Terapiya 22. 11. 2014-cü IL tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdirYüklə 1,96 Mb.
səhifə14/17
tarix11.04.2018
ölçüsü1,96 Mb.
#37434
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

1) apressin

2) enalapiril

3) korinfar

4) β - blokatorlar
A) 2, 3, 4

B) 1, 2, 3

C) 2, 4

D) 1, 3, 4E) 3, 4
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
860) Vena daxilinə kalsium antaqonisti yeritdikdə yaranan hipotoniyanın müalicəsi aşağıdakılardan hansı ilə aparılır?
A) Kordiamin

B) Askorbin turşusu

C) Fizioloji məhlul

D) Kalsium xlorid

E) Histamin
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
861) Ağciyər arteriyasının tromboemboliyası zamanı tromb daha çox hansı mənbədən əmələ gəlir?
A) Aşağı ətrafın səthi venaları

B) Sol mədəcik

C) Sol qulaqcıq

D) Yuxarı ətrafın dərin venaları

E) Aşağı ətrafın dərin venaları
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
862) Fiziki hərəkət zamanı yaranan bayılma aşağıdakılardan hansı üçün daha çox xarakterikdir?
A) Qulaqcıqarası çəpər defekti

B) Aortal stenoz

C) Aortal qapaq çatışmazlığı

D) Üçtaylı qapa çatışmazlığı

E) Mitral qapaq çatışmazlığı
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
863) Aşağı sıxlıqlı lipoproteidin sinonimi hansıdır?
A) xilomikron

B) prebeta lipoproteid

C) triqliserid

D) α lipoproteid

E) β lipoproteid
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
864) Aortanın laylanan anevrizmasında arterial təzyiqi azltmaq üçün tətbiq edilən seçim preparatı hansıdır?
A) Diazoksid

B) Droperidol

C) Furosemid

D) Prestarium

E) Natrium nitroprussid və β -blokatorlar
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
865) Hansı xəstəliklər zamanı nitratlar hemodinamikanı pisləşdirir və hətta təhlükəli ola bilər?
A) Hipertrofik obstruktiv kardiomiopatiya

B) Ürəyin işemik xəstəliyi

C) Xronik ürək çatışmazlığı

D) Hipertoniya xəstəliyi

E) Dilatasion kardiomiopatiya
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
866) Paroksizmal mədəcik taxikardiyası tutmasında hansı dərman işlətmək olmaz?
A) Diqoksin

B) Etasizin

C) Kordaron

D) Lidokain

E) Novokainamid
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
867) Feoxromositoma xəstəliyi zamanı ifraz olunan hansı horman arterial təzyiqi artırır?
A) Aldosteron

B) Somatotrop hormon

C) Tireotrop hormon

D) Adrenalin

E) Tiroksin
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
868) Səyrici aritmiyada hansı aparmada F dişlərini daha yaxşı müşahidə etmək olar?
A) V1 - V2 aparmalarında

B) I, AVL aparmalarında

C) V4 - V6 aparmalarında

D) II, V5 - V6 aparmalarında

E) AVL, V5 - V6 aparmalarında
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
869) Hansı əlamətlər WPW sindromu üçün xarakterik deyil?
A) Paroksizmal supraventrikular taxikardiyanın olması

B) Delta dalğasının olması

C) PQ intervalının uzanması

D) QRS kompleksinin uzanması

E) PQ intervalının qısalması
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
870) Klinik gedişinə görə miokard infarktının hansı forması yoxdur?
A) Aritmik

B) Ağrılı

C) Hematurik

D) Abdominal

E) Astmatik
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
871) Miokard infarktının serebrovaskulyar variantı üçün hansı əlamət xarakterik deyil?
A) Qusma

B) Tutmaşəkilli təngnəfəslik

C) Bayılma

D) Başgicəllənməsi

E) Ürəkbulanma
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
872) Stenokardiya üçün hansı EKQ dəyişikliyi xarakterikdir?
A) His dəstəsinin sağ ayaqcığının blokadası

B) His dəstəsinin sol ayaqcığının blokadası

C) Patoloji Q dişi

D) Mənfi T dişi

E) ST seqmentinin depressiyası
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
873) Restriktiv kardiomiopatiyada ürək daxili hemodinamokanın pozulmasının hansı ilə əlaqəsi yoxdur:
A) Miokardın yaxşı boşala bilməməsi

B) Mədəciklərin diastolada qanla dola bilməməsi

C) Ürəyin vurğu həcminin artması

D) İkitaylı və üçtaylı qapaqların çatışmazlığı

E) Ürəyin vurğu həcminin azalması
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
874) Aortanın koarktasiyası ən çox harada yerləşir?
A) Döş aortasında

B) Aortanın qövsü enən aortaya keçən yerdə

C) Enən aortada

D) Qalxan aortada

E) Qarın aortasında
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
875) Qulaqcıqarası çəpərin defekti olan ikincili dəliyin (ostium secundum) açıq qalması harada olur?
A) Qulaqcıqarası çəpərin orta hissəsində oval dəlik nahiyyəsində

B) Sol qulaqcığın yan divarında

C) Qulaqcıqarası çəpərin yuxarı hissəsində yuxarı boş venanının açıldığı yerdə

D) Atrioventrikular qapağın taylarının əsasına yaxın

E) Sol qulaqcığın yan divarının orta hissəsində
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
876) Botal axacağın açıq qalması hansı şəraitdə ”afonik olur”?
A) Aortada təzyiq ağciyər arteriyasından yüksək olduqda

B) Ağciyər arteriyasında təzyiq aortadakı təzyiqdən yüksək olduqda

C) Sol qulaqcda təzyiq sağ qulaqcdakı təzyiqdən yüksək olduqda

D) Ağciyər arteriyasında təzyiq aortada təzyiqlə bərabərləşdikdə

E) Sol mədəcikdə təzyiq sağ mədəcikdən yüksək olduqda
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
877) Yeni doğulmuşlarda botal axacağın açıq qalmasını hansı dərman preparatı ilə müalicə etmək olar?
A) Korinfar

B) İndometasin

C) Anaprilin

D) Fenobarbital

E) Dimedrol
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
878) Anadangəlmə ürək qüsurlarının formalaşmasında aşağıdakılardan hansının rolu yoxdur?
A) Genetik defekt

B) Teratogen preparatların qəbulu

C) Bətndaxili dövrdə virus infeksiyası

D) Doğuş zamanı asfiksiya

E) Ananın alkoqola aludə olması
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
879) Aşağıdakılardan hansı konstriktiv perikarditə daha çox səbəb ola bilər?
A) Ürəkdə cərrahi əməliyyat

B) Kollagenozlar

C) Uremiya

D) Vərəm


E) Travma
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
880) Konstriktiv perikardit üçün hansı xarakterik deyil:
A) Vurğu həcminin azalması

B) Parodoksal nəbz

C) Ürəyin ölçüsünun normal olması

D) Kardiomeqaliya

E) Perikardın kalsinozu
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
881) Eksudativ perikarditə şübhə olduqda aparılan ilk informativ müayinə üsulu hansıdır?
A) Mərkəzi venoz təzyiqin ölçulməsi

B) EKQ


C) Döş qəfəsinin rentgenoqrafiyası

D) Exo-KQ

E) EKQ Holter monitorlaşması
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
882) Variant stenokardiya tutması üçün xarakterik əlamət hansıdır?
A) Dərin nəfəs alma zamanı olması

B) Sakitlikdə və səhərlər olması

C) Düz yerdə adi templə addımlama zamanı olması

D) Sürətli yeriş zamanı olması

E) Gövdəni hərəkət etdirdikdə olması
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
883) Lipid mübadiləsinin pozulmasının vizual xarici əlaməti hansıdır?
A) Petexiyalar

B) Ksantomalar

C) Düyünlü eritema

D) Damar ulduzcuqları

E) Eritemalar
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
884) Variant stenokardiya tutması zamanı xarakterik EKQ əlaməti hansıdır?
A) ST seqmentinin depressiyası

B) ST seqmentinin elevasiyası və sonra düzəlməsi

C) Patoloji Q dişinin olması

D) ST seqmentinin depressiyası sonra Q dişinin yaranması

E) ST seqmentinin elevasiyası sonra Q dişinin yaranması
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
885) Qanda xolesterinin miqdarını azaldan preparat hansıdır?
A) Metoprolol

B) Aspirin

C) Heparin

D) Atorvastatin

E) Metoklopramid
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
886) Miokard infarktının daha çox rast gəlinən klinik forması hansıdır?
A) Ağrılı

B) Aritmik

C) Astmatik

D) Abdominal

E) Ağrısız
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
887) Transmural miokard infarktının kəskin fazasında xarakterik auskutativ əlamət:
A) I tonun güclənməsi

B) II tonun aorta üzərində aksenti

C) Ürək tonlarının karlaşması

D) “Bildirçin” ritmi

E) II tonun ağciyər arteriyası üzərində aksenti
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
888) EKQ-də ürək əzələsi nekrozunun tipik əlaməti nədir?
A) Patoloji Q və ya QS dişi

B) Mənfi T dişi

C) ST seqmentinin depressiyası

D) ST seqmentinin elevasiyası

E) Yüksək iti uclu P dişi
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
889) Eksudativ perikardit üçün aşağıdakılardan hansı səciyyəvidir?
A) Mütləq kütlük sərhəddinin hər iki tərəfə genişlənməsi

B) Mütləq kütlük sərhəddinin sağa genişlənməsi

C) Nisbi kütlük sərhəddinin sola genişlənməsi

D) Nisbi kütlük sərhəddinin sağa genişlənməsi

E) Mütləq kütlük sərhəddinin sola genişlənməsi
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
890) Eksudativ perikardit üçün hansı EKQ əlaməti xarakterikdir?
A) İti uclu P dişi

B) Geniş P dişi

C) Hündür sivri T dişi

D) Dərin və genişlənmiş Q dişi

E) EKQ dişlərinin voltajının azalması
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
891) Mitral qapaq çatışmazlığının auskultativ əlamətı hansılardır?

1. zirvədə sistolik küy

2. zirvədə diastolik küy

3. I tonun zəifləməsi

4. II tonun zəfləməsi
A) 2, 4

B) 3, 4


C) 1, 3

D) 2, 3


E) 1, 2, 4
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
892) Mitral stenozda diastolik küyün hansı xarakterik xüsusiyyəti var?
A) III tonla birlikdə müşahidə olunur

B) Ayaqüstə yaxşı eşidilir

C) Sol böyrü üstə uzandıqda və nəfəs vermə zamanı yaxşı eşidilir

D) Sağ böyrü üstə uzandıqda və nəfəs alma zamanı yaxşı eşidilir

E) Sol qoltuq altı nahiyyəyə irradasiya etmir
Ədəbiyyat:
893) Mitral stenozda protodiastolik küyün yaranma səbəbi hansıdır:

A) Mitral requrgitasiya

B) Qulaqcığın aktiv yığılması

C) Sol qulaqcığın genişlənməsi

D) Səyrici aritmiyanın yaranması

E) Sol qulaqcıqla sol mədəcik arasında qradient təzyiqinin yüksəlməsi


Ədəbiyyat:
894) Nitratların qəbulu zamanı nitratlara tolerantlığı azaltmaq üçün tətbiq edilən “interval terapiyası” necə olmalıdır?
A) 24 saat fasilə

B) 2 gün fasilə

C) 3 gün fasilə

D) 8 - 12 saat fasilə

E) 4 - 6 saat fasilə
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
895) Hansı xəstəliyin müalicəsində β-blokatorlar əsas seçim preparatıdır?
A) Vazorenal arterial hipertenziya

B) Xronik ağciyər ürəyi

C) Miokardit

D) Hipertrofik kardiomiopatiya

E) Feoxromositoma
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
896) Revmatik qızdırmanın böyük kriteriyasına hansı aid deyil?
A) Xoreya

B) Kardit

C) Dəri altı düyünlər

D) Heberden düyünü

E) Həlgəvari eritema
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
897) Nəbz defisiti nə zaman müşahidə edilir?
A) Aortal stenozda

B) Aortal çatışmazlıqda

C) Damar tonusu azaldıqda

D) Ürək əzələsi ağır zədələndikdə

E) Səyrici aritmiyada
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
898) Mitral stenoz zamanı hansı əlamət, müştərək mitral qapaq çatışmazlığı olduğunu göstərir:

A) Taxikardiya

B) Taxipnoe

C) Mitral qapağın açılma tonu

D) Güclənmiş I ton

E) I tona yaxın yüksək tezlikli sistolik küy


Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
899) Mitral stenoz üçün hansı auskultativ əlamət daha xarakterikdir?
A) Zirvədə I tonun zəifləməsi

B) Aorta üzərində II tonun aksenti

C) Ağciyər arteriyası üzərində II tonun zəifləməsi

D) Mitral qapağın açılma tonu

E) Aorta üzərində II tonun zəifləməsi
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
900) Arerial təzyiqin qolda artması və ayaqlarda azalması hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?
A) Takayasu sindromu

B) Konn sindromu

C) Aortanın koarktasiyası

D) Feoxromositoma

E) İtsenko-Kuşinq sindromu
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
901) Miokard infarktından sonra çapıq EXO-KQ-də necə görünür?
A) Mitral qapaq çatışmazlığı əlaməti

B) Diffuz hipokinez

C) Lokal hiperkinez

D) Lokal akinez

E) Diffuz hiperkinez
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
902) Səyrici aritmiyanın xarakterik əlaməti nədir?
A) Bradikardiya

B) Ölüm qorxusu

C) Taxikardiya

D) Sol böyrü üstə əyildikdə ürək döyünmə

E) Ürək döyünmənin və nəbzin qeyri müntəzəmliyi
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
903) Xəstədə idiopatik taxisistolik forma daimi səyrici aritmiya var. Müalicə üçün seçim preparatı aşağıdakılardan hansı ola bilər?
A) Nıtroqliserin

B) Metoprolol

C) Kaptopril

D) Korinfar

E) Kardiket
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
904) Supraventrikular AV düyün taxikardiyasının müalicəsində aşağıdakılardan hansı istifadə olunmur?
A) Verapamil

B) Kordaron

C) ATF

D) LidokainE) Metoprolol
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
905) Aortal qapaq çatışmazlığı üçün xarakterik arterial təzyiq hansıdır?
A) Sistolik təzyiqin qalxması, diastolik təzyiqin azalması

B) Sistolik və diastolik təzyiqin azalması

C) Sistolik və diastolik təzyiqin qalxması

D) Sistolik təzyiqin azalması, diastolik təzyiqin qalxması

E) Sistolik və diastolik təzyiqin normal olması
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
906) Aortal qapağın stenozu üçün xarakterik arterial təzyiq hansıdır?
A) Sistolik və diastolik təzyiqin normal olması

B) Sistolik təzyiqin qalxması, diastolik təzyiqin azalması

C) Sistolik təzyiqin normal olması, diastolik təzyiqin qalxması

D) Sistolik təzyiqin azalması, diastolik təzyiqin normal olması

E) Sistolik və diastolik təzyiqin qalxması
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
907) Arterial hipertenziya zamanı xroniki böyrək çatışmazlığının morfoloji substratı hansıdır?
A) İkincili böyrək büzüşməsi

B) Nefrolitiaz

C) Xronik qlomerulonefrit

D) Hidronefroz

E) Birincili böyrək büzüşməsi
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
908) Tireotoksikoz zamanı hipertenziv sindrom aşagıdakılardan hansı ilə müştərək rast gəlinir?
A) Piylənmə, yaddaşın zəifləməsi

B) Kardialgiya, göbək ətrafında küy

C) Bradikardiya, qəbzlik

D) Səyrici aritmiya, ekzoftalm, subfebril temperatur

E) Striyalar, aypara sifət
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
909) Konn sindromunun differensial diaqnostikasında hansı müayinə daha informativdir?
A) Qanda kaliumun təyini

B) Hipofizin kompyuter tomoqrafiyası

C) Sidikdə vinilbadam turşusunun təyini

D) Qanda metanefrinin təyini

E) Qanda kalsiumun təyini
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
910) Revmatik qızdırmada ikincili proflaktika məqsədilə aşağıdakılardan hansı istifadə olunur?
A) Siprofloksasin

B) Bisillin - 5

C) Eritromisin

D) Seftriakson

E) Azitromisin
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
911) Vazospastik stenokardiyada aşağıdakılardan hansı işlədilmir?
A) Nifedipin

B) Diltiazem

C) β - blokatorlar

D) Verapamil

E) Nitratlar
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
912) Aşağıda göstərilən aritmiyalardan hansı daha ağırdır?
A) I dərəcə AV blokada

B) Sinus taxikardiyası

C) Politrop mədəcik ekstrasistoliyası

D) Monotop mədəcik ekstrasistoliyası

E) Qulaqcıq ekstrasistoliyası
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
913) Epiqastral sahədə pulsasiya aşağıdakılardan hansını göstərir?
A) Sağ qulaqcığın hipertrofiyası və dilatasiyasını

B) Sağ mədəciyin hipertrofiyasını

C) Ağ ciyər arteriyasının genişlənməsi

D) Sol mədəciyin hipertrofiyası və dilatasiyasını

E) Sol mədəciyin hipertrofiyasınnı
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
914) Ürəyin palpasiyasında zirvədə arteriya carotis ilə üst-üstə düşməyən diastolik titrəmə hansı qüsur üçün xarakterikdir?
A) Üçtaylı qapaq çatışmazlığı

B) Aortal qapaq çatışmazlığı

C) Mitral çatışmazlıq

D) Mitral stenoz

E) Aortal stenoz
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
915) Aşağı ətrafı amputasiya olmuş xəstə üçün hansı yük sınağı məsləhət görülür?
A) Tredmil test

B) Sakitlikdə çəkilmiş EKQ

C) Erqometrin testi

D) Veloerqometriya

E) Dobutamin stress exokardioqrafiyası
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
916) Mitral stenoz üçün aşağıdakılardan hansı xarakterik deyil?
A) EKQ - də sağ mədəciyin hipertrofiyası

B) EKQ - də P dişində dəyişiklik

C) Bildirçin ritmi

D) Qanhayxırma

E) EKQ - də sol mədəciyin hipertrofiyası
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
917) Xroniki Ürək Çatışmazlığının patogenezində aşağıdakılardan hansı əsas rol oynayır?
A) İnotrop funksiyanın pozulması

B) Dromotrop funksiyanın pozulması

C) Batmotrop funksiyanın pozulması

D) Ürəyin avtomatizmi funksiyanın pozulması

E) Xronotrop funksiyanın pozulması
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
918) Xroniki Ürək Çatışmazlığının(XÜÇ) daha çox rast gəlinən səbəbi hansıdır?
A) Hipertrofik kardiomiopatiya

B) Ürəyin amiloidozu

C) Ürəyin işemik xəstəliyi

D) Arterial hipertenziya

E) Dilatasion kardiomiopatiya
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
919) Hansı dərman hipertrofik kardiomiopatiya zamanı qəbulu məqsədəuyğun deyil:
A) Amiodaron

B) Propranolol

C) Hamısını işlətmək olar

D) Verapamil

E) Nitroqliserin
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
920) Miokardın diastolik funksiyasının pozulması hansıdır?
A) Miokardın oyanması

B) Diastolada mədəciyin qanla dolmasının pozulması

C) Miokardda keçiriciliyin pozulması

D) Ürəyin kənardan sıxılması

E) Miokardın yığılması
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.Yüklə 1,96 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə