Yenice İlçe Devlet HastanesiYüklə 32,5 Kb.
tarix18.05.2018
ölçüsü32,5 Kb.
#44771Yenice İlçe Devlet HastanesiHEMODİALİZ ÜNİTESİ ENFEKSİYON KONTROL

TALİMATI

açıklama: http://www.bhsm.gov.tr/galeri/haberler/b288f37c62a98693cf9ba0ad616e5999683.jpg

Uyg. Tar.:

26.01.2012

KOD

EN.TL.62

Rev. Tar.:

23.03.2016

Rev. No:

01

Sayfa No:

1/3


1. AMAÇ:

Hemodiyaliz Ünitesi’nde Enfeksiyon Kontrol Programlarının uygulanması hususunda yöntem belirlemek ve uygulanmasına yönelik faaliyetleri yürütmek.2. KAPSAM:

Hemodiyaliz Ünitesi’nde uygulanacak Enfeksiyon Kontrol Önlemlerini kapsar.3.SORUMLULAR:

Bu talimatın uygulanmasından Hemodiyaliz Ünitesi’nde çalışan tüm doktor, hemşire ve temizlik personeli sorumludur. Denetimlerinden Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve

Başhekimlik sorumludur.

4.UYGULAMA:

4.1. Standart Önlemler

1. Kanla ve vücut sıvıları ile temasta eldiven giyilmelidir.

2. Mukoza temasta mutlaka eldiven giyilmelidir.

3. Bütünlüğü bozulmuş ciltle temas sırasında eldiven giyilmelidir.

4. Eldiven çıkarıldıktan sonra el hijyeni sağlanmalıdır.

5. Aynı hasta üzerinde kirli bir bölge ile temas sonrasında temiz bir alana geçerken ve hastadan hastaya geçerken eldiven çıkarılıp el hijyeni sağlanmalıdır.

6. Kan ve diğer vücut sıvılarının sıçrama ihtimali bulunan durumlarda maske ve gözlük takılmalı, önlük giyilmelidir.

7. Hastanın marker sonuçlarının negatif olması, enfekte olmadığı anlamına gelmez.

İnkübasyon süreleri:

–Hepatit B=50-180 gün

–Hepatit C=30-150 gün

–HIV=30-90 gün8. Hastalarla ve hasta çevresindeki yüzeylerle temas sırasında mutlaka eldiven giyilmeli.

9. Bir hastadan başka bir hastaya geçerken eldiven çıkarılarak el hijyeni sağlanmalı.

10. Diyaliz ünitesinde steril olmayan temiz eldiven bulunmalı.

11.Temiz alan-kirli alan ayrımı net bir şekilde yapılmalıdır;

Temiz alan: İlaçların hazırlandığı, saklandığı, diğer temiz malzemelerin bulunduğu alandır.

Kirli alan: Kullanılmış malzemelerin/cihazların, kan-idrar örneklerinin bulunduğu alandır.

Temiz alana kirli malzeme veya kan örneklerinin girişine izin verilmemelidir.12. Basınç monitörlerinin kanla kontamine olması önlenmelidir.

13. Eksternal venöz ve arteriyel basınç transdüser filtre veya koruyucuları kullanılmalı, her hasta için değiştirilmeli ve tekrar kullanılmamalıdır.

14. Her hastadan sonra (sandalye, yatak, masa, makina, vb.) temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.

15.Her kullanım sonrasında hemodiyaliz makinasının iç dolaşımı, hasta için kullanılan makas, steteskop, tansiyon aleti vb. dezenfekte edilmeli.

16. Klor tablet, çamaşır suyu, alkol bazlı hızlı etkili solüsyonlar dezenfeksiyon amacıyla kullanılabilir.

17.Personel için hastaların tedavi gördüğü alanda yemek-içmek yasaklanmalıdır. Hastaların yemek yemesinde sakınca yoktur

18.HBsAg-pozitif hastalar ayrı bir odada, farklı bir makinada diyalize alınmalı, bu odadaki malzemeler diğer hastalar için kullanılmamalıdır.Yenice İlçe Devlet HastanesiHEMODİALİZ ÜNİTESİ ENFEKSİYON KONTROL

TALİMATI

açıklama: http://www.bhsm.gov.tr/galeri/haberler/b288f37c62a98693cf9ba0ad616e5999683.jpg

Uyg. Tar.:

26.01.2012

KOD

EN.TL.62

Rev. Tar.:

23.03.2016

Rev. No:

01

Sayfa No:

2/3

19.HBsAg-pozitif bir hasta ile ilgilenen personel eş zamanlı olarak diğer hastalara bakım vermemelidir.

20.HCV-pozitif hastalar için izolasyon gerekli değildir.

21.Hemodiyaliz sırasında kullanılmak üzere hasta başına getirilen malzemeler hastaya özel olmalıdır. Bu mümkün değilse malzemeler başka bir hastada kullanılmadan veya temiz bir alana transfer edilmeden önce temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.

22.Hemodiyaliz ünitesinin temizliği Hemodiyaliz ünitesi temizlik talimatına uygun olarak yapılmalıdır.

23.Tıbbi atıklar Atık yönetimi talimatına uygun olarak kaynağında ayrıştırılıp uygun şekilde uzaklaştırılmalıdır.

24.Oksijen nemlendirici kabları her hastadan sonra temizlenmeli dezenfekte edilmeli tekrar kullanılana kadar kuru olarak saklanmalıdır.

25.Nemlendiricilerin içinde steril su kullanılmalıdır.

4.2. Hemodiyaliz Ünitesi’nde İlaçların Hazırlanması

1. İlaçlar hasta bakım alanlarından fiziksel olarak ayrılmış, temiz bir alanda hazırlanmalıdır.

2. Multidoz flakonların kullanımından kaçınılmalıdır.

3. Multidoz flakon kullanımı zorunlu ise hasta dozları temiz bir alanda hazırlanmalı, her girişte diyafram antiseptik solüsyonla (%70 alkol- povidon iyod ) silinmelidir.

4. İlaçlar bir hasta başından diğer hasta başına taşınmamalı, tedavi tepsileri hastadan hastaya geçerken dezenfekte edilmelidir.

5. İlaç dağıtımı sırasında ortak ilaç taşıma arabaları kullanılmamalıdır.

6. İlaç şişeleri, enjektör, pamuk, vb. malzemeler ceplerde taşınmamalıdır.

7. İlaç dağıtımı için tepsi kullanılıyorsa vaka aralarında temizlenmelidir.

4.3.Kan yoluyla bulaşan enfeksiyonların önlenmesi

1- Hepatit B ve Hepatit C için rutin serolojik tarama testleri yapılmalıdır.

2- HIV İçin Tarama:

Hastalara doğru danışmanlık hizmeti verebilmek için (antiretroviral tedavi, profilaksi, vb.) başlangıçta onam alınarak tüm hastalar için HIV serolojisi bakılmalı ancak belirli aralıklarla izlenmesi gerekli değil.3-Hepatit C İçin Tarama:

Tüm hastalar başlangıçta HBs Ag, Anti HBc, anti HBs, anti HCV VE ALT bakılmalıdır.4-Hepatit B için Aşılama:

  • HBV’ye duyarlı tüm hastalar aşılanmalı

  • Aşılama sonrasında (4–8 hafta) anti-HBs titresi bakılmalı

  • <10 mIU/ml ise tekrar üç doz aşı yapılmalı

  • ≥10mIU/ml ise yılda bir kez anti-HBs kontrolü yapılmalı

  • Anti HBs ve, Anti HBc pozitif hastalarda HBV için ek teste gerek yoktur.

  • Anti HCV negatif hastalarda ayda bir kez ALT, 6 ayda bir Anti HCV bakılmalıdır.

4.4.Bakteriyel Enfeksiyonların Önlenmesi

1. Hastadan hastaya bulaşı önlemek için enfeksiyon kontrol önlemlerine uyum gereklidir.

2. Dirençli mikroorganizmaların seleksiyonunu azaltmak için antibiyotikler akılcı kullanılmalıdır.

3. Vasküler giriş yerinin bakımı yapılmalıdır.

4. Su analizlerine gereken önem verilmelidir.

5.Gerektiğinde izole edilmesi gereken hastalar izolasyon önlemleri talimatına uygun olarakYenice İlçe Devlet HastanesiHEMODİALİZ ÜNİTESİ ENFEKSİYON KONTROL

TALİMATI

açıklama: http://www.bhsm.gov.tr/galeri/haberler/b288f37c62a98693cf9ba0ad616e5999683.jpg

Uyg. Tar.:

26.01.2012

KOD

EN.TL.62

Rev. Tar.:

23.03.2016

Rev. No:

01

Sayfa No:

3/3

izole edilmelidir.

4.5. Su Analizleri

1. Hemodiyaliz ünitelerinde su ve diyaliz sıvılarının bakteriyolojik analizleri üç ayda bir Refik

Saydam Hıfzısıhha’ya gönderilerek yapılmalıdır.2. Diyaliz hazırlanmasında kullanılan sıvıda bakteri sayısının 200 koloni oluşturan birim

(kob)/ml’ nin altında olması gerekir. Gelen sonuç diyaliz sorumlu doktoru tarafından değerlendirilmeli, uygun olmayan sonuç saptanırsa gerekli dezenfekte işlemleri yapılarak yeniden örnek alınmalıdır.3. Altı ayda bir kimyasal analiz için Refik Saydam Hıfzısıhha’ya örnek gönderilmelidir.

4. Gönderilen örneğin Avrupa Farmakopesinde yer alan hemodiyaliz çözeltilerinin Dilüsyonunda kullanılan su monografına uygun olması gerekmektedir. Sonuç hemodiyaliz sorumlu hekimi tarafından değerlendirilmeli ve gerekli işlemler yapılmalıdır.

4.6. Vasküler Giriş Yerinin Bakımı

1. AV fistül tercih edilmeli

2. Kişisel hijyen konusunda eğitim verilmelidir.

3. Giriş öncesinde temizlik ve cilt antisepsisi uygulanmalıdır.

4. Cilt antisepsisi: %2’lik povidon iyot veya %70 alkol tercih edilmelidir.

5. Kateter yerinin seçimi, takibi, pansumanlarında enfeksiyon kontrol önlemlerine uyum sağlanmalıdır.

4.7. Hasta ve yakınlarının Eğitimi

1. Hastalara ait kayıtlar saklanmalıdır. (Aşılama durumu, serolojik test sonuçları, vb. makina numarası, işlemi başlatan ve sonlandıran personel, vb.)

2. Kişisel hijyen, enfeksiyon belirti ve bulguları, aşılama vb. konularda eğitimler verilmeli ve kayıt altına alınmalıdır.

4.8.Personel Sağlığı ve Eğitimi

1. Diyalizde çalışan personellere el hijyeni, kişisel korunma malzemelerinin kullanımı, kan

yoluyla bulaşan enfeksiyonlar, standart izolasyon önlemleri, hemodiyaliz ünitesine özel önlemler, vb. konularda eğitimler verilmeli.2. Bu eğitimler kayıt altına alınmalıdır.

3. Yılda bir kez kan yoluyla bulaşan enfeksiyonlardan korunma amacıyla gerekli kan tetkikleri yapılarak Diyaliz sorumlu hekimi tarafından değerlendirilmelidir.

4. Değerlendirme sonucuna göre personel aşılanmalı ve kayıt altına alınmalıdır.HAZIRLAYAN:

Türkan TEKİN

Kal. Yön. DirektörüKONTROL:

Türkan TEKİN

Kal. Yön. Direktörü


ONAY:

Uzm.Dr. Hasan ÖZKANBaştabipYüklə 32,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə