Sociologija religije Seminar iz sociologijeYüklə 458 b.
tarix28.11.2017
ölçüsü458 b.
#13052


Sociologija religije

 • Seminar iz sociologije
Sociologija religije

 • je znanstvena disciplina koja se bavi socijalnim strukturama, povijesnom pozadinom, razvojem, univerzalnim temama, ulogama i funkcijama religija u društvu.

 • pokušava objasniti efekte koje religija ima na društvo i efekte koje društvo ima na religije, odnosno njihov uzajamni odnos.

 • poseban naglasak stavlja na ulogu religije kao univerzalne pojave u gotovo svim društvima na Zemlji i u dosad zabilježenoj povijesti te njezinog utjecaja u industrijaliziranom društvuRiječnik pojmova

 • Religija (lat. ligare-vezati(?)) - apstraktan sustav ideja, vjerovanja, vrijednosti ili iskustava ali i rituala, institucija i moralnih kodova razvijenih kao dio kulturne matrice, koje se dijelom tiču nadnaravnog, svetog, uzvišenog ili božanskog objekta, osobe, neviđenog bića ili sistema misli.

 • Ne mora nužno biti: vjera u boga (mana u Polineziji) ili upravljanje ponašanjem vjernika (antička Grčka)

 • Uključuje: skup simbola, rituale (više ili manje formalna pravila kako bi se ljudi trebali ponašati u prisutnosti svetog, koja osnažuju vjeruju i stvaraju solidarnost) i zajednicu vjernika

 • Religioznost – apstraktan pojam koji obuhvaća aspekte religijske aktivnosti, posvećenosti i vjere

 • Uključuje: vjerovanje, praksu, spoznaju, iskustvo, pripadanjeSvetoodlika mjesta, osobe, objekta ili koncepata za koje sljedbenici vjeruju da su iznimne, nesvakodnevne, tajanstvene ili povezane s božanskim ili nadnaravnim koje izaziva osjećaj strahopoštovanja i zato ih se štuje.

 • Sveto – odlika mjesta, osobe, objekta ili koncepata za koje sljedbenici vjeruju da su iznimne, nesvakodnevne, tajanstvene ili povezane s božanskim ili nadnaravnim koje izaziva osjećaj strahopoštovanja i zato ih se štuje.

 • U suprotnosti je s profanim (svakodnevnim i uobičajenim) a razliku čini odnos koji ljudi uspostavljaju, a ne same osobine.

 • Vjera – povjerenje bazirano na transpersonalnom odnosu s Bogom, ‘višom silom’ ili prirodom.Tipologija religija (McGee)

 • Jednostavni supernaturalizam: u jednostavnim društvima pripisivanje prirodnim pojavama i predmetima bezlične i nadnaravne osobine ->sila povoljno ili nepovoljno utječe na događaje;

 • Različitim postupcima nastoje privoljeti silu da djeluje po njihovim htijenjima.

 • Animizam: vjerovanje u duhove ili ‘onostrana bića’ koja borave u

 • životinjama, biljkama, stijenama, drugim ljudima a imaju slične motive i osjećaje kao i ljudi pa koriste i ista sredstva: darove, kazne, štovanje, ulagivanje…Teizam: vjera u boga; monoteizam ili politeizam

 • Teizam: vjera u boga; monoteizam ili politeizam

 • Sustav apstraktnih ideala: postizanje moralne i etičke izvrsnosti (etičke religije);

 • Konfucijanizam- usklađivanje duhovnog života s unutarnjim skladom prirode, štovanje predaka;

 • Budizam- odricanje od želja i jačanje samodiscipline meditacijom;

 • Taoizam- meditacija i nenasilje;Tipologija religijskih organizacija (Trolsch)

 • Crkve – religiozne organizacije koja su snažno intergrirane u dominantnu društvenu i političku kulturu; (Rimska katolička Crkva)

 • Denominacije – podgrupe većih religijske organizacije koje djeluju pod zajedničkim imenom, tradicijom i identitetom; (Baptizam)

 • Mogu nastati: *sporo iz različitih geografskih, kulturnih ili razloga različitih utjecaja kako se počinju nazirati teološke, filozofske, etičke ili ritualne razlike između skupina

 • *naprasno *odcjepljivanjem od već postojeće denominacije

 • *ukoliko skupina doživi fenomen spiritualne obnove ili buđenja i želi formirati novu denominaciju;Sekte – manja religiozna organizacija koja dijeli vjerovanja i rituale sa većom religioznom organizacijom od koje se odvojila, ali se od nje razlikuje doktrinama;

 • Sekte – manja religiozna organizacija koja dijeli vjerovanja i rituale sa većom religioznom organizacijom od koje se odvojila, ali se od nje razlikuje doktrinama;

 • Naglašavaju povratak “istinskoj” vjeri i često se odvajaju zbog optužbi za herezu ili neposluh. (Amiši)

 • Kultovi – kohezijska grupa (često manji i nedavno osnovan religijski pokret) koji nisu u skladu s kulturom i društvom a propagiraju povratak novome ili nečemu davno izgubljenome;

 • Često su pod utjecajem karizmatskog vođe.Društvene funkcije religije

 • Kompenzacija (psihološka) – religija pruža utočište i nadomjestak spram životnih nedaća, odgovara na metafizička pitanja i pomaže u životnim prijelazima;

 • Pribavlja osjećaj osobne intergracije.

 • Socijalna intergracija – stvara i očuvava društvenu solidarnost;

 • Ritualima i ceremonijama stvara se vrsta kolektivne emocionalne energije kojom se vjernici uvode u zajedničko stanje svijesti o međusobnoj povezanosti, a odnos prema višoj sili odnos je prema društvu.

 • Štovanje boga štovanje je središnjih društvenih vrijednosti što omogućuje njegovu intergraciju.Socijalna kontrola – osiguranje poštovanja društvenih normi;

 • Socijalna kontrola – osiguranje poštovanja društvenih normi;

 • Društvo štiti temeljne institucije zaogrtanjem društvenih vrijednosti i normi svetošću i strahopoštovanjem. (brak i u modernim društvima).

 • Djeluje i iznutra oblikovanjem savjesti (internalizacijom društveno poželjnih oblika ponašanja).

 • Utjecaj na društvene promjene – podloga za društvene pokrete koji žele izmijeniti pojave u društvu (Martin Luther King) ili može ljudima pružiti takve motive za ponašanje i obrasce odnošenja prema svijetu da to izazove ili podupre proces društvene promjene;

 • Neke religijske pojave nemaju svoju funkciju (skupina pustinjaka koja u divljini traži mistično prosvjetljenje

 • Neke religijske pojave su disfunkcionalne (prinošenje ljudskih žrtava kod Asteka)Kritika religije

 • Religijska vjerovanja i ponašanja nude neupitne istine koje mogu biti prepreka novim oblicima mišljenja i ponašanja.

 • Nejednakost i nepravda dani su od boga i nepromjenjivi (kaste).

 • Karl Marx smatra vjeru iluzijom i obmanom koja prikriva i opravdava društvene nepravde i privilegije vladajuće klase.

 • Društvena nejednakost i potlačenost uzrokuju masovno okretanje religiji kao utjehi.Klasici u sociologiji religije-Durkheim

 • 15 godina proučavao “primitivne religije” Australskih Aboridžina pleme Arunta nastojeći shvatiti osnovne odrednice religijskog života koje vrijede u svim društvima.

 • -> djelo Elementarni oblici religijskog života

 • ->Religija je oblik socijalne kohezije, vrlo stvaran i ekspresija je samog društva i koncepcija o sebi (primjer totema u Aboridžina);

 • Kao individualci stvaramo višu silu koja je naš društveni život, i dajemo toj pretpostavki nadnaravan oblik, a simbolička snaga raste našim religioznim izražavanjem u grupi.

 • Religija je izražaj kolektivne svijesti.Jednostavnija društva imaju jednostavnije religiozne sustave koji uključuju toteme povezane s određenim klanovima.

 • Jednostavnija društva imaju jednostavnije religiozne sustave koji uključuju toteme povezane s određenim klanovima.

 • Složenost religioznih sustava raste sa složenošću društva.

 • Kako društva dolaze u doticaj s drugim društvima, postoji tendencija da se u religioznim sustavima naglašava univerzalnost kako bi se širili.

 • No kako podjela rada naglašava položaj pojedinca, religiozni sistemi fokusiraju se na individualan spas i svijest.

 • Religija definira funkcionalistički – ona esencijalno ujedinjuje društvo na temelju svetoga;

 • Rituali u modernim društvima ne moraju biti povezani s uobičajeno shvaćenom religijom;

 • Postoje funkcionalni ekvivalenti (politički rituali) kojima se središnje vrijednosti reafirmirajuKlasici u sociologiji religije2- Weber

 • Ne reducira religiju na bit ili funkciju, već se koncentrira se na učinke religiozne aktivnosti i neaktivnosti;

 • U kakvom su odnosu religiozne ideje i grupe sa drugim aspektima društvenog života (ekonomijom)?

 • Kakvo je subjektivno značenje religije pojedincu?

 • Verstehen ->Religijske skupine pod utjecajem su različitih stvari ali ako tvrde da se tako djeluju zbog religije, njihovu perspektivu trebamo pokušati shvatiti na religioznim temeljima;

 • Religija oblikuje ljudsku sliku svijeta i ova slika svijeta može utjecati na njihove interese i konačno na to kakve odluke donose.

 • Religiju ju najlakše razumjeti kroz pitanja teodicije i soteriologije

 • Pitanje teodicije je pitanje kako izvanredna moć božanskog u skladu sa nesavršenošću svijeta kojeg je stvorio i nad kojim vlada.

 • Soteriologički odgovori su oni koji nude nadu za spas- odmor od patnje i utvrđivanje smisla.

 • Potreba za spasom tako postaje dio ljudske motivacije.Na taj način utvrđuje da je kalvinizam osnova za stvaranje modernog kapitalizma na Zapadu.

 • Na taj način utvrđuje da je kalvinizam osnova za stvaranje modernog kapitalizma na Zapadu.

 • Kalvinizam se temelji na činjenici da će samo odabrani biti spašeni od prokletstva i to na temelju Božje predestinirane volje a ne na temelju djelovanja u životu.

 • Nitko nije nije mogao pouzdano znat je li među odabranima.

 • Engleski puritanci uvjeravali su ljude da je dobar znak od Boga ukoliko im posao bude išao dobro- uz uvjet da pametno iskorištavaju plodove rada.

 • To je dovelo do razvoja racionalne i kalkulirane proizvodnje izvan onoga što im je trebalo za preživjeti- duha kapitalizma.

 • S vremenom su te navike izgubile svoje religiozno značenje i profit je postao jedini cilj.

 • Također je istraživao hinduizam i budizam;Suvremena sociologija religije-Stark

 • Religije su sustavi kompenzatora deprivacije (ekonomske, socijalne, organizmičke, etičke ili psihičke) – područje jezika ili rituala koji kompenziraju psihički nedostatak ili neostvarenji cilj;

 • Kompenzatori se mogu podijeliti na specifične kompenzatore za specifične ciljeve i generalne kompenzatore za općenito postizanje ciljeva (socijalni ili politički pokreti često nakon neuspjeha u ostvarivanju ciljeva prirodnim putem posežu u nadnaravno i transformiraju se u religiju).

 • R. Stark i W.S. Bainbridge: Teorije religija ->

 • Većina religija počne kao kultovi ili sekte i s vremenom izumiru ili postaju ‘uobičajene’ i prihvaćene od društva.Četiri su modela formacije kulta:

 • Četiri su modela formacije kulta:

 • Psihopatološki model – pojedinac razvija religiju za vrijeme ozbiljnog stresa u njegovu životu i pokušava psihološke probleme riješiti osnivanjem religije (terapija, samoliječenje);

 • Poduzetni model - osnivač voli pothvate, razvoj produkata i prodavanje konzumentima;

 • Većina njih već ima iskustva u drugim religioznim grupama iz kojih uzimaju elemente i pokušavaju ih pobojšati i popularizirati.

 • Socijalni model - naglašava grupu,a ne osnivača;

 • Religija se osniva sredstvima socijalne implozije, tako da članovi provode što više vremena ‘unutra’, a ne vani čime se njihova emocionalna povezanost i ljubav povećavaju,a druge nestaju.

 • Na temelju toga prirodno se razvijaju nova teologija i rituali.

 • Model otkrića normalnog - stvara religiju u kojoj osnivač interpretira normalni fenomen kao izvanredan, koristi svoju vlastitu kreativnost;

 • Nakon osnutka osnivač treba pridobiri članove (najbolje otvoreni tipovi koji ne pripadaju ili se ne uklapaju u neku drugu religioznu grupu sa velikim brojem prijatelja).

 • Većina velikih religija (naročito kršćanstvo) učvrstile su se i proširile nakon što su ih prihvatili politički moćni pojedinci.Religija u modernom društvu

 • Weber: u modernom kapitalizmu religijska potrebna nije više potrebna

 • Sekularizacija – proces smanjivanja utjecaja religije u društvu kako tehnologija i materijalizam dobivaju sve veću važnost u oblikovanju vrijednosti i normi modernim društva

 • Očituje se u: smanjenju broja članova religijske organizacije, smanjenom broju vjenčanja u crkvi, smanjenju pohađanja vjerskih obreda i smanjenju političkog i socijalnog utjecaja crkava

 • Glasner: religija nastavlja bujati izvan struktura što su je uobičajeno obuhvaćale

 • Privatizacija religije – preobrazba religije iz javne u osobnu stvar, usidrenu u individualnoj svijesti uz opadanje sudjelovanja u institucionaliziranoj religiji i porasta religijskog individualizmaCivilna religija(R. Bellah) – kvazireligiozna vezanost za simbole i institucije sekularnog života )

 • Civilna religija(R. Bellah) – kvazireligiozna vezanost za simbole i institucije sekularnog života )

 • Rituali poput nacionalne himne, javnih parada, nacionalnih praznika, zastava kao religiozni simbol (komunizam, Bog je Amerikanac?)

 • Nova religioznost – varijacije postojećih vjerskih organizacija, potiču iz drugih krajeva svijeta ili originalni izumi

 • Mogu biti *religije koje se prilagođavaju svijetu: kritiziraju crkve, a ne društvo, teže izravnijem doživljavanju svetog (pentekostalne sekte)

 • *religije koje odbacuju svijet: odbacuju središnje vrijednosti i pretpostavke modernog društva, od iskvarenosti svijeta brane se izolacijom, traže predanost (Unifikacijska crkva)

 • *religije koje prihvaćaju svijet: najvažniji su osobni ciljevi unutar religije, traže doprinose od članova (scijentologija)Sekularizacija?

 • Ako je Bog mrtav zašto

 • * je posjećenost crkava u SAD-u stabilna zadnjih 40 godina?

 • * je se u Africi broj kršćana povećao sa 10 na 200 milijuna u zadnjih 100 g.?

 • * islamski fundamentalizam svoje nove utjecaje bazira na Zapadu?

 • Sociolozi religije predviđali su porast religioznosti (P.Berger predviđa kulturne ratove na vjerskoj osnovi u kasnom 20. stoljeću.

 • Čovjek postmoderne nalazi se u sakralnoj shizofreniji. Vrlo je religiozan ali je njegova religioznost bez identiteta.Fundamentalizam

 • je konzervativno stajalište koje zagovara povratak temeljnim načelima religije i nastoji obnoviti izvornu vjeru pred brzim društvenim promjenama;

 • Kršćanski fundamentalizam: doslovno tumači Bibliju i liberalne interpretacije drže pogrešnim;

 • Netolerantni su prema vjerskoj raznolikosti;

 • Naglašavaju osobni doživljaj vjere i zagovaraju rituale kojima se postiže vjerska obnova;

 • Imaju neprijateljski odnos prema svijetu koji je izvor ‘sekularnog humanizma’

 • Krajem 20. stoljeća poprimio politički oblik u Novoj krščanskoj desnici

 • Islamski fundamentalizam : naglašava važnost islamskih vrijednosti nasuprot modernizacijskim silama ‘američkog i zapadnog života’;

 • Realiziran je 1979. u islamskoj revoluciji u IranuReligioznost u Hrvatskoj

 • Nakon 1990. došlo je do porasta religioznosti u Hrvatskoj zbog slobodnog izražavanja religijskog uvjerena

 • 1972. 42% 1999. 85%

 • U Hrvatskoj prevladava tradicionalna i običajna religioznost

 • Unatoč tome Hrvati su skloni prihvaćati vjerovanja koja ne pripadaju dogmi njihove vjere (sudbina, horoskopi)

 • Postoji znatna razlika između usvojenog vjerovanja i religijske prakse

 • Vjeruje da Bog postoji 84% Odlazi na misu nedjeljom 25%Hvala!

 • Ana

 • Iva

 • Matea

 • SunčicaLiteratura

 • Dr. Nenad Fanuko: Sociologija

 • Sabino Acquaviva, Enzo Pace: Sociologija religija

 • Hubert Knoblauch: Sociologija religije

 • http://en.wikipedia.org/wiki/Sociology_of_religionYüklə 458 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə