Organik olam xilma-xilligiYüklə 125,42 Kb.
tarix30.04.2018
ölçüsü125,42 Kb.
#40848

http://nambiolog.zn.uz https://t.me/nambiolog https://t.me/biolog_group

Organik olam xilma-xilligi

1. Hujayra qobigʻi mureindan tashkil topgan organizmni aniqlang.

a) bakterya

b) fag


c) zamburugʻ

d) koʻk-yashil suv oʻtlari

2. Tashqi mikorizaning oʻsimlik (a) va zamburugʻ(b) uchun ahamyati qanday?

1. Karbon suv va vitaminlarni oʻzlashtiradi. 2.Gumus tarkibidagi oqsilni aminokislatalargacha parchalaydi. 3.Ildizni shimish yuzasini oshiradi.

a) a-2.3; b-1

b) a-3; b-1.2

c) a-2; b-1.3

d) a-1; b-2.3

3. Ektotrof mikoriza qaysi oʻsimliklarda uchraydi?

a) ignabarglilarda

b) lishayniklarda

c) oʻt-oʻsimliklarda

d) butalarda

4.Oʻsimlik (1) va zamburugʻ (2) hujayralari hamda hasharotlarnig tashqi skeleti (3) tarkibidagi polisaxaridlarni aniqlang.

a) xitin b) glikogen c) kraxmal d) sellyuloza

a) 1-d; 2-b; 3-a

b) 1-a; 2-a; 3-c

c) 1-d; 2-d; 3-c

d) 1-d; 2-a; 3-a

5. Mamont daraxtiga xos belgini aniqlang?

a) gullamaydigan tuban oʻsimlik

b) gullamaydigan yuksak oʻsimlik

b) gul, meva, urugʻ hosil qiladigan yopuq urugli oʻsimlik

d) gullaydigan sporali oʻsimlik

6. Koʻk – yashil suvoʻtlarning ahamiyati qanday?
a) atmosferadagi erigan azotni oʻzlashtirib, tiproqni azotga boyitadi

b) tuproq hosil boʻlishida qatnashadi

c) berilganlarni barchasi

d) ozuqa sifatida ishlatiladi

7. Yashil suvoʻtlar guruhining vakillari berilgan qatorni aniqlang?

a) nitella, spirogira

b) laminariya, ulotriks

c) batsidiya, parmeliya

d) spirogira, laminariya

8. Qayin, eman va ignabargli daraxtlarda mikorizani qanday turi uchraydi

a) ektotrof

b) endotrof

c) mezotrof

d) ekotop

9. Markaziy Osiyo choʻllarida uchraydigan koʻk – yashil suvoʻtiga xos xususiyatni koʻrsating ?

a) havodagi azotni oʻzlashtradi

b) tuproq hosil qilishda ishtrok etadi

c) tuproqni yumshatadi va havodagi oltingugurtni oʻzlashtiradi

d) tuproqni azotga boyitadi

10. Indikator oʻsimlik guruhini aniqlang.

a) moxlar

b) paporotniklar

c) lishayniklar

d) koʻk – yashi suvoʻtlar

11.Organizmlarning nima bilan oziqlanishi saprofit deyiladi.

a) tirik organizmlar

b) oʻlik qoldiqlar

c) faqat oʻsimliklar

d) faqat hayvonlar

12. Qaysi bakteriyalar oʻsimliklar ildizida yashab hovodagi erkin azotni oʻzlashtradi ?

a) chirituvchi

b) achituvchi

c) avtotrof

d) tugunak

13. Tugunak bakteriyalar bir gektar maydonda qacha (kg) azot toʻplashi mumkin?

a) 200 kg

b) 300 kg

c) 100 kg

d) 250 kg

14. Kislorodsiz muhitda yashovchi bakteriyani aniqlang?

a) aerob

b) achitqi

c) anaerob

d) parazit

15. Bakteriyalarning hayot faoliyati jarayonlari bilan bogʻliq fermentlar qayerda joylashgan?

a) sitoplazma boʻylab tarqalgan yoki menbranalarning ichki tomoniga birikkan

b) menbranalarning ichki devorida

c) bakteriya ichki suyuqligida

d) DNK molekulasi atrofida

16. Achitqi zamburugʻi qanday modda bilan oziqlanadi va uning parchalanishidan nima hosil boʻladi?

a) qand/ spirt, CO2

b) oqsil/ spirt, CO2

c) spirt/ CO2 H2O

d) organik moddalar/ CO2 H2O

17. Zamburugʻlar asosan qanday yoʻl bilan koʻpayadi?

a) jinssiz, jinsiy, oddiy boʻlinish

b) jinsiy, zoosporalar hosil qilib

c) vegetativ, izogametalar orqali

d) jinsiy, jinssiz, vegetativ

18. Zamburugʻ hujayrasining tuzilishini aniqlang.

1.qobiq 2.protoplazma 3. plastida 4.yadro 5.xlorofil 6.vakuol 7.sitoplazma

a) 1.2.5


b) 1.2.3

c) 1.5.6


d) 1.2.4

19. Vertitsillum zamburugʻi sporalari qayerda yetiladi?

a) sporangiyband

b) bandlarning halqasimon shoxlangan qismidan

c) qalpoqchasida yetilgan sporalardan

d) sporangiya ichida yetilgan sporalar

20. Zamburugʻning xarakterli belgilarini aniqlang.

1.tanasi poya, ildizlarga boʻlingan 2. 1.tanasi poya, ildizlarga boʻinmagan 3. urugʻi bilan koʻpayadi 4.sporalari bilan koʻpayadi 5. hujayralarida plastidalar bor 6.hujayralarida plastidalar yoʻq 7.tayyor organik moddalar bilan oziqlanadi 8.autotrof

a) 1.3.6.7

b) 2.4.6.7

c) 1.4.5.8

d) 2.4.6.5

21. Mikoriza nima?

a) zamburugʻ bilan suvoʻtini simbiozi

b) zamburugʻ bilan lishayniklarni simbiozi

c) bakteriya bilan ildizni simbiozi

d) zamburugʻ mitselliysi bilan daraxt ildizini simbiozi

22. Qoʻziqorinni …. yillik vegetativ tanasi….. faslida oziq modda toʻplaydi va …. boshlab meva tana hosi boʻladi.

a) bir/ yoz/ kuz/

b) ikki/ yoz/ kuz/

c) bir/ kuz /yoz/

d) koʻp/ yoz/ kuz/

23. Zamburugʻ qanday usulda oziqlanadi?

a) saprofit

b) autotrof va getratrof

c) parazit va avtotrof

d) saprofit va parazit

24. Zang zamburugʻining oraliq va asosiy xoʻjayinini aniqlang.

a) salomalaykum, bugʻdoy

b) zira, bugʻdoy

c) safsan, bugʻdoy

d) oq narsis, bugʻdoy

25. Qaysi zamburugʻning haqiqiy mitselliysi boʻlmaydi? Hujayrasi oval shaklda bir yadroli.

a) vertetsillum zamburugʻ

b) qorakuya zamburugʻ

c) achitqi zamburugʻ

d) zang zamburugʻ

26. Oraliq xoʻjayinga ega boʻlgan zamburugʻni aniqlang.

a) zang zamburugʻ

b) vertitsillum zamburugʻ

c) siyoh zamburugʻ

d) mogʻor zamburugʻ

27. Qaysi lishaynikni iste’mol qilish mumkin ?

a) kladoniya

b) manna

c) everniya prunastri

d) soqolli usneya

28. Tillarang sariq qoplam hosil qiladiga lishaynikni aniqlang?


a) ossillatoriya

b) ksantoriya

c) parmeliya

d) kladoniya

29. Lishayniklar tarkibidagi disaxaridlarni belgilang ?

1 maltoza 2 saxaroza 3 laktoza

a) 1

b) 2


c) 3

d) 1.3


30. Bargsimon lishaynikni aniqlang.

a) parmeliya

b) ossillatoriya

c) batsidiya

d) kladoniya

31. Quyida berilgan lishayniklarni yopishqoq

(1) bargsimon (2) butasimon (3) turlarga ajrating.

a. kalodniya b. batsidiya c. parmeliya

a) 1 – b 2 – c 3 – a

b) 1 – a 2 – b 3 – c

c) 1 – c 2 – b 3 – a

d) 1 – c 2 – a 3 – b

32. Toshlar ustiga yopishib turadigan lishaynikni aniqlang.

a) kladoniya

b) batsidiya

c) usneya

d) kladoniya

33. Yopishqoq lishaynikni aniqlang ?

a) parmeliya

b) usneya

c) kladoniya

d) batsidiya

34. Qaysi suvoʻtlarda N2 toʻplanadi?

a) koʻk-yashil

b) yashil

c) qoʻngʻir

d) qizil

35. Koʻp hujayrali ipsimon yashil suvoʻtlarni aniqlang.

a) nostok, ulotriks

b) xlomidomanada, spirogira

c) spirogira, ulotriks

d) xara, ossilatoriya

36. Koʻk-yashil suvoʻtlarni hujayra poʻsti qanday nomlanadi?

a) murein

b) pektin

c) mezosoma

d) klechatka

37. Koloniya hosil qilib yashovchi koʻk-yashil suvoʻtini aniqlang.

a) xrokokk

b) ossilotoriya

c) nostok

d) nitella

38. Quyida berilgan suvoʻtlarni koʻk-yashil (a), yashil (b) suvoʻtlarga ajrating.

1. xrokokk 2. ulotriks 3.ossilatoriya 4. nitella 5. nostok

a) a-1.5: b-2.3.4

b) a-1.3: b-2.4.5

c) a-1.2: b-3.4

d) a-1.3.5: b-2.4

39. Fikotsian va xlorofill pigmentiga ega boʻlgan suvoʻtlarni belgilang.

1. xrokok 2.xlorella 3.ossilotoriya 4.nostok 5.makrosistus

a) 1.2.3

b) 1.3.4


c) 2.4.5

d) 2.3.5


40. Viruslar tiriklikka xos xususiyatlarni qachon namoyan qila oladi?

a) tirik organizmlar hujayrasida

b) harorat koʻtarilganda

c) oziq yetarli boʻlganda

d) sovuq tushganda

41. Virus hujayraga kirganda qanday jarayonlar sodir boʻladi?

1 virus genomi ikki xissa ortadi 2 oqsil hosil boʻladi 3 kapsid hosil boʻladi 4 virus genomi ikki xissaga kamayadi

5 dekarboksillanish

a) 1.4

b) 4.5


c) 4.5

d) 1.3


42. Prokariot hujayralarda hujayraning qaysi

qisimlari boʻlmaydi

a) yadro

b) mitaxondirya

c) goljiy apparati

d) barja javob toʻgʻri

43. Barcha organizmlarning tuzilish, funksional va rivojlanishi birligini aniqlang?

a) hujayra

b) molekula

c) irsiyat

d) oʻzgaruvchanlik

44. Tiriklikning bir butunligi hayot darajalarini qaysi birida ta’minlanadi ?

a) molekula

b) hujayra

c) biogeotsenoz

d) populyatsiya

45. Hayotning qaysi darajasida irsiy axborot berilishi boshlanadi ?

a) molekula

b) hujayra

c) populyatsiya

d) individ

46. Qaysi metod biologoya fanining ilk rivojlanish davridan keng qoʻllanilgan ?

a) eksperimental

b) tarixiy

c) kuzatish

d) modellashtirish

47. Organik dunyoning rivojlanishi qaysi usul yordamida yaratilgan ?

a) taqqoslash

b) kuzatish

c) tarixiy

d) eksperimental

48. Hayotning hujayrasiz shaklini nimalar tashkil etadi?

a) bir hujayrali yashil suv oʻtlar

b) koʻk yashil suv oʻtlar

c) bakteriyalar

d) viruslar

49. Hayotning tuzilish darajasi bu - …

1 organ 2 organizm 3 turkum 4 tur 5 biotsenoz 6 fitosenoz 7 molekula 8 hujayra 9 populyatsiya 10 biosfera 11 biogeosenoz

a) 2.4.7.8.9.10.11

b) 2.3.4.6.8.10.11

c) 5.6.7.8.9.10.11

d) 1.2.3.4.9.10.11

50. Oddiy viruslar qanday molekulalardan tashkil topgan?

a) nuklein kislotalar, oqsillar

b) oqsil, fosfat kislota

c) uglevod, lipidlar

d) aminokislotalar, uglevod

51. Viruslarni oʻziga xos xususiyatni aniqlang ?

1 tiriklik xususiyatini hujayraga kirganda nomoyon qiladi

2 hujayraviy shakilga ega 3 hujayraviy shakilga ega emas

4 hujayra tashqarisida koʻpayadi 5 hujayra tashqarisida koʻpaya olmaydi 6 bir xil nuklein kislotaga ega 7 DNK, RNK ga ega 8 tashqi tomondan qattiq qobiq bilan oʻraglan

a) 1.2.4.8

b) 1.3.5.6

c) 2.4.6.7

d) 3.4.5.7

52. Genomi RNK dan iborat organizmni toping ?

a) tamaki mozaikasi

b) vertitsillum zamburugʻi

c) pichan bakteriyasi

d) achtqi bakteriya

53. Prokariot va eukaroit hujayralariga xos belgini mos ravishda koʻrsating ?

1 prokariot 2 eukariot

a. shakllangan yadroga ega b. shakllangan yadrosi yoʻq v. irsiy materiallari bor g. irsiy materiallari yoʻq d. organoidlar yaxshi rivojlangan e. organoidlari yaxshi rivojlanmagan

a) 1-b,g,e / 2-a,v,d

b) 1-b,v,e / 2-a,g,e

c) 1-b,v,d / 2-b,v,e

d) 1-b,v,e / 2-a,v,d

54. Prokaroid hujayralarga xos belgilarni koʻrsating.

1. shakllangan yadroga ega 2. shakllangan yadrosi yoʻq 3. irsiy materiallari bor 4. irsiy materiallari yoʻq

5. organoidlar yaxshi rivojlangan 6. organoidlari yaxshi rivojlanmagan

a) 1.3.5

b) 2.4.6


c) 2.3.6

d) 2.4.5


55. Virus hujayradan chiqishining qaysi usulida xoʻjayin hujayralari saqlanib qolishi mumkin?

a) portlash

b) kurtaklanish

c) membrana teshiklaridan chiqishi

d) membranani botib kirishi

56. Quyidagi qaysi organizmlarda DNK sitoplazmada joylashgan boʻlib, membrana bilan oʻralmagan.

a) viruslar

b) eukaroit

c) prokaroit

d) zamburugʻ

57. Moddalar va energiyaning davriy aylanishi (I), dastlabki evalyutsion yangilanish (II), energiyani toʻplash va taqsimlash (III) tiriklikni qaysi darajalariga xos?

a. hujayra b. populyatsiya c. biogeotsenoz d. molekula e.biosfera

a) I-a / II-b / III-d

b) I-e / II-b / III-c

c) I-b / II-a / III-c

d) I-e / II-d / III-a

58. Geteretrof organizmlarni aniqlang.

1 bakteriyalar 2 suvoʻtlar 3 zamburugʻlar 4 hayvonlar 5 bir yillik oʻtlar 6 koʻp yillik oʻtlar

a) 2.3.6

b) 1.2.6


c) 4.5.6

d) 1.3.4


59. Qaysi organizmlar tuproq gumusi tarkibidagi oqsilni aminokislatalarga parchalaydi ?

a) azot bakteriyalar

b) tuproq bakteriyalari

c) zamburugʻlar

d) lishayniklar

60. Tirik organizmlarning sifat va miqdor koʻrsatkichlarini tasvirlashda qaysi ilmiy taqtiqod usuli koʻp qoʻllaniladi ?

a) kuzatish

b) tarixiy

c) taqqoslash

d) eksperimental

61. Biogeosenozlar nimalarni oʻz ichiga oladi ?

a) anorganik va organik moddalar, avtotrof va geteratrof organizmlar

b) molekula, hujayra, organizm, populyatsiya

c) faqat mikrorganizmlar, oʻsimliklar, hayvonlar

d) anorganik moddalar, topografik ommillar, iqlim, mikrorganizmlar va antropogen omillar

62.Tamaki mozaikasi (1), bakteriofag (2) va hayvonlarda oqsil kasalligini qoʻzgʻatuvchi viruslar (3) ni kashf etgan olimlarni aniqlang.

a. F.Leffler b. D.Ivanovskiy c. F.de Erell; d. Mak Klintok

a) 1-a; 2-b,c,d

b) 1-b,2-c,3-b

c) 1-c,2-b,3-a

d) 1-b,2-c,3-a

63. Qaysi organizmlar tuproqni yemirilishdan saqlaydi?

a) bakteriyalar

b) zamburugʻlar

c) oʻsimliklar

d) lishayniklar

64. Qaysi belgilariga koʻra zamburugʻlar yuksak va tubanlarga ajraladi?

a) mitseliyning tuzilishi va koʻpayish usuli

b) mitseliyning tuzilishi va yadrolar soni

c) koʻpayish usuli va sporalar tuzilishi

d) koʻpayish usuli va yadrolarining soni

65. Koʻk-yashil suv oʻtlar fotosintez mahsuli sifatida qaysi organik moddani toʻplaydi?

a) uglevodlar

b) oqsillar

c) yogʻlar

d) nuklein kislatalar

66. Zamburugʻlar tarkibida qaysi mikroelementlar boʻladi?

1. Fe 2. Cu 3. Ca 4. Br 5. Zn 6.Zr

a. 1.3.5

b. 2.4.6


c. 1.4.6

d. 2.3.5

67. Qaysi zamburugʻ oraliq xoʻjayinga ega?

a) qoʻziqorin

b) zang

c) vertitsil

d) qorakuya

68. Lishayniklar organik olamning qaysi dunyosiga mansub?

a) bakteriya

b) zamburugʻ

c) oʻsimlik

d) hayvon

69. Qaysi organizmlar guruhi substratdan radioaktiv moddalarni ham toʻplay oladi?

a) bakteriya

b) zamburugʻ

c) oʻsimlik

d) lishaynik

70. Koʻk-yashil suvoʻtlar(I) va dengiz suvoʻtlari(II) da qanday pigmentlar boʻladi.

1. xlorofill 2.karotin 3.fikotsian 4. ksantofill

a.I-1.2 II-3.4

b.I-1.3 II1.2.4

c.I-1.3 II-2.4

d.I-2.4II-1.3

71. Zamburugʻ(I) bakteriya(II), koʻk yashil suvoʻti(III) va oʻsimlik(IV) hujayrasining qobigʻi nimadan iborat?

1.kletchatka 2.pektin 3.murein 4.xitin

a) 1.3.2.4.

b) 1.2.3.4

c) 3.4.2.1

d) 4.3.2.1

72. Osillatoriyaning sitoplazmasi qanday qismlardan iborat?

a) rangsiz sentroplazma va atrofida rangli xromotoplazma

b) rangli xromotoplazma va atrofida rangsiz sentroplazma

c) rangsiz xromotoplazma va atrofida rangli sentroplazma

d) rangli sentroplazma va atrofida rangsiz xromotoplazma

73. Daraxtlar poʻstlogʻida yaxlit qoplam hosil qiluvchi lishayniklarni koʻrsating?

1. batsidiya 2.xntoriya 3. everniya prunastri 4. usneya barbata.

a. 1

b. 1,2,3,4c. 2,4

d. 2,3,4

74 Tiriklikning qaysi tuzilish darajasida biologik moddalar bir butun tizim sifatida birlashadi?

a) molekula

b) hujayra

c) organizm

d) biogeosenoz

75. Viruslar hujayra ichida qanday tarqaladi?

a) ular tarqalmay faqat yadroga boradi

b) plazmatik vakuolalar vositasida

c) sitoplazmada erkin harakatlanadi

d) endoplazmatik toʻr kanallarida

76. Biologiyaning qaysi metodi hayotiy jarayonlarni oʻrganishning asosiga aylangan?

a) kuzatish

b) taqqoslash

c) tarixiy

d) eksperimental

77. Tiriklikning molekula darajasida tiriklikka xos qaysi jarayonlar ketadi?

a) tuzilmalarning avlodlardagi barqarorligi

b) biologik moddalarning uyushishi

c) energiya toʻplash

d) evolyutsion oʻzgarishlar

78. Bakteriofag molekulasining qaysi qismida maxsus ipchalar boʻladi?

a) DNKli boshchasida

b) gʻilofida

c) dumida

d) iplari boʻlmaydi

79. Ikkilamchi anaeroblarni koʻrsating.

a) ayrim viruslar

b) ayrim bakteriyalar

c) ayrim koʻk -yashil suvoʻtlar

d) ayrim eukariotlar

80. Viruslar genomining tarkibiga koʻra qanday guruhlarga boʻlinadi?

a) patogen ,nopatogen

b) DNK yoki RNK tutuvchilar

c) ektoparazit, endoparazit

d) oddiy, murakkab

81. Toʻqimalar necha komponentdan iborat?

a) 2.

b) 3.


c) 4

d) 5


82. Biologiyaning qaysi uslubi biologiyada chuqur sifatiy oʻzgarishlarga sabab boʻladi?

a) kuzatish

b) taqqoslash

c) tarixiy

d) eksperimental

83. Suvda yashab, uni tozalovchi organizmlar qanday nomlanadi ?

a) plankton

b) tallom

c) bentos

d) biofiltr

84. Qaysi parazit hisobiga sulining boshoqlaridagi donlari rivojlanmay qolishi mumkin?

a) zang va achitqi zamburugʻi

b) faqat vertisillium zamburugʻi

c) achitqi va vertisillium zamburugʻi

d) qorakuya va zang zamburugʻi

85. Qaysi organizmlarda tanasi toʻqima va organlarga ajiralmagan

a. meduza b. aktiniya c. ulva d. nitella e. plaun f. yoʻsin

a) a, b, c, d, e, f

b) c, d, e, f

c) a, b, e, f

d) a, b, c, d

86. Qaysi fasldan boshlab qoʻziqorinning meva tanasi hosil boʻladi?

a) yozdan

b) bahordan

c) qishdan

d) kuzdan

87. Koʻp hujayrali zamburugʻlarni belgilang?

1.achitqi 2.oq pupanak 3.penitsill

a) 1,2

b) 3


c) 1

d) 2,3


88. Biologiya fanining qaysi usuli fizika va kimyo fanlarining ravnaqi tufayli XIX-XX asrlardan keyin qoʻllanila boshlandi?

a) kuzatish

b) tarixiy

c) taqqoslash

d) eksperimental

89. Qaysi faslda qoʻziqorinning vegetativ tanasida oziq moddalar toʻplanadi?

a) yozda

b) bahorda

c) kuzda

d) qishta

90. Biologiya fanining qaysi usulidan foydalanib har qanday biologik hodisalarni tasvirlash mumkin?

a) taqqoslash

b) eksperimental

c) kuzatish

d) tarixiy

91. Qoʻziqorin mevatanasida yetilgan sporalarni qachon sochadi?

a) bahorda

b) kuzda

c) qishda

d) yozda

92. Qaysi oʻsimliklarning tanasi organlarga boʻlinmagan?

a) dala qirqboʻgʻimining

b) parmeliyaning

c) funariyaning

d) suv qirqulogʻining

93. Lishayniklarga xos boʻlmagan xususiyatlarni aniqlang.

a) spora va vegetativ yoʻl bilan koʻpayadi

b) havo tozaligini koʻrsatuvchi mezon

c) tanasi toʻqima va organlarga boʻlinmagan

d) tanasi toʻqima va organlarga boʻlingan

94. Tiriklikning qaysi darajasida energiyani toʻplash va taqsimlash (I), modda va energiyani davriy aylanishi (II) kuzatiladi?

a) I biotsenoz; II biosfera

b) I populayatsiya; II biosfera

c) I biogeosenoz; II biosfera

d) I populyatsiya; II biogeosenoz

95. Bir hujayrali zamburugʻ(lar)ni belgilang.

1. achitqi 2. oq poʻpanak 3. penitsill

a) 1


b) 3

c) 1, 2


d) 2,3

96. Qaysi organoidlar bakteriya hujayrasida boʻlmaydi?

a) ribosoma b) plastida c) mitoxondriya d) hujayra markazi e) gazli vakuolalar

a) b, c, d

b) a, c, d

c) a, e


d) a, b, d

97. Hujayra poʻsti pektin (a) va murein (b) dan iborat organizmlarni juftlab koʻrsating.

1. xrokokk 2. tugunak bakteriyasi 3. qoqshol bakteriyasi 4.asillatoriya 5. nostok 6. kuydirgi bakteriyasi

a) a-1, 4, 5; b-2, 3, 6

b) a-2, 4, 5; b-1, 3, 6

c) a-1, 3, 4; b-2, 5, 6

d) a-1, 2, 3; b-4, 5, 6

98. Qaysi lishaynik substratdan koʻtarib turadi?

a) parmeliya

b) bitsidiya

c) kladoniya

d) bargsimon lishaynik

99. Qaysi zamburugʻning vegetativ tanasi qoʻngʻir rangda?

a) achitqi

b) vertitsillium

c) mogʻor

d) qoʻzidumba

100.Achitqi zambrugʻiga xos hususiyatni aniqlang

a) N li organik moddalarni parchalash

b) N siz organik moddalarni parchalash

c) bir hujayrali

d) koʻp hujayrali

e) kurtaklanib koʻpayadi

f) ikkiga boʻlinish yoʻli bilan koʻpayadi

a) a,c,e

b) b,c,e


c) a,c,f

d) b,d,f


101. Achitqi (a) va poʻpanak (b) zamburugʻiga xos boʻlmagan xususiyatni aniqlang.

1. bir hujayrali

2. koʻp hujayrali

3. mitselliysi bor

4. mitselliyga ega emas

5. kurtaklanib koʻpayadi

6. saprofit oziqlanadi

7. yorugʻlikka talabchan

8. yorugʻlikka talabchan emas

9. bir yadroli

10. koʻp yadroli

A) a-1.4.5.6.8.9 b-1.4.5.6.8.10

B) a-2.3.7.10 b-2.4.5.7.9

C) a-1.4.5.6.8.9 b-2.3.8.10

D) 2.3.7.10 b-1.4.5.6.8.9

102. Zamburugʻlarga (1) va lishayniklarga (2)xos xususiyatni aniqlang.

1. vegetativ tanasi tallom 2. sporasi bilan koʻpayadi 3. vegetativ koʻpayadi 4.avtotrof oziqlanadi 5.tanasini rangi va shakli xar-xil 6.saprofit oziqlanadi 7.parazit oziqlanadi 8. xitin modda bor 9. kurtaklanib koʻpayadi

a) I-2.3.6.7.9: II-1.2.3.4.5.8.9

b) I-2.3.8.9: II-1.2.3.4.5.8

c) I-2.3.6.7.8.9: II-1.2.3.4.5.8

d) I-1.2.3.6.8.7.9: II-1.2.3.4.5.8

103. Bir (1), koʻp (2) hujayrali yashil suvoʻtlar va bir (3), koʻp (4) hujayrali koʻk-yashil suvoʻtlarni aniqlang.

1. nostok 2.xlorella 3.xrokok 4.ulva 5.spirogira 6.xlomidomonada 7.xara 8.ossilatoriya 9.nitella

a) 1-2.4.6 2-5.7.9 3-3 4-1.8

b) 1-2.6 2-4.5.7.9 3-1.3 4-8

c) 1-1.2.6 2-4.5.7.9 3-3.6.2 4-8

d) 1-2.6 2-4.5.7.9 3-3 4-1.8

104.Vertitsilum zamburugʻi qayerda va qanday holda qishlaydi.

a) gʻoza chigitida / spora

b) tuproqda / gifalari

c) gʻoʻza chigitida / gifa

d) tuproqda / spora

105. Qorakuya zamburugʻi qayerda va qanday holda qishlaydi.

a) tuproqda /spora

b) bugʻdoy donida / gifalari

c) bugʻdoy donida / spora

d) tuproqda / gifa

106. Qaysi lishaynik substratdan koʻtarib turadi?

a) parmeliya

b) bitsidiya

c) kladoniya

d) bargsimon lishaynik

107. Biologiyaning taqqoslash metodi yordamida yaratilgan qonuniyatlarni toping.

1. hujayra nazariyasi 2.evolyutsion ta’limot 3.biogenetik qonun 4.dominantlik qonuni 5. irsiy oʻzgaruvchanlikning gomologik qatorlar qonuni 6. belgilarning mustaqil irsiylanish qonuni

a) 1.3.4

b) 2.3.6


c) 4.5.6

d) 1.3.5


108. Mamont daraxtiga xos belgilarni aniqlang.

a) gul, meva, urugʻ hosil qiladigan yopiq urugʻli oʻsimlik

b) gullamaydigan tuban oʻsimlik

c) gullaydigan sporali oʻsimlik

d) gullamaydigan yuksak oʻsimlik

109. Tashqi mikorizaning oʻsimlik (a) va zamburugʻ (b) uchun ahamyati qanday?

1. karbon suv va vitaminlarni oʻzlashtiradi;

2. gumon tarkibidagi oqsillarni aminokislotalargacha parchalaydi

3. ildizning shimish yuzasini oshiradi

a) a-2,3; b-1

b) a-1,3; b-2

с) a-1; b-2,3

d) a-3; b-1,2

110. Jonsiz tabiatdagi jismlarga xos boʻlmagan xususiyatni belgilang

a) tashqi muhit bilan oʻzaro ta’sir ularning yemirilishiga olib keladi

b) tashqi muhit ta’sirida oʻzing sifat koʻrsatkichlarini yoʻqotadi

c) oqsillar tiklanib turadi

d) oʻzgarishlarga uchraydi, yangi sifat belgilarini hosil qiladi

111. Qaysi javobda odamdagi rudiment organlar koʻrsatilgan?

a) koʻp emchaklilik

b) junli odam

c) dumli bola

d) quloq suprasi

112. Prokariotlar guruhiga mansub boʻlmagan organizmlarni belgilang.

a) xrokokk b) azot bakteriya c) nostok

d) tugunak bakteriya e) parmeliya f) achitqi zamburugʻi

a) a,c,e,f

b) e,f


c) a,b,c,d

d) a,b,c,d,e,f

113. Tallomga ega boʻlgan organizmlarni koʻrsating.

1. plaun 2. ulotriks 3. ulva

4. nitella 5. kladoniya 6. parmeliya

a) 2,3,4,5,6

b) 1,2,4,5,6

c) 1,2,3,4,6

d) 1,2,3,4,5

114. Koʻp hujayrali zamburugʻ (lar) ni belgilang.

1. achitqi 2. oq pupanak 3. penitsill

a) 1


b) 1,2

c) 3


d) 2,3

http://nambiolog.zn.uz https://t.me/nambiolog https://t.me/biolog_group

Yüklə 125,42 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə