Psixologiya // ##fk=206//ks=02//fn=201// sumalltest= 499


##num= 9// level= 1// sumtest=20 // name= Təxəyyül //Yüklə 0,85 Mb.
səhifə9/22
tarix17.11.2018
ölçüsü0,85 Mb.
#80849
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   22

##num= 9// level= 1// sumtest=20 // name= Təxəyyül //


1. Təxəyyül surətlərinin yaranmasında hansı psixi proses daha mühüm rol oynayır?

A) diqqət

B) nitq

C) qavrayış

D) hafizə

E) hiss və emosiya

2. Psixi fəaliyyətin fəal səviyyəsinə görə təxəyyülün neçə növünü qeyd edirlər?

A) iki

B) beş

C) üç

D) yeddi

E) on

3. Təxəyyül hansı proses əsasında formalaşır?

A) yaradıcı fəaliyyət prosesində

B) duyğu əsasında

C) hafizə əsasında

D) nitq əsasında

E) diqqət əsasında

4. Təxəyyülün növləri hansılardır?

A) dioloji və monoloji

B) ixtiyari və qeyri - ixtiyari

C) aktiv və passiv

D) formal və qeyri - formal

E) uzunmüddətli və qısamüddətli

5. Niyyətli təxəyyülin hansı növləri var?

A) bərpaedici və yaradıcı

B) ixtiyari və qeyri - ixtiyari

C) aktiv və passiv

D) formal və qeyri - formal

E) dioloji və monoloji

6. İnsanın yaradıcı fəaliyyəti hansı sahələrdə özünü göstərir?

A) konstruktiv yaradıcılıqda

B) elmi və texniki yaradıcılıqda

C) elmi, texniki və bədii yaradıcılıqda

D) bədii yaradıcılıqda

E) elmi yaradıcılıqda

7. Təxəyyül surətlərinin yaranmasında hansı amil həlledici rol oynayır? Uyğun olanını seçin:

1 - ümumiləşdirmə

2 - mücərrədləşdirmə

3 - yaddasaxlama

4 - təhlil

5 - müqayisə

6 - tərkib

A) 4, 6

B) 2, 4

C) 4, 5

D) 3, 4

E) 1, 6

8. Passiv təxəyyül necə xarakter daşıyır? Uyğun olanını seçin:

1 - niyyətli

2 - fəal

3 - sosial

4 - tarixi

5 - şüurlu

6 - niyyətsiz

A) 1, 6

B) 2, 4

C) 4, 5

D) 3, 4

E) 1, 4

9. Təxəyyül surətlərinin yaradılmasının əsas mexanizmini nə təşkil edir? Uyğun olanını seçin:

1 - təhlil

2 - müqayisə

3 - sistemləşdirmə

4 - ümumiləşdirmə

5 - tərkib

6 - mücərrədləşdirmə

A) 4, 5

B) 2, 3

C) 1, 5

D) 3, 6

E) 1, 4

10. İnsanın yaradıcı fəaliyyəti hansı sahələrdə özünü göstərir? Uyğun olanları seçin:

1 - elmi

2 - konstruktiv

3 - texniki

4 - rəssamlıq

5 - bədii

A) 3, 4, 5

B) 2, 3, 4

C) 1, 3, 5

D) 2, 4, 5

E) 1, 2, 4

11. Təxəyyül prosesində hansı tərzlərdən istifadə olunur? Uyğun olanları seçin:

1 - hiperbolizasiya

2 - konkretləşdirmə

3 - sxematikləşdirmə

4 - ümumiləşdirmə

5 - nəzərə çarpdırma

6 - aksentləşdirmə

A) 1, 3, 5, 6

B) 2, 3, 4, 6

C) 1, 2, 3, 5

D) 2, 4, 5, 6

E) 1, 2, 4, 5

12. Hansı sahələrdə yaradıcı fəaliyyət özünü göstərir? Ardıcıllığı tapın:

1 - elmi

2 - praksis

3 - texniki

4 - konstruktiv

5 - bədii

A) 1, 2, 3

B) 2, 4, 5

C) 1, 3, 5

D) 3, 4, 5

E) 1, 3, 4

13. Yaradıcılıq dedikdə biz nəyi nəzərdə tuturuq? Ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - fəaliyyət sahəsində yeni bir nəzəriyyənin yaranması

2 - bədii əsərin oxunması və mütaliə olunması

3 - yeni bədii əsərin yazılması

4 - maşının idarə olunması

5 - yeni bir maketin yaradılması

A) 1, 3, 5

B) 2, 3, 4

C) 1, 2, 3

D) 3, 4, 5

E) 2, 3, 5

14. Yaradıcılığı səciyyələndirən fikirlərin ardıcıllığını müəyyən edin:

1 - yaradıcılıq yeninin yaradılmasıdır.

2 - yaradıcılıq inkişafdır.

3 - yaradıcılıq idrakdır.

4 - yaradıcılıq ləngimədir.

5 - yaradıcılıq insan fəallığının xüsusi formasıdır.

6 - yaradıcılıq mənəvi dəyərlərin yaradılması prosesidir.

A) 3, 4, 5, 6

B) 2, 4, 5, 6

C) 1, 3, 5, 6,

D) 1, 2, 4, 5

E) 1, 3, 4, 6

15. Təxəyyül surətlərinin yaradılması hansı fəaliyyət ilə bağlıdır. Ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - müqayisə

2 - təhlil

3 - hiperbolizasiya

4 - tərkib

5 - ümumiləşdirmə

6 - aqqlyutinasiya

A) 2, 4, 3, 6

B) 3, 4, 5, 6

C) 1, 2, 3, 4

D) 1, 3, 4, 6

E) 2, 3, 5, 6

16. Təxəyyülün növlərinin ardıcıllığını müəyyən edin:

1 - passiv

2 - niyyətli

3 - aktiv

4 - qısamüddətli

5 - niyyətsiz

6 - uzunmüddətli

A) 1, 3, 4, 6

B) 2, 4, 5, 6

C) 1, 3, 2, 5

D) 3, 4, 5, 6

E) 2, 3, 4, 5

17. Təxəyyül növləri və onlar arasındakı uyğunluğu tapın:

I - Yaradıcı təxəyyül

II - Bərpaedici təxəyyül

1 - qavrayış materiallarının yenidən işlənməsi

2 - rəsm

3 - yeni surətlərin yaradılması

4 - təsvir , sxem

A) I - 1, 3; II - 2, 4

B) I - 1, 3; II - 2, 4

C) I - 2, 4; II - 1, 3

D) I - 2, 3; II - 1, 4

E) I - 3, 4; II - 1, 2

18. Uyğunluğu müəyyən edin:

I - Aktiv təxəyyül növləri

II - Passiv təxəyyül növləri

1 - bərpaedici

2 - röya

3 - yaradıcı

4 - xəyal

5 - yuxu

A) I - 2, 3, 5; II - 2, 4

B) I - 1, 3, 5; II - 1, 2

C) I - 2, 4, 5; II - 1, 3

D) I - 1, 4, 5; II - 4, 5

E) I - 1, 3, 4; II - 3, 4

19. Uyğunluğu müəyyən edin:

I - Bərpaedici təxəyyül nəyə əsaslanır?

II - Yaradıcı təxəyyül necə yaranır?

1 - yaradıcı təxəyyül əsasında yaranır.

2 - sxemə

3 - heç bir sxemə istinad etmir.

4 - çertyoja

5 - keçmiş təcrübəyə əsaslanır.

6 - maketə

A) I - 2, 3, 6; II - 1, 3, 4

B) I - 3, 5, 6; II - 2, 3, 5

C) I - 1, 2, 5; II - 1, 4, 5

D) I - 2, 4, 6; II - 1, 3, 5

E) I - 2, 4, 5; II - 2, 3, 4

20. Uyğunluğu müəyyən edin:

I - Passiv təxəyyülün növləri hansılardır ?

II - Təxəyyül prosesində hansı tərzlərdən istifadə olunur?

1 - röya

2 - hiperbolizasiya

3 - yuxu

4 - sxematikləşdirmə

5 - nəzərə çarpdırma

6 - xəyal

7 - aksentləşdirmə

A) I - 3, 4, 5; II - 3, 4, 5, 6

B) I - 2, 4, 6; II - 3, 4, 5, 6

C) I - 1, 3, 5; II - 1, 2, 4, 7

D) I - 1, 3, 6; II - 2, 4, 5, 7

E) I - 2, 4, 6; II - 2, 4, 5, 6


Yüklə 0,85 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə