biçim değiştirebilir. Bilgi oluşumu açık ve örtülü bilgi arasında etkileşimle gerçekleşmektedir. Bu etkileşim bilgi dönüşümü olarak ifade edilmektedir. Bilgiyi açık ve örtülü biçimde iki farklı açıdan ele alan organizasyonlar, bilgi üretimi konusunu dört temel üzerinde değerlendirmektedir.Bilgi başlangıçta kişiseldir ve örtüktür. Toplumsal amaçlı olarak kullanılabilmesi için kodlanmalı, açık hale getirilmeli, iletilmeli ve kullanacak kişi, grup ya da gruplar tarafından deşifre edilmelidir.

 • Bilgi başlangıçta kişiseldir ve örtüktür. Toplumsal amaçlı olarak kullanılabilmesi için kodlanmalı, açık hale getirilmeli, iletilmeli ve kullanacak kişi, grup ya da gruplar tarafından deşifre edilmelidir.

 • Yani bilginin yalnızca kişisel olarak oluşturulup örtük biçimde kalması yeterli değildir. Aynı zamanda açık hale getirilmesi ve yönetilmesi gerekmektedir.

Sosyalleşme , tecrübeleri paylaşma süreci olarak tanımlanabilir. Teknik yetenekleri ve zihinsel modelleri paylaşarak örtülü bilgi oluşturulabilir.

 • Sosyalleşme , tecrübeleri paylaşma süreci olarak tanımlanabilir. Teknik yetenekleri ve zihinsel modelleri paylaşarak örtülü bilgi oluşturulabilir.

 • Örtülü bilgi konuşulmadan da diğer bir kişiye aktarılabilir. Usta-çırak ilişkilerindeki bilgi dönüşümleri ile taklit ve deneme-yanılma yoluyla öğrenme sürecinde gerçekleşen dönüşümler sosyalleşmeye örnek olarak verilebilir .

 • Örnekler: İşbaşında eğitim, fikirlerin karşılıklı olarak değişimi,diğerlerini taklit etme, beyin fırtınasıDışsallaştırma, örtülü bilgiyi açık bilgiye dönüştürme sürecidir. Örtük bilgiyi açık bilgi haline getirmeyi kapsar.

 • Dışsallaştırma, örtülü bilgiyi açık bilgiye dönüştürme sürecidir. Örtük bilgiyi açık bilgi haline getirmeyi kapsar.

 • Dışsallaştırma, örtülü bilginin tanımlanmasını ve herkes tarafından anlaşılır hale getirilmesini sağlar.

 • Dışsallaştırma, bilgi alışverişinin anahtar sürecidir. Gözlem ve

 • taklit yolu ile aktarılan iş deneyimlerinin ifade edilerek kayıtlı bir metne dönüştürülmesi örtülü bilginin açık bilgi haline gelmesidir.İnşaat teknisyenlerinin geleneksel yöntemlerle ustalarından öğrendikleri bilgileri kaydederek yazılı bir metne dönüştürmesi bu modele örnek gösterilebilir.Bilginin içselleştirilmesi grup içinde paylaşılan örtülü bilginin bireysel olarak anlaşılması ve benimsenmesiyle ortaya çıkar.

 • Bilginin içselleştirilmesi grup içinde paylaşılan örtülü bilginin bireysel olarak anlaşılması ve benimsenmesiyle ortaya çıkar.

 • Açık bilginin, örtülü bilginin bir parçası haline gelmesini tanımlamaktadır. İçselleştirme “yaparak öğrenme” ve bu gibi faaliyetlerde gerçekleşmektedir.

 • Kayıtlı bilgilerden edinilen deneyimlerin bir sonraki nesile sistematize edilmeden, dağınık olarak aktarılması veya söz konusu bilgilerin bir başkası tarafından gözlem yoluyla alınması bu modele örnek olarak gösterilebilir.Farklı açık bilgi türlerinin bir araya getirilmesini içermektedir. Birleştirme farklı formlardaki açık bilginin bir senteze ulaştırılmasıdır.

 • Farklı açık bilgi türlerinin bir araya getirilmesini içermektedir. Birleştirme farklı formlardaki açık bilginin bir senteze ulaştırılmasıdır.

 • Eğitim faaliyetlerinde genellikle bu tür dönüşüm rol almaktadır.

 • Örneğin, organizasyonlarda aynı konuda yapılan farklı çalışmaların bir araya getirilerek yeniden yazılmasıdır. Başka bir ifade ile bu model, bir çok farklı kaynaktan sağlanan enformasyonun sentezini yapmaktadır.Organizasyonun varlıkları arasında dikkate alınması istendiğinde bilginin üç farklı kategoriye ayrılması gerekir. Bunlar, insanda bulunan bilgi, müşteride bulunan ve müşteriyle ilgili olan bilgi ve yapısal kapital olarak bilinen sistem ve süreçlerle ilgili bilgidir.

 • Organizasyonun varlıkları arasında dikkate alınması istendiğinde bilginin üç farklı kategoriye ayrılması gerekir. Bunlar, insanda bulunan bilgi, müşteride bulunan ve müşteriyle ilgili olan bilgi ve yapısal kapital olarak bilinen sistem ve süreçlerle ilgili bilgidir.İnsan Sermayesi: İnsanın bilgisi değerlidir. Çalısanların meslekte bulundukları sürenin uzunluğu, nitelikleri, yetkinlik sahibi insanların sayısı ve içeride ya da dışarıda ortak projelerde çalışan insanların sayısı insan kapitalini oluşturan unsurlardır. Bunlar, aynı zamanda insan kapitalinin ölçülmesinde kullanılabilecek çeşitli değerlerden başlıcalarıdır. Bilgi yönetiminin amaçlarından biri de organizasyonların insan kapitalinin değerini yükseltmektedir.

 • İnsan Sermayesi: İnsanın bilgisi değerlidir. Çalısanların meslekte bulundukları sürenin uzunluğu, nitelikleri, yetkinlik sahibi insanların sayısı ve içeride ya da dışarıda ortak projelerde çalışan insanların sayısı insan kapitalini oluşturan unsurlardır. Bunlar, aynı zamanda insan kapitalinin ölçülmesinde kullanılabilecek çeşitli değerlerden başlıcalarıdır. Bilgi yönetiminin amaçlarından biri de organizasyonların insan kapitalinin değerini yükseltmektedir.Yapısal Sermaye: Özümlenmiş, içselleştirilmiş ve işletme ürün ya da hizmetlerinde yatırıma dönüştürülmüş bilginin değeridir. Bu sermayenin bir kısmı süreçlerdeki bilgidir. Bir kısmı da tescil edilmiş markalar, ticari haklar, know-how, telif-patent hakları ve ünvanlardır. Bir kısmı da insan kaynaklarından elde edilen öğrenilen ve somutlaştırılan bilgilerdir.

 • Yapısal Sermaye: Özümlenmiş, içselleştirilmiş ve işletme ürün ya da hizmetlerinde yatırıma dönüştürülmüş bilginin değeridir. Bu sermayenin bir kısmı süreçlerdeki bilgidir. Bir kısmı da tescil edilmiş markalar, ticari haklar, know-how, telif-patent hakları ve ünvanlardır. Bir kısmı da insan kaynaklarından elde edilen öğrenilen ve somutlaştırılan bilgilerdir.Müşteri Sermayesi: Müşterilerinin sayısının, büyüklüğünün, saygınlığının, isletmeyle ne kadar süreyle çalıştığının, isletmeyle yaptığı isin sıklığının, tekrarlama yüzdesinin bir ölçüsü olarak hesaplanabilir. Müşterinin sektöründeki konumu ya da 500 büyük firma sıralamasındaki yeri gibi ölçülerde müşteri kapitalinin hesaplanması sırasında dikkate alınabilir.

 • Müşteri Sermayesi: Müşterilerinin sayısının, büyüklüğünün, saygınlığının, isletmeyle ne kadar süreyle çalıştığının, isletmeyle yaptığı isin sıklığının, tekrarlama yüzdesinin bir ölçüsü olarak hesaplanabilir. Müşterinin sektöründeki konumu ya da 500 büyük firma sıralamasındaki yeri gibi ölçülerde müşteri kapitalinin hesaplanması sırasında dikkate alınabilir.Bilginin bir başka sınıflandırılması ise;

 • Bilginin bir başka sınıflandırılması ise;

   • Bireysel bilgi:kurumdaki çalışanların sahip oldukları bilgi ve beceriler bireysel bilgidir.
   • Kurumsal bilgi. kurum çalışanlarındaki bireysel bilginin kurumun bilgisi haline dönüştürülmesi ve dış çevreden alınan bilgilerle kuruma ait bilgilerin oluşturulmasıdır.


Her bilgi, stratejik öneme sahip olmayabilir. O halde sorulması gereken soru, stratejik bilgiyi stratejik olmayan bilgiden ayıran nedir? sorusu olmalıdır. Açık, ifade edilebilir, kodlanabilir, paketlenebilir ve dolayısı ile kolayca transfer edilebilir bilgi stratejik olarak görülemez.

 • Her bilgi, stratejik öneme sahip olmayabilir. O halde sorulması gereken soru, stratejik bilgiyi stratejik olmayan bilgiden ayıran nedir? sorusu olmalıdır. Açık, ifade edilebilir, kodlanabilir, paketlenebilir ve dolayısı ile kolayca transfer edilebilir bilgi stratejik olarak görülemez.Bilginin stratejik nitelikte olması ve uzun vadede rekabet avantajı yaratabilmesi için isletmeye özgü ve kolayca transferi, göçü, elde edilebilmesi, yayılması olanaklı olmamalıdır. Stratejik bilgi bireylerde ve örgütsel sosyal ilişkilerde yerleşmiş olarak görülür ve dolayısı ile örtük, kişi ve örgüt-spesifik olarak varlıgını sürdürür. Stratejik bilgiyi ortaya çıkarmanın ve transfer etmenin olası yolu, bu bilgiye sahip olanlar ile yakın ve daha etkileşimli bir ilişki kurmak ve geliştirmekten geçer.

 • Bilginin stratejik nitelikte olması ve uzun vadede rekabet avantajı yaratabilmesi için isletmeye özgü ve kolayca transferi, göçü, elde edilebilmesi, yayılması olanaklı olmamalıdır. Stratejik bilgi bireylerde ve örgütsel sosyal ilişkilerde yerleşmiş olarak görülür ve dolayısı ile örtük, kişi ve örgüt-spesifik olarak varlıgını sürdürür. Stratejik bilgiyi ortaya çıkarmanın ve transfer etmenin olası yolu, bu bilgiye sahip olanlar ile yakın ve daha etkileşimli bir ilişki kurmak ve geliştirmekten geçer.Bir işletme sürdürülebilir rekabet avantajına sahip ve dolayısı ile sektör ortalamasının üzerinde bir basarı ortaya koyabiliyorsa, bunun nedeni rakiplere de açık olan dış fırsatlar değil isletme içerisinde geliştirilmiş kaynak ve kabiliyetlerden kaynaklanmaktadır. Ancak isletme içerisindeki her kaynak başarıya dayanak oluşturabilecek stratejik bir öneme sahip değildir. Kaynak ve kabiliyetlerin stratejik önemde olabilmesi için dört özelliğe sahip olmaları gerekir; (1) değerli olmalılar, (2) rakipler arasında kıt olmalı, (3) kolay taklit edilememeliler ve (4) aynı derecede önemli ikamelerinin olmaması gerekir. Günümüzde isletmelerin doğuş, büyüme ve başarılarının arkasındaki en temel sürükleyici dinamik bilgi yönetimidir

 • Bir işletme sürdürülebilir rekabet avantajına sahip ve dolayısı ile sektör ortalamasının üzerinde bir basarı ortaya koyabiliyorsa, bunun nedeni rakiplere de açık olan dış fırsatlar değil isletme içerisinde geliştirilmiş kaynak ve kabiliyetlerden kaynaklanmaktadır. Ancak isletme içerisindeki her kaynak başarıya dayanak oluşturabilecek stratejik bir öneme sahip değildir. Kaynak ve kabiliyetlerin stratejik önemde olabilmesi için dört özelliğe sahip olmaları gerekir; (1) değerli olmalılar, (2) rakipler arasında kıt olmalı, (3) kolay taklit edilememeliler ve (4) aynı derecede önemli ikamelerinin olmaması gerekir. Günümüzde isletmelerin doğuş, büyüme ve başarılarının arkasındaki en temel sürükleyici dinamik bilgi yönetimidirStratejik Bilgi Çeşitleri

 • Stratejik Bilgi Çeşitleri

 • Bilgiyi sınıflandırırken rekabet avantajı yaratma ve sürdürebilmede kaldıraç görevi gören dört çeşit bilgi türünden bahsedilmiştir:

   • İşaretsel bilgi,
   • Deneyimsel bilgi,
   • Girişimci bilgi,
   • Kurumsal bilgi,


İşaretsel bilgi: Bilgi ekonomisinde bilginin önemli bir kısmı işaretler biçiminde ifadesini bulmaktadır. Ancak bu işaret bilgi parçaları, biçim değil içerik yoğun bir nitelik taşımaktadırlar. Bu işaretleri yorumlayarak eyleme dönüştürmek ve bilgiyi işaretlere dönüştürerek yaymak bilgi yönetiminin önemli bir işlevini oluşturur.

 • İşaretsel bilgi: Bilgi ekonomisinde bilginin önemli bir kısmı işaretler biçiminde ifadesini bulmaktadır. Ancak bu işaret bilgi parçaları, biçim değil içerik yoğun bir nitelik taşımaktadırlar. Bu işaretleri yorumlayarak eyleme dönüştürmek ve bilgiyi işaretlere dönüştürerek yaymak bilgi yönetiminin önemli bir işlevini oluşturur.

 • Bilgi ekonomisinde işaret bilgisinin birçok uygulama alanı vardır ve alanlar giderek artmaktadır. Fiyatlar, markalar, reklamlar, ambalajlar, dağıtım kanalları vs. hepsi birer işarettir.Deneyimsel bilgi: diğer bilgi kategorilerinden farklı olarak, ancak yaparak, tekrarlanarak ortaya çıkarılabilecek bir bilgi türünü oluşturur. Bu bilgi türünün elde edilmesi zaman, enerji ve kaynak gerektirdiği için kolay ve çabuk elde edilemez. Dolayısı ile pozitif bir fark yaratma ve onu sürdürme bağlamında önemli bir rol oynayacaktır.

 • Deneyimsel bilgi: diğer bilgi kategorilerinden farklı olarak, ancak yaparak, tekrarlanarak ortaya çıkarılabilecek bir bilgi türünü oluşturur. Bu bilgi türünün elde edilmesi zaman, enerji ve kaynak gerektirdiği için kolay ve çabuk elde edilemez. Dolayısı ile pozitif bir fark yaratma ve onu sürdürme bağlamında önemli bir rol oynayacaktır.

 • Bilgi ekonomisinde deneyimsel bilgi üretmenin çok değişik yolları denenmektedir. 1990’ların birinci yarısında egemen olan uygulama süreç mühendisliğiydi. s süreçleri yeniden tasarlanarak verimliliğin artırılması amaçlanmaktaydı.

 • Tecrübe birikimine dayalı bir diğer bilgi yönetimi yolu ise benchmarkingdir. Bechmarking, is pratiklerini güçlü bir biçimde ‘kendi sınıfındaki en iyi’ ile karşılaştırmayı ifade eder.Girişimci bilgi: kişisel, öznel ve dolayısıyla formüle edilmesi ve iletişime konu edilmesi zor bir bilgi türünü oluşturur. Örneğin, bilimsel bilgi girişimsel bilginin tersine açık, şifrelenebilir ve dolayısı ile formal ve sistematik dilsel yollarla aktarımı  sağlanabilir.

 • Girişimci bilgi: kişisel, öznel ve dolayısıyla formüle edilmesi ve iletişime konu edilmesi zor bir bilgi türünü oluşturur. Örneğin, bilimsel bilgi girişimsel bilginin tersine açık, şifrelenebilir ve dolayısı ile formal ve sistematik dilsel yollarla aktarımı  sağlanabilir.

 • Kurumsal bilgi: Kurumsal bilgi yaratma, girişimci bilgiden farklı olarak rastlantı veya kişisel çabalardan, sezgi ve dehadan değil, sistematik araştırma ve geliştirme çalışmalarından kaynaklanmaktadır. Bireysel bilginin kurumsal bilgiye dönüşümünde bireyler aktarımcı rolü oynarlar. Bireylerin bilgi üretmedeki hız ve kapasiteleri kurumsal bilgi düzeyini belirler. Ancak uzmanların belirttiği gibi, ‘kurumların bilgi düzeyi kurum içerisinde yer alan bireylerin bilgi kümelenmesinin bir sonucundan daha fazla değildir’ yargısına varmak yanlış olacaktır.Değerli Bilgi:İş hayatında “değerli bilgi” olarak nitelenen şey; sahip olunan ya da olunması gereken, firmanın kar ve değer elde etmesine yarayan sektör, ürün, teknoloji ve organizasyon bilgileri diye tanımlanabilir.

 • Değerli Bilgi:İş hayatında “değerli bilgi” olarak nitelenen şey; sahip olunan ya da olunması gereken, firmanın kar ve değer elde etmesine yarayan sektör, ürün, teknoloji ve organizasyon bilgileri diye tanımlanabilir.Yönetsel Bilgi: Yönetsel bilgi, örgütlerde işleyişe ilişkin faktörleri ve gözlemleri içerir. Başka bir ifade ile belirlenmiş amaçlara ulaşmak için verilerin islenerek yöneticiler için anlamlı hale getirilmiş halidir. Yönetsel bilginin en önemli kaynağı deneyimlerdir. Bununla beraber model, çerçeve, sema, somut örneklerden de yararlanılmaktadır. Yöneticilerin bilgi ihtiyaçları konumlarına göre değişmektedir. Üst yönetim uzun dönemde ve planlanmamış bilgiye ihtiyaç duyarken alt yönetim öngörülebilir ve ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duyar.

 • Yönetsel Bilgi: Yönetsel bilgi, örgütlerde işleyişe ilişkin faktörleri ve gözlemleri içerir. Başka bir ifade ile belirlenmiş amaçlara ulaşmak için verilerin islenerek yöneticiler için anlamlı hale getirilmiş halidir. Yönetsel bilginin en önemli kaynağı deneyimlerdir. Bununla beraber model, çerçeve, sema, somut örneklerden de yararlanılmaktadır. Yöneticilerin bilgi ihtiyaçları konumlarına göre değişmektedir. Üst yönetim uzun dönemde ve planlanmamış bilgiye ihtiyaç duyarken alt yönetim öngörülebilir ve ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duyar.Bilişimsel Bilgi:Bilişimsel bilgi; bilgi teknolojileri ve bilgi sistemleri kullanılarak bilimsel yöntemlerle elde edildiğinden bireysel yaklaşımlardan uzak ve nesnel nitelik gösterebilen bilgi türüdür.

 • Bilişimsel Bilgi:Bilişimsel bilgi; bilgi teknolojileri ve bilgi sistemleri kullanılarak bilimsel yöntemlerle elde edildiğinden bireysel yaklaşımlardan uzak ve nesnel nitelik gösterebilen bilgi türüdür.Kaynakça

 • Kaynakça

 • -Sakarya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Ders Notları

 • -Kurumsal Bilgi Yönetimi Modeli

 • Seher Arslankaya, Yayımlanmamış Doktora Tezi,2007.

 • -İşletmelerde Bilgi Yönetimi ve Bilgi Paylaşımı Eskişehir Türk Telekom’da Bir Uygulama

 • Aslı Öztürk,Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,2005.
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə