Qonaqpяrvяrlik tяdqiqatlarы Beynяlxalq jurnalYüklə 1,39 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/74
tarix15.07.2018
ölçüsü1,39 Mb.
#56098
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   74


1
Turizm

qonaqpяrvяrlik tяdqiqatlarы
Beynяlxalq jurnal
Tourism
and
hospitality studies
Ыnternational journal
Azяrbaycan Turizm vя Menecment Universiteti 
Azerbaijan Tourism and Management University


Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları.
“BROSS-44” MMC, Bakı, 2016, səh. 213
ISSN 2409-6032
Jurnal Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyində 05.12.2011-ci il tarixli
3507 № ilə qeydiyyata alınmış, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Ali Attestasiya Komissiyası Rəyasət Heyətinin 16 may 2014-cü il tarixli  (protokol
№  07-R)  qərarı  ilə  İqtisad  elmləri,  Tarix  elmləri  və  Sənətşünaslıq  üzrə
(6219.01-Kulturologiya  və  onun  ümumi  məsələləri;  6220.01-Muzeyşünaslıq)
“Azərbaycan Respublikasında dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması
tövsiyə edilən dövri elmi nəşrlərin siyahısı”na daxil edilmişdi.
Tourism and hospitality studies.
“BROSS-44” LLC, Baku, 2016, pp. 213
ISSN 2409-6032
The journal was registered at the Ministry of Justice of the Republic of Azerbaijan
by Minutes № 3507 dated 05.12.2011 and included in the list of periodical scien-
tific publications where the main results of  the theses on Economic Sciences,
History Sciences and  Cultural Studies (621901-Cultural Studies and its general
issues; 622001-Museum Study) are recommended to be published by the decision
dated May16, 2014 (Minutes № 07-R) of the Board of Supreme Attestation Com-
mission attached to the President of the Republic of Azerbaijan.
© Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti, 2016
2


3
Turizm vя qonaqpяrvяrlik tяdqiqatlarы
Tourism and hospitality studies
Beynəlxalq jurnal / International  journal 
Magist araşdırmalarına həsr olunmuş xüsusi buraxılış, 2016
Redaksiya Şurası
Əbülfəs Qarayev
Redaksiya şurasının sədri
Cəfər Cəfərov
Baş redaktor
Rəhman Səfərov
Baş redaktorun müavini
Qahirə Məmmədova
Məsul katib
Redaksiya Şurasının üzvləri
Sevda Məmmədəliyeva
Eldar Aslanov
Sənan Əliyev
Nəsir Nəsirli
Bahadur Bilalov
Xaləddin İbrahimli
Müzəffər Ağakərimov
Həbibə Sultanova
Novruz Quliyev
Flora Ələsgərova
(Azərbaycan)
Eva Verner
İrfan Arikan
(Avstriya)
Bülent Himmetoğlu
Nurinisa Ese
Hilmi Yüksel
Fatma Çakır
(Türkiyə)
Uve Veithöner
(Almaniya)
Vladimir Şalayev
(Rusiya)
Editorial board
Abulfas Garayev
Chairman of Editorial board
Jafar Jafarov
Editor in Chief
Rahman Safarov
Deputy Editor-in-Chief 
Gahira Mammadova
Executive secretary
Editorial board members
Sevda Mammadaliyeva
Eldar Aslanov
Sanan Aliyev
Nasir Nasirli
Bahadur Bilalov
Khaladdin Ibrahimli
Muzaffar Agakarimov
Habiba Sultanova
Novruz Guliyev
Flora Alasgarova
(Azerbaijan)
Eva Werner
İrfan Arikan
(Austria)
Bulent Himmetoglu
Nurinisa Ese
Hilmi Yuksel
Fatma Chakir
(Turkey)
Uwe Weithöner
(Germany)
Vladimir Shalayev
(Russia)


MÜNDƏRİCAT
Mehdi HƏSƏNZADƏ.
Avropa Birliyinin turizm siyasəti çərçivəsində alternativ turizm…..............8
Aysel SƏFƏROVA.
Azərbaycanda turizmin əhalinin sosial-mədəni səviyyəsinə
təsirinin xüsusiyyətləri.............................................................................16
Yadulla HAQVERDİYEV.
Turizmdə reklamın xüsusiyyətləri………………..………………….…..22
Fatimə MÜRSƏLOVA.
Azərbaycanın tarixi-mədəni turizm ehtiyatları…………..…………..…..30
Günel RUSTAMOVA.
Azərbaycanda dağ-xizək turizminin inkişaf istiqamətləri………….….....37
Vüsal ALIYEV.
Qış turizminin digər turizm məhsul çeşidləri ilə əlaqəsi….…...….….…..43
Nərminə QASIMOVA.
Turizmin inkişafında dövlət siyasəti……………….........................…...48
Tahir ƏLİYEV.
Tarixi – mədəni turizm və ekskursiyalar…………….................................52
Nigar ƏFƏDİYEVA.
Qax inzibati rayonunda turizmin inkişaf potensialı….........................…..57
Səfiyyə MƏMMƏDLİ.
Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində beynəlxlaq turizminin
inkişaf xüsusiyyətləri............................................................................…..64
Günay MİRZƏYEVA.
Polşanın turizm mərkəzlərinə görə turizm növlərinin
inkişaf istiqamətləri......................................................................................71
Leyla MURADZADƏ.
Azərbaycanda getmə turizmin inkişafı………….......................…..........78
Aygün RÜSTƏMLİ.
Otellərdə yeniləmə işləri və onun perspektivləri.......................…….…..84
Nuridə FƏRHADOVA.
Dünyada animasiya anlayışı və onun inkişaf tarixi.................……….…..90
İlkin ŞƏRİFZADƏ.
Animasiya fəaliyyətlərinin xüsüsiyyətləri..............................…........…..97
Nigar HÜSEYNOVA.
Turizmdə marketinq tədqiqatı metodları.............................................…..104
Aynur ABBASOVA.
Turizm iqtisadi inkişafın, sosial tərəqqinin tərkib hissəsidir.....................112
Turizm vя qonaqpяrvяrlik tяdqiqatlarы
Tourism and hospitality studies
4Yüklə 1,39 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   74
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə