27 dekabr 2004 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin «Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında»Yüklə 47,35 Kb.
tarix25.06.2018
ölçüsü47,35 Kb.
#51549

2005-2006-cı illərdə Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə çapı nəzərdə tutulan əsərlərin siyahısının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

(27 dekabr 2004)
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin «Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında» 12 yanvar 2004-cü il tarixli, 56 nömrəli sərəncamına uyğun olaraq qərara alıram:

    1. 2005-2006-cı illərdə Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə çapı nəzərdə tutulan əsərlərin siyahısı təsdiq edilsin.

    2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, Təhsil Nazirliyi, habelə tabeçiliyində ali və orta ixtisas məktəbləri olan digər nazirliklərlə birlikdə ali və orta məktəblər üçün latın qrafikası ilə nəşri zəruri olan dərsliklərin çapını nəzərdə tutan «Dərslik» Proqramını üç ay ərzində hazırlayıb təsdiq olunmaq üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin.


İlham ƏLİYEV

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 27 dekabr 2004-cü il.№ 562.
***
2005 — 2006-cı illərdə Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə

kütləvi nəşri nəzərdə tutulan əsərlərin

siyahısı
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 dekabr 2004-cü il tarixli,362 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir
Lüğət və ensiklopediyalar

Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti

Azərbaycan dilinin omonimlər lüğəti

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Azərbaycan dilinin tarixi lüğəti

Azərbaycanca-almanca lüğət

Almanca-azərbaycanca lüğət

Azərbaycanca-ərəbcə lüğət

Ərəbcə-azərbaycanca lüğət

Azərbaycanca-farsca lüğət

Farsca-azərbaycanca lüğət

Azərbaycanca-fransızca lüğət

Fransızca-azərbaycanca lüğət

Məktəblər üçün azərbaycanca-ingiliscə,ingiliscə-azərbaycanca lüğət

Azərbaycan kulinariyası ensiklopediyası

Azərbaycan toponimləri ensiklopedik lüğəti Kütləvi tibb ensiklopediyası

«Mirzə Cəlil Məmmədquluzadə» ensiklopediyası

«Novruz» ensiklopediyası

Politologiya ensiklopediyası

Uşaq ensiklopediyası, 10 cilddə

«Üzeyir Hacıbəyli» ensiklopediyası


Azərbaycan dili və tarixi

Azərbaycan arxeologiyası

Azərbaycan dilinin dialektoloji atlası

Azərbaycan etnoqrafiyası

Azərbaycan ədəbi dili tarixi

Azərbaycan xanlıqları Azərbaycan incəsənəti Azərbaycan tarixi, 7 cilddə Azərbaycanın memarlıq abidələri Azərbaycanın neft sənayesi tarixi Azərbaycanın tarixi coğrafiyası

«Qarabağnamə»lər

Müasir Azərbaycan dili, 4 cilddə

Axundov Ağamusa. «Ümumi dilçilik»

Aşurbəyli Sara. «Bakı şəhərinin tarixi»

Aşurbəyli Sara. «Şirvanşahlar dövləti»

Balasaqunlu Yusif. «Qutadqu biliq»

Bünyadov Ziya. Əsərləri, 3 cilddə

Əfəndiyev Oqtay. «Azərbaycan Səfəvilər dövləti»

Əliyev Fuad, Əliyev Mirabdulla. «Naxçıvan xanlığı»

Əliyev Fuad, Həsənov İrfan. «İrəvan xanlığı»

Hüseynov Heydər. «Azərbaycanda XIX əsr ictimai və fəlsəfi fikir tarixindən» Kalankatuylu Musa. «Alban tarixi»

Mahmudov Malik. «Ərəb dilində yazmış azərbaycanlı şair və ədiblər»

Məmmədov Zakir. «Azərbaycan fəlsəfəsi tarixi»

Məmmədova Fəridə. «Azərbaycanın siyasi tarixi və tarixi coğrafiyası»

Salman Mümtaz. «Azərbaycan ədəbiyyatının qaynaqları»

Səfərova Zemfira. «Azərbaycanın musiqi elmi»

Şirəliyev Məmmədağa. «Azərbaycan dili dialektologiyasının əsasları»

Yusifov Yusif. «Qədim Şərq tarixi»


Klassik və müasir Azərbaycan ədəbiyyatı

Abbaszadə Hüseyn. Seçilmiş əsərlər Ağaoğlu Əhməd.

Bədii-publisistik əsərlər Aşıq Alı. Əsərlər

Aşıq Şəmşir. Əsərlər

Bərdəi Şeyx İbrahim Gülşəni.

Divan Cəfərzadə Əzizə. Seçilmiş əsərlər Çobanzadə Bəkir.

Seçilmiş əsərlər Divanbəyoğlu Abdulla bəy. Əsərlər

Əfəndiyev Rəşid bəy. Əsərlər

Əmin Abid. Seçilmiş əsərlər

ƏssarTəbrizi. «Mehr və Müştəri»

Heyran xanım. Əsərlər

Həbibi. Əsərlər

Həqiqi Cahan şah. Qəzəllər və rübailər

Hidayət. Əsərlər

Hüseynzadə Əli bəy. Əsərlər

İbrahimbəyov Maqsud. Seçilmiş əsərlər

İbrahimbəyov Rüstəm. Seçilmiş əsərlər

Qaracaoğlan. Şeirlər

Qəmküsar Əliqulu. Əsərlər

Qənizadə Soltan Məcid. Əsərlər

Qılman İlkin. Əsərlər

Qurban Səid. «Əli və Nino»

Qurbani. Şeirlər

Marağayi Zeynalabdin. «İbrahim bəyin səyahətnaməsi»

Məmməd Aslan. Seçilmiş əsərlər

Məmməd Rahim. Seçilmiş əsərlər

Molla Cüma. Əsərlər

Möcüz Mirzəli. Seçilmiş əsərlər

Musabəyov İbrahimbəy. «Neft və milyonlar səltənətində»

Mustafa Zərir. «Yusif və Züleyxa»

Müznib Əliabbas. Əsərlər

Nemanzadə Ömər Faiq. Əsərlər

Nəvvab Mir Möhsün. Divan

Nəzmi Əli. Seçilmiş əsərlər

«Oğuznamə»

Rzaquluzadə Mikayıl. Seçilmiş əsərlər

Sarabski Hüseynqulu. «Köhnə Bakı»

Seyid Hüseyn. Seçilmiş əsərlər

Seyidzadə Mir Mehdi. Seçilmiş əsərlər

Səhənd. Seçilmiş əsərlər

Səməd Mənsur. Əsərlər

Süleymanlı Mövlud. Seçilmiş əsərlər

«Şəhriyar» dastanı

Tağı Şahbazi (Simurğ). Əsərlər

Zəlimxan Yaqub. Əsərlər

XIX-XX əsərlər Azərbaycan dramaturgiyası (antologiya), 4 cilddə

XIX-XX əsərlər Azərbaycan nəsri antologiyası, 5 cilddə

XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan publisistikası (antologiya)


Dünya ədəbiyyatı

Alman ədəbiyyatı antologiyası

Antik ədəbiyyat antologiyası

Aristotel. «Poetika»

Balzak Onore. Seçilmiş əsərlər

Barto Aqniya. Əsərlər

Bayron Corc. Seçilmiş əsərlər

Blok Aleksandr. Seçilmiş əsərlər

Bualo «Poeziya sənəti»

Bulqakov Mixail. Əsərlər

Bunin İvan. Əsərlər

Covanyoli Rafaello. «Spartak»

Çapek Karel. Əsərlər

Çexov Anton. Seçilmiş əsərlər

Çukovski Korney. Əsərlər

Dəhləvi Əmir Xosrov. Seçilmiş əsərlər

Dostoyevski Fyodor. Seçilmiş əsərlər

Drayzer Teodor. Əsərlər

Dünya fantastikası antologiyası

Esxil. Əsərlər

Əziz Nesin. Seçilmiş əsərlər

Fonvizin Dmitri. Əsərlər

Fransız ədəbiyyatı antologiyası

Güntəkin Rəşad Nuri. Seçilmiş əsərlər

Heminquey Ernest. Seçilmiş əsərlər

İbsen Henrix. Seçilmiş əsərlər

İngilis ədəbiyyatı antologiyası

İrvinq Stoun. Seçilmiş əsərlər

İspan ədəbiyyatı antologiyası

Jül Vern. Seçilmiş əsərlər

Kafka Frans. Seçilmiş əsərlər

Korolenko Vladimir. Povest və hekayələr

Krılov İvan. Əsərlər

Kuper Fenimor. Seçilmiş əsərlər

Kuprin Aleksandr. Əsərlər

«Qabusnamə»

Qarin-Mixaylovski Nikolay. Əsərlər

Qaşek Yaroslav. Əsərlər

Qədim Şərq ədəbiyyatı müntəxəbatı

Qoqol Nikolay. Seçilmiş əsərlər

Qonçarov İvan. Əsərlər

Qorki Maksim. Seçilmiş əsərlər

Qriboyedov Aleksandr. Əsərlər

Merime Prosper. Seçilmiş əsərlər

Mixalkov Sergey. Əsərlər

«Min bir gecə» nağılları

Mitskeviç Adam. Əsərlər

Mopassan. Novellalar

Nazim Hikmət. Seçilmiş əsərlər

Nehru Cəvahirləl. «Ümumdünya tarixinə nəzər»

Oleşa Yuri. Əsərlər

Ostrovski Aleksandr. Əsərlər

Paustovski Konstantin. Seçilmiş əsərlər

Prişvin Mixail. Əsərlər

Puşkin Aleksandr. Seçilmiş əsərlər

Rable Fransua. «Qarqantua və Pantaqruel»

Radişşev Aleksandr. «Peterburqdan Moskvaya səyahət»

Rus ədəbiyyatı antologiyası

Rustavelli Şota. «Pələng dərisi geymiş pəhləvan»

Saltıkov-Şedrin Mixail. Əsərlər

Sent-Ekzüperi Antuan. Seçilmiş əsərlər

Seton-Tompson Ernest. Seçilmiş əsərlər

Skandinav dastanları

Süleymenov Oljas. Seçilmiş əsərlər

Şoloxov Mixail. Seçilmiş əsərlər

Taqor Rabindranat. Seçilmiş əsərlər

Tofiq Fikrət. Seçilmiş əsərlər

Tolstoy Aleksey. Seçilmiş əsərlər

Tolstoy Lev. Seçilmiş əsərlər

Turgenev İvan. Seçilmiş əsərlər

Voyniç Etel. «Ovod»

Yan Vasili. ƏsərlərYesenin Sergey. Seçilmiş əsərlər.
Kataloq: Laws -> Download
Download -> Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair Dövlət Proqramı haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Download -> Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (30 dekabr 2007) «Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərlərinin Azərbaycan dilində nəşr edilməsi haqqında»
Download -> I ümumittifaq türkoloji qurultayın qətnamələri (6 mart1926) Qurultayın yeni türk əlifbası haqqında qətnaməsi
Download -> Qaydaları"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
Download -> Latın qrafikalı Azərbaycan əlifbasının bərpası haqqında
Download -> Sərəncamı (12 yanvar 2004)
Download -> Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair
Download -> Dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında

Yüklə 47,35 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə