Yaşında, erkekYüklə 445 b.
tarix21.05.2018
ölçüsü445 b.
#45065

9 yaşında, erkek

 • 9 yaşında, erkek

 • Şikayet: Göz kapağında düşüklük

 • Hikaye: Bir yıl önce başlayan her iki göz kapağında düşme şikayeti olmuş. Sabah kalktığında normal olup yorulunca düşüklük belirginleşiyormuş. Bir kez çift görme şikayeti olmuş.

 • Öz geçmiş: Özellik yok

 • Soy geçmiş: Özellik yokYukarı bakışta sağ göz kapağında belirgin düşme

 • Yukarı bakışta sağ göz kapağında belirgin düşme

 • Yukarı bakışta bilateral kısıtlılık

 • Kas gücü: Üst proksimal: 5/5 distal: 5/5

 • Alt proksimal: 5/5 distal: 5/5

 • Nörolojik muayenede ek özellik yok.

 • Diğer sistem muayeneleri doğal.14 yaşında, erkek

 • 14 yaşında, erkek

 • Şikayet: Göz kapağında düşüklük

 • Hikaye: Sağ göz kapağında daha belirgin olmak üzere her iki göz kapağında düşüklük mevcutmuş. Gün içinde giderek artıyormuş.

 • Öz geçmiş: Özellik yok

 • Soy geçmiş: Özellik yokSağ gözde belirgin pitoz. Göz hareketleri her yöne kısıtlı

 • Sağ gözde belirgin pitoz. Göz hareketleri her yöne kısıtlı

 • Kas gücü: Üst proksimal: 5/5 distal: 5/5

 • Alt proksimal: 5/5 distal: 5/5

 • Yormakla kas gücü alt ekstremitede 4/5 olduğu görüldü.

 • Nörolojik muayenede ek özellik yok.

 • Diğer sistem muayeneleri doğal.4 aylık, kız

 • 4 aylık, kız

 • Şikayet: Göz kapaklarında düşüklük

 • Hikaye: 2 aylıkken başlayan sabah normal olup akşama doğru göz kapaklarından düşüklük oluyormuş.

 • Öz geçmiş: Term, 2890 gr, C/S, 30 gün küvöz bakımı

 • Laringomalazi

 • Soy geçmiş: Halasının çocuğunda göz kapağı düşüklüğüBaşını tutma ve destekle oturma mevcut

 • Başını tutma ve destekle oturma mevcut

 • Bilateral her iki gözde pitozis

 • DTR ler normoaktif

 • Kas tonusu doğal

 • Fizik muayenede ek özellik yok.1,5 yaş, kız

 • 1,5 yaş, kız

 • Şikayet: Solunum güçlüğü

 • Hikaye: Öncesinde sağlıklı olan hasta 8 aylıkken pnömoni nedeniyle yatırılmış, yoğun bakım ihtiyacı gelişmiş. Solunum bulguları düzeldikten sonra serviste arrest olmuş, resusitasyon uygulanmış. Kısa süreli yoğun bakım desteği almış. Taburcu olduktan sonra evde aniden solunum durması olmuş, hastanede izlenmiş.

 • Öz geçmiş: Term, 3800 g, NSD ile doğmuş. Postnatal adaptasyon sorunu yok. İlk yatışına kadar gelişim basamakları yaşına uygun.

 • Soy geçmiş: Akrabalık yok. İlk çocuk.Başını tutma ve destekle oturma mevcut

 • Başını tutma ve destekle oturma mevcut

 • Bilateral her iki gözde pitozis

 • DTR ler normoaktif

 • Hipoton

 • Fizik muayenede ek özellik yok.

Konjenital

  • Konjenital
   • Ekstraokuler kasların konjenital fibrozu
   • Konjenital ptoz
   • Konjenital miyastenik sendrom
   • Horner sendromu
   • 3. kraniyal sinir felci


Beyinsapı

 • Beyinsapı

  • Beyin sapı ensefaliti
  • İntoksikasyon
  • MS
  • Leigh hastalığı
  • Tümör
  • Vasküler anomali


Olgu 1:

 • Olgu 1:

  • Rutin biyokimya, kan sayımı normal sınırlarda
  • Anti asetilkolin reseptör antikoru: Pozitif
  • EMG: Sağ m.deltoideus ve m.orbicularis oculi kaslarında yapılan tekrarlayan uyarı çalışmalrında decremental yanıt alınmıştır.
  • Toraks BT: Normal timusa ait yumuşak doku görünümü
  • 6 ay IVIG tedavisi verildi. Yeterince fayda görmediği için endoskopik olarak timektomi yapıldı.
  • Düşük doz piridostigmin kullanmakta.


Olgu 2:

 • Olgu 2:

  • Kan sayımı, rutin biyokimya normal sınırlarda
  • Anti asetilkolin reseptör antikoru: Negatif
  • Anti musk antikoru: Negatif
  • EMG: Abduktör pollicis brevis, bilateral ala nasi, bilateral orbukilaris okuli kaslarından kayıtlama ile 3-5 Hz ardışık uyarım sonucu dekrement yanıt gözlendi.
  • Piridostigmin tedavisi başlandı. İzlemde enfeksiyon sonrası solunum bulguları gelişen hastaya sistemik tutulum olması nedeniyle IVIG tedavisi başlandı.


Olgu 3:

 • Olgu 3:

  • Rutin biyokimya, kan sayımı normal sınırlarda
  • B12 vit: 91
  • CPK: 29
  • Laktat:
  • Tandem MS, idrarda organik asit analizi normal sınırlarda
  • Kranial MR: normal sınırlarda
  • Anti asetilkolin reseptör antikoru ve anti musk antikoru negatif
  • EMG: Sağda m. abducens pollicis brevis, m.trapezius kasında yapılan 3 hz’lik ardışık sinir uyarımı sonrasında dekrement yanıt gözlendi.


Olgu 4:

 • Olgu 4:

  • Rutin biyokimya, kan sayımı normal sınırlarda
  • CPK: 15 U/L
  • Laktat: 25 mg/dL
  • Tandem MS, idrarda organik asit analizi normal sınırlarda
  • Kranial MR: Her iki putamende T2 sinyal artışı mevcut.
  • EMG: Sinir ileti çalışmaları normal. Dekrement yanıt alınamadı.
  • Dışkıda botulizm toksini saptanmadı.
  • Ekokardiyografi: Normal
  • Holter EKG: Normal
  • Kas biyopsisi: Lipid birikim miyopatisi
  • Mitokondriyal miyopati tanısı konulan hastaya riboflavin ve koenzim Q 10 desteği başlandı. 1,5 yaşındaki muayenesinde pitoz dışında ek bulgusu yok.


Herediter

 • Herediter

  • Konjenital miyastenik sendromlar
   • Presinaptik
   • Sinaptik
   • Postsinaptik**
 • Otoimmun

  • Lambert-Eaton miyastenik sendrom (sıklıkla paraneoplastik)
   • Postsinaptik
  • Miyastenia Gravis
   • Postsinaptik
   • Seropozitif (anti-Ach veya anti-MuSK pozitif)
   • Seronegatif


Hareketle artan kas güçsüzlüğü ile karakterize, öncelikle okülobulber kasları tutan, çoğunlukla postsinaptik yerleşimli nikotinik asetilkolin reseptörlerinin (AChR) hedef alındığı otoimmün kökenli bir hastalıktır.

 • Hareketle artan kas güçsüzlüğü ile karakterize, öncelikle okülobulber kasları tutan, çoğunlukla postsinaptik yerleşimli nikotinik asetilkolin reseptörlerinin (AChR) hedef alındığı otoimmün kökenli bir hastalıktır.

 • MGin insidansı 4-15/milyon/yıl, prevalansı ise 45-150/milyon arasında

 • En sık ortaya çıkış yaşı kadınlarda 20-30 arası ve 50’nin üstü olmak üzere bimodal, erkeklerde ise 50’nin üstünde

 • Tüm miyastenik hastaların %10-20’si çocukluk yaş grubundadır.

 • 1 yaşın altında görülmesi beklenmez

 • 1-10 yaşları arasında %4.3Hastalığın en önemli özelliği yorulmakla artan ve dinlenmekle en azından kısmen düzelen kas güçsüzlüğüdür.

 • Hastalığın en önemli özelliği yorulmakla artan ve dinlenmekle en azından kısmen düzelen kas güçsüzlüğüdür.

 • Remisyon ve alevlenmeler görülür. Remisyonlar birkaç günden birkaç yıla kadar sürebilir.

 • Hastalığın başlangıcında en sık oküler belirtiler görülür. En sık olarak pitoz görülür. Çift görme eşlik eder.

 • Bulber belirtiler; konuşma, yutma ve çiğneme güçlüğü, hastalığın en ağır halinde de solunum zorluğudur.

 • Ekstremite kaslarındaki belirtiler yokuş-merdiven çıkarken zorlanma, kollarını yukarı kaldırma zorluğu ya da bir iki el parmağını bir süre kaldıramama şeklindePitoz, unilateral veya bilateraldir. Bilateral olduğunda genelde asimetriktir.

 • Pitoz, unilateral veya bilateraldir. Bilateral olduğunda genelde asimetriktir.

 •  Ekstraoküler kas tutulumu genellikle bilateral ve belli bir paterne uymaz. Güçsüz kasların dağılımının belli bir sinir innervasyonunu düşündürmesi, ya da beyinsapı hastalıklarında görülen internükleer oftalmopleji veya konjuge bakış kusuru tarzında olması olağan değildir.

 • İç rektuslar sık etkilenen kaslardan

 • Pupillalar tutulmazEkstremite kaslarındaki güçsüzlük kollarda proksimal ve distal, bacaklarda ise proksimal kasların tutulması şeklinde

 • Ekstremite kaslarındaki güçsüzlük kollarda proksimal ve distal, bacaklarda ise proksimal kasların tutulması şeklinde

 • En çok güçsüzlük bulunan kaslar triseps, el parmak ekstansörleri ve iliopsoastır.

 • Deltoid ve hamstringler de sık tutulan kaslardandır.

 • Kaslardaki güçsüzlüğü ortaya çıkarmak için bitkinliği ortaya çıkarıcı testler yaptırmak gerekebilir

  • Bir süre yukarıya bakmak
  • Kolları havada tutmak gibi
  • Merdiven çıkartmak


Tutulan kaslara göre

 • Tutulan kaslara göre

 •           Jeneralize

 •           Oküler

 • Başlangıç yaşına göre

 •           Erken (40 veya 50 yaş öncesi)

 •           Geç (40 veya 50 yaş sonrası)

 • Antikora göre

 •           Anti-AChR pozitif

 •           Anti-MuSK pozitif

 •           Seronegatif

 • Timoma varlığına göre

 •           Timomasız

 • Timomalı

 •  Yaklaşık %10 unda hastalık oküler kaslara sınırlı kalır.

 • Yaklaşık %10 unda hastalık oküler kaslara sınırlı kalır.

 • İki yıl sadece oküler belirtilerle seyreden MG’in artık oküler dışı kaslarda belirti verme olasılığı azdır

 • Oküler MG, jeneralize MG’e göre hafif sayılabilir.

 • Oküler belirtiler olsun veya olmasın, bulber ve ekstremite kaslarında güçsüzlük olduğunda jeneralize MG’den sözedilir.40 veya 50 yaşından önce başlarsa erken, daha sonra başlarsa geç başlangıçlı

 • 40 veya 50 yaşından önce başlarsa erken, daha sonra başlarsa geç başlangıçlı

 • 16-20 yaşlarından önce başlarsa juvenil MG denir.

 • Anti-AChR pozitif/anti-MuSK pozitif/seronegatif MG

 • Jeneralize MG’li hastaların %85 inde anti-AChR antikorları bulunur. Anti AChR negatif olanların yarısında anti Musk antikorları bulunur.

 • Oküler MG’de jeneralizeye göre seronegatiflik oranı yüksektir.MG’li hastaların %10-15’inde timoma bulunur.

 • MG’li hastaların %10-15’inde timoma bulunur.

 • Timomalı hastalarda çoğunlukla anti-AChR antikoru pozitiftir.

 • Miyasteni Gravis tanısı konduktan sonra timoma varlığı için mediasten bilgisiyarlı tomografisi çekilir.vKontrast madde MG’li hastayı kötüleştirebileceği için, özellikle bulber tutulumu olan hastalarda kontrast maddeden kaçınmak gerekir.

Miyasteni Gravis’li bir hastada tekrarlayan sinir uyarılarına dekremental cevap. İlk cevabın amplitüdü normal, dekrement 4. cevap’ta en düük. Sonra cevabın ampitüdü hafif yükseliyor.

 • Miyasteni Gravis’li bir hastada tekrarlayan sinir uyarılarına dekremental cevap. İlk cevabın amplitüdü normal, dekrement 4. cevap’ta en düük. Sonra cevabın ampitüdü hafif yükseliyor.Oftalmoparezisiz ptozun olduğu hastalıklar/sendromlar

 • Oftalmoparezisiz ptozun olduğu hastalıklar/sendromlar

 •           Horner sendromu

 •           Blefarospazm

 •           Konjenital ptoz

 •  

 • Ptozun ön planda, oftalmoparezinin geri planda olduğu hastalıklar/sendromlar

 •        Nöromüsküler tablolar

 •           Miyotonik distrofi

 • Okülofarengeal distrofi     

 •           Okülofarengodistal miyopati

 •           Konjenital miyopati

 • Lambert-Eaton miyastenik sendromu

 •          Diğer:

 •           Graves oftalmopatisi

 •  

 • Ptozla birlikte belirgin oftalmoparezinin olduğu hastalıklar/sendromlar

 •        Nöromüsküler tablolar

 •           Konjenital miyastenik sendrom

 •           Botulizm

 •           Mitokondriyal miyopati

 •           Miller-Fisher sendromu

 • Guillain-Barré sendromu

 •        Diğer

 •           Diabetes mellitus

 • 3. sinir parezisi     

 •           İntrakranyal yer kaplayici lezyonlar (tümör, anevrizma)Sinir sistemi

 • Sinir sistemi

  • Ataksi
  • Santral apne
  • İşitme kaybı
  • Demans
  • Hipotoni
  • Mental retardayon
  • Nöropati
  • Oftalmopleji
  • Optik atrofi
  • Retinitis pigmentoza
  • Migren


Antikolinesterazlar:

 • Antikolinesterazlar:

  • Asetilkolinin yıkılmasını engelleyerek sinaptik aralıkta daha uzun süre kalmasını sağlar.
  • En sık kullanılan piridostigmin bromid (Mestinon 60 mg)
  • Etkisi 15-30 dakikada başlar, 1-2 saatte maksimuma erişir ve 3-4 saat sürer. 
  • Başlangıçta günde 2-4 kez 60 mg’lık drajelerden verilir. Dozu hastalığın ağırlığına, günlük aktivite derecesine, kullanılan diğer ilaçlara bağlı olarak dinamik olarak değiştirilir.


Timektomi

 • Timektomi

  • Timomalı hastalarda mutlaka timomektomi yapılmalıdır.
  • Timomasız Jeneralize MG’li genç hastada tedavinin temel basamaklarından biridir.
  • Hastaların 2/3 ü fayda görmekte, timektomiden bir ya da birkaç yıl sonra faydası daha belirgin olabilir.
  • Hastalığın erken dönemlerinde yapılan timektomiden yararlanma şansının daha yüksek olduğu düşünülmektedir. (10 yaş öncesinde yapılmıyor)


Kortikosteroidler

 • Kortikosteroidler

  • Hastaların büyük çoğunluğunu tamamen düzeltir. Bu düzelme 4-6 hafta içinde görülür.
  • Tedavi başlangıcından bir hafta-10 gün sonra kas güçsüzlüğü geçici olarak artabilir.
 • Diğer immünsüpressif ilaçlar

 • İntravenöz immünglobulin (IVIg) ve plazmaferez1.       Uygun dozda AKE

 • 1.       Uygun dozda AKE

 • 2.       Gerekirse IVIg veya plazmaferez

 • 3.       Gerekirse kortikosteroid

 • 4.       Optimal durumda timektomi

 • 5.       Timektomi sonrasında olabildiğince (en az bir yıl) beklemeye çalışılır, gerektiğinde aylık IVIg verilir ve çok gerekirse kortikosteroid başlanır

 • 6.       Kortikosteroid timektomiden önce veya sonra başlanmışsa zaman içinde yavaşça doz düşürülür ve hastanın durumuna göre düşük bir dozda sürekli tutulur veya kesilir

 • 7.       Kortikosteroidler düşük doza düşürülemiyorsa azathioprine eklenir

 • 8.       AKElar daima ihtiyaca göre verilir, hasta düzeldikçe azaltılır ve kesilir Kinin

 •  Kinin

 • Antiaritmik ve b-blokerler 

 • Prokainamid, propranolol, lidokain ve diğerleri

 • Bazı antiepileptikler (Fenitoin)

 • Kürar ve türevleri

 • Morfin ve diğer narkotik analjezikler

 • Trankilizan ve barbitüratlar

 • Lityum

 • Magnezyumlu laksatifler ve antiasidler

 • D-penisilamin

 • Östrojen içeren preparatlarMiyasteni Gravis hastalarında görülen, yaşamı tehdit eden, acil ve hızlı tedavi gerektiren bir klinik tablodur.

 • Miyasteni Gravis hastalarında görülen, yaşamı tehdit eden, acil ve hızlı tedavi gerektiren bir klinik tablodur.

 • Hastaların %12-16’sında tanıdan sonraki ilk 2 yıl içinde görülebilir.

 • Asetilkolinesteraz inhibitörlerine geçici olarak cevapsız hale gelen hastalarda ani ve şiddetli yaygın güçsüzlük, pitoz, çift görme, yüz kaslarında güçsüzlük, yutmada zorlanma, solunum yetmezliği, ventilatör desteği gerekebilir.

 • DTR kaybolmamıştır ancak azalmış yanıt alınır.

 • Tetikeleyen olayların başında enfeksiyonlar, bazı ilaçlar, aşırı fizik aktivite, emosyonel stres, cerrahi girişim, travma, timoma gelir.Konjenital miyastenik sendromlar, nöromüsküler kavşağın herediter bir grup hastalığı

 • Konjenital miyastenik sendromlar, nöromüsküler kavşağın herediter bir grup hastalığı

 • KMS’lar immünolojik olmadığından serumda antikor bulunmaz ve immünolojik tedaviye yanıt yoktur.

 • Genellikle ilk yaş içinde oküler, bulber ve ekstremite kaslarında güçsüzlük ile kendini gösterir.

 • Ardışık sinir uyarımı ve tek lif EMG bulguları MG’de görülenlere benzer.

 • Tedavide piridostigmin önemli bir yer tutar, ancak piridostigmin ile kötüleşen KMS tipleri olduğunu bilmek gerekir.Presinaptik, sinaptik veya postsinaptik bir patolojiye bağlı olabilir

 • Presinaptik, sinaptik veya postsinaptik bir patolojiye bağlı olabilir

 • Postsinaptik

  • AChR eksikliği
  • Kinetik anormallikler (yavaş kanal, hızlı kanal)
  • Rapsin eksikliği
  • DOK7 eksikliği
 • Sinaptik

  •  Son plak AChE eksikliği
 • Presinaptik

  • Kolin asetiltransferaz eksikliği


Defekt en sık postsinaptik

 • Defekt en sık postsinaptik

 • Mutasyonların çoğu da AChR geni ε subünitesinde

 • AChR eksikliği bebeklikte başlar, ön planda oftalmoparezi ile seyreder ve iyi prognozludur.

 • Genellikle ilk 3 ay içinde çocuğun kısık sesle ağladığı ve iyi ememediği dikkati çeker, daha sonra pitoz farkedilir.

 • Miyastenik yakınmalar çok silik olduğu halde aniden solunum krizine girildiği tablo kolin asetiltransferaz enzim eksikliğine bağlanmıştır.

 • Bu hastalara proflaktik antikolinesteraz verilmeli.Kataloq: docs -> cocuksagligihastaliklarianabilimdali
docs -> IntroduccióN
cocuksagligihastaliklarianabilimdali -> Yaş, 2/12 ay erkek hasta
cocuksagligihastaliklarianabilimdali -> 6 aylık erkek hasta Kusma,başını tutamama,huzursuzluk,beslenememe
cocuksagligihastaliklarianabilimdali -> “Şikayet”
cocuksagligihastaliklarianabilimdali -> Ydybü’ye nöbet nedeniyle getirildi. Ydybü’ye nöbet nedeniyle getirildi
cocuksagligihastaliklarianabilimdali -> Şikayeti: hapşırık,öksürük, hırıltılı solunum
cocuksagligihastaliklarianabilimdali -> Olgu sunumu
cocuksagligihastaliklarianabilimdali -> Yaş aylık yaş 7 aylık
cocuksagligihastaliklarianabilimdali -> Prenatal: Annenin gebeliği. Gebeliği boyunca düzenli doktor kontrolü ve ultrasonografi kontrolü var. Ultrasonografi kontrollerinde kalbinde delik olduığu söylenmiş, daha sonra olmadığı söylenmiş
cocuksagligihastaliklarianabilimdali -> Yaş aylık erkek hasta yaş 4 aylık erkek hasta

Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə