1. Sportchi hissiy ta'sirlanishining asosiy sabablari nimada? a Ruhiy tayyorgarlikning yetishmasligidaYüklə 128,61 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix31.12.2021
ölçüsü128,61 Kb.
#82307
100 SPORT1.Sportchi hissiy ta'sirlanishining asosiy sabablari nimada? 

a)Ruhiy tayyorgarlikning yetishmasligida 

b)Jismoniy tayyorgarlikning yetishmasligida 

c)Texnik tayyorgarlikning pastligida 

d)Taktik tayyorgarlikning pastligida 

 

 2.Qanday sportchilar bilan ko'proq psixologik tayyorgarlik ishlari olib borish 

zarur? 


a)Musobaqadan oldin vahimaga beriladigan sportchi bilan 

b)Маshg’lot jarayonida kam mashq qilgan sportchi bilan 

c)Musobaqadan oldin intizomsiz sportchi bilan 

d)Musobaqadan oldin tajovuzkor sportchi bilan 

 

 

3.Sportchilarda tajovuz va do'q-po'pisalarning sabablari nimada? a)Murabbiyning yetarli darajada tarbiyaviy ish olib bormasligida 

b)Murabbiyning intizomsizligi sportchining tartibsizligida 

c)Murabbiyning intizomsizligi va sportchining qobiliyatsizligida 

d)Murabbiyning intizomsizligi sportchining qobiliyatsizligida 

 

4.Sportchining startda qaltirash, jonsizlik holati qanday sabablarga ko'ra sodir bo'ladi? 

a)Ruhiy va jismoniy tayyorgarligining pastligida 

b)Sportchining qo'rqoqligida 

c)Sportchi jismoniy tayyorgarligining pastligida  

d)Sportchi o'zini boshqara bilmasligida 

 

 5.Sportchining musobaqadan oldingi ruhiy holati nimalarga bog'liq bo'ladi? 

a)Oldingi musobaqalarda erishgan muvaffaqiyatlariga 

b)Xohish va kayfiyatiga 

c)Kuchi va irodasizligiga 

d)Sportchining chaqqonligi vata'sirchanligiga 

 

 6.Agar miyadagi qo'zg'alish startoldi vahimasi darajasigacha etib borsa, sportchi 

miyasidagi qo'zg'alish qay darajada bo'ladi? 

a)Qo'zg'alish yuqori, natija yomon bo'ladi 

b)Qo'zg'alish past, natija yuqori bo'ladi 

c)Qo'zg'alish o'rtacha, natija yomon bo'ladi 

d)Tormozlanish yuqori, natija o'rtacha bo'ladi 

 

 7.Sportchining ruhan tushkunlik va yomon kayfiyatdalik holati psixologiyada 

qanday ataladi? 

a)Astenik,sovish holati 

b)Qo'rqib ketish holati 

c)Xavotirlanish holati 

d)Past tayyorgarlik holati 

 

 

8.Sportchining startga yuqori tayyorgarlik va jangovarlik holati psixologiyada qanday ataladi? 

a)Stenik, jo'shqinlik holati  

b)Vahima holati 

c)O'ziga ishonmaslik holati 

d)Jiddiylik holati 

 

9.Kuchli muvozanatsiz asab tizimiga ega bo'lgan sportchilar startda qanday holatda bo'ladi? 

a)Qaltirash,jonsizlik holatida 

b)Zo'riqish holatida 

c)Faollik,aktivlik holatida 

d)Ta'sirlanish holatida 

 

10.Sportchi og'ir sharoitlarda o'zini-o'zi boshqarish uchun qanday sifatlarga ega bo'lishi kerak? 

a)Aqliy, ruhiy, jismoniy sifatlarga 

b)Chaqqon,tezkor sabrli sifatlariga  

c)Bilimdon, chidamli 

d)Qo'rqmaydigan, jasur 

 

11.Xalqaro sport musobaqalarida sportchilarning past ko'rsatkichlari asosan nimaga bo'g'liq bo'ladi? 

a)Sportchining musobaqadan oldingi ruhiy tayyorgarlik holatiga 

b)Sportchining amaliy tajribasiga 

c)Sportchining nazariy bilimiga 

d)Sportchining bilim ko'nikma va malaka egallashiga 

 

12.Sportchilar ruhiyatiga sport faoliyatining ta'sirini asosan qanday bilish mumkin? a)Sport ko'rsatkichlariga ko'ra 

b)Tartib-intizomiga ko'ra 

c)Malaka va ko'nikmalariga ko'ra 

d)Musobaqada ishtirok qilishiga ko'ra 

 

13.Sportchi mushaklarining katta tezlikda ishlashi natijasida asosan qanday o'zgarishlar sodir bo'ladi? 

a)Tomirlaridagi qon urish tezligi oshadi 
b)His-tuyg'u emotsional holati o'zgaradi 

c)Vahimaga beriladi 

d)Kayfiyati o'zgaradi 

 

14.Sportchining kuchlanishli emotsional holatida qanday psixologik o'zgarish hosil bo'ladi? 

a)Adolatli g'azablanish 

b)Vahimaga berilmaslik 

c)Intizomlilik 

d)Chidamlilik 

 

15.Sportchining irodaviy faolligi qanday holatda namoyon bo'ladi? a)Sportchining o'z oldiga qo'ygan maqsadiga erishish yo'lida 

b)Sportchining vahimaga berilganida 

c)Sportchining vahimaga berilmaganida 

d)Sportchining mashq vaqtidagi malaka va ko'nikmalarida 

 

16.Sportchi faoliyati boshqa faoliyat turlaridan qanday farq qiladi? a)Jo'shqin hissiyotliligi jozibadorligi bilan 

b)Nafosatliligi, texnik tayyorgarligi bilan 

c)Ta'sirchanligi  havfliligi bilan 

d)Ma'naviy axloqiy jihatlari bilan 

 

17.Sport musobaqalari sportchilardan tashqari yana kimlarni hayajonlantiradi? a)Tomoshabinlarni 

b)Hakamlarni 

c)Do'stlarni 

d)Homiylarni 

 

18.Sportchi Jismoniy mashg'ulot xarakteri bilan irodasining chambarchas bog'liqligi asosan nimalarda o'z ifodasini topadi? 

a)Jismoniy mashg'ulot sport musobaqasi jarayonida 

b)Jismoniy mashg'ulot jarayoni malakalarida 

c)Qiziqishlarida 

d)Odat va ko'nikmalarida 

 

19.Sportchi xarakteri bilan temperament xususisyatlarining farqi qaysi javobda to'g'ri berilgan? 

a)Xarakter — ijtimoiy, temperamenti — tug'ma 

b)Bu sifatlar bir-biridan farqlanmaydi 

c)Xarakter tarbiyalanuvchan, o'zgaruvchan 

d)Temperament ijtimoiy emas 

 

20.Sportchiga xos yuqori hissiyotlardan qaysilarini bilasiz? a)Aqliy, ahloqiy, ma'naviy hissiyotlar 


b)Moddiy, madaniy, estetik hissiyotlar 

c)Kuchli ta'sirlanish, hayajonlanish hissiyotlari 

d)Kuchli vahima, tashvishlanish hissiyotlari 

 

21.Uzoq masofaga yuguruvchi sportchilar organizmida paydo bo'lgan og'riqni qanday pasaytirish mumkin? 

a)Diqqat yordamida 

b)Umuman og'riqni pasaytirib bo'lmaydi 

c)Og'riq to'g'risida o'ylamaslikning iloji yo'q 

d)Og'riq boshlansa, musobaqani to'xtatish lozim 

 

22.Sportchi charchaganida yoki tanida og'riq paydo bo'lgan paytda diqqat qanday vazifani bajaradi? 

a)Signal vazifasini bajaradi 

b)Ko'rsatma beradi 

c)Chiniqtiradi 

d)Hanikalni to'xtatish 

 

23.Musobaqa paytida juda nozik diqqat xususiyatlari ham murakkabliishib ketishining sababi nimada? 

a)Sportchi diqqatini bir vaqtda tashqi va ichki ta'sirlarga ko'chira olishida 

b)Golf o'yinchisi diqqatini bo'lsa ham, qarama-qarshi ta'sir hosil bo'ladi 

c)Diqqatning tarqoqligiga xalaqit bermaydi 

d)Diqqatning ko'chuvchanligi g'alabaga undaydi 

 

24.Tor ichki markazlashgan diqqatga ega bo'lgan sportchilarda qanday ruhiy kamchiliklar bo'ladi? 

a)Egiluvchanlikning yetishmasligi natijasida o'zini tez o'nglab ololmasligi 

b)Moslanib olmasligi bilan ajralib turadi 

c)Hech qanday ruhiy kamchilik yuz bermaydi 

d)O'z raqibidan g'azablanishga olib keladi 

 

 25.Tor ichki markazlashgan diqqatga ega bo'lgan sportchi o'z raqibining 

kuchliligini bilsa, o'zini qanday tutadi? 

a)Raqibiga g'alabani berishga tayyor bo'ladi 

b)O'ziga nisbatan qobiliyatsizman deb o'ylaydi 

c)Ruhan tez o'zgaruvchan bo'ladi 

d)Asab tizimida ijobiy o'zgarishlar ro'y beradi 

 

26.Tor ichki markazlashgan diqqat, qanday sport turlarida muvaffaqiyat keltiradi? a)Uzoq masofaga yugurish, og'ir atletika va suzishda 

b)Futbolda, basketbolda, golfda 

c)Voleybolda, qo'l to'pida, gimnastikada 

d)Velosportda, kurashda, qo'l jangida 
 

27.Mashhur olimlardan qaysi biri tomonidan sportda to'rt tip diqqat mavjudligi 

aniqlangan? 

a)Amerikalik psixolog M. Naydiffer 

b)Rus olimi A. Pavlov 

c)Nemis olimi, vrach G. Liberman 

d)Amerikalik olim F. Xenri 

 

28.Sportchi o'zi shug'ullanayotgan yuqori ko'rsatkichlarga erishmasligining sababi nimada? 

a)Irodasizligi sababli 

b)Tarbiyasizligi sababli 

c)Qiziqqonligi sababli 

d)Axloqsizligi sababli 

 

29.Murabbiyning uzluksiz ravishda sportchi shaxsini hurmat qilmasligi asosan unda qanday salbiy xislatlarning tarkib topishiga olib kelishi mumkin? 

a)Qaysarlik va o'jarlikka 

b)Chidamsizlik va axloqsizlikka 

c)Qo'rqoqlik va takabburlikka 

d)Irodasizlik va qo'rqoqlikka 

 

30.«Bizning zaminimiz bahodirlar va himoyachilarimiz bo'lgan polvonlar va botirlarga azaldan boy va ularni mehr bilan parvarish qilib kelmoqda» deb kim 

aytgan? 


a)Islom Karimov 

b)Muhammadqodir Abdullayev 

c)Pahlavon Mahmud 

d)Primqul Qodirov 

 

31.«Autogencha» mashq uslubini kashf etgan olim berilgan javobni toping. a)Nemis psixiatri I.T. Shul's 

b)Nemis vrachi X. Lindemon 

c)Grek faylasufi Gippakrat 

d)Amerikalik olim Frenkin Xenri 

 

32.1920—1940-yillarda qaysi davlatlarda "Sport psixologiyasi" fani ommaviylashdi? 

a)Germaniya va Amerikada 

b)Avstraliya va Yugaslaviyada 

c)Rossiya va Belgiyada 

d)Afrika va Shatlandiyada 

 

33.1973-yil Madridda psixologlarning xalqaro kongressida jamiyat prezidenti etib kim saylandi? 


a)Chexoslavakiyalik professor M. Vanek 

b)Rus olimi A. Pavlov 

c)Amerikalik olim F. Xenrst 

d)Amerikalik olim F. Xenri 

 

34.Murabbiy sportchiga ruhiy tarbiyaviy ta'sir ko'rsatish jarayonida nimalarga e'tibor berishi zarur? 

a)Hissiyotlariga 

b)Kuchiga 

c)Chidamliligiga 

d)Tezkorligiga 

 

35.Sportchilar asab tizimining kuchi yoki kuchsizligiga qarab nimalarga ajratiladi? a)Guruhlarga 

b)Tiplarga 

c)Jamoalarga 

d)Jamoalarga 

 

36.Sportchi asab tizimining tiplarini o'rganish orqali nimalar aniqlanadi? a)Temperamenti 

b)Xarakteri 

c)Qobiliyati 

d)Idroki 

 

37.Sportchining guruh va jamoada shaxs sifatida axloqiy talablarni ado etishi nimalarga bog'liq? 

a)Ma'naviy hislariga 

b)Kuchiga 

c)Tezkorligiga 

d)Chidamliligiga 

 

38.Sport faoliyatining maqsadi asosan nimalardan iborat? a)Sportchilarga jismoniy va ma'naviy tarbiya berish 

b)Yoshlarni sportga qiziqtirish 

c)Sportchilarning musobaqada ishtirok etishini ta'minlash 

d)Sportchilarning axloqiy sifatlarini kamol toptirish 

 

39.Sportchilarning bilish jarayonlarini psixologiyasi nimalardan tashkil topgan? a)Sezgi, idrok, tafakkurdan 

b)Xarakter, xotira, malakadan 

c)Qobiliyat, malaka, sezgidan 

d)Malaka, ko'nikma, bilimdan 

 

40.Sportchining ishonchlilik darajasini qanday oshirish mumkin? a)Jismoniy madaniyat va sport mashg'ulotlari yordamida 


c)Uchrashuvlar, sayohatlar yordamida 

b)Suhbatlar, sport mashqlari yordamida 

d)Sog'lomlashtirish tadbirlari va ma'ruzalar yordamida 

 

41.Muvozanatsiz xolerik taqiqlangan harakatni xotirada saqlab qolish uchun sangvinikka qaraganda ko'p martalab mutlaqo nimani bajaradi? 

a)Behuda qarama-qarshi harakatlarni 

b)Behuda ixtiyorsiz mashqlarni 

c)Behuda samarasiz harakatlarni 

d)Ongli, samarali harakatlarni 

 

42.Sportchi individual uslubini paydo bo'lishida eng muhim shartlardan biri ... a)Sportchining bajarayotgan mashg'ulotiga ongli ijobiy munosabatda bo'lishi 

b)Ruhiy sifatlarini o'stirishi 

c)Chidamlilikni oshirishi 

d)Musobaqada ishtirok etishi 

 

43.Murabbiy psixologik tadqiqotlar o'tkazishda nimalardan foydalanishi zarur? a)Sport psixologiyasining asosiy uslublaridan 

b)Ilmiy tadqiqot uslublaridan 

c)Pedagogika fani uslublaridan 

d)Ijtimoiy fanlar uslublaridan 

 

 

44.Murabbiy sportchi ruhiyatini samaraliroq shakllantirish uchun asosan ... bilishi lozim? 

a)Sportchining individual psixologik xususiyatlarini 

b)Sportchining oldingi musobaqada ko'rsatgan natijasini 

c)Sportchining jismoniy sifatlarini 

d)Sportchining jamoaga munosabatini 

 

45.Sportchidagi emotsional o'zgarishlar qaysi uslub yordamida o'rganiladi? a)Kuzatish 

b)Suhbat 

c)Sotsiometriya 

d)Laboratoriya 

 

46.Qaysi uslub yordamida sportchi harakatlarining rivojlanishi o'rganiladi? a)Kuzatish 

b)Tashkiliy 

c)Sotsiometriya 

d)Laboratoriya 

 

47.Milliy xalq o'yinlarining asosiy maqsadi nimaga qaratilgan? a)Millatning ruhi va milliy qiyofasini saqlab qolishga 


b)O'yinga bo'lgan ehtiyojlarni qondirishga 

c)Harakatdan zavqlanishga 

d)Jismoniy kuch-qudratini ko'rsatishga 

 

48.Ikki raqib kurashga tushishdan awal nima sababdan bir-birinlng qo'lini siqib ko'rishadi? 

a)G'alaba qilishga tilak bildirish uchun 

b)Kurashda halollikka undash uchun 

c)G'irromlikni rad etish uchun 

d)Raqibga o'z ta'sirini ko'rsatish uchun 

 

49.Fanga «temperament» tushunchasini birinchi bo'lib kim kiritgan? a)Gippokrat 

b)Ibn Sino 

c)Platon 

d)Aristotel 

 

50.Sportchining xulq-atvori va qiziqishlari qaysi uslub yordamida o'rganiladi? a)Kuzatish 

b)Suhbat 

c)Laboratoriya 

d)Tabiiy 

 

51.Sportchining irodaviy faolligi qanday holatda namoyon bo'ladi? a)Sportchining o'z oldiga qo'ygan maqsadiga erishish yo'lida 

b)Sportchining vahimaga berilganida 

c)Sportchining vahimaga berilmaganida 

d)Sportchining malaka va ko'nikmalarida 

 

152.Sportchi faoliyati boshqa faoliyat turlaridan qanday farq qiladi? a)Jo'shqin hissiyotliligi va jozibadorligi bilan 

b)Nafosatliligi, texnik tayyorgarligi bilan 

c)Ta'sirchanligi va havfliligi bilan 

d)Ma'naviy va axloqiy jihatlari bilan 

 

53.Sport musobaqalari sportchilardan tashqari yana kimlarni hayajonlantiradi? a)Tomoshabinlarni 

b)Hakamlarni 

c)Do'stlarni 

d)Homiylarni 

 

54.Sportchi xarakteri bilan irodasining chambarchas bog'liqligi asosan nimalarda o'z ifodasini topadi? 

a)Jismoniy mashg'ulot va sport musobaqasi jarayonida 

b)Bilim va malakalarida c)Qiziqishlarida 

d)  ko'nikmalarida 

 

 

55.Sportchiga xos yuqori hissiyotlardan qaysilarini bilasiz? a)Aqliy, ahloqiy, ma'naviy hissiyotlar 

b)Moddiy, madaniy, estetik hissiyotlar 

c)Kuchli ta'sirlanish, hayajonlanish hissiyotlari 

d)Kuchli vahima, tashvishlanish hissiyotlari 

 

56.Uzoq masofaga yuguruvchi sportchilar organizmida paydo bo'lgan og'riqni qanday pasaytirish mumkin? 

a)Diqqat yordamida 

b)Umuman og'riqni pasaytirib bo'lmaydi 

c)Og'riq to'g'risida o'ylamaslikning iloji yo'q 

d)Og'riq boshlansa, musobaqani to'xtatish lozim 

 

  

57.Sportchining ishonchlilik darajasini qanday oshirish mumkin? 

a)Jismoniy madaniyat va sport mashg'ulotlari yordamida 

b)Uchrashuvlar, sayohatlar yordamida 

c)Suhbatlar, sport mashqlari yordamida 

d)Sog'lomlashtirish tadbirlari va ma'ruzalar yordamida 

 

58.Muvozanatsiz xolerik taqiqlangan xarakatni xotirada saqlab qolish uchun sangvinikka qaraganda ko'p martalab mutlaqo nimani bajaradi? 

a)Behuda qarama-qarshi harakatlarni 

b)Behuda ixtiyorsiz mashqlarni 

c)Behuda samarasiz harakatlarni 

d)Ongli, samarali harakatlarni 

 

59.Sportchi individual uslubini paydo bo'lishida eng muhim shartlardan biri ... a)Sportchining bajarayotgan mashg'ulotiga ongli ijobiy munosabatda bo'lishi 

b)Ruhiy sifatlarini o'stirishi 

c)Chidamlilikni oshirishi 

d)Musobaqada ishtirok etishi 

 

60.Qanday sportchilar bilan ko'proq psixologik tayyorgarlik ishlari olib borish zarur? 

a)Musobaqadan oldin vahimaga beriladigan sportchi bilan 

b)Kam mashq qilgan sportchi bilan 

c)Intizomsiz sportchi bilan 

d)Tajovuzkor sportchi bilan 

 61.Xalqaro sport musobaqalarida sportchilarning past ko'rsatkichlari asosan 

nimaga bo'g'liq bo'ladi? 

a)Sportchining musobaqadan oldingi ruhiy tayyorgarlik holatiga 

b)Sportchining amaliy tajribasiga 

c)Sportchining nazariy bilimiga 

d)Sportchining ko'nikma va malakasiga 

 

62.Sport psixologiyasi sportdagi necha xil vazifalarni yechishni o'z oldiga maqsad qilib qo'yadi? 

a)7 xil 


b)5 xil 

c)4 xil 


d)6 xil 

 

 63.Sport faoliyatining motivlari necha xil bo'ladi? 

a)8 xil 


b)6 xil 

c)4 xil 


d)10 xil 

 

64.Qachon AQSHda murabbiylar tayyorlash maktablari ochildi, unga jismoniy madaniyat darslari fakultativ tarzda tashkil etildi? 

a)XIX asr oxiri 

b)XIX asr boshi 

c)XVIII asr oxiri 

d)XX asr boshi 

 

65.Qachon sport psixologiyasi sport amaliyotida qo'llanila boshladi? a)XXasr 50-yillari oxiri 

b)XXasr 80-yillari oxiri 

c)XXasr 60-yillari oxiri 

d)XXasr 90-yillari oxiri 

 

66.Sport psixologiyasi qachondan boshlab shakllana boshladi? a)1910-yillardan 

b)1920-yillardan 

c)1930-yillardan 

d)1940-yillardan 

 

67.Birinchi marta sport psixologiyasi bo'yicha congress qachon va qayerda o'tkazildi? 

a)1965-yilda Rimda 

b)1963-yili Britaniyada 

c)1956-yili Amerikada 
d)1971-yili Rossiyada 

 

68. Sport psixalogiyasi boyicha 1973-yildagi kongress qaysi shaharda bo'lib o'tdi? a)Madridda 

b)Rimda 


c)Parijda 

d)Londonda 

 

69.Sport psixalogiyasidan Praga shahrida o'tkazilgan congress nechanchi yilda bo'lib o'tdi? 

a)1977-yil 

b)1981-yil 

c)1986-yil 

d)1990-yil 

 

70.AQSHning Vashington shahrida sport psixologiyasidan o'tkazilgan kongress nechanchi yilda bo'ldi? 

a)1986-yil 

b)1984-yil 

c)1982-yil 

d)1988-yil 

 

71.Qaysi kongressda sport psixologiyasi bo'yicha jamiyat prezidenti etib kim saylandi? 

a)Madrid kongressi, Miroslav Vapek 

b)Praga kongressi, Xemmel 

d)Rim kongressi A.S. Puni 

e)Vashington kongressi, Franklin Xenri 

 

72.Sport psixologiyasidan maxsus xalqaro jurnal nechanchi yildan boshlab chiqarila boshladi? 

a)1970-yilda 

b)1976-yildan 

c)1981-yildan 

d)1994-yildan 

 

73.Amerika qit'asida sport psixologiyasi tashkiloti qachon tuzildi? a)1967-yilda 

b)1962-yilda 

c)1969-yilda 

d)1973-yilda 

 

74.Yevropa davlatlarida sport psixologiyasi tashkilotlari qachon tuzildi? a)1969-yil 

b)1970-yil 
c)1974-yil 

d)1975-yil 

 

75.Nechanchi yillarda O'zbekiston jismoniy tarbiya institutida sport psixologiyasi kafedrasi tashkil etildi? 

a)1960-yillarda 

b)1950-yillarda 

c)1970-yillarda 

d)1980-yillarda 

 

 76.Sport psixologiyasidan birinchi bo'lib doktorlik dissertatsiyasini himoya qilgan 

rus olimini aniqlang? 

a)A. I. Puni 1952-yil 

b)O.A. Chernikova 1960-yil 

c)G.M. Gagayeva 1968-yil 

d)P.A. Rudik 1965-yil 

 

77."Saklar dunyodagi barcha merganlar orasida o'qni zoye ketkazmaydigan juda mohir merganlar sifatida shuhrat qozongan edi", degan fikrlarni qadimda qaysi 

grek tarixchisi aytib o'tgan? 

a)Gerodot 

b)Geraklit 

c)Diogen 

d)Suqrot 

 

78.O'zbekistonda mustaqillikdan so'ng jismoniy tarbiya va sport to'g'risidagi qonun qachon qabul qilindi? 

a)1992-yil fevralida 

b)1991-yil oktyabrda 

c)1992-yil oktyabrda 

d)1993-yil yanvarida 

 

79.Toshkentda birinchi markaziy Osiyo o'yinlarining ochilishi nechanchi yili bo'lgan? 

a)1995-yil 2-sentyabrda 

b)1994-yil 15-mayda 

c)1993-yil 20-oktyabrda 

d)1996-yil 10-martda 

 

80.Toshkentda kurash bo'yicha jahon birinchiligi qachon o'tkazilgan? a)1999-yil 1-mayda 

b)1999-yil 2-oktyabrda 

c)2001-yil 10-aprelda 

d)2001-yil 10-mayda 
 

81.O'zbekiston Milliy Olimpia Komiteti qachon tuzilgan? 

a)1992-yil yanvar 

b)1992-yil oktyabr 

c)1993-yil may 

d)1994-yil yanvar 

 

82.O'zbekiston Xalqaro Olimpia komiteti tarkibiga rasman a'zo bo'lib qachon qabul qilindi? 

a)1992-yil mart 

b)1992-yil yanva 

c)1992-yil oktyabr 

d)1993-yil fevral 

 

83.Sport oldi xolatlarini qaysi olimlar  aniqlagan? a)P.A. Radin, A.S. Puni 

b)G.M. Gagayeva, A.G. Kavalyov 

c)A.G.Kavalyov, A.I. Puni 

d)P.A. Rudik, O.A. Chernikova 

 

84.Harakat malakalarini shakllanishi necha bosqichdan iborat? a)3 bosqich 

b)2 bosqich 

c)4 bosqich 

d)5 bosqich 

 

85.Musobaqa oldi emotsional holatlarni necha turga bo'lamiz? a)4 xil 

b)3 xil 


c)2 xil 

d)5 xil 


 

 

86.Qachon AQSHda murabbiylar tayyorlash maktablari ochildi, unga jismoniy madaniyat darslari fakultativ tarzda tashkil etildi? 

a)XIX asr oxiri 

b)XIX asr boshi 

c)XVIII asr oxiri 

d)XVIII asr oxiri 

 

 87. Ma'lum bir sport turiga ixtisoslashish uchun o'smirlarning murakkab 

xarakterdagi tashkiliy va uslubiy chora-tadbirlar tizimi? 

a) sport tanlovi; 

b) sportga yo'naltirilganlik; 
c) sport seleksiyasi. 

D) psixik  jarayonlar 

 

88. Muayyan sport turi bo'yicha yosh sportchi uchun tashkiliy va uslubiy tadbirlar tizimi? 

a) sportga yo'naltirilganlik 

b) sport tanlovi 

c) sport seleksiyasi 

D) psixik  jarayonlar 

 

89. Har bir o`quvchining individual xususiyatlarini hisobga olishni aks ettirishi?  1) jismoniy tarbiya jarayonida individual yondoshish tamoyili 

2) determinizm tamoyili 

3) gumanizm tamoyili 

4) faoliyat tamoyili 

90. 7-8 yoshli bolalar yuqori intensivlik bilan ixtiyoriy diqqatni qancha muddat 

saqlay oladilar? 

1) 10-15 daqiqa 

2) 5-10 daqiqa 

3) 15-20 daqiqa 

4) 20-30 daqiqa 

 

91. Odamning an'anaviy erkak va ayol fazilatlari kombinatsiyasi qanday nomlanadi? 

a) androginiya; 

b) jins; 

v) gender stereotipi. 

D) genotip 

 

92. Jinsni ijtimoiy-madaniy qurilish, gender munosabatlarining ijtimoiy tomoni sifatida belgilash qanday nomlanadi? 

a) androginiya; 

b) jins; 

c) gender stereotipi. 

d) genotip 

 

93. Turli xil ijtimoiy stereotiplar, erkaklar va ayollarning soddalashtirilgan sxematik va barqaror qiyofasi qanday nomlanadi? 

a) gender stereotipi; 

b) erkaklik

c) ayollik. 

d) genotip 

 

94. Erkaklarga xos bo'lgan somatik, aqliy va xulq-atvor xususiyatlari haqidagi me'yoriy fikrlar qanday nomlanadi? 


a) androginiya; 

b) erkaklik; 

c) ayollik. 

D) genotip 

 

95. Ayollarga xos bo'lgan somatik, aqliy va xulq-atvor xususiyatlari haqidagi me'yoriy fikrlar qanday nomlanadi? 

a) ayollik 

b) erkaklik; 

c) androginiya; 

D) genotip 

 

  96.Bolalar sportida asosiy yo`nalishlar nechta? 

  a) 4 


  b) 3 

  c) 5 


  d) yoq 

  97. Ibn Sinoning mashhur asari? 

 1. «Tib qonunlari» 

 2. “ Jon haqida” 

 3. “Avesto” 

 4. “Qobusnoma” 

  98.  «Tib  qonunlari»  birinchi kitobining  yakuniy  qismida  Ibn Sino quyidagi  .......  

omildan to‘g’ri foydalanish sog’liqni saqlaydi va mustahkamlaydi, degan xulosaga 

keladi. 

 a) yettita 

 b) oltita 

 c) beshta  

 d) to`rta 

  99.  «Jismoniy  tarbiya  va  sport  to‘g’risida»gi  qonunning  birinchi  tahriri  qachon 

qabul qilingan? 

a)1992 yilning fevralida 

b)1995 yilning fevralida 

c)1994 yilning martda 

d)1992 yilning iyunda 

100.  Nechinchi  yilda  A.Puni  maxsus  tajribalar  va  kuzatishlar  asosida  maktab 

yoshidan  boshlab  еtuk  moxirlik  darajasiga  erishish  davridagi  sport  faoliyati 

motivlarining rivojlanish dinamikasini  aniqlab bеrdi? 

a)1977 

b)1987 


c)1975 

d)1985 


101.  A.Puni  tomonidan  aniqlangan  sport  faoliyati  motivlarining  rivojlanish 

dinamikasi nechta bosqichlardan iborat? 
a) 3 

b) 2 


c) 4 

d) 5 


102. Odam faoliyatidagi harakatlar shartlari   turlari? 

 a) ko`nikma va malaka 

 b) tajriba va sinov 

 c) maqsad va motiv 

 d) mashg’ulot va musobaqa 

103.  Sport  musobaqasida  eng  yuksak  sport  natija  va  g`alabalarga  erishish  uchun 

ishlatiladigan priеmlar yig`indisiga….? 

a) sport taktikasi 

b) sport texnikasi 

c) jismoniy tayyorgarlik 

d) ruhiy tayyorgarlik 

104.Yuqori  sport  natijalariga  erishishga  qaratilgan  sport  takomillashuvining  yil 

davomida muntazam boshqariladigan pedagogik jarayon nima? 

a)sport trenirovkasi 

b) dars 

c) to`garak 

d) tadbir 

105. Sport trenirovkasining maqsadi? 

a) sportchi uchun mumkin qadar maksimal darajada texnik-taktik, jismoniy va ruxiy 

tayyorgarlikka erishish xamda musobaqa faoliyatida yuqori natijalarni ko’rsatishdir 

b) sportchi uchun mumkin qadar maksimal darajada texnik-taktik, jismoniy va ruxiy 

tayyorgarlik 

c) sport faoliyatini muntazam olib borish va musobaqalarda ishtirok etish 

d) musobaqa faoliyatida yuqori natijalarni ko’rsatishdir 

106. Sport trenirovkasi vositalari nechta  guruhga bo’lingan? 

a) 4 


b) 5 

c) 6 


d) 3 

107. I.G.Shuls «autogen» mashg’ulotiga nechta standart mashqlarni kiritgan? 

a) 6 

b) 8 


c) 4 

d) 5 


 

Yüklə 128,61 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə