Propozycja przedmiotu fakultatywnego 2017/2018 ProwadzącyYüklə 11,66 Kb.
tarix17.11.2018
ölçüsü11,66 Kb.

PROPOZYCJA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO

2017/2018
Prowadzący: dr Michał Nowicki

Tytuł fakultetu: Edukacja chrześcijańska: podstawyPropozycja dla studentów: I stopnia, kierunek: pedagogika

Tematyka: Na zajęciach fakultatywnych podejmowana będzie problematyka podstaw wychowania chrześcijańskiego ze szczególnym uwzględnieniem celu tegoż wychowania i możliwości oraz metod jego osiągania. Podczas zajęć pojawią się m.in. takie zagadnienia, jak poznanie Boga, osiągnięcie wolności i szczęścia, samodoskonalenie. Głównym przedmiotem będzie myśl filozoficzna Augustyna z Hippony oraz Tomasza z Akwinu, autorytetów, które do dzisiejszego dnia są powszechnie uznawane i wykorzystywane przez Kościół. Na zakończenie cyklu przedstawiony zostanie wzorcowy model wykorzystania tych idei w praktyce na przykładzie szkół jezuickich.

Zaliczenie przedmiotu będzie polegało na indywidualnej lub grupowej analizie zadanego problemu badawczego.


Program zajęć:
- źródła idei chrześcijańskich

- Augustyn z Hippony (2 spotkania)

- Boecjusz

- Tomasz a Kempis

- Tomasz z Akwinu (2 spotkania)

- szkoły jezuickie


Proponowana literatura:
Albert K., Wprowadzenie do filozoficznej mistyki, Kęty 2002.

Augustyn z Hippony, Dialogi filozoficzne, Kraków 1999.

Augustyn z Hippony, O życiu szczęśliwym, Kraków 2006.

Augustyn z Hippony, Solilokwia i inne dialogi o duszy, Warszawa 2010.

Bejze B. (red.), Z filozofii św. Augustyna i św. Bonawentury, Warszawa 1980.

Boecjusz, O pocieszeniu jakie daje filozofia, Kęty 2013.

Chudy W., Refleksja a poznanie bytu: refleksja „in actu exercito” i jej funkcja w poznaniu metafizykalnym, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1984.

Cyciura P., Święty Tomasz z Akwinu a platonizm: metafizyka i teoria poznania, Bydgoszcz 2008.

Dąbrowski W., Poznanie Boga w Super Boetium de Trinitate św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 1999.

Eliade M., Inicjacja, obrzędy, stowarzyszenia tajemne. Narodziny mistyczne, tłum. K. Kocjan, Kraków 1997.

———, Sacrum i profanum. O istocie religijności, Warszawa 1999.

Giovanni Reale, Historia filozofii starożytnej, tłum. Edward Iwo Zieliński, Red. Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1996, t. II: Platon i Arystoteles, Wyd. 1.

Gmurowski A., Doskonałość chrześcijańska w myśl zasad św. Tomasza z Akwinu, Gniezno 1934.

Jonas H., Religia gnozy, 1994.

Krokiewicz A., Studia orfickie, Warszawa 1947.

Lambert M., Herezje średniowieczne. Od reformy gregoriańskiej po reformację, Gdańsk-Warszawa 2002.

Pinckaers S.T., Życie duchowe chrześcijanina według św. Pawła i św. Tomasza z Akwinu, tłum. A. Fabiś, Pallottinum, Poznań 1998.

Quispel G., Gnoza, Warszawa 1988.

Rudolph K., Gnoza. Istota i historia późnoantycznej formacji religijnej, Kraków 1995.

Runciman S., Manicheizm średniowieczny, Gdańsk 1996.

Sawicki F., U źródeł chrześcijańskiej myśli: (św. Augustyn, św. Tomasz z Aquinu, mistrz Eckhart), Katowice [1947].

Starowieyski M., Ewangelie apokryficzne. Cz. 1, Fragmenty, Narodzenie i dzieciństwo Maryi i Jezusa, Kraków 2003.

———, Ewangelie apokryficzne. Cz. 2, Św. Józef i św. Jan Chrzciciel, Męka i Zmartwychwstanie Jezusa, Wniebowzięcie Maryi, Kraków 2003.

Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa, [dowolne wydanie].

Tomasz z Akwinu, Kwestie dyskutowane o prawdzie, t. 1-2, Kęty 1998.

Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, t. 1-34, Londyn 1962-1986.

Tomasz z Akwinu, Traktat o człowieku, t. 1-2, Kęty 1998.

Wilowski W., Metafizyka cierpienia: od Arystotelesa, poprzez myśl indyjska, do myśli chrześcijańskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii, Poznań 2010.


Bednarski S., Upadek i odrodzenie szkół jezuickich w Polsce, Kraków 1933.

Darowski R., Filozofia w szkołach jezuickich w Polsce w XVI wieku, Fakultet Filozoficzny Tow. Jezusowego, Kraków 1994, Teksty i studia 32.

———, Studia z filozofii jezuitów w Polsce w XVII i XVIII wieku, Wydz. Filozoficzny Tow. Jezusowego, Kraków 1998.

Górski K., Zarys dziejów duchowości w Polsce, Kraków 1986.

Grzebień L., i Wiesiołowski J., Kronika Jezuitów poznańskich (młodsza), t. I, Poznań 2004.

Loyola I., Ćwiczenia duchowne, Kraków 2002.

Loyola I., Konstytucje Towarzystwa Jezusowego, Kraków 1982.

O’Malley J.W., Pierwsi jezuici, tłum. P. Samerek, W. Buś, K.T. Giedrojć, i S. Obirek, Wydaw. WAM, Kraków 1999.Ratio atque insitutio studiorum SJ czyli Ustawa szkolna Towarzystwa Jezusowego (1599), (wyd.) K. Bartnicka, Warszawa 2000.


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə