“qarşiliqli əVƏzolunma ” fənnindənYüklə 0,96 Mb.
səhifə5/8
tarix29.05.2018
ölçüsü0,96 Mb.
#46649
1   2   3   4   5   6   7   8

a)– 0,07 b) - 0,08 c) -1,04 d) 0,05 e)0

340. Verilmiş istiqamətdə vurma müsaidəsi və tam radial vurma müsaidəsi fərqini tapın?

a)– 0,07 b) - 0,08 c) -1,04 d) 0,05 e)0

341. Radial vurma müsaidəsi və tam radial vurma müsaidələri cəmini tapın

a) 0,13 b) 0,08 c) 1,04 d) 0,05 e)0

342. Yan vurma müsaidəsi və tam radial vurma müsaidələri cəmini tapın.

a) 0,13 b) 0,08 c) 1,04 d) 0,05 e)0

343. Verilmiş istiqamətdə vurma müsaidəsi və tam radial vurma meyllənmə müsaidələri cəmini tapın.

a) 0,13 b) 0,08 c) 1,04 d) 0,05 e)0

344. Radial vurma müsaidəsi və verilmiş profilin forma müsaidələri fərqini tapın?

a)– 0,07 b) - 0,08 c) -1,04 d) 0,05 e)0

345 . Yan vurma müsaidəsi və verilmiş profilin forma müsaidələri fərqini tapın?

a)– 0,07 b) - 0,08 c) -1,04 d) 0,05 e)0

346. Verilmiş istiqamətdə vurma müsaidəsi və verilmiş profilin forma müsaidələri fərqini tapın?

a)– 0,07 b) - 0,08 c) -1,04 d) 0,05 e)0

347. Radial vurma müsaidəsi və verilmiş profilin forma müsaidələri cəmini tapın

a) 0,13 b) 0,08 c) 1,04 d) 0,05 e)0

348. Yan vurma müsaidəsi və verilmiş profilin forma müsaidələri cəmini tapın.

a) 0,13 b) 0,08 c) 1,04 d) 0,05 e)0

349. Verilmiş istiqamətdə vurma müsaidəsi və verilmiş profilin forma müsaidələri cəmini tapın.

a) 0,13 b) 0,08 c) 1,04 d) 0,05 e)0

350. Radial vurma müsaidəsi və verilmiş müstəvinin forma müsaidələri fərqini tapın?

a)– 0,17 b) - 0,08 c) -1,04 d) 0,05 e)0

351 . Yan vurma müsaidəsi və verilmiş müstəvinin forma müsaidələri fərqini tapın?

a)– 0,17 b) - 0,08 c) -1,04 d) 0,05 e)0

352. Verilmiş istiqamətdə vurma müsaidəsi və verilmiş müstəvinin forma müsaidələri fərqini tapın?

a)– 0,17 b) - 0,08 c) -1,04 d) 0,05 e)0

353. Radial vurma müsaidəsi və verilmiş müstəvinin forma müsaidələri cəmini tapın

a) 0,23 b) 0,08 c) 1,04 d) 0,05 e)0

354. Yan vurma müsaidəsi və verilmiş müstəvinin forma müsaidələri cəmini tapın.

a) 0,23 b) 0,08 c) 1,04 d) 0,05 e)0

355. Verilmiş istiqamətdə vurma müsaidəsi və verilmiş müstəvinin forma müsaidələri cəmini tapın.

a) 0,23 b) 0,08 c) 1,04 d) 0,05 e)0

356. Verilmiş profilin forma müsaidəsi və verilmiş müstəvinin forma müsaidələri fərqini tapın?

a)– 0,1 b) - 0,08 c) -1,04 d) 0,05 e)0

357. Verilmiş profilin forma müsaidəsi və verilmiş müstəvinin forma müsaidələri cəmini tapın

a) 0,3 b) 0,08 c) 1,04 d) 0,05 e)0

358.Hansı səthlərin və yerləşmələrin müsaidəsinin qiyməti ən böyükdür?

a) verilmiş müstəvinin forma müsaidəsi

b)verilmiş profilin forma müsaidəsi

c) tam radial vurma müsaidəsi

d)yan vurma müsaidəsi

e)oxların kəsişmə müsaidəsi

359.Hansı səthlərin və yerləşmələrin müsaidəsinin qiyməti ən kiçikdir?

a) oxların kəsişmə müsaidəsi

b)verilmiş profilin forma müsaidəsi

c) tam radial vurma müsaidəsi

d) verilmiş müstəvinin forma müsaidəsi

e) yan vurma müsaidəsi

360. Valın nominal diametri 40 mm və hədd ölçüləri 40,015 və 39,99 mm –dir.

ei – ni(mkm) təyin edin.

a)- 0,01 b)-0,99 c)+0,01 d)-0,015 e)+40

361.Ən böyük hədd ölçüsü 55,046 mm olan yuva hansı oturtmadadır?

1 2 3 4 5

a)1 b)2 c)4 d)3 e)5

362. Ən böyük hədd ölçüsü 81,965 mm olan yuva hansı oturtmadadır?1 2 3 4 5

a)4 b)2 c)1 d)3 e)5

363.Valın nominal ölçüsü 30 mm və hədd ölçüləri 30,022 və 30,01 mm olarsa, EJ- ni (mkm) tapın.

a)10 b)56 c)22 d)12 e)67

364.Valın nominal ölçüsü 30 mm və hədd ölçüləri 30,022 və 30,01 mm olarsa, ES- ni (mkm) tapın.

a)22 b)56 c)23 d)12 e)67

365.d = 10 mm, ei=15 mkm və Td = 0,02 mm olarsa, es – ı təyin edin.

a)10,035 mm b)10,02 mm c)10,15 mm d)56 mm e)11,015 mm

366.d = 10 mm, ei=15 mkm və Td = 0,02 mm olarsa, dmaxı təyin edin.

a)10,035 mm b)10,02 mm c)10,15 mm d)56 mm e)11,015 mm

367.Qarşılıqlı əvəzolunmada hansı ölçülərdən istifadə olunmur?

1.Nominal 2.Həqiqi 3. Hədd 4. Parametr 5. Funksional 6.Yan

A) 4?5?6 B) 1,2,3,4 C)1,2,3,4,5 D) 3 və 4 E) 1,3,5

368.Aşağıdakı ölçülərdən hansı müsaidənin qiyməti ola bilməz?

a)0 b) 45 mkm c)19 mkm d)50 mkm e)36 mkm

369.Aşağıdakı ölçülərdən hansı müsaidənin qiyməti ola bilməz?

a)-56 mkm b) 45 mkm c)19 mkm d)50 mkm e)36 mkm

370.Aşağıdakı ölçülərdən hansı müsaidənin qiyməti ola bilər?

a)19 mkm b) -45 mkm c)-19 mkm d)-50 mkm e)0

371. Səthin kələ-kötürlüyünü cizgilər üzərində göstərilən nişanında h – ın qiyməti nə qədər götürülür?

a)h hündürlüyünün qiyməti cizgidə göstərilən ölçülərin hündürlüyü qədəq götürülməlidir.

b) h hündürlüyünün qiyməti cizgidə göstərilən ölçülərin hündürlüyündən 2 mm az götürülməlidir.

c) h hündürlüyünün qiyməti cizgidə göstərilən ölçülərin hündürlüyündən 6 mm az götürülməlidir.

d) h hündürlüyünün qiyməti cizgidə göstərilən ölçülərin hündürlüyündən böyük götürülməlidir.

e) h hündürlüyünün qiyməti cizgidə göstərilən ölçülərin hündürlüyündən 5 mm böyük götürülməlidir.

372. Səthin kələ-kötürlüyünü cizgilər üzərində göstərilən nişanında h – ın qiyməti nə qədər götürülür?

a)h hündürlüyünün qiyməti cizgidə göstərilən ölçülərin hündürlüyü qədəq götürülməlidir.

b) h hündürlüyünün qiyməti cizgidə göstərilən ölçülərin hündürlüyündən 2 mm az götürülməlidir.

c) h hündürlüyünün qiyməti cizgidə göstərilən ölçülərin hündürlüyündən 6 mm az götürülməlidir.

d) h hündürlüyünün qiyməti cizgidə göstərilən ölçülərin hündürlüyündən böyük götürülməlidir.

e) h hündürlüyünün qiyməti cizgidə göstərilən ölçülərin hündürlüyündən 5 mm böyük götürülməlidir.

373. Səthin kələ-kötürlüyünü cizgilər üzərində göstərilən nişanında h – ın qiyməti nə qədər götürülür?

a)h hündürlüyünün qiyməti cizgidə göstərilən ölçülərin hündürlüyü qədəq götürülməlidir.

b) h hündürlüyünün qiyməti cizgidə göstərilən ölçülərin hündürlüyündən 2 mm az götürülməlidir.

c) h hündürlüyünün qiyməti cizgidə göstərilən ölçülərin hündürlüyündən 6 mm az götürülməlidir.

d) h hündürlüyünün qiyməti cizgidə göstərilən ölçülərin hündürlüyündən böyük götürülməlidir.

e) h hündürlüyünün qiyməti cizgidə göstərilən ölçülərin hündürlüyündən 5 mm böyük götürülməlidir.

374. Səthin kələ-kötürlüyünü cizgilər üzərində göstərilən nişanında H – ın qiyməti nə qədər götürülür?

a)H=(1,5....3)h

b)H=6h

c)H=(3...5)hd)H=(7,5 .... 8,5)h

e)H=(6,5...10,5)h

375. Səthin kələ-kötürlüyünü cizgilər üzərində göstərilən nişanında h – ın qiyməti nə qədər götürülür?

a)H=(1,5....3)h

b)H=6h

c)H=(3...5)hd)H=(7,5 .... 8,5)h

e)H=(6,5...10,5)h

376. Səthin kələ-kötürlüyünü cizgilər üzərində göstərilən nişanında h – ın qiyməti nə qədər götürülür?

a)H=(1,5....3)h

b)H=6h

c)H=(3...5)hd)H=(7,5 .... 8,5)h

e)H=(6,5...10,5)h

377.Səthin kələ-kötürlüyünü cizgilər üzərində neçə nişanla göstərilir?

a)3 b)4 c)5 d)6 e)8

378.Səthin kələ-kötürlüyünü cizgilər üzərində göstərilən aşağıdakı nişan nəyi göstərir?

a) kələ-kötürlüyün yalnız hədd qiymətləri göstəriləndə və emalın növü göstərilməyəndə

b) kələ-kötürlüyün parametrlərinin qiymətlərindən əlavə emalın növü də göstəriləndə, məsələn yonma, cilalanma, xoniqlənmə;

c)səthin kələ-kötürlüyü tədarük vəziyyətində saxlandıqda və metal qatı götürülmədən yarandıqda, məsələn tökmə, sərbəst döymə və ştamplama ilə.

d) kələ-kötürlüyün hədd qiymətləri göstərilməyəndə

e) frezləmə əməliyyatı aparıldıqda göstərilir.


379.Səthin kələ-kötürlüyünü cizgilər üzərində göstərilən aşağıdakı nişan nəyi göstərir?

a) kələ-kötürlüyün parametrlərinin qiymətlərindən əlavə emalın növü də göstəriləndə, məsələn yonma, cilalanma, xoniqlənmə

b) kələ-kötürlüyün yalnız hədd qiymətləri göstəriləndə və emalın növü göstərilməyəndə

c)səthin kələ-kötürlüyü tədarük vəziyyətində saxlandıqda və metal qatı götürülmədən yarandıqda, məsələn tökmə, sərbəst döymə və ştamplama ilə.

d) kələ-kötürlüyün hədd qiymətləri göstərilməyəndə

e) frezləmə əməliyyatı aparıldıqda göstərilir.

380. Səthin kələ-kötürlüyünü cizgilər üzərində göstərilən aşağıdakı nişan nəyi göstərir?

a) kələ-kötürlüyün parametrlərinin qiymətlərindən əlavə emalın növü də göstəriləndə, məsələn yonma, cilalanma, xoniqlənmə

b) kələ-kötürlüyün yalnız hədd qiymətləri göstəriləndə və emalın növü göstərilməyəndə

c)səthin kələ-kötürlüyü tədarük vəziyyətində saxlandıqda və metal qatı götürülmədən yarandıqda, məsələn tökmə, sərbəst döymə və ştamplama ilə.

d) kələ-kötürlüyün hədd qiymətləri göstərilməyəndə

e) frezləmə əməliyyatı aparıldıqda göstərilir

381.Səthin kələ - kötürlüyünün işarələnməsində 1 nəyi göstərir?

a)Kələ - kötürlülüyünün parametri

b)Səthin emal növü və ya digər əlavə göstəricilər

c)Baza uzunluğu

d)Kələ - kötürlülüyünün istiqamətinin şərti işarəsi

e)Baza diametri

382.Səthin kələ - kötürlüyünün işarələnməsində 2 nəyi göstərir?

a) Səthin emal növü və ya digər əlavə göstəricilər

b) Kələ - kötürlülüyünün parametri

c)Baza uzunluğu

d)Kələ - kötürlülüyünün istiqamətinin şərti işarəsi

e)Baza diametri

383.Səthin kələ - kötürlüyünün işarələnməsində 3 nəyi göstərir?

a) Baza uzunluğu

b) Kələ - kötürlülüyünün parametri

c) Səthin emal növü və ya digər əlavə göstəricilər

d)Kələ - kötürlülüyünün istiqamətinin şərti işarəsi

e)Baza diametri

384. Səthin kələ - kötürlüyünün işarələnməsində 4 nəyi göstərir?

a) Kələ - kötürlülüyünün istiqamətinin şərti işarəsi

b) Kələ - kötürlülüyünün parametri

c) Səthin emal növü və ya digər əlavə göstəricilər

d) Baza uzunluğu
e)Baza diametri

385. Səthin kələ - kötürlüyünün işarələnməsində oxlarla işarə nəyi göstərir?a)İşarənin ləməsi

b) Kələ - kötürlülüyünün parametri

c) Səthin emal növü və ya digər əlavə göstəricilər

d) Baza uzunluğu

e) Kələ - kötürlülüyünün istiqamətinin şərti işarəsi

386.Səthin kələ - kötürlülüyünün işarələnməsində 0,63 – lə kələ -kötürlülüyün hansı parametri göstərilmişdir?

a)Ra

b)Rz

c)Rmax

d) tp

e)t50

387.Səthin kələ - kötürlülüyünün işarələnməsində 1,25 – lə kələ -kötürlülüyün hansı parametri göstərilmişdir?

a)Ra

b)Rz

c)Rmax

d) tp

e)t50

388. Səthin kələ - kötürlülüyünün işarələnməsində 1,25 – lə kələ -kötürlülüyün hansı parametri göstərilmişdir?

a)Ra

b)Rz

c)Rmax

d) tp

e)t50

389. Səthin kələ - kötürlülüyünün işarələnməsində 100 rəqəmi nəyi göstərir?


a) Səthin kələ - kötürlülük 100 mkm – dən artıq olmamalıdır

b) Səthin kələ - kötürlülük 100 mkm – dən artıq olmalıdır

c) Səthin kələ - kötürlülük 100 mkm olmalıdır

d)Səthin baza uzunluğu 100 mm olmalıdır

e) Səthin baza uzunluğu 100 mkm olmalıdır

390. Səthin kələ - kötürlüyünün işarələnməsində kələ - kötürlülüyünün parametri hansı rəqəmlə göstərilir?göstərir?a)1 b)2 c)3 d)oxlarla e)4

391. Səthin kələ - kötürlüyünün işarələnməsində səthin emal növü və ya digər əlavə göstəricilər hansı rəqəmlə göstərilir?göstərir?


Kataloq: user data -> files
files -> Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
files -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
files -> «Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən
files -> Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
files -> Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsi
files -> TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri

Yüklə 0,96 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə