Yoshlar fiziologiyasi fanidan oraliq nazorat savollariYüklə 19,91 Kb.
tarix04.06.2022
ölçüsü19,91 Kb.
#88848
O.N Fiziologiya
Avgust 989, EEE, Devisson va Jermer tajribalari, C da Grafika , modellashtirish, 6- Maruza. Qon tizimi va uning yosh.bog. xus, kimyo o\'qitish, Kimyo-7-sinf, 4-Maruza. Ichki sekretsiya bez. tuz. funk. va yosh bog. xus, 1 - MA‘RUZA Kirish. Yosh fiziologiyasi va gigiyena fanining predmeti va vazifalari..pdfsox, 3.Adabiyot Yosh fiziologiyasi va gigiyena (Q.Sodiqov va b.), Dildoraxon abdullaeva turkiy xalqlar adabiy, Ijtimoiy sohani rivojlantirishning ustuvor yo’nalishlari Reja; KYoshlar fiziologiyasi fanidan oraliq nazorat savollari

1.O’sish va rivojlanishning umumiy qonuniyatlari


2.Nerv tizimining fiziologiyasi va oliy nerv faoliyatining yosh xususiyatlari
3. Nafas olishtizimlarining yoshhususiyatlarivagigiyenasi
4.Analizatorlarning yosh xususiyatlari va gigiyenasi
5. shartli refleks
6.Sinfjixozlarigaquyidagilargigieniktalablar.
7.Ichki sekretsiya bezlarining yosh hususiyatlari
8.Qon va qon aylanish tizimining yosh xususiyatlari va gigiyenasi
9. Teri, hid bilish va ta’m bilish organlarining umumiy tuzilishi
10.Tayanch – harakattiziminingyoshhususiyatlarivagigiyenasi
11. Ichki sekretsiya bezlari haqida tushuncha.
12. Yosh fiziologiyasi va gigiyenasi fanining ahamiyati.
13.Ovqat hazm qilishtiziminingyoshhususiyatlari va ovqatlanish gigiyenasi
14.Nerv tizimining fiziologiyasi va oliy nerv faoliyatining yosh xususiyatlari
15.O’sish va rivojlanishning umumiy qonuniyatlari
16. Skeletning rivojlanishi va uning yosh xususiyatlari.
17. Ko‘rish organing yosh hususiyatlari.
18.Qon va qon aylanish tizimining yosh xususiyatlari va gigiyenasi
19.Nerv tizimining fiziologiyasi va oliy nerv faoliyatining yosh xususiyatlari
20.Ichki sekretsiya bezlarining yosh hususiyatlari
21. Irsiyatningsitologik asoslari.
22. shartli reflekslarning tormozlanishi
23.Ayirish olishtizimlarining yoshhususiyatlari vagigiyenasi
24.Nerv tizimining fiziologiyasi va oliy nerv faoliyatining yosh xususiyatlari
25.Ichki sekretsiya bezlarining yosh hususiyatlari
26.Organizmdamoddaalmashinuvi.
27. Eshitish organining yosh xususiyatlari.
28. Nafas olishtizimlarining yoshhususiyatlarivagigiyenasi
29.Muskullarningumumiytuzulishivauningyoshxususiyatlari.
30.Analizatorlarning yosh xususiyatlari va gigiyenasi
31. shartli refleks turlari.
32. Irsiyat va muhitning o‘zaro bog‘liqligi
33.Tayanch – harakattiziminingyoshhususiyatlarivagigiyenasi
34. Qalqasimon bez va uning funksiyasi
35.O’sish va rivojlanishning umumiy qonuniyatlari
36.Yurakqon-tomirsistemasiningchiniqtirishvajismoniymashqlanishningahamiyati
37.Ovqathazmqilishtiziminingumumiytuzilishi.
38.Ovqat hazm qilishtiziminingyoshhususiyatlari va ovqatlanish gigiyenasi
39. Miya bezlari (epifiz va gipfiz) va uning funksiyasi
40.Ichki sekretsiya bezlarining yosh hususiyatlari
41.Tayanch – harakatapparatininggigiyenasi
42. Irsiy kasalliklar.
43.O’sish va rivojlanishning umumiy qonuniyatlari
44.Ovqathazmqilishtiziminingumumiytuzilishi.
45. Nafas olishtizimlarining yoshhususiyatlarivagigiyenasi
46. Me’da osti bezlari.
47. Ichkisekretsiya bezlarining organizm faoliyatini boshqarishdagi funksional ahamiyati.
48.Analizatorlarning yosh xususiyatlari va gigiyenasi
49.Ovqatlanishgigiyenasi.
50.Ayirishtizimlarining yoshhususiyatlari vagigiyenasi
51. qonaylanishvayurak-tomirfaoliyatiningyoshxususiyatlari.
5.Muskullarningumumiytuzulishivauningyoshxususiyatlari.
52.Ichki sekretsiya bezlarining yosh hususiyatlari
53. Ayiruv organlarining organizm faoliyatidagi ahamiyati.
54.Qon va qon aylanish tizimining yosh xususiyatlari va gigiyenasi
55. To‘qimalar.
56. Nerv markazlari xaqida tushuncha va ularning fiziologik hususiyatlari
57.Tayanch – harakattiziminingyoshhususiyatlarivagigiyenasi
58.Nerv tizimining fiziologiyasi va oliy nerv faoliyatining yosh xususiyatlari
59.Ovqat hazm qilishtiziminingyoshhususiyatlari va ovqatlanish gigiyenasi
60. Sinfjixozlarigaquyidagilargigieniktalablar.
61. Nafasolishorganlariningtuzilishi:
62.Ovqat hazm qilishtiziminingyoshhususiyatlari va ovqatlanish gigiyenasi
63. Ko‘rish organing yosh hususiyatlari.
64.O’sish va rivojlanishning umumiy qonuniyatlari
65. Organizm faoliyatida sezgi organlarining roli.
66. Nerv tolasining hususiyatlari
67.Qon va qon aylanish tizimining yosh xususiyatlari va gigiyenasi
68.Irsiyatningsitologik asoslari
69.Ichki sekretsiya bezlarining yosh hususiyatlari
70.Nafasolishiningahamiyati.
71.Ayirish olishtizimlarining yoshhususiyatlarivagigiyenasi
73.nerv tolasining hususiyatlari.
74.Ichki sekretsiya bezlarining yosh hususiyatlari
75.Qonningxususiyatlarivatarkibiiqismi. A) eritrotsitlar b) leykotsitlar v) trombotsitlar
76.Ovqathazmqilishtiziminingyoshxususiyatlari
77. Nafas olishtizimlarining yoshhususiyatlarivagigiyenasi
78.Skeletningrivojlanishivauningyoshxususiyatlari
79.Analizatorlarning yosh xususiyatlari va gigiyenasi
80. Buyrak usti bezlari
81. Nerv sistemasining umumiy tuzilishi
82.Tayanch – harakattiziminingyoshhususiyatlarivagigiyenasi
83. Teri, hid bilish va ta’m bilish organlarining umumiy tuzilishi
84.O’sish va rivojlanishning umumiy qonuniyatlari
85. Irsiyat haqida tushuncha.
86. O‘pka hujayralari al’viollalarda gazlar almashinuvining yosh xususiyatlari.
87.Ovqat hazm qilishtiziminingyoshhususiyatlari va ovqatlanish gigiyenasi
88.organizmdaqonningahamiyati.
89.Ichki sekretsiya bezlarining yosh hususiyatlari
90.Ko‘rish va eshitish organlarining gigiyenasi
92.yosh fiziologiyasi va gigiyenasi fanining ahamiyati.
93.Shartli va shartsiz reflekslar.
94.Ko‘rish va eshitish organlarining gigiyenasi
95.Qalqasimon bez va uning funksiyasi
96. Nafas olishtizimlarining yoshhususiyatlarivagigiyenasi
97 Ovqatlanishgigiyenasi.
98.Organizmdaqonningahamiyati.
99. Analizatorlarning yosh xususiyatlari va gigiyenasi
100.Irsiyat haqida tushuncha.
Yüklə 19,91 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə