PrzewodnikYüklə 24,36 Kb.
tarix01.12.2017
ölçüsü24,36 Kb.
#13441


Przewodnik
do egzaminów doktorskich z filozofii

w Instytucie Chemii FizycznejInstytut Filozofii

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

WARSZAWA 2005
Zakres egzaminu


 1. Elementy metafilozofii

 2. 1. Historia filozofii

  1. Filozofia starożytna

  2. Filozofia średniowieczna

  3. Filozofia nowożytna

  4. Filozofia współczesna

 3. Dyscypliny filozoficzne

  1. Filozofia bytu

  2. Antropologia filozoficzna

  3. Teoria poznania

  4. Etyka

  5. Filozofia przyrody

Wskazowki dla studiujących

1. Doktorant przygotowuje:
a) pkt.1 (Elementy metafilozofii)

b) dwie z czterech epok (do wyboru) z historii filozofii

c) jedną z dyscyplin filozoficznych.
2. Do każdego tematu podano literaturę do wyboru. Oznacza to, iż zazwyczaj wszystkie podane tezy można przygotować na podstawie jednej z wymienionych książek.

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
 1. Elementy metafilozofii 1. Określenie filozofii klasycznej

 2. Nieklasyczne koncepcje filozofii

 3. Filozofia jako nauka

 4. Dyscypliny filozoficzne

 5. Filozofia a inne nauki

 6. Periodyzacja dziejów filozofii

 7. Idealizm Platona i realizm Arystotelesa jako paradygmaty myślenia filozoficznego

 8. Znaczenie tomizmu w dziejach filozofii

LITERATURA: A.B.Stępień, Wstęp do filozofii, wyd. 4, Lublin 2003; Wprowadzenie do filozofii, praca zbior. , Lublin 1996; E.Nieznański, Elementy filozofii teoretycznej dzieło, Warszawa 2004; J.Herbut (red.), Leksykon filozofii klasycznej, Lublin 1997; E.Martens, H.Schnädelbach (red.), Filozofia. Podstawowe pytania, tł. K.Krzemieniowa, Warszawa 1995.
2. Historia filozofii

a) Filozofia starożytna


 1. Idealizm Platona

 2. Realizm Arystotelesa

 3. Grecka filozofia życia: stoicyzm, epikureizm, sceptycyzm,

 4. Plotyn i neoplatonizm.

 5. Starożytność chrześcijańska - św. Augustyn.

LITERATURA: I. Dąmbska, Zarys filozofii greckiej, Lublin 1993; W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1, wyd. XIV, Warszawa 1995; S.Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa-Wrocław 2000; T.Pawlikowski, Zarys dziejów filozofii, Warszawa 2003.
b) Filozofia Średniowiecza


 1. św. Anzelm i scholastyka.

 2. Piotr Abelard i spór o powszechniki.

 3. Św. Bernard z Clairvaux i mistyka.

 4. Św. Albert Wielki i arystotelizm.

 5. Poglądy św. Tomasza z Akwinu.

 6. Siger z Brabancji i awerroizm.

 7. Wilhelm Okham i nominalizm

LITERATURA: T. Borawska, K. Górski, Umysłowość średniowiecza, Warszawa 1993; E.Gilson, Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach srednich, tł. S.Zalewski, wyd. 2, Warszawa 1987; W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1, wyd. XIV, Warszawa 1995; S.Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa-Wrocław 2000; T.Pawlikowski, Zarys dziejów filozofii, Warszawa 2003; R. Heizmann, Filozofia średniowiecza, tł. P. Domański, Kety 1999.c) Filozofia nowożytna


 1. Kartezjusz i kontynuatorzy jego myśli (Pascal, Spinoza, Malebranche)

 2. Filozofia angielskiego oświecenia.

 3. Filozofia francuskiego oświecenia i Wielka Encyklopedia.

 4. Krytycyzm Kanta.

 5. Idealizm Hegel.

LITERATUR: W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 2, wyd.XIX, Warszawa 1995; T.Pawlikowski, Zarys dziejów filozofii, Warszawa 2003. F.Copleston, Historia filozofii, t. 4-7, tł. Zbiorowe, Warszwa 1995-96;d) Filozofia współczesna


 1. A.Comte i pozytywizm.

 2. Neopozytywizm i filozofia języka.

 3. Husserl i fenomenologia.

 4. Egzystencjalizm.

 5. Postmodernizm i New Age.

LITERATURA: W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 3, wyd. XIV, Warszawa 1995;W.Mackiewicz, Filozofia współczesna w zarysie, Warszawa 1996; T.Pawlikowski, Zarys dziejów filozofii, Warszawa 2003; A.Miś, Filozofia współczesna. Głowne nurty, Warszawa 1996; E.Gilson, T.Langan, A.A.Maurer, Historia filozofii współczesnej, tł. B.Chwedeńczuk, S.Zalewski, Warszawa 1977.3. Dyscypliny filozoficzne
a) Filozofia bytu


 1. Idealizm i realizm metafizyczny

 2. Problematyka istnienia bytu

 3. Transcendentalne własności bytu i pierwsze zasady

 4. Wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny bytu

 5. Problematyka Boga jako przyczyny sprawczej

LITERATURA: M. Gogacz, Elementarz metafizyki, wyd.3, Warszawa 1997; E.Morawiec, Podstawowe zagadnienia metafizyki klasycznej, Warszawa 1998; E.Gilson, Byt i istota, tł.P.Lubicz, P.Nowak, Warszawa 1963; M.A.Krąpiec, Metafizyka, wyd.3, Lublin1995; A.B.Stępień, Wprowadzenie do metafizyki, Kraków 1964; S.Kowalczyk, Metafizyka ogólna, Lublin 1998; A.Andrzejuk, Istnienie i istota. Wprowadzenie do filozofii bytu Tomasza z Akwinu, Warszawa 2003.b) Antropologia filozoficzna 1. Koncepcja antropologii filozoficznej, jako dyscypliny filozoficznej

 2. Doświadczenie bytu ludzkiego jako punkt wyjścia antropologii filozoficznej

 3. Struktura bytu ludzkiego

 4. Człowiek jako osoba

 5. Problematyka relacji osobowych

 6. Wspólnoty osób i ich odmiany

 7. Filozoficzna koncepcja śmierci człowieka

LITERATURA: M. Gogacz, Wprowadzenie do etyki chronienia osób, Warszawa 1995; Darowski R., Filozofia człowieka. Zarys problematyki. Antologia tekstów, 2002; Krąpiec M.A., Ja - człowiek, 1991; M.Gogacz, Człowiek i jego relacje (materiały do filozofii człowieka), Warszawa 1985; S.Kowalczyk, Zarys filozofii człowieka, Lublin 1990.c) Teoria poznania 1. Teoria poznania jako nauka filozoficzna

 2. źródła problematyki teoriopoznawczej (błędy poznawcze i dogmatyczność nauk).

 3. Pojęcie poznania, pojęcie świadomości (strumień i pole świadomości), struktura aktu poznania

 4. Spostrzeżenie zmysłowe

 5. Intuicja intelektualna i sądzenie

 6. Prawda (klasyczna i nieklasyczne koncepcje prawdy)

LITERATURA: R. Ingarden, U podstaw teorii poznania, Warszawa 1971; R. Ingarden, Studia z teorii poznania, Warszawa 1995; M.A. Krąpiec, Realizm ludzkiego poznania, Lublin 1995; A. Morton, Przewodnik po teorii poznania, Warszawa 2002; A.B.Stępień, Wstęp do filozofii, wyd. 4, Lublin 2003; A.B. Stępień, O metodzie teorii poznania. Rozważania wstępne, Lublin 1966; J. Woleński, Epistemologia, t. 1-3, Kraków 2000-2003.d) Etyka 1. Etos, etyka, moralność, prawo

 2. Etyka opisowa a etyka normatywna

 3. Różne sposoby uzasadniania norm etycznych.

 4. Cnoty jako sprawności moralne

 5. Dobro a wartość.

 6. Wolność i odpowiedzialność wyznacznikami moralnego charakteru czynu.

LITERATURA: T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, Kraków 1974; A.Andrzejuk, Człowiek i dobro, Warszawa 2002; J.Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, Lublin 1986; P.Singer (red.), Przewodnik po etyce, tł.zbior., Warszawa 1998; K.Wojtyła, Elementarz etyczny, Lublin 1983; J.M.Bocheński, Etyka, Kraków 1995; J.Oesterle, Etyka, Warszawa 1965.
e) Filozofia przyrody 1. Koncepcje filozofii przyrody, przedmiot, i metody uprawiania filozofii przyrody

 2. Przyrodnicze i filozoficzne koncepcje budowy bytu materialnego

 3. Ilość i jakość jako podstawowe kategorie filozoficzne

 4. Jakościowy obraz świata a filozoficzne koncepcje istnienia jakości

 5. Determinizm i indeterminizm teorii przyrodniczych


Literatura: Heller M., Lubański M., Ślaga Sz. W., Zagadnienia filozoficzne współczesnej nauki. Wstęp do filozofii przyrody, Warszawa 1997; Lemańska A., Filozofia przyrody a nauki przyrodnicze. Wybrane zagadnienia z teorii filozofii przyrody, Warszawa 1998; Mazierski St., Prawa przyrody. Studium metodologiczne, Lublin 1993; S. Mazierski, Prolegomena do filozofii przyrody inspiracji arystotelesowsko-tomistycznej, Lublin 1969.


Yüklə 24,36 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə