Xiii ogólnopolski Festiwal Starych Ciągników I Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka Konkurs Kolekcjoner roku 2014 Regulamin Konkurs „Kolekcjoner roku 2014”Yüklə 36,5 Kb.
tarix31.10.2018
ölçüsü36,5 Kb.
#77684

XIII Ogólnopolski Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych

im. Jerzego Samelczaka
Konkurs

Kolekcjoner roku 2014

Regulamin
 1. Konkurs „Kolekcjoner roku 2014” ma na celu popularyzację idei odnawiania i kolekcjo-nowania starych maszyn rolniczych i promowanie tych kolekcjonerów, którzy w istotny sposób przyczyniają się do zachowania dziedzictwa kulturowego zabytkowej mechanizacji rolnictwa.

 2. Organizatorami konkursu są:
  - Klub Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych „Traktor i Maszyna”
  – Urząd Gminy Lipno

 3. Kandydat do tytułu „Kolekcjoner roku 2014” musi być zgłoszony przez minimum 3 człon-ków Klubu „Traktor i Maszyna” na karcie będącej załącznikiem do regulaminu (zał. Nr 1). Osobą zgłaszającą nie może być osoba kandydująca.

 4. O tytuł Kolekcjonera Roku 2014 nie mogą ubiegać się osoby, które otrzymały tytuł w osta-tnich pięciu edycjach Konkursu (2009-2013).

 5. Zgłoszenia rozpatruje i tytuły przyznaje siedmioosobowa kapituła złożona z 5 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków Klubu „Traktor i Maszyna” oraz 2 osób wyznaczonych przez Wójta Gminy Lipno. Kapituła wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza. Wyboru laureatów dokonuje się w trybie głosowania jawnego. Obrady kapituły są ważne przy obecności minimum 5 z 7 członków. Po wyborze laureatów sekretarz Kapituły sporządza protokół z uzasadnieniem dokonanego wyboru. Członkowie kapituły zobowiązani są do zachowania tajemnicy obrad Kapituły. Obrady Kapituły zwołują prezes Klubu „Traktor i Maszyna” i Wójt Gminy Lipno.

 6. Kapituła przyznaje trzy równorzędne tytuły.

 7. Kryteria wyboru:
  a) Ilość posiadanych eksponatów (kandydat musi być prawnym właścicielem minimum 5 eksponatów, eksponaty muszą być sprawne i odrestaurowane zgodnie z pierwowzorem, dopuszczalne jest odnawianie ciągników i maszyn wykorzystując współczesne lakiery, niedopuszczalne jest mieszanie podzespołów różnych ciągników i maszyn)
  b) Ilość imprez w których kandydat wystawiał własne eksponaty (kandydat musi uczestniczyć z własnymi eksponatami w minimum dwóch wystawach lub pokazach starych maszyn rolniczych w roku kalendarzowym. Za pokaz uznawany jest także udział w dożynkach, festynach itp. wydarzeniach.)
  c) Ilość odrestaurowanych eksponatów w ostatnich trzech latach (kandydat musi udokumentować odrestaurowanie minimum jednego eksponatu w ostatnich trzech latach)

 8. Wymienione w zgłoszeniu eksponaty należy udokumentować zdjęciami stanowiącymi załącznik do karty zgłoszenia. Zdjęcia mogą być w formacie cyfrowym na płycie CD.

 9. Kandydat złożyć oświadczenie, że jest prawnym właścicielem eksponatów wymienionych w zgłoszeniu do Konkursu (zał. Nr 2).

 10. W niniejszym regulaminie za eksponat jest uważany:
  - ciągnik rolniczy
  - silnik stacjonarny wykorzystywany w rolnictwie,
  - maszyna rolnicza lub narzędzie rolnicze.
  Eksponaty muszą być wyprodukowane fabrycznie do 1973 roku. Za eksponat nie uznaje się samoróbki.

 11. Konkurs nie jest plebiscytem i o wyborze laureatów nie decyduje ilość zgłoszeń lub ilość osób go popierających.

 12. Nagrodą w konkursie są statuetki ufundowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wręczone podczas uroczystości otwarcia XIII Ogólnopolskiego Festiwalu Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych w Wilkowicach w dniu 23 sierpnia 2014 roku o godzinie 12.00 na podstawie protokołu z obrad Kapituły konkursu odczytanej przez jej przewodniczącego.

 13. W przypadku stwierdzenia nieprawdy w składanym zgłoszeniu i oświadczeniu Kapituła ma prawo odebrać tytuł Kolekcjonera Roku.

 14. Termin zgłoszenia mija 31.07.2014 r. (decyduje data stempla pocztowego). Zgłoszenia mogą być składane osobiście u sekretarza Klubu lub wysyłane pocztą (nie będą przyjmowane zgłoszenia nadsyłane drogą elektroniczną).

 15. Zgłoszenie należy przesłać na adres: Klub Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych, ul. Powst. Wlkp. 19, 64-030 Śmigiel.

Yüklə 36,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə