Zoonozy prof zw dr hab mgr Zdzisław gliński ewolucja zoonozYüklə 445 b.
tarix26.03.2018
ölçüsü445 b.
#34660


ZOONOZY

 • Prof. zw. dr hab. mgr Zdzisław

 • GLIŃSKI


EWOLUCJA ZOONOZEWOLUCJA ZOONOZ

 • ŁOWIECTWO

 • UDOMOWIENIE ZWIERZĄT

 • SYNANTROPIZACJA (muchy,ptaki)

 • ZWIERZĘTA TOWARZYSZĄCE CZŁOWIEKOWI

 • EGZOTYCZNE ZW. OZDOBNE

 • MIGRACJA CZŁOWIEKA DO NOWYCH ŚRODOWISK

 • ZMIANY W NISZACH EKOLOGICZNYCH SPOWODOWANE PRZEZ CZŁOWIEKJA

 • TRANSPORT I MIGRACJA ZWIERZĄT

 • ŚRODKI SPOŻYWCZE ZWIERZĘCEGO POCHODZENIATYPY ZOONOZ

 • ZOONOZY BEZPOŚREDNIE

 • (wścieklizna)

 • CYKLOZOONOZY

 • (bablowica)

 • METAZOONOZY

 • (dżuma)

 • SAPROZOONOZY

 • (glistnica)

 • KSENOZOONOZYSKUTKI ZACHOROWAŃ NA ZOONOZY

 • SKUTKI ZDROWOTNO-FINANSOWE

 • choroba, zgon, czasowa lub całkowita utrata zdrowia, zmniejszenie dochodów związane z chorobą lub przejściem na rentę, koszty leczenia, niekorzystny oddźwięk społeczny

 • SKUTKI EPIDEMIOLOGICZNE

 • Konieczność masowych szczepień

 • Ograniczenie ruchu ludności

 • Hospitalizacja chorych

 • Wycofanie zanieczyszczonej żywności z handlu

 • Wmożenie kontroli nad zwierzętami (wybijanie!)CZYNNIKI WARUNKUJĄCE POWSTANIE I ROZWÓJ ZOONOZ

 • ŁAŃCUCH EPIDEMIOLOGICZNY

 • ZBIORNIK ZARAZKA

 • WROTA ZAKAŻENIA

 • STAN ODPORNOŚCI

 • MIGRACJA LUDZI I ZWIERZĄT

 • GRUPA PODWYŻSZONEGO RYZYKA

 • WEKTORY MECHANICZNE I BIOLOGICZNE

 • NOSICIELSTWO I SIEWSTWO ZARAZKÓWZOONOZY NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE W EUROPIE

 • BĄBLOWICA, BORELIOZA

 • CHOROBA PTASIA, DERMATOMIKOZY

 • GLISTNICA GORĄCZKA Q

 • GRUŹLICA, JERSINIOZA

 • KAMPYLOBAKTERIOZA.KLESZCZOWE ZAPALENIE MÓZGU, KOLIBAKTERIOZY,LEPTOSPIROZA

 • LISTERIOZA, OPISTORCHIAZA, RÓŻYCA, SALMONELOZY, SPOROTRYCHOZA,ŚWIERZB, TASIEMCZYCE, TOKSOPLAZMOZA, TULAREMIA,

 • ZAKAŻENIA PACIORKOWCOWE, WŁOŚNICA,

 • WŚCIEKLIZNAZOONOZY XXI WIEKUZOONOZY XXI WIEKU IZOONOZY XXI WIEKU IIZOONOZY XXI WIEKU IIISTRATEGOE ZWALCZANIA ZOONOZ

 • I. STRATEGIA. OCHRONA PRZED INFEKCJAMI LUDZI Z GRUPY PODWYŻSZONEGO RYZYKA

 • II. STRATEGIA. PROFILAKTYKA CAŁEJ POPULACJI NA TERENIE ZAGROZONYM ZOONOZAMI, PRZYMUSOWA HOSPITALIZACJA I LECZENIE

 • III. STRATEGIA.LIKWIDACJA ŹRÓDEŁ ZAKAŻENIA, REZERWUARÓW ZARAZ I WEKTORÓWPROFILAKTYKA I TERAPIA ZOONOZ

 • PRZYMUSOWA HOSPITALIZACJA

 • DŻUMA

 • KLESZCZOWE ZAPALENIE MÓZGU

 • NOSACIZNA

 • CHOROBA PAPUZIA

 • WĄGLIK,

 • WŚCIEKLIZNA

 • ZAPALENIA OPON MÓZGOWYCH ERYJNE. I WIRUSOWE

 • ŻÓŁTACZKA ZAKAŹNA KRĘTKOWA I KRĘTKOWICE

 • ZATRUCIE JADEM KIEŁBASIANYMZOONOZY PODLEGAJĄCE PRZYMUSOWEMU LECZENIU

 • BRUCELOZA

 • GRZYBICA WOSZCZYNOWA I STRZYGĄCA

 • GRZYBICA DROBNOZARODNIKOWA

 • TASIEMCZYCE I CHOROBY WYWOŁANE PRZEZ LARWY TASIEMCÓW

 • ŚWIERZB

 • TULAREMIAGORĄCZKA Q

 • ETIOLOGIA – COXIELLA BURNETII (PROTOBACTERIUM, γ-SUBD.)

 • PRZEBIEG U ZWIERZĄT

 • POSTAĆ BEZOBJAWOWA

 • RONIENIA BYDŁA, OWIEC, KÓZ

 • ZWIERZĘTA WRAŻLIWE

 • KROWY,OWCE, KOZY,PSY,KOTY, PTAKI, STAWONOGIGORĄCZKA QLISTERIOZA ILISTERIOZA U CZŁOWIEKA

 • ZAKAŻENIE BEZOBJAWOWE

 • ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH

 • ROPNIE, ANGINA Ą ZAPALENIE SKÓRY, ZAPALENIE SPOJÓWEK, WĘZŁÓW CHŁONNYCH, NARZĄDU RODNEGOJERSINIOZA IJERSINIOZA IITULAREMIA ITULAREMIA IITULAREMIA IIIBRUCELOZA IBRUCELOZA IIBRUCELOZA IIIORNITOZA –CHOROBA PTASIA ICHOROBA PTASIA II

 • CHLAMYDOPHILA PSITTACI

 • SZCZEPY NEUROTROPOWE PNEUMOTROPOWE WISCEROTROPOWE

 • U CZŁOWIEKA PRZEBIEG BEZOBJAWOWY LUB OPSTRY (ZAPALENIE PŁUC, OBJAWY GRYPOWE LUB DURTOWE)LEPTOSPIROZA I

 • WYSOCE ZAKAŹNA CHOROBA ZWIERZĄT I CZŁOWIEKA WYWOŁANA PRZEZ LEPTOSPIRY (GŁÓWNIE L. INTERROGANS) O PRZEWLEKŁYM LUB OSTRYM PRZEBIEGU ATAKUJĄCA NAJCZĘŚCIEJ WĄTROBĘ, NERKI, UKŁAD NERWOWYLEPTOSPIROZA IILEPTOSPIROZA IIIGORĄCZKA DOLINY RIFTGORĄCZKA DOLINY RIFTGORĄCZKA DOLINFY RIFT IIIPRYSZCZYCA

 • ETIOLOGIA

 • APHTOVIRUS, TYP A,O,C,SAT1,SAT2

 • SAT3,ASIA 1

 • SYMPTOMATOLOGIA

 • OKRES WYLĘGANIA 2-8 DNI

 • PĘCHERZE I UBYTKI NA WARGACH, JĘZYKU, KORONCE, SZPARZE MIĘDZYRACICZNEJ,WYMIENIU,STRZYKACH

 • TEMP. DO 41OCPRYSZCZYCAPRYSZCZYCA JAKO ZOONOZANOSACIZNA

 • PSEUDOMONAS MALLEI

 • PRZEBIEG OSTRY

 • MUŁY,OSŁY, ZW. MIĘSOŻERNE

 • PRZEBIEG PRZEWLEKŁY

 • KONIENOSACIZNA JAKO ZOONOZA

 • FORMA OSTRA (POSOCZNICOWA)

 • FORMA PRZEWLEKŁA TRWAJACA KILKA-KILKANAŚCIE LATWĄGLIK (ANTHRAX)

 • BACILLUS ANTHRACIS

 • POSTAĆ NADOSTRA I OSTRA CHOROBY U ZWIERZĄT

 • U CZOWIEKA- POSTAĆ SKÓRNA, PŁUCNA I JELITOWAWĄGLIKWĄGLIKWŚCIEKLIZNA

 • GENOTYPY WIRUSA WŚCIEKLIZNY

 • KLASYCZNY WIRUS WŚCIEKLIZNY( RV, genotyp 1,serotyp 1)

 • LAGOS (LBV, genotyp 2 ser. 2)

 • MOKOLA (MV, genotyp3, ser.3) DUVENHAGUE (DV, genotyp 4, ser. 4)

 • EUROPEJSKI WIRUS WŚĆ.NIETOPERZY 1 (EBV1, genotyp 5)

 • EUROPEJSKI WIRUS WŚĆ. NIETOPERZY 2 (EBV2, genotyp 6)

 • AUSTRALIJSKI WIRUS WŚĆ. NIETOPERZY (ABV, genotyp 7)POSTAĆ CICHA

 • POSTAĆ CICHA

 • POSTAĆ SZAŁOWA

 • FAZY CHOROBY - FAZA PRODROMÓW, POBUDZENIA I PORAŻEŃ

 • WŚCIEKLIZNA CZŁOWIEKA

 • ZAWSZE PODEJRZENIE GDY WYSTĄPIA OBJAWY NEUROLOGICZNE U OSÓB POKĄSANYCH PRZEZ WIERZĘTA LUB ZANIECZYSZCZONYCH ŚLINA TYCH ZWIERZĄTWŚCIEKLIZNA -ROZPOZNANIEKAMPYLOBAKTERIOZA I

 • CAMPyLOBACTER JEJUNI (głównie)

 • C. coli

 • C.upsaliensis

 • C.fetus subsp. fetus,

 • C. fenneliliaeKAMPYLOBAKTERIOZA II

 • MAŁPY TO POTENCJALNI BEZOBJAWOWI NOSICIELE I SIEWCY C. JEJUNI

 • WAŻNYM ŹRÓDŁEM ZAKAŻENIA SĄ PTAKI

 • TYPOWY OBJAW KLINICZNY-BIEGUNKA , NIEKIEDY Z DOMIESZKĄ KRWI LUB ŻÓŁCI

 • ROZPOZNANIE

 • IZOLACJA ZARAZKA, TEST ELISA, AGLUTYNACJA, IFKAMPYLOBAKTERIOZA JAKO ZOONOZAGRUŹLICA I

 • MYCOBACTERIUM BOVIS

 • MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS

 • MYCOBACTERIUM AVIUM INTRACELLULARE COMPLEXGRUŹLICA II

 • LISTA B WYKAZU CHORÓB OIE

 • TB WYWOŁANA PRZEZ M.BOVIS JEST ZOONOZĄ KTÓRA PODLEGA REJESTRACJI

 • (Rozp Min, Roln. i Rozw. Wsi z dnia 18.V. 2004 r)

 • GRUŹLICA I INNE MYKOBAKTERIOZY ZNAJDUJA SIĘ W WYKAZIE CHORÓB ZAKAŹNYCH I ZAKAŻEŃ CZŁOWIEK

 • (Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaxnyc i zakażeniach).GRUŹLICA III

 • SYMPTOMATOLOGIA

 • BYDŁO, OWCE,KOZY- TB PŁUC I OPŁUCNEJ +REGIONALNE WĘZŁY CHŁONNE, MOŻLIWE UOGÓŁNIENIE PROCESU CHOROBOWEGO. PRZEBIEG CHRONICZNY

 • KONIE I KONIOWATE_ PROCES WYTWÓRCZY W WĄROBIE, ŚLEDZYIONIE, NERKACH

 • ŚWINIE- TB KOŚCI, WĄTROBY, ŚLEDZIONY, WĘZŁÓW CHŁONNYCH

 • PSY I KOTY- ZMIANY NAJCZĘŚCIEJ W PŁUCACH,OPŁUCNEJ, PRZEWODZIE POKARMOWYM, NERKACH,WĄTROBIEGRUŹLICA IV

 • MAŁPY-OSTRY PRZEBIEG. TB PŁUC I NARZĄDÓW WEWNĘTRZNYCH

 • SARNY, JELENIE, ŁOSIE-WĘZŁY CHŁONNE, NARZĄDY WEWNETRZNE I WĘZŁY CHŁONNE

 • ROZPOZNANIE

 • PRÓBA TUBERKULINOWA

 • IZOLACJA ZARAZKA

 • IDENTYFIKACJA W TEŚCIE PCRGRUŹLICA JAKO ZOONOZA I

 • GŁÓWNIE ZAKAŻENIE AEROGENNO-KROPELKOWE

 • GRUŹLICA PŁUC

 • GRUŹLICA SKÓRY, KOSCI I INNYCH NARZĄDÓWGRUŹLICA JAKO ZOONOZA IIWIRUS ZACHODNIEGO NILU

 • FLAVIVIRUS (FLAVIVIRIDAE) W KOMPLEKSIE JAPANESE ENCEPHALITIS ANTIGENIC COMPLEX (FJEAC)

 • 70 PRZEDSTAWICIELI

 • WEKTOREM STAWONOGI DLA 50 WIRUSÓW

 • WIRION DWUDZIESTOŚCIENNY (40-60 nm) Z OTOCZKĄ

 • NUKLEOKAPSYD IZOMETRYCZNY

 • JEDNONICIENIOWY RNA

 • STRUKTURA ANTYGENOWA: E gp –hemaglutynina; C białko nukleokapsydu ; M-matrix; V1,V2-białka otoczkiTRANSMISJA WNVEPIDEMIOLOGIA WNVKLASYFIKACJA

 • KOMPLEKS SEROLOGICZNY JAPOŃSKIEGO ZAPALENIA MÓZGU

 •  

 • ZAPALENIE MÓZGU ŚW. LUDWIKA

 • ZAPALENIE MÓZGU ROCIO

 • ZAPALENIE MÓZGU -WNV

 • JAPOŃSKIE ZAPALENIE MÓZGU

 • ZAPALENIE MÓZGU DOLINY MURRAY

 • KUNIJN ZAPALENIE MÓZGU

 •  

 •  GATUNKI NAJCZĘŚĆIEJ ATAKOWANE PRZEZ WNV

 • PTAKI

 • KRUKOWATE – WRONA, KRUK, SÓJKI

 • PTAKI DRAPIEŻNE – JASTRZĄB, SOKÓŁ, SOWA

 • DRÓB

 • KURY, GĘSI, KACZKI, INDYKI(?)

 • KRĘGOWCE

 • CZŁOWIEK, KOŃ, KROWA

 •  

 •  KLINIKA WND

 • OKRES INKUBACJI 3-14 DNI

 • KRÓTKOTRWAŁA WIREMIA

 • GŁÓWNY WEKTOR

 • CULEX PIPIENS, C.QUIQUEFASCIATUS, C. RESTUANSOBJAWY KLINICZNE ZAPALENIA MÓZGU NA TLE INFEKCI WNV U KONI II.

 • OPUSZCZENIE LUB PRZECHYLENIE GŁOWY

 • ZABURZENIA WIDZENIA

 • RUCHY MANEŻOWE

 • TRUDNOŚCI W POŁYKANIU

 • TRUDNOŚCI W STANIU

 • GORĄCZKA

 • KONWULSJE

 • ŚPIĄCZKA

 • PADNIĘCIE (33%)TOKSOPLAZMOZA I

 • TOXOPLASMA GONDII

 • GŁÓWNY NOSICIEL I SIEWCA PATOGENU- KOT DOMOWY I KOTOWATE

 • STADIA ZAKAŹNE

 • TACHYZOITY

 • BRADYZOITY

 • SPOROZOITYTOKSOPLAZMOZA II

 • ZWIERZĘTA i LUDZIE ZARAŻAJA SIĘ OOCYSTAMI ZAKAŹNYMI WYDALANYMI Z KAŁEM LUB CYSTAMI WYSTEPUJACYMI W TKANKACH ŻYWICIELI POŚREDNICH (50-150µm)TOKSOPLAZMOZA IIITOXOPLAZMOZA IVSALMONELLE

 • SALMONELLA ENTERICA subsp. ENTERICA

 • Podgatunki

 • S.eenterica enterica

 • S. enterica salamae

 • S. enterica arizonae

 • S.enterica diarizonae

 • S. enterica houtenae

 • S.eenterica indica

 • SALMONELLA BONGORISALMONELOZA I

 • ETIOLOGIA

 • SALMONELLA enterica subsp. enterica

 • SALMONELLA bongoriSALMONELOZA IISALMONELOZA III

 • SYMPTOMATOLOGIA U ZWIERZĄT

 • BEZOBJAWOWE NOSICIELSTWO

 • POSTAĆ POSOCZNICOWA

 • POSTAC JELITOWA (OSTRE, PODOSTRE, CHRONICZNE ZAPALENIE JELIT)

 • SUBKLINICZNE INFEKCJE

 • RONIENIASALMONELOZA VSALMONELOZA U LUDZI

 • CHARAKTERYSTYKA KLINICZNA U CZŁOWIEKA

 • ZATRUCIA POKARMOWE,

 • ZAPALENIA I ROPNIE NARZĄDÓW

 • ZAKAŻENIA UOGÓLNIONEKOLIBAKTERIOZA IKOLIBAKTERIOZA II

 • VTEC

 • EHECT

 • EIHEC

 • VTEC 0157:H7:

 • krwotoczne zapalenie jelita grubego (haemorrhagic colitis), hemolityczny zespół mocznicowy (haemolytic uraemic syndrome) oraz małopłytkowa plamica zakrzepowa(thrombotic thrombocytopenic purpura)ŻÓŁTA GORĄCZKAZÓŁTA GORĄCZKA IŻÓŁTA GORĄCZKA II

 • REZERWUAR ZARAZKA

 • POSTAC MIEJSKA- CZŁOWIEK I KOMAR

 • POSTAĆ WIEJSKA, MASŁPA, DROBNE KRĘGOWCE, KOMARŻÓŁTA GORĄCZKA III

GRYPA

 • CHOROBA KTÓRA ZABIJA LUDZI W AZJI NIE JEST ZWYKŁĄ GRYPĄ

 • NOWY WIRUS GRYPY DOŚĆ CZĘSTO PRZYBYWA ZE ŚWIATA ZWIERZĄT

 • WIRUS H5N1 PRZERAŻA BO WIĄŻE SIĘ Z NIM WIELE NIEWIADOMYCH

 • PO KILKU TYGODNIACH PANDEMIA GRYPY SPADNIE NA WIELKIE MIASTA

 • W 1918 R PODCZAS PANDEMII HISZPANKI ZNARŁO PONAD 50 ML LUDZI

 • \NAJBLIŻSZA PANDEMIA POCHŁONIE 180-360 ML ISTNIEŃ LUDZKICHTYP A –zakaża ludzi, ssaki i ptaki. Najczęściej jest przyczyną epidemii grypy 16 typów H, 9 typów N, 144 możliwych kombinacji H i N

 • TYP A –zakaża ludzi, ssaki i ptaki. Najczęściej jest przyczyną epidemii grypy 16 typów H, 9 typów N, 144 możliwych kombinacji H i N

 • TYP B- zakaża wyłącznie ludzi

 • TYP C zakaża ludzi i świnie. Najlżejszy przebiegWIRUS GRYPY A /H5N1

 • ŚMIERTELNY DLA KURCZĄT, KACZEK I INDYCZĄT

 • CHOROBOTWÓRCZY DLA SSAKÓW

 • CZASEM ZAKAŻA CZŁOWIEKA I POWODUJE ZEJŚCIE ŚMIERTELNE – DROGA ZAKAŻENIA = DRÓB-CZŁOWIEK

 • MOŻLIWOŚĆ TRANSMISJI CHORY PACJENT -ZDROWY CZŁOWIEK OGRANICZONA DO JEDNEGO OGNIWA (TYLKO OSOBY PIELĘGNUJĄCE PACJENTA)WŁĄŚĆIWOŚCI I STRUKTURA WIRUSA GRYPY

 • AI (AVIAN INFLUENZA) ORTHOMYXOVIRIDAE

 • RNA , 7-8 SEGMENTÓW, KAPSYD BIAŁKOWY, OSŁONKA Z RECEPTORAMI-HEMAGLUTYNINA (H, H1-16), NEURAMINIDAZA (N, N1-9), 144 KOMBINACJI H I N

 • DZIKIE PTAKI (GĘSI, MEWY) GŁOWNYM REZERWUAREM WIRUSA PTASIEGO A

 • SPECYFICZNOŚĆ

 • ZACHOROWANIE LUDZI (A) H1N1,H1N2,H3N2, ŚWIŃ H7N7,H3N9, KONI H7N7,H3N8

SHIFT ANTYGENOWY H5N1 W ORGANIZMIE ŚWINIPTAKI WOLNOŻYJĄCE (GŁÓWNIE WODNE) – bezobjawowy nosiciel wirusa

 • PTAKI WOLNOŻYJĄCE (GŁÓWNIE WODNE) – bezobjawowy nosiciel wirusa

 • POWIETRZE, WODA, PASZA, ŚRODKI TRANSPORTU ZANIECZYSZCZONE ODCHODAMI ZAKAŻONYCH PTAKÓW

 • ZAKAŻONE GRYZONIE

DEPRESJA

 • DEPRESJA

 • BRAK APETYTU

 • GWAŁTOWNY SPADEK PRODUKCJI JAJ,MIĘKKIE SKORUPY JAJ

 • OBJAWY NERWOWE

 • ZASINIENIE GRZEBIENIA I KORALI

 • SILNE ŁZAWIENIE

 • OBRZĘK ZATOK PODOCZODOŁOWYCH

 • KICHANIE

 • DUSZNOŚĆ

 • BIEGUNKANIEKIEDY NAGŁE PADNIĘCIA BEZ WIDOCZNYCH OBJAWÓW

 • NIEKIEDY NAGŁE PADNIĘCIA BEZ WIDOCZNYCH OBJAWÓW

 • ŚMIERTELNOŚĆ DO 100%

 • W CHRONICZNYM PRZEBIEGU- obrzmienie podskórne na głowie i nogach

 • Przekrwienie gardła, tchawicy, żołądka, tłuszczu w okolicy sercaGorączka

 • Gorączka

 • Ból gardła

 • Bóle mięśni i stawów

 • Kaszel

 • Zapaleniespojówek

 • Wirusowe zapalenie płuc

 • Niewydolność oddechowa

 • ŚmierćYüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə