Sinif I. Yariyil kur’an Okuma ve Tecvit IYüklə 92,56 Kb.
səhifə1/5
tarix19.10.2018
ölçüsü92,56 Kb.
#74974
  1   2   3   4   5

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

İSLÂMÎ İLİMLER FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ

(HAZIRLIK SINIFLI PROGRAM)
1. SINIF I. YARIYIL

Kur’an Okuma ve Tecvit I


Dersin Adı

Kodu

Yarıyılı

T

U

K

AKTS

Kur’an Okuma ve Tecvit I

İİF 101

I

4

0

4

4

Tecvid: Harflerin mahreçleri Ezber: Fatiha Sûresi ve sübhaneke duası Yüzüne: 1-5 arası sayfaların okunması. Tecvid: Harflerin sıfatları Ezber: Felak- Nâs sûreleri ve Ettehiyyatü duası Yüzüne: 6-10 sayfalar arası. Tecvid: Tecvidin tarifi, konusu, gayesi ve hükmü Ezber: İhlas ve Tebbet sûreleri ve salli duası Yüzüne: 11-15. Sayfalar arası. Tecvid: Harflerin harekelerle seslendirilmesi Ezber: Nasr ve Kâfirûn sûreleri ve Barik duası Yüzüne: 16-20. Sayfalar. Tecvid: Harflerin cezimli seslendirilmesi Ezber: Kevser ve Mâûn sûreleri ve Rabbena duası Yüzüne: 21-25.sayfalar. Tecvid: Harflerin şeddeli telaffuzu Ezber: Kureyş ve Fîl sûreleri ve Kunut-1 duası Yüzüne: 26-30. sayfalar. Tecvid: Harflerin medli telaffuzu Ezber: Humeze ve Asr Sûreleri ve Kunut-2 duası Yüzüne: 31-35. Sayfalar. Tecvid: Harf-i med ve Sebeb-i med tanımları Ezber: Tekâsür ve Kâria Sureleri ve Amentü duası Yüzüne: 36-40. sayfalar. Tecvid:Aslî ve Fer’î harfler Ezber: Âdiyât sûresi Yüzüne: 41-45. Sayfalar. Tecvid:Aslî ve Fer’î medler Ezber: Zilzâl sûresi Yüzüne: 46-50. Sayfalar. Tecvid: Medd-i Tabiî Ezber: Beyyine Sûresi Yüzüne: 51-55. Sayfalar .Tecvid:Medd-i Muttasıl Ezber: Kadir ve Tîn sûreleri Yüzüne: 56-60. Sayfalar.Tecvid: Medd-i Munfasıl Ezber: Alak Sûresi Yüzüne: 61-65. Sayfalar.Arap Dili ve Belagatı I

Dersin Adı

Kodu

Yarıyılı

T

U

K

AKTS

Arap Dili ve Belagatı I

İİF 103

I

2

0

2

3

Arap dilinin temel gramer bilgisi olan Sarf ve nahiv konularının özeti. Sarf olarak fiil çeşitleri, fiillerin özellikleri, fiil kalıpları, fiilden türetilen isimler ve türetilme usul ve yöntemleri. Nahvin ana konuları olan isim ve çeşitleri, fiil ve çeşitleri, harf ve çeşitlerinin özeti. Belagat ve Fesahatın tanımı ve ana konuları.İslâm İnanç Esasları

Dersin Adı

Kodu

Yarıyılı

T

U

K

AKTS

İslâm İnanç Esasları I

İİF 105

I

2

0

2

2

Din Kavramı, Mahiyeti ve Gerekliliği, İman ve İslâm, Allah'a İman ve Tevhid, Allah'ın İsimleri ve Sıfatları, Peygambere İman ve Peygamberlerin Sıfatları, Hatemü'l Enbiya Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.), Meleklere iman, Gaybî Varlıklar, Melek, Cin ve Şeytan, Kitaplara iman, Kitap-Suhûf Farkı, Dört Kitap, Kur'an'ın Diğer Kitaplar Arasındaki Konumu, Ölüm, Kabir ve Kıyametin Mahiyetleri, Ahirete iman, Haşir, Mizan, Cennet ve Cehennem, Kaza ve Kadere İman, Cüz'i ve Külli İrade Kavramları, İnkâr problemi, inkârın mâhiyeti, inkârcı akımlar materyalizm, Darwinizm, freudizm, ateizm vb., İman ahlâk ilişkisi, ahlâkın mâhiyeti, kaynağı, İmanın korunması, günah çeşitleri, küfrü ifade eden lafızlar.Tefsir Tarihi ve Usûlü I

Dersin Adı

Kodu

Yarıyılı

T

U

K

AKTS

Tefsir Tarihi ve Usûlü I

İİF 107

I

2

0

2

3

Tefsir İlmi, Tefsir Tarihi, Te’vil, Tefsir ve Tercüme Kelimelerinin izahı, Kur’an Tefsirini Gerekli Kılan Nedenler, Tefsir Tarihi’nin Kaynakları, Tefsir Tarihi’nin geçirdiği tarihi süreç: Hz. Peygamber Dönemi, Sahabe Dönemi, Tabiin Dönemi, Etbaü’t-Tabiin Dönemi, Müteakip Dönemler, Tefsir Ekolleri: Rivayet, Dirayet, İşarî, Sufî Ağırlıklı Tefsirler, Tefsir Ekolleri: Ahkâm Ağırlıklı Tefsirler, Mezhep Yönü Ağırlıklı Tefsirler, Tefsir Ekolleri: Mutezile Tefsiri, Haricî Tefsirler, Şiî Tefsirleri, Tefsir Ekolleri: Lügat Ağırlıklı Tefsirler, Pozitif Bilimler ve Kevnî ayetlerler ilgili ayetlerin tefsirleri, İçtimaî Yönü Ağır Basan Tefsirler, Vahyin Mahiyeti, Vahyin Alınışı, Vahyin Kaydedilişi,Hadis Tarihi ve Usûlü I

Dersin Adı

Kodu

Yarıyılı

T

U

K

AKTS

Hadis Tarihi ve Usûlü I

İİF 109

I

2

O

2

3

Hadisin tanımı, sahabe tarafından rivayeti, ilk yazılı hadisler , Hadis sahifeleri, Sahabe devrinde hadislerin yayılması, uydurma rivayetlerin başlaması, Siyasi ve mezhebi ihtilafların hadise etkisi, Hadis uydurma sebepleri, Cerh ve tadil hareketinin doğuşu, Mutezile ve Hadis, İlk hadis kaynakları,Osmanlı Türkçesi

Dersin Adı

Kodu

Yarıyılı

T

U

K

AKTS

Osmanlı Türkçesi

İİF 111

I

2

0

2

3

Osmanlı Türkçesinin temel gramer kuralları, Türkçe kelimelerin okunmasında sesli ve sessiz harfler, Arapça ve Farsça tamlamalar gibi konulara değinilecek ve metin uygulamaları yapılacaktır.Osmanlı Alfabesi ve Transkripsiyon Harfleri , Türkçe Kelimelerin Okunmasında Yardımcı Harfler, Türkçe Kelimelerin İmlası ve Sessizlerin Yazılış Kuralları, Arapça ve Farsça kelimeler , Arapça İsim Tamlamaları, Farsça İsim Tamlamaları.Siyer I

Dersin Adı

Kodu

Yarıyılı

T

U

K

AKTS

Siyer I

İİF 113

I

2

0

2

3

İslamiyet Öncesi Arabistan’ın Durumu, Peygamberliğe kadar Hz Peygamber’in Durumu, Hz. Muhammed’in peygamberlikten önceki hayatı,İslam’ın Mekke Dönemi, Medine Dönemi /Yeni İslam Toplumunun Oluşumu, Müşriklerle İlişkiler I (Bedir, Uhud, Hendek), Müşriklerle İlişkiler II (Hendek, Hudeybiye, Umretü’l Kaza), Hz. Muhammed’in ve arkadaşlarının Medine’ye göçü, Medine’deki ilk faaliyetler, Yahudilerle anlaşma, Bedir ve Uhud savaşları, Hendek savaşı, Hudeybiye antlaşması ve Mekke’nin fethi Hz. Muhammed’in diğer Araplarla, Yahudilerle ve münafıklarla ilişkileri, Hz. Muhammed’in tebliği, Veda haccı, hastalığı ve vefatı, Hz. Muhammed’in örnek kişiliği, beşeri münasebetleri ve aile hayatı.İslâm İbadet Esasları I

Dersin Adı

Kodu

Yarıyılı

T

U

K

AKTS

İslâm İbâdet Esasları I

İİF 115

I

2

0

2

3

1.Müslümanlıkta ibadetler, taharetler bir kısım dini tabirler, Mutlak ve mukayyed suların çeşitleri ve hükümleri, 2.Şeran temiz sayılan ve sayılmayan şeyler ve hükümleri, temizleme yolları, 3.Özür sahiplerine dair bazı meseleler ve özrün hükmü, kadınlara mahsus hayız ve nifas halleri, 4.Abdestin mahiyeti, farzları, sünnetleri ve adabı, abdest duaları, 5.Mestler üzerine mesh, meshin cevazındaki şartlar ve mesh müddeti, sargı üzerine mesh, meshi bozan şeyler, 6.Gusül ve guslü icap eden haller, guslün farzları, sünnetleri ve vasıfları, 7.Teyemmümün mahiyeti, sünnetleri, şartları ve teyemmümü bozan haller. 8.Namazın ehemmiyeti ve fazileti, namaza dair bazı tabirler, 9.Namazların çeşitleri ve rakaatları, namazların şartları ve rükünleri, 10.Namazların vacipleri, sünnetleri ve adabı, Ezan ve ikamet,imamet ve cemaat, 11.Cuma namazı, Cuma namazının farz olasının ve edasının şartları, bayram namazları,teravih namazı ve hasta namazları, 12.Seferin mahiyyeti, müddeti ve hükümleri, eda ve kazanın mahiyyetleri, müdrik, lahik ve mesbuk ile ilgili hükümler, 13.Sehiv, tilavet ve şükür secdeleri, Mekruh vakitler, Namazın mekruhları, namazı bozan ve bozmayan haller, 14.Cenazeler hakkındaki farzlar ve vazifeler,cenaze namazları, kabirler ve kabristanlar, şehitler hakkındaki hükümler.Yabancı Dil (İng.) I

Dersin Adı

Kodu

Yarıyılı

T

U

K

AKTS

Yabancı Dil (İng.) I

İNG 101

I

2

0

2

2

Introduction to English, The verb “to be”, this / that, Greetings, Meeting and Phrases about meeting, Articles “a, an, the”, The Numbers, The usage of question words, Countable and Uncountable, There is – There are, Simple Present Tense, The verbs “like, dislike, hate, enjoy”, Have got – has got, This- that- these- those, Possessive.Türk Dili I

Dersin Adı

Kodu

Yarıyılı

T

U

K

AKTS

Türk Dili

TÜRK 101

I

2

0

2

2

Dilin tanımı ve özellikleri, dilin sosyal hayatımızdaki yeri ve önemi.Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları.Noktanın kullanıldığı yerler, Dil-düşünce, dil-millet, dil-kültür bağlantısı; kültürün tanımı.Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları.Virgülün kullanıldığı yerler, Yeryüzündeki diller, kaynak (menşe) bakımından dünya dilleri, yapı bakımından dünya dilleri, dil farklılaşması; yazı dili, konuşma dili (lehçe, şive, ağız).Dilekçe.Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin tarihçesi, Türk dilinin gelişimi. Altay Devri, En Eski Türkçe, İlk Türkçe, Türk dilinin gelişimi; Orta Türkçe, Karahanlı Türkçesi, Harezm Türkçesi, Kuman-Kıpçak Türkçesi, Eski Anadolu Türkçesi, Çağatay TürkçesiAtatürk İlke ve İnkılâpları Tarihi I

Dersin Adı

Kodu

Yarıyılı

T

U

K

AKTS

Atatürk İlke ve İnkılâpları Tarihi

ATA101

I

2

0

2

2

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihinin içeriği ve amacı, Yenilik ve benzeri kavramlar.Osmanlı Devleti’nin yapısı ve çözülme sebepleri, Devleti kurtarma ve reform çabaları.Osmanlı Devleti’nde Meşruti gelişmeler ve entelektüel hareketler, Osmanlı Devleti’nin jeopolitiği ve ona karşı dış politika.İttihat ve Terakki Partisinin yönetimi ve devletin son aşaması, I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti.Mondros Mütarekesi ve ona bağlı işgaller, Osmanlı’dan toprak istekleri ve Paris Barış Konferansı. Kongreler Dönemi (Amasya Görüşmesi, Erzurum ve Sivas Kongreleri). İstanbul’un işgali, Türk halkının tepkisi ve diğer önemli gelişmeler.İSLÂMÎ İLİMLER FAKÜLTESİ 1. SINIF II. YARIYIL

Kur’ân Okuma ve Tecvîd II

Dersin Adı

Kodu

Yarıyılı

T

U

K

AKTS

Kur'ân Okuma ve Tecvid II

İİF 102

II

2

0

2

3

Tecvid:Medd-i lâzım kelime-i müsakkale ve muhaffefe Ezber: Bakara 1-5 Yüzüne: 76-80. sayfaların okunması. Tecvid: Medd-i lâzım harf-i müsakkal ve muhaffef Ezber: Bakara 255. Âyet(âyete’l-Kürsî) Yüzüne: 81-86. sayfalar arası. Tecvid: Medd-i ârız Ezber: Bakara 285-286. Âyetler(âmenerrasulu) Yüzüne: 87-91. Sayfalar arası. Tecvid: İşmâm ve Revm Ezber: Leyl Sûresi Yüzüne: 92-97. sayfalar. Tecvid: Medd-i Lîn Ezber: Şems sûresi Yüzüne: 98-103.sayfalar. Tecvid: Harf-i Lîn ve harf-i med mukayasesi Ezber: Beled sûresi Yüzüne: 104-108. sayfalar. Tecvid: Medd-i ârız ile medd-i Lîn’in med miktarlarının mukayesesi Ezber: Fecr Sûresi Yüzüne: 109-113. sayfalar. Tecvid: Sâkin nûn ve Tenvin Ezber: Ğâşiye Sûresi Yüzüne: 114-120. sayfalar. Tecvid: Gunne özelliği olan harfler Ezber: A’lâ Sûresi Yüzüne: 121-127. Sayfalar. Tecvid: İhfâ Ezber: Târık sûresi Yüzüne: 128 -133. Sayfalar. Tecvid: İhfâ ile ilgili alıştırmalar Ezber: Burûc Sûresi Yüzüne: 134-138.sayfalar. Tecvid: İzhar Ezber: Haşr sûresinin sonu(hüvallahullezi) Yüzüne: 139-143. Sayfalar. Tecvid: İzhar ile ilgili örnekler Ezber: Haşr Sûresi 18-21. Âyetler Yüzüne: 144-147. sayfalar.


Arap Dili ve Belagati II

Dersin Adı

Kodu

Yarıyılı

T

U

K

AKTS

Arap Dili ve Belagati II

İİF 104

II

2

0

2

3

Belağat ilminin üç bölümünden birinci bölüm olan Meani ilmi ve alt disiplinleri. Meani ilminin alt disiplinleri olan Haber cümlesinin gayesi ve durumları; İnşa cümlesinin (emir, nehiy, istifham, temenni, nida) durumları; Müsned ve Müsnedün İleyhin Durumları; Fiilin Müteallakları, Kasr, Fasıl-Vasıl, İcaz, İtnab ve Musavaat konularını öğrenir.İslâm İbadet Esasları II

Dersin Adı

Kodu

Yarıyılı

T

U

K

AKTS

İslâm İbadet Esasları II

İİF 106

II

2

0

2

2

1.Orucun mahiyeti ve çeşitleri, orucun farziyeti ve vucubundaki sebepler 2. Orucun meşru olmasındaki hikmet, oruçlu için müstehap olan şeyler, 3. Orucun şartları, hilal vaktinin sübütü, oruçta niyet, orucu bozup- bozmayan şeyler,kazaları gereken-gerekmeyen oruçlar,Kefareti gereken-gerekmeyen oruçlar 4. Oruç tutmamayı mubah kılan haller,kefaretin mahiyeti ve nevileri, yemin ve yemine dair meseleler,nezirin mahiyeti, itikaf ve itikafa dair meseleler. 5. Zekatın mahiyeti ve farziyetindeki hikmetler, zekatın farz olmasının şartları. 6. Zekata tabi olan ve olmayan mallar, Ticaret mallarının zekatı. 7. Kağıt paralar ile altın ve gümüşlerin zekatı, alacak ve arazi mahsullerin zekatı, 8. Maden ve definelerin zekatı, zekatların ödeme yolları, zekatın verileceği yerler, sadaka-ı fıtır. 9. Hac ve ömre ve mahiyetleri, haccın çeşitleri ve rükünleri, tavaf ve çeşitleri, haccın farz ve sahih olmasının şartları, 10.Haccın vacipleri, sünnetleri ve adabı. Hac ile alakalı yasaklar, bedel ile haccın ifası, 11.Kurban ve mahiyeti, vucubiyetindeki hikmetler, kurbanın cinsi, kusurlu olup-olmaması, kurbanın kesilecek vakti 12.Av ve mahiyeti, av ile ilgili çeşiitli meseleler, av hususunda aranılan şartlar. 13. Bazı dini tabirler, müslümanlıkta aile ve akrabalık münasebetleri 14. Müslümanlıkta kazancın ehemmiyeti, alış-veriş çeşitleri, faizin mahiyeti ve çeşitleri, borç alma ve verme meselesi.Tefsir Tarihi ve Usûlü II

Dersin Adı

Kodu

Yarıyılı

T

U

K

AKTS

Tefsir Tarihi ve Usûlü II

İİF 108

II

2

0

2

3

Yüklə 92,56 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə