Yeni medya çalişmalari kuram, YÖntem, uygulama ve siyasa I. Ulusal kongresi 7 Mayıs 2013/SalıYüklə 41,69 Kb.
tarix22.11.2017
ölçüsü41,69 Kb.
#11672

YENİ MEDYA ÇALIŞMALARI

KURAM, YÖNTEM, UYGULAMA VE SİYASA

I. ULUSAL KONGRESİ

7 Mayıs 2013/Salı

09.00-09.30 Kayıt (Fakülte Giriş)

9.30-10.00 Açılış Konuşmaları (D-3)

Prof. Dr. Hasan AKBULUT (KOÜ İletişim Fakültesi)

Ali Rıza KELEŞ (Alternatif Bilişim Derneği )

10.00-10.45 DAVETİ KONUŞMACI: Prof. Dr. Aydın UĞUR (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
10.45-11.00 Çay/Kahve Arası
11.00-12.30


I. OTURUM

Dijital Aktivizm

D-2


II. OTURUM

Dijital Oyun

D-3


Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aydın UĞUR (İstanbul Bilgi Üniversitesi)


Oturum Başkanı: Işık Barış FİDANER (Boğaziçi Üniv)

Altuğ Akın; Türkiye Çevrimiçi Alanında Güç Mücadelesi Ve Üç Tarz-I Muhalefet: Redhack, Alternatif Bilişim Derneği Ve Youtube Yasağı Karşıtı Bireysel Girişimler

Bora Ataman ve Özlem Erkmen; Ekolojik Taban Hareketleri Ve Yeni Medya: Türkiye’den Bir Örnek Olarak Karadeniz İsyandadır Platformu (Kip)

İdil Sayımer, Gamze Yetkin Cılızoğlu ve Selin Öztürk; Kamuoyu Oluşturma Sürecinde Dijital Aktivizm : Baskı Grubu Olarak HAYTAP’ın Sosyal Medya Çalışmalarına Yönelik Bir Analiz

Ali Özcan; Bir Dijital Aktivizm Örneği Olarak ‘Smart Mob’

Hürriyet Konyar; Popüler Kültür Alanı Olarak Sosyal Simülasyon Oyunlarının Hakim Kültürel Anlamları Ve Oyuncu Kimliklerinin İnşası

Ayşe Gizem Erbuyurucu; Sosyal Medya Oyunlarında Gerçekliğin Kurgulanışı: Popmundo Oyunu

Tülin Sepetci; Yeni Hegemonik Söylem Alanı Olarak Dijital Oyunlar: God Of War 3 Örneği


12.30- 14.00 Öğle Yemeği


14.00-18.30 OYUN ATÖLYESİ –(Düzenleyen: Şevket Kürkçüoğlu/ Sorumlu: Işık Barış FİDANER) (D-1)

14.00-16.00


V. OTURUM

Yeni Medya Ve Demokrasi

D-4


III. OTURUM

Yeni Medyanın Ne'liği ve Yöntem

D-2


IV. OTURUM

Yeni Medya Ve Gündelik Yaşam-1

D-3


Oturum Başkanı: Doç. Dr. Tuğba Asrak Hasdemir (Gazi Üniversitesi)


Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nilüfer Timisi (İstanbul Üniversitesi)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hürriyet Konyar (Akdeniz Üniversitesi)

Fatma Orhan Tahralı; Toplumsal Özgürleşme ve Internet

Burak Özçetin; Türkiye'de Hacktivizmin Politikası ve Poetikası

Besim Can Zırh; Siyasetimizde Yeni Bir Müessese: Taammüden Trollcülük

Derya Doğan; Yeni Medyada Demokrasi: Sosyal Medya İfade Özgürlüğü İçin Dost mu Düşman mı?

Sarphan Uzunoğlu; Yeni Medyanın Türkiye’deki Sınıfsal Sınavı: Prekarya Örgütlenmeleri Değişimi Sağlayabilir Mi?


M. Gökhan Aslan; Yeni Medyanın “Yeni”liği Üzerine

Ali Vatansever; Transmedya Anlatım Ve İzleyiciden Kullanıcıya Evrim

Mehmet Emin Babacan; Yeni Medya Araçlarına İlişkin Metodolojik Bir Deneyim

Işık Barış Fidaner; "Postmodern" yabancılaşma için bir model önerisi

Aynülhayat Uybadın ve Nalan Mumcu; Diyalog 2.0: Yeni Medyanın “Öteki İle Ben” Diyaloguna Katkıları Üzerine Hermeneutik Bir Yaklaşım


Gökçe Baydar; Gençlerin Gündelik Yaşamında Sosyal Medya: Ask.Fm Örneği

Salih Akkemik; Türkiye'de Facebook Ve Twitter Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma

Osman Köroğlu ve Aylin Tutgun Ünal; Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağları Benimseme Düzeyleri İle Yalnızlık Düzeyleri Arasındaki İlişki

Nilüfer Sezer ve Nuray Yılmaz Sert; Öğretim Üye Ve Elemanlarının Sosyal Medya Kullanımı “İletişim Fakültelerine Yönelik Bir Araştırma”

A. Burak Kahraman; Olmayan Ülke Facebook: Üniversite Gençliği ve Facebook Kullanımı

16.00- 16.30 Çay/Kahve Arası

16.30-18.30

VI. OTURUM

Yeni Medya Ekonomisi

D-4


VII. OTURUM

Değişen ve Dönüşen Haber

D-2


VIII. OTURUM

Yeni Medya Ve Gündelik Yaşam-2

D-3


Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Erkan Saka (İstanbul Bilgi Üniv.)

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ruhdan Uzun (Gazi Üniversitesi)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cem Pekman (Kocaeli Üniversitesi)

Derya Tellan; Sayısal Uçurum: Erişilebilirlik ya da Sahiplik

Hakan Erkılıç ve Ayşe Gül Toprak; Kitlesel Fonlamanın Türkiye’de Belgesel Sinema Üzerindeki Olası Etkileri

Aslı Tosuner; İnternette Sosyal Sermaye Olarak Güven Oluşumunun Armağan Kültürü Bağlamında İncelenmesi: Zumbara Örneği

Ebru Yetişkin; ‘Beğen’ ve ‘Paylaş’: Yeni Medyaya Mikro-Sosyolojik ve Ekonomi-Psikolojik Bir Bakış

Okan Ormanlı; Türkiye’de IPTV Yayıncılığında Yerli İçerik Kullanımı

Erdem Alper Turan; Yeni Medya Kullanımının ve İçeriklerinin Konvansiyonel Medya İçerikleri Üzerindeki Etkileri

Kübra Güran Yiğitbaşı; Sanal Medya “Gerçek” Gündem

Zeynep Özarslan; Yeni Medya Ortamlarında LGBT Bireylere Karşı Üretilen Nefret Söylemi

M. Selcan Kaynak ve Ayşe Hümeyra Ataman; Yeni Medya, Demokratikleşme ve Dijital Aktivism: WikiLeaks Belgelerinin Türkiye'de Tartışılma Süreci

Ferihan Özmen; İnternetteki Sağlık Haberciliğinin Magazinsel Boyutu

Nazan Yaman ve Nurcan Usta; Sosyal Medyanın Gündem Belirleme Etkisi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma

Gülüm Şener; Sosyal Ağlarda Mahremiyet ve Yeni Mahremiyet Stratejileri

Faik Uyanık; Sosyal Medya: Kurgusallık ve Mahremiyet

Merve Akdemir ve Gülçin Con; Sosyal Medya Kullanımının Sosyal İlişkiler Üzerindeki Etkisinde Kuşaklar Arası Farklılıklar

Fatih Üstün, Mehmet N. Aydın ve Robert Booth; Türkiye’de Gençlerin Twitter Kullanımı Araştırması

Tuğba Asrak Hasdemir; MOYdan BİTe: Eğitim Serüveninin Neresindeyiz?

8 Mayıs 2013/Çarşamba

09.00-10.30

I. OTURUM

Yeni Medya Ve Hukuk

D-4


II. OTURUM

Siyasal İletişim-1

D-2


III. OTURUM

Yeni Medya Sanatları

D-3


Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Elif Küzeci (Bahçeşehir Üniversitesi)

Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Burak Özçetin (Akdeniz Üniversitesi)Oturum Başkanı:

Prof. Dr. Hasan Akbulut

(Kocaeli Üniversitesi)


Artun Avcı; İnternet Özgürlüğü ve Fikri Haklar

Duygu Hatıpoğlu Aydın; Piyasa İlişkilerinde İnsan Hakkı: Türkiye'de Bir İnsan Hakkı Olarak İnternete Erişim Hakkının Olanakları Ve Sınırları

Gürkan Özocak; Sosyal Medyada İşlenen Suç Tipleri ve Suçluların Tespiti

Sevgi Kayak; Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında İstenmeyen Elektronik Posta

E. Gülbuğ Erol; Yeni Medya: Etik Ve Hukuk

Günseli Bayraktutan; Siyasal İletişimde Sosyal Medya Kullanımı: Türkiye’de 2011 Genel Seçimleri Örneği

Mutlu Binark ve Tuğrul Çomu; Siyasal İletişim Pratiği Olarak Adalet Ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) 2011 Genel Seçimlerinde Sosyal Medya Kullanımı

Gözde İslamoğlu; Siyasal İletişim Pratiği Olarak Cumhuriyet Halk Partisini’nin (CHP) 2011 Genel Seçimlerinde Sosyal Medya Kullanımı

Burak Doğu; Siyasal İletişim Pratiği Olarak Milliyetçi Hareket Partisini’nin (MHP) 2011 Genel Seçimlerinde Sosyal Medya Kullanımı

Aslı Telli Aydemir; Siyasal İletişim Pratiği Olarak Barış Ve Demokrasi Partisini’nin (BDP), Emek Demokrasi ve Özgürlük Bloku İle Bağımsız Adayların 2011 Genel Seçimlerinde Sosyal Medya Kullanımı


Aydın Çam ve Ahmet Sarp Yılmaz; Papergirl: Yöndeşik Kültürün Bir Örneği Olarak Küresel Sanat Ağı Projesi

Berrak Coşkun; Anlamlı Anlamsızlık ve Sessizliğin Gücü

Serenay Şahin; Dijital Sanat, Arayüz ve Yeni İzleyici Profili

Ali C. Gedik; Yeni Medyada Müzik Teknolojisinin Yeni Sorunsalı: Müzik Bilgi Erişimi

10.30-11.00 Çay/Kahve Arası

11.00-12.30

IV. OTURUM

Kurumsal İletişim

D-4


V. OTURUM

Siyasal İletişim-2

D-2


VI. OTURUM

Temsil ve Toplumsal Cinsiyet

D-3


Oturum Başkanı: Doç.Dr. İdil SAYIMER (Kocaeli Üniversitesi)Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hülya YENGİN (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Oturum Başkanı:

Prof. Dr. Aysel AZİZ (İletişim Araştırmaları Derneği)Hanife Güz; Sosyal Medya Pazarlama Faaliyetlerinin Pazarlama Etiği Açısından Markafoni ve Morhipo Online Alışveriş Siteleri Örneklerinde Analizi

Ayça Çekiç Akyol, Mevlüt AKYOL ve Alper Yılmaz; Yeni Medya Araçlarında Görsel İletişim: Otomobil Markalarının Sosyal Medya Kullanımları Üzerine Bir İnceleme

Nur Ündey Kalpaklıoğlu; Halkla İlişkiler Aracı Olarak Yeni Medya Uygulamaları

Derya Erdem; Sosyal Medyada 12 Eylül Referandumu: Siyasal Söylem, Demokratik Bilinç, Etik, Siyaset ve Tartışma Kültürü

Şifa Elcil; Sosyal Medyanın İfade Özgürlüğü ve Kamuoyu Oluşumundaki Rolü

Fatma Nur Şen; İstanbul’daki İlçe Belediyelerinin Halkla İlişkiler Aracı Olarak Twitter Kullanımları Üzerine Bir Araştırma

Levent Memiş; Yöneten-Yönetilen Etkileşiminin Değişim Aracı Olarak Sosyal Ağlar: Belediye Ve Belediye Başkanları Facebook ve Twitter Kullanım Örüntüsü

Saadet Sevinç Doğan; Ekşi Sözlük Özelinde Cinsiyetçilik Tartışması

Betül Yarar, Nagehan Tokdoğan Kartal, Ayşe Mirza, Çağrı Kaderoğlu Bulut ve Cevahir Özgüler; Yeni İletişim Teknolojileri Ve Türkiye Kadın Hareketi

Çağlayan Kovanlıkaya ve Birol Dinçel; Toplumsal Görünürlük Yoksunlarının Yeni Medya Görünürlüğü

12.30- 14.00 Öğle Yemeği

14.00-18.00 AĞ HARİTALAMA ATÖLYESİ (Düzenleyen: Burak ARIKAN/Sorumlu: Aslı Telli Aydemir) D-1

14.00-15.30

VII. OTURUM

Kimlik ve Temsiller

D-2


Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Burçe ÇELİK (Bahçeşehir Üniversitesi)

Ezgi Aydın; Kimlik Ve Hafıza Mekanı Olarak Twitter

Bayram Karakullukcu; Sanal Maske: Personanın Sosyal Medyadaki İzdüşümü

Nafiseh Zafarmand; Sosyal Medyanın Tv’de Nasıl Temsil Edildiğine İlişkin Bir Çalışma: Sosyalmedyatv Programı Örneği

Mehmet Haberli; İnternet Ortamında Toplumsal Formların Teşekkülü: Sanal Cemaat Örneği

Çağlar Ekinci; Ezilenlerin Pedagojisi Ve Yeni Medya Kesişiminde Bir Örnek; Birumut Derneği'nin Yeni Medyadaki Yansımaları

15.30-16.00 Çay/Kahve Arası

16.00-17.00 Sonuç ve Değerlendirme (D-3)

* Atölyeler ayrıca ilan edilecektir.
Yüklə 41,69 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə