Psixologiya // ##fk=206//ks=02//fn=201// sumalltest= 499


##num= 7// level= 1// sumtest=20 // name= Diqqət və hafizə //Yüklə 0,85 Mb.
səhifə7/22
tarix17.11.2018
ölçüsü0,85 Mb.
#80849
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   22

##num= 7// level= 1// sumtest=20 // name= Diqqət və hafizə //


1. Hafizənin neçə prosesi vardır?

A) dörd

B) iki

C) beş

D) səkkiz

E) altı

2. Yadddasaxlamanın səmərəli olmasını təmin edən amil hansıdır?

A) təklik şəraitində oxumaq

B) materialı təkrar etmək

C) əyani vasitələrdən istifadə etmək

D) ucadan oxumaq

E) qarşıya dərk olunmuş məqsəd qoymaq

3. Məqsəddən asılı olaraq yaddasaxlamanın neçə növü vardır?

A) iki

B) dörd

C) bir

D) beş

E) yeddi

4. Materialın yadda saxlanılmasının xarakterindən asılı olaraq hafizənin neçə növü vardır?

A) bir

B) iki

C) dörd

D) beş

E) altı

5. Diqqətin mərkəzləşməsi nə ilə bağlıdır?

A) hissi idrakla

B) qavrayışla

C) intensivlik və dəqiqliklə

D) emosiyalarla

E) iradə ilə

6. Diqqətin neçə xüsusiyyəti vardır?

A) beş

B) dörd

C) üç

D) iki

E) altı

7. Hafizənin növləri hansılardır? Uyğun olanını seçin:

1 – surət

2 – ixtiyari və qeyri ixtiyari

3 – qısamüddətli və uzunmüddətli

4 - hərəki və emosional

5 – sözlü - məntiqi

6 - hifzetmə və unutma

A) 1, 2, 3, 4

B) 2, 5, 6, 1

C) 3, 2, 1

D) 2, 4, 5

E) 1, 4, 6, 2

8. Diqqətin xüsusiyyətləri hansılardır? Uyğun olanını seçin:

1 - davamlılığı

2 - mərkəzləşməsi

3 - ixtiyari

4 - qeyri - ixtiyari

5 - zaman və məkan

6 - paylanması

7 - məzmunluluq və ifadəlilik

A) 3, 2, 6

B) 2, 3, 5

C) 1, 2, 6

D) 2, 4, 5

E) 1, 3, 6

9. Öyrənmənin səmərəli yolları hansılardır? Uyğun olanını seçin:

1 - anlama

2 - tanıma

3 - təkrarlama, öz - özünə nəql etmə

4 - yaddasaxlama

5 - unutma

6 - yadasalma

A) 1, 3

B) 2, 4

C) 4, 6

D) 3, 5

E) 1, 4

10. Hafizə prosesləri hansılardır? Uyğun olanını seçin:

1 - yaddasaxlama

2 - hifzetmə

3 - öyrənmə

4 - təkrarlama

5 - mümarisə

6 - yadasalma

7 - adaptasiya

A) 2, 3, 5

B) 1, 2, 6

C) 3, 2, 6

D) 2, 4, 7

E) 1, 4, 5

11. Hafizənin mexanizmi hansı səviyyədə nəzərdən keçirilir? Uyğun olanını seçin:

1 - psixoloji

2 - neyrifizioloji

3 - müvəqqəti rabitələr

4 - assosiasiyalar

5 - dinamik stereotip

6 - biokimyəvi

7 - möhkəmlənmiş rabitələr

A) 1, 2, 6

B) 2, 3, 5

C) 3, 2, 6

D) 2, 4, 7

E) 1, 4, 6

12. Aşağıdakılardan hansılardann hafizə prosesiləridir? Ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - yaddasaxlama - yadasalma

2 - idraki - inam

3 - tanıma unutma

4 - ixtiyari - qeyri ixtiyari

5 - hifz etmə - qoruma

A) 1, 2, 5

B) 2, 3, 4

C) 1, 3, 5

D) 2, 4, 5

E) 1, 4, 5

13. Diqqətin funksiyaları hansılardır? Ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - mərkəzləşmə

2 - keçirilmə

3 - planlaşdırma

4 - seçmə

5 - tənzim etmə

6 - icra etmə

7 - nəzarət etmə

A) 1, 2, 6

B) 2, 3, 4

C) 4, 5, 7

D) 2, 4, 7

E) 1, 4, 5

14. Diqqətin nöqsanları hansılardır ? Ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - dalğınlıq

2 - məhdudluğu

3 - ixtiyarilik

4 - peşimançılıq

5 - tələsgənlik

6 - zəif paylanması

7 - dözümsüzlük

A) 1, 2, 6

B) 2, 3, 5

C) 1, 2, 7

D) 2, 4, 6

E) 1, 4, 7

15. Qeyri ixtiyari diqqəti cəlb edən və saxlayan səbəblər hansılardır? Ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - qıcıqlandırıcının təsir qüvvəsi

2 - seçiciliyi

3 - qıcıqlandırıcının yeniliyi

4 - məqsəd aydınlığı

5 - mərkəzləşməsi

6 - məqsəd

7 - qıcıqlandırıcının qeyri - adiliyi

8 - şüurlu fəaliyyət

A) 1, 2, 7

B) 2, 3, 8

C) 1, 3, 7

D) 2, 4, 5

E) 1, 4, 8

16. Fəaliyyətin məqsədindən asılı olaraq hafizənin hansı növləri vardır? Ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - qeyri - ixtiyari

2 - məqsədli öyrənmə

3 - sürət və emosional

4 - mexaniki və məntiqi

5 - ixtiyari

6 - sözlü və obrazlı

A) 1, 5

B) 2, 4

C) 4, 5

D) 3, 4

E) 1, 6

17. İxtiyari və qeyri ixtiyari diqqət və onları törədən qıcıqlar arasında uyğunluğu tapın:

I - İxtiyari diqqət

II - Qeyri - ixtiyari diqqət

1 - qarşıya qoyulmuş məqsədlə bağlıdır.

2 - məqsəddən asılı deyil.

3 - fəaliyyət şüurlu surətdə mərkəzləşdirilir.

4 - qıcıqlayıcının həddən artıq təsirindən əmələ gəlir.

A) l - 2, 3; II - 1, 4

B) l - 1, 4; II - 2, 3

C) l - 1, 3; II - 2, 4

D) l - 2, 4; II - 1, 3

E) l - 3, 4; II - 1, 2

18. Uyğunluğu müəyyən edin:

I - Öyrənmənin səmərəli yolları hansılardır?

II - Diqqətin funksiyaları hansılardır?

1 - anlama

2 - seçmə

3 - təkrarlama

4 - tənzim etmə

5 - öz - özünə nəql etmə

6 - nəzarət etmə

A) I - 1, 3, 6; II - 3, 4, 5

B) I - 2, 4, 5; II - 1, 2, 3

C) I - 1, 3, 5; II - 2, 4, 6

D) I - 3, 4, 5; II - 2, 5, 6

E) I - 1, 4, 6; II - 1, 4, 5

19. Uyğunluğu tapın:

I - Diqqətin nöqsanları hansılardır?

II - Fəaliyyətin məqsədindən asılı olaraq hafizənin hansı növləri vardır?

1 - dalğınlığı

2 - qeyri - ixtiyari

3 - məhdudluğu

4 - zəif paylanması

5 - ixtiyari

A) I - 2, 3, 4; II - 4, 5

B) I - 2, 4, 5; II - 1, 2

C) I - 1, 4, 5; II - 3, 4

D) I - 1, 3, 4; II - 2, 5

E) I - 1, 3, 5; II - 1, 3

20. Uyğunluğu müəyyən edin:

I - Qeyri ixtiyari diqqəti cəlb edən və saxlayan səbəblər hansılardır?

II - Hafizənin prosesləri hansılardır?

1 - qıcıqlandırıcının təsir qüvvəsi

2 - yaddasaxlama

3 - qıcıqlandırıcının yeniliyi

4 - yadasalma

5 - qıcıqlandırıcının qeyri - adiliyi

6 - xatırlama və unutma

A) I - 2, 4, 5; II - 3, 4, 5

B) I - 1, 3, 4; II - 2, 3, 4

C) I - 2, 4, 6; II - 1, 3, 5

D) I - 3, 5, 6; II - 1, 4, 5

E) I - 1, 4, 5; II - 2, 3, 4


Yüklə 0,85 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə