Təzyiqi hPa-dan mm c s. çevirmək üçün hektopaskalı ¾-ə (0,75) vurmaq lazımdır. Təzyiqi hPa-dan mm c s. çevirmək üçün hektopaskalı ¾-ə (0,75) vurmaq lazımdırYüklə 445 b.
tarix23.01.2018
ölçüsü445 b.
#22228Təzyiqi hPa-dan mm c.s. çevirmək üçün hektopaskalı ¾-ə (0,75) vurmaq lazımdır.

 • Təzyiqi hPa-dan mm c.s. çevirmək üçün hektopaskalı ¾-ə (0,75) vurmaq lazımdır.

 • Təzyiqi mm c.s. –dan hPa çevirmək üçün mm c.s. –nu 4/3-əvurmaq (1,33) lazımdır.

 • 1hPa=1 millibar (mb) =100 Paskal

 • 1 hPa (mb) = 0.295 in. Hg.

 • Dəniz səviyyəsində standart atmosfer təzyiqi

 • 1013 hPa =29.92 in. Hg. = 760 mm c.s.

Meteorologiyada təzyiqin (son üç saat ərzində) dəyişməsi barik tendensiya (±ppa) ilə xarakterizə olunur.

 • Meteorologiyada təzyiqin (son üç saat ərzində) dəyişməsi barik tendensiya (±ppa) ilə xarakterizə olunur.

 • burada: + - artma

 • – - azalma

 • pp – son 3 saat ərzində tendensiyanın qiyməti,1/10 hissəsi göstərilmək şərti ilə hPa-la;

 • а – baroqraf lentində təzyiqin dəyişmə xarakteri.Hava xəritələrində meteoroloji məntəqənin dairəsinin yanında dəniz səviyyəsinə gətirilmiş atmosfer təzyiqi (РРР) və barik tendensiya рра) 1/10 hissəsi göstərilməklə hPa-la aşağıdakı qaydada qeyd olunur:

 • Hava xəritələrində meteoroloji məntəqənin dairəsinin yanında dəniz səviyyəsinə gətirilmiş atmosfer təzyiqi (РРР) və barik tendensiya рра) 1/10 hissəsi göstərilməklə hPa-la aşağıdakı qaydada qeyd olunur:Atmosfer təzyiqinin oxunması zamanı aşağıdakı qaydalara riayət olunmalıdır: əgər təzyiqin verilmiş qiyməti 500-dən azdırsa (çoxdursa), xəyali olaraq onun əvvəlinə 10 (9) artırılır və son rəqəm vergül ilə ayrılır; əgər təzyiqin verilmiş qiyməti 500-ə bərabər olarsa onun əvvəlinə xəyali olaraq təzyiq sahəsindən asılı olaraq 9 və ya 10 əlavə edilir və sonuncu rəqəm vergül işarəsi ilə ayrılır.

 • Atmosfer təzyiqinin oxunması zamanı aşağıdakı qaydalara riayət olunmalıdır: əgər təzyiqin verilmiş qiyməti 500-dən azdırsa (çoxdursa), xəyali olaraq onun əvvəlinə 10 (9) artırılır və son rəqəm vergül ilə ayrılır; əgər təzyiqin verilmiş qiyməti 500-ə bərabər olarsa onun əvvəlinə xəyali olaraq təzyiq sahəsindən asılı olaraq 9 və ya 10 əlavə edilir və sonuncu rəqəm vergül işarəsi ilə ayrılır.Hava xəritəsində atmosfer təzyiqinin oxunmasına nümunə:

 • Hava xəritəsində atmosfer təzyiqinin oxunmasına nümunə:Yer səthi boyunca dəniz səviyyəsi üzrə təzyiqin paylanması hava xəritələrində aydın təsvir olunur. Bu xəritələrə meteoroloji stansiyalarda ölçülmüş və dəniz səviyyəinə gətirilmiş təzyiqlər qeyd olunur. Hava xəritələrində eyni təzyiqə malik nöqtələr əyri xətlə birləşdirilir və bu xətlər izobarlar adlanırlar. Hava xəritələrində izobarlar adətən 5 hPa-dan bir keçirilir (995,1000, 1005 və s.). Hava xəritələrində izobarlar vasitəsilə təsvir olunmuş təzyiq sahələri barik sahə və ya barik relyef adlanır. Barik sahənin formaları barik sistem adlanırlar. Siklon, antisiklon, təzyiq çökəkliyi, təzyiq yalı və təzyiq yəhəri barik sahənin (barik sistemin) əsas formalarıdır (şəkil 2).

 • Yer səthi boyunca dəniz səviyyəsi üzrə təzyiqin paylanması hava xəritələrində aydın təsvir olunur. Bu xəritələrə meteoroloji stansiyalarda ölçülmüş və dəniz səviyyəinə gətirilmiş təzyiqlər qeyd olunur. Hava xəritələrində eyni təzyiqə malik nöqtələr əyri xətlə birləşdirilir və bu xətlər izobarlar adlanırlar. Hava xəritələrində izobarlar adətən 5 hPa-dan bir keçirilir (995,1000, 1005 və s.). Hava xəritələrində izobarlar vasitəsilə təsvir olunmuş təzyiq sahələri barik sahə və ya barik relyef adlanır. Barik sahənin formaları barik sistem adlanırlar. Siklon, antisiklon, təzyiq çökəkliyi, təzyiq yalı və təzyiq yəhəri barik sahənin (barik sistemin) əsas formalarıdır (şəkil 2).

Siklon – mərkəzində minimal təzyiqə malik olan, hava xəritələrində qapalı izobarlarla təsvir olunan alçaq təzyiq sahəsidir. Ukraynanın və MDB ölkələrinin hava xəritələrində “Н” (alçaq təzyiq) hərfi ilə, beynəlxalq xəritələrdə isə - “L ” (low pressure) hərfi ilə qeyd olunur. Siklonda təzyiq kənarlarından mərkəzə doğru azalır.

 • Siklon – mərkəzində minimal təzyiqə malik olan, hava xəritələrində qapalı izobarlarla təsvir olunan alçaq təzyiq sahəsidir. Ukraynanın və MDB ölkələrinin hava xəritələrində “Н” (alçaq təzyiq) hərfi ilə, beynəlxalq xəritələrdə isə - “L ” (low pressure) hərfi ilə qeyd olunur. Siklonda təzyiq kənarlarından mərkəzə doğru azalır.

 • Antisiklon - mərkəzində maksimal təzyiqə malik olan, hava xəritələrində qapalı izobarlarla təsvir olunan yüksək təzyiq sahəsidir. Ukraynanın və MDB ölkələrinin hava xəritələrində “В ” (yüksək təzyiq) hərfi ilə, beynəlxalq xəritələrdə isə - “Н” (high pressure) hərfi ilə qeyd olunur. Antisiklonda təzyiq mərkəzdən kənarlarına doğru azalır.

 • Təzyiq çökəkliyi – siklonun mərkəzindən kənarına doğru uzanmış və ya iki antisiklon arasında çökəklik şəkilli alçaq təzyiq sahəsinə deyilir. Təzyiq çökəkliyində alçaq təzyiq nöqtələrini birləşdirən xəttə təzyiq çökəkliyiynin oxu deyilir.

 • Гребень — antisiklonun periferiyasında və ya iki siklon arasında dartılmış yüksək təzyiq sahəsinə deyilir. Təzyiq yalında yüksək təzyiq nöqtələrini birləşdirən xəttə təzyiq yalının oxu deyilir.

 • Təzyiq yəhəri – iki siklon və iki antisiklon arasında xaçvari yerləşmiş aralıq barik sistemə deyilir.

 • Siklon və təzyiq çuxurunda bir qayda olaraq mürəkkəb hava şəraiti, antisiklon və təzyiq yalında əlverişli hava şəraiti, təzyiq yəhərində isə dəyişkən hava şəraiti müşahidə olunur.Uçuşların meteoroloji təminatında təzyiqin QFEQNH qiymətlərindən istifadə olunur.

 • Uçuşların meteoroloji təminatında təzyiqin QFEQNH qiymətlərindən istifadə olunur.

 • QFE [Question field elevation (Q - code)] – aerodrom səviyyəsində və ya UEZ-in hüdudunda təzyiqin qiyməti.

 • QNH [Question normal height - sea level pressure (Q - code)] – təzyiqin standart atmosfer şərtlərinə uyğun olaraq dəniz səviyyəsinə gətirilmiş qiyməti.

 • METAR (SPECI) kodu ilə kodlaşdırılmış faktiki hava haqqında məlumatda təzyiqin QNH qiyməti göstərilir, belə ki bu zaman təzyiq kiçik qiymətə döğru tam hektopaskala qədər yuvarlaqlaşdırılır.

 • Aerodromun meteoroloji orqanı müntəzəm olaraq aerodrom yaxınlaşma dispetçer orqanı və aerodrom qüllə dispetçer orqanına QNH haqda məlumat verir, QFE haqda məlumat isə razılaşmaya uyğun olaraq ötürülür.

 • Yerli müntəzəm və vüsusi hava məlumatlarda təzyiqin hektopaskalla QNH və QFE qiymətləri göstərilir, lazım gəldikdə isə təzyiqin millimetr civə sütunu ilə QFE qiyməti də məlumata əlavə olunur.

Barik pillə vasitəsilə təzyiqi aşağıdakı düsturdan istifadə etməklə dəniz səviyysinə gətirmək olar :

 • Barik pillə vasitəsilə təzyiqi aşağıdakı düsturdan istifadə etməklə dəniz səviyysinə gətirmək olar :

 • Pприв=Pаэр+Hаэр/h

 • burada:

 • Рdəniz aerodromda dəniz səviyyəsinə gətirilmiş təzyiq (mm c.s. və ya hPa);

 • Paer. – aerodromda təzyiq (mm c.s. və ya hPa);

 • Haer. aerodromun dəniz səvyyəsindən hündürlüyü;

 • h barik pillə.

 • Yer səthində standart təzyiqdə Ро = 1013,2 hPa (760 mm c.s.) h= 11 m/mm c.s. Və ya h = 8 m/hPaMəsələ №1 Verilir: Р=850 hPa;

 • Məsələ №1 Verilir: Р=850 hPa;

 • tor=100С;

 • α=0,004;

 • Barik pilləni hesablamaq. h=?

 • Həlli:Баранов А.М. и др. Авиационная метеорология. С.П. Гидрометиздат, 1992 г.

 • Баранов А.М. и др. Авиационная метеорология. С.П. Гидрометиздат, 1992 г.

 • Богаткин О.Г. Авиационная метеорология. Санкт Петербург – 2005 г.

 • Гусейнов Н.Ш. Диспетчеру управления воздушным движением и летчику о метеорологии. Баку. Ширваннешр. 1998 г.

 • Лещенко Г.П. Авиационная метеорология. Кировоград – 2009 г.

 • Позднякова В.А. Практическая авиационная метеорология. Екатеринбург 2010 г.

 • Meteorology – JAR.Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə