Santral etkiLİ kas gevşETİCİler (Myörelaksanlar/Spazmolitikler) Doç. Dr. E. Pelin KelicenYüklə 445 b.
tarix10.11.2017
ölçüsü445 b.
#9334


SANTRAL ETKİLİ KAS GEVŞETİCİLER (Myörelaksanlar/Spazmolitikler)

 • Doç. Dr. E. Pelin Kelicen

 • http://yunus.hacettepe.edu.tr/~pkelicen


İSKELET KASI GEVŞETİCİLERİ

 • NÖROMUSKULER BLOKÖRLER (NMB)

  • Transmisyonu nöromuskuler son plakta etkilerler
  • SSS’ne etkileri yoktur
  • Periferde etkili


Santral Etkili Kas Gevşeticiler (Myörelaksanlar/Smazmolitikler)

 • Santral Etkili Kas Gevşeticiler (SEKG)

 • Çizgili kasların artmış olan tonusunu

 • SSS’ni etkilemek suretiyle azaltırlar

 • Spazm halindeki kasların gevşemesini sağlarlar (Spazmolitik etki)Beyin

 • Beyin

 • Supraspinal merkezler

 • (Kortikospinal yolaklar-

 • yukarı motor nöron, retikülaspinal, vestibülospinal yolaklar)

 • Spinal yolaklar

 • (Medulla spinalis)

 • Perifer

 • (Kas-iskelet sistemi,

 • kas iğciği ve kas lifi)Santral Etkili Kas Gevşeticiler (Myörelaksanlar/Smazmolitikler)

 • Çizgili kaslarda spazm oluşması

 • 1- Kas ve iskelet hastalıklarında periferden gelen duyusal uyarı kalıbının bozulması

 • 2- Bazı nörolojik hastalıklarda olduğu gibi,

 • omurilikteki motornöronlar üzerinde etkili

 • supraspinal kaynaklı eksitatör ve inhibitör tonuslar arasındaki dengenin bozulması

Santral Etkili Kas Gevşeticiler (Myörelaksanlar/Smazmolitikler)

 • Periferik refleks yayları üzerindeki veya supraspinal inici yolaklardaki sinapsları etkilemek suretiyle gevşeme yaparlar

 • Nöromüsküler kavşakta (NMK) etkileri yoktur

 • Mutad dozda kaslarda güçsüzlük yapabilirler ancak parazi veya paralizi YAPMAZLAR!

Santral Etkili Kas Gevşeticiler (Myörelaksanlar/Smazmolitikler)

 • Etkilerini

 • *Polisinaptik refleks yolları üzerindeki ara-nöronları inhibe ederek (Mefenazin vb)

 • *Polisinaptik ve monosinaptik refleks yollarını inhibe ederek (Baklofen, BDZ)

 • İnhibitör nörotransmitter GABA’nın etkinliğini arttırarak (BDZ)

 • gösterirler.Santral Etkili Kas Gevşeticiler (Myörelaksanlar/Smazmolitikler)

 • Nörofizyolojik etki mekanizmaları-1

 • Kedide deneysel deserebrasyon rijiditesini (gama-rijiditeyi) bloke ederler ve kaslarda gevşeme yaparlar (insanda beyin-omurilik lezyonları sırasında gelişen spastisiteyi incelemek için bir model)Santral Etkili Kas Gevşeticiler (Myörelaksanlar/Smazmolitikler)

 • Nörofizyolojik etki mekanizmaları-2a

 • Fasilitatör supraspinal uyarılar, omurilikteki

 • ara-nöronlar üzerinden ön boynuzdaki gama-motornöronları etkileyerek onların deşaj frekansını arttırır.Santral Etkili Kas Gevşeticiler (Myörelaksanlar/Smazmolitikler)

 • Nörofizyolojik etki mekanizmaları-2b

 • SEKG, fasilitatör aksonlarla gama-motornöronlar arasındaki ara-nöronları bloke ederek spinal refleksler üzerindeki supraspinal fasilitasyonu ortadan kaldırırlar, kas tonusunu azaltırlar, deserebre hayvanda rijiditeyi çözerler.Santral Etkili Kas Gevşeticiler (Myörelaksanlar/Smazmolitikler)

 • Nörofizyolojik etki mekanizmaları-3a

 • Diğer bir deneysel rijidite türü olan beyin iskemisi sonucu oluşan anemik (iskemik) deserebrasyon rijiditesi (alfa-rijidite), alfa-motor nöronların direkt supraspinal merkezler tarafından stimülasyonuna bağlıdır.

 • SEKG, bu rijiditede de etkilidirler. Bunu, supraspinal yolaklarla alfa-motornöronlar arasındaki ara-nöronları deprese ederek yaptıkları sanılmaktadır.Santral Etkili Kas Gevşeticiler (Myörelaksanlar/Smazmolitikler)

 • Nörofizyolojik etki mekanizmaları-3b

 • Omuriliğin arteriyel dolaşımını engellemek suretiyle yapılan omurilik iskemisine bağlı rijiditeyi de düzeltirler.Santral Etkili Kas Gevşeticiler (Myörelaksanlar/Smazmolitikler) Genel Yan Tesirleri

 • Limbik sistemde depresyon sonucu

 • uyuşukluk, sedatif etki.

 • Çizgili kaslarda spazm çözücü etki oluşturabilmeleri için gereken dozda

 • sedasyon da yaparlar.Santral Etkili Kas Gevşeticiler (Myörelaksanlar/Smazmolitikler)

 • KULLANILIŞ YERLERİ

 • İki grup hastalığın tedavisinde

 • Kas-iskelet kaynaklı spazmlar

 • (Ağrı da gelişir)

 • Çizgili kas spastisitesi

 • (Santral kaynaklı spazmlar)Santral Etkili Kas Gevşeticiler (Myörelaksanlar/Smazmolitikler)

 • KULLANILIŞ YERLERİ-1

 • 1) Kas-iskelet kaynaklı spazmlar (Ağrı da gelişir)

 • Kas, eklem, bursa ve kemiklerin travma, iltihap, kireçlenme, tümör veye beslenme bozukluğu gibi faktörlerle bozulması ya da periferik sinirlerin bası veya irritasyona maruz kalması.

 • Kas gevşetici

 • (Metakarbamol, Klorzoksazon, Tiokolşikozid)

 • + Analjezik ilaç (Aspirin)Santral Etkili Kas Gevşeticiler (Myörelaksanlar/Smazmolitikler)

 • KULLANILIŞ YERLERİ-2

 • 2) Çizgili kas spastisitesi

 • (Santral kaynaklı spazmlar)

 • Kortikospinal yolakların (yukarı motor nöronun) veya omuriliğin çeşitli tiplerdeki lezyonlarına bağlı nörolojik hastalıklarda ortaya çıkar,

 • spinal refleksler üzerindeki suprasipinal inhibitör-fasilitatör denge bozulmuştur

 • Nörolojik hastalıklar (inme-hemipleji-, parapleji, multipl skleroz, amyotrofik lateral skleroz, serebral paralizi, omurilik hasarı ve hastalıkları)

 • BDZ, Baklofen,TizanidinSantral Etkili Kas Gevşeticiler (Myörelaksanlar/Smazmolitikler)

 • SINIFLANDIRMA

 • Propandiol Türevleri

 • Metakarbamol, Meprobamat

 • Benzoksazol Türevleri

 • Klorzoksazon

 • Benzodiazepinler (BDZ)

 • Diazepam, Klordiazepoksid

 • Çeşitli İlaçlar

 • Tizanidin HCl, Mefenoksalon, Metaksalon, Fenprobamat, Tiokolşikozid, Kinin

 • Selektif Etkili İlaçlar

 • Baklofen, Dantrolen, RiluzolSantral Etkili Kas Gevşeticiler (Myörelaksanlar/Smazmolitikler)

 • Propandiol Türevleri

 • METAKARBAMOL

 • Kas-iskelet kaynaklı çizgili kas spazmına karşı etkili,

 • Analjezik ilaçlarla daha etkili.

 • Yan tesirleri:

 • Uyuşukluk, baş dönmesi,bulantı, allerjik belirtiler

 • MEPROBAMAT

 • Hipnosedatiftir,

 • Sedatif ve kas gevşetici etkisi vardır.Santral Etkili Kas Gevşeticiler (Myörelaksanlar/Smazmolitikler)

 • Benzoksazol Türevleri

 • KLORZOKSAZON

 • Kas-iskelet kaynaklı çizgili kas spazmlarında tek başına veya aspirin vb analjezik ilaçlarla birlikte,

 • Çocuklarda bazı serebral paralizi olgularında başarılı

 • Yan Tesirleri:

 • Sedasyon, hepatotoksik etki potansiyeli.Santral Etkili Kas Gevşeticiler (Myörelaksanlar/Smazmolitikler)

 • Benzodiazepinler (BDZ)

 • DİAZEPAM

 • Uzun etki süreli kas gevşetici, sedatif-hipnotik, antikonvülsan,

 • Çizgili kas spastisitelerinde etkili,

 • (Kas-iskelet kaynaklı spazmlarda da etkili)

 • Tetanusta meydana gelen spazm ve konvülsiyonlarda da kull.

 • Yan Tesirleri:

 • Sedasyon, uyuşukluk, kesiklik, baş ağrısı, alkolün etkisini potansiyalize eder, bağımlılık yapar, yüksek dozda solunumu deprese eder.Santral Etkili Kas Gevşeticiler (Myörelaksanlar/Smazmolitikler)

 • Benzodiazepinler (BDZ)

 • KLORDİAZEPOKSİD

 • Uzun etki süreli BDZ , sedatif-hipnotik, antikonvülsan,

 • Çizgili kas spastisitelerinde etkili,

 • (Kas-iskelet kaynaklı spazmlarda da etkili)

 • Tetanusta meydana gelen spazm ve konvülsiyonlarda da kull.

 • Yan Tesirleri:

 • Sedasyon, uyuşukluk, kesiklik, baş ağrısı, alkolün etkisini potansiyalize eder, bağımlılık yapar, yüksek dozda solunumu deprese eder.Santral Etkili Kas Gevşeticiler (Myörelaksanlar/Smazmolitikler)

 • Çeşitli İlaçlar

 • TİZANİDİN HCl

 • Santral kaynaklı spazmlarda etkili,

 • Alfa-adrenerjik reseptör bloke edici etkisi de var (Klonidin benzeri etki),

 • Karaciğer ve böbrek yatmezliğinde doz azaltılmalı

 • Yan Tesirleri:

 • Sedasyon, alkolle etkileşir, antihipertansif ilaçların etkinliğini arttırır, kesiklik, uykusuzluk, ağızda kuruma, baş dönmesi, bulantı, kaslarda güçsüzlük.Santral Etkili Kas Gevşeticiler (Myörelaksanlar/Smazmolitikler)

 • Çeşitli İlaçlar

 • MEFENOKSALON

 • Santral etkili kas gevşetici

 • Hepatotksik yan tesir nedeniyle terk edilmiştir

 • METAKSALON

 • Etki profili Meprobamat’a benzer

 • Anksiyolitik, sedatifSantral Etkili Kas Gevşeticiler (Myörelaksanlar/Smazmolitikler)

 • Çeşitli İlaçlar

 • TİOKOLŞİKOZİD

 • Kolşisin glikozidi

 • GABAA ve Glisinerjik reseptörler üzerine agonistik etki gösterir (Glisinerjik reseptörler: Beyin sapında ve omurilikte ara-nöronlar tarafından salıverilen inhibitör nöronediyatör glisin tarafından etkilenirler.)

 • GABAA reseptörünü allosterik olarak aktive eden barbitüratların antagonisti PİKROTOKSİN’in ve glisinin antagonisti STRİKNİN’in yaptığı konvülsiyonları önler.

 • BDZ reseptörlerine dokunmaz.

 • Kas-iskelet kaynaklı spazma karşı, ağızdan

 • Yan Tesir:

 • Dispepsi, karın ağrısı, diyareSantral Etkili Kas Gevşeticiler (Myörelaksanlar/Smazmolitikler)

 • Çeşitli İlaçlar

 • KİNİN

 • Yaşlılarda gelişen noktürnal (gece) kraplarını düzelttiği tesadüfen görülmüştür.

 • Motor sinir stimülasyonu sonucu oluşan çizgili kas lifi tetanus ve kramplarında etkili.

 • Gece kramplarına karşı gece yatarken, ağızdan.Santral Etkili Kas Gevşeticiler (Myörelaksanlar/Smazmolitikler)

 • Selektif Etkili İlaçlar

 • SSS’nde yaygın depresyon yapmayan

 • Sedatif etkileri zayıf/hiç olmayan

 • BAKLOFEN

 • GABAB reseptör agonisti.

 • DANTROLEN

 • Çizgili kas hücresini özel bir mekanizmayla etkiler.Santral Etkili Kas Gevşeticiler (Myörelaksanlar/Smazmolitikler)

 • Selektif Etkili İlaçlar

 • BAKLOFEN

 • SSS’nin yaygın inhibitör nöromediyatörü GABA’nın lipofilik türevi.

 • Sistemik uygulandığında SSS’ne geçer.

 • (GABA sistemik uygulandığında geçemez).

 • SSS’nde presinaptik GABAB reseptörlerini aktive eder.

 • Antispastisite etki yeri omurilikte monosinaptik ve polisinaptik refleksleri bloke eder.

 • Omurilikte primer aferent sinir uçlarından eksitatör bir nörotransmiter (glutamat) salıverilmesini de inhibe eder.

 • Eksitatör bir nöromediyatör P maddesini antagonize eder.

 • Hipertoniyi supraspinal etkisiyle düzeltir.

 • Beyinde dopaminerjik yolakların ucundan DA salıverilmesini inhibe eder.Santral Etkili Kas Gevşeticiler (Myörelaksanlar/Smazmolitikler)

 • Selektif Etkili İlaçlar

 • BAKLOFEN

 • Farmakokinetiği

 • Mide-barsak kanalından yüksek oranda absorbe edilir,

 • Eliminasyonu böbreklerden itrah,

 • Absorbsiyon oranı ve eliminasyon hızı bireyler arası değişkenlik gösterir; doz bireyselleştirilmelidir,

 • Uzun süre kullanılırsa farmakolojik tolerans t. gelişebilir.Santral Etkili Kas Gevşeticiler (Myörelaksanlar/Smazmolitikler)

 • Selektif Etkili İlaçlar

 • BAKLOFEN

 • Etkileri

 • Amyotrofik lateral skleroz,

 • Multipl skleroz,

 • Omurilik lezyonlarına bağlı diğer nörolojik hastalıklarda gelişen kronik spastisitede,

 • Mesane eksternal sfinkterinin spazmına bağlı idrar retansiyonu tedavisinde,

 • Diğer ilaçlara (antasidler, nifedipin, BDZ, nöroleptikler, amitriptilin) yanıt vermeyen hıçkırıktaSantral Etkili Kas Gevşeticiler (Myörelaksanlar/Smazmolitikler)

 • Selektif Etkili İlaçlar

 • BAKLOFEN

 • Doz Aşımında

 • SSS’de komaya kadar varan depresyon ve konvülsiyon eğilimi yaratır.

 • Böbrek yetmezliğinde doz azaltılmalı

 • Yan Tesirleri:

 • Uyuşukluk, sedasyon, baş dönmesi, kesiklik, konfüzyon, hipotansiyon, bulantı, dikkat isteyen islerde bozukluk, KC zedelenme belirtileri, alkol vd SSS depresanlarıyla aditif etkileşim.Santral Etkili Kas Gevşeticiler (Myörelaksanlar/Smazmolitikler)

 • Selektif Etkili İlaçlar

 • DANTROLEN

 • Kullanılış yerleri bakımından SEKG’e benzer,

 • Etki mekanizması ve yeri bakımından

 • SEKG ve NMBE’den ayrılır,

 • Çizgili kasları kas düzeyindeki primer etkisiyle gevşetir.Santral Etkili Kas Gevşeticiler (Myörelaksanlar/Smazmolitikler)

 • Selektif Etkili İlaçlar

 • DANTROLEN

 • Etki Mekanizması

 • Çizgili kas sarkoplazmik retikulumundan (SR) Ca+2 salıverilmesini inhibe eder.

 • Bunu transvers tübül (T-tübül) membranına yayılan depolarizasyonun SR’u etkilemesini

 • (T-tübül/SR kenetini) inhibe ederek yapar. Ryanodin reseptör aktivasyonu (RYR-1) engellenir.

 • Eksitasyon-kontraksiyon keneti bozulur; çizgili kaslarda gevşeme meydana gelir.Santral Etkili Kas Gevşeticiler (Myörelaksanlar/Smazmolitikler)

 • Selektif Etkili İlaçlar

 • DANTROLEN

 • Etki

 • Beyin (inme gibi) ve omurilik lezyonları nedeniyle oluşan nörolojik hastalıklardaki kronik spastisiteye karşı kullanılır.

 • Klonusu da azaltır.

 • Mesane eksternal sfinkter kasının spazmına bağlı idrar retansiyonu tedavisinde de kullanılır.Santral Etkili Kas Gevşeticiler (Myörelaksanlar/Smazmolitikler)

 • Selektif Etkili İlaçlar

 • DANTROLEN

 • Özel Kullanılış Yeri

 • MALİGN HİPERTERMİ (MH)’de

 • Nöroleptiklerin yaptığı MH’de de kull.Santral Etkili Kas Gevşeticiler (Myörelaksanlar/Smazmolitikler)

 • Selektif Etkili İlaçlar

 • DANTROLEN

 • Yan Tesirleri:

 • Tüm çizgili kaslarda güçsüzlük, diyare, bulantı, uyuşukluk, baş dönmesi, fatal hepatit, görme ve işitme halüsinasyonlarıSantral Etkili Kas Gevşeticiler (Myörelaksanlar/Smazmolitikler)

 • Selektif Etkili İlaçlar

 • DANTROLEN

 • KONTRENDİKASYONLARI!

 • Amyotrofik lateral skleroz

 • Solunum yetmezliği

 • Koroner yetmezlik

 • Kalp yetmezliği

 • KC bozukluğuSantral Etkili Kas Gevşeticiler (Myörelaksanlar/Smazmolitikler)

 • Selektif Etkili İlaçlar

 • RİLUZOL

 • Lateral amyotrofik sklerozlu hastalarda gelişen alt ve üst motornöronların harabiyetini geçici olarak yavaşlatır.

 • Glutamat NMDA reseptör antagonisti etkisiyle sağ kalımı uzatır; mekanik solunum ve trakeotomi gereğini geciktirir.Santral Etkili Kas Gevşeticiler (Myörelaksanlar/Smazmolitikler)

 • Kaynaklar:

  • Prof. Dr. S. Oğuz Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 10. Baskı, Hacettepe Taş, 2002.
  • Bertram G. Katzung, Basic&Clinical Pharmacology, 7th edition, Appleton&Lange, 1998.
  • Mark F. Bear, Barry W. Connors, Michael A. Paradiso, Neuroscience-Exploring The Brain, 2nd Edition, Lippincott, Williams&Wilkins, 2001.Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə