ÖLÜm belgesiYüklə 102,8 Kb.
tarix04.11.2017
ölçüsü102,8 Kb.
#8544

KRİZ ZAMANLARINDA GEREKLİ BİLGİLER EL KİTAPÇIĞI
Türkiye’de yaşadığımız deprem ve benzeri doğal felaketler nedeniyle pek çok can ve mal kaybı meydana gelmektedir. Deprem gibi yaşanan zor bir felaketten sonra depremzedeler bir çok sorunla karşı karşıya kalmakta, fakat yaşadıkları acı, üzüntü ve şokun da etkisiyle ne yapacaklarını, nereden yardım alacaklarını ve nereye başvuracaklarını bilememektedirler. Depremzedeler, kaybettikleri yakınlarının arkasından yapılması gereken işlemlerden, enkaz altında kalan nüfus cüzdanı, tapu belgesi gibi önemli hukuki belgeleri yeniden çıkartmaya kadar uzanan hukuki sorunlarda yardıma ihtiyaç duyabilmektedirler.
İşte bu nedenle, bu elkitapçığı depremzedelere kriz zamanlarında ve sonrasında hukuki alanda yapmaları gereken bazı temel işlemler hakkında yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır.
Faydalı olacağını umarız.

İÇİNDEKİLER


1. KAYBOLAN ÖNEMLİ BELGELERİN TEKRAR ÇIKARTILMASI 3

NÜFUS CÜZDANI 3

AİLE CÜZDANI (EVLİLİK CÜZDANI) 3

TAPU 4


FATURA VE TİCARİ DEFTERLER- 4

PASAPORT 4

SÜRÜCÜ EHLİYETİ 4

ARAÇ RUHSATI 5

Nereye Başvurulur? Trafik Tescil Şube Müdürlüğü’ne 5

Hangi belgeler gereklidir? 5

BANKA KREDİ KARTI 5

2. YAKININ VEFATI HALİNDE KARŞILAŞILABİLECEK İŞLEMLER 6

ÖLÜM BELGESİ ALINMASI 6

KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILAMAMASI HALİNDE ÖLÜM VARSAYIMI 6

ANNE VE/VEYA BABASI VEFAT EDEN ÇOCUĞUN DURUMU 63. MİRAS İŞLEMLERİ 8

MİRASÇILIK BELGESİ (VERASET İLAMI) 8

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ BEYANNAMESİ 8

4. SİGORTALAR VE DİĞER YARDIMLAR 9

ÖLÜM SİGORTASI (SGK) 9

SİGORTA (Zorunlu Deprem Sigortası) 11

SOSYAL YARDIM 12

DİĞER SİGORTALAR 13

İŞSİZLİK SİGORTASI 13

KOBİ DESTEĞİ 14

5. SÖZLEŞMELERİN DURUMU 16

İŞ SÖZLEŞMESİ 16

KİRA SÖZLEŞMESİ 16

DİĞER SÖZLEŞMELER 176. VAN İLE İLGİLİ YARDIMLAR 18

HAYVAN YARDIMLARI 18

VERGİ BORÇLARI 18

BANKA BORÇLARI 187. MAHKEMELERDE YÜRÜYEN İŞLER 22

1.KAYBOLAN ÖNEMLİ BELGELERİN TEKRAR ÇIKARTILMASI

  • NÜFUS CÜZDANI


 • Herkesin resmi ve özel kurumlar önünde işlerini yapabilmesi için öncelikle nüfus cüzdanına sahip olması gerekmektir. Bu sebeple depremde kaybolan belgelerden öncelikle yenilenmesi gereken belge nüfus cüzdanıdır.

 • Nasıl/Nereden alınır? Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf ile muhtarlığa başvurulması ve muhtarlıktan nüfus cüzdanı talep belgesi alınması gerekmektedir. Muhtarlıktan nüfus cüzdanı talep belgesi alındıktan sonra bu belge doldurulur ve yerleşim yerindeki İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne gidilir. Burada gerekli formlar doldurulduktan sonra, kişiye yeni nüfus cüzdanı verilir.

 • Nüfus Müdürlüğü gerekli görürse, kişinin kimliğini kanıtlaması için ek belgeler isteyebilir. Bu ek belgeler; ehliyet, pasaport, memur kartı gibi belgeler olabilir. Ancak afet zamanlarında Nüfus Müdürlükleri işlemleri koylaştırmak adına bu tür belgeler istememektedir.

 • Deprem gibi doğal afetler olduğunda, yeni nüfus cüzdanı çıkartılması için ceza ödenmemektedir.

 • Kaybedilen eski nüfus cüzdanları yeni nüfus cüzdanı alımı ile birlikte hukuken geçersiz hale gelmektedir.

 • Nüfus cüzdanı, on sekiz yaşından büyük olanların kendilerine, on sekiz yaşından küçük olanlara ise veli, vasi veya resmi vekalet belgesi göstermeleri halinde verilir.

 • Şimdiye değin hiç nüfus cüzdanınız olmadıysa, başka işlemlerin yapılması gerekmektedir.  • AİLE CÜZDANI (EVLİLİK CÜZDANI)


 • Nasıl/Nereden Alınır? Kişilerin ilk önce ikamet ettiği yer muhtarlığına giderek Aile Cüzdanı kayıp belgesi alması gerekmektedir.

 • Daha sonra, kişinin kendisine ve eşine ait son altı ay içerisinde çekilmiş ikişer adet vesikalık fotoğraf ve her iki eşe ait nüfus cüzdanları ile ikame ettikleri Nüfus Müdürlüğü’ne gitmeleri gerekmektedir.

 • Ek kolaylık: Eşlerden birisinin kendisine ve eşine ait nüfus cüzdanında cüzdan seri numarasının sistemde bulunması halinde, müracaat edilen herhangi bir Nüfus Müdürlüğünden aile cüzdanı alınması mümkündür.  • TAPU


 • Nasıl/Nereden alınır? Taşınmaz sahibi, nüfus cüzdanı ile birlikte taşınmazın kayıtlı bulunduğu Tapu Sicil Müdürlüğü’ne başvurarak kaybolan tapu senedinin yerine yeni bir tapu senedi alabilir.  • FATURA VE TİCARİ DEFTERLER-


 • Bir tacirin saklamakla yükümlü olduğu defter ve kağıtların, deprem gibi bir afet sebebiyle ve ilgili belgeleri saklama süresi içinde kaybolması veya zarar görmesi halinde bu kaybolan defter ve kağıtlar için zayi (kayıp) belgesi alınması gerekmektedir. Zayi belgesi almamış olan tacir defterlerini sunmaktan kaçınmış sayılır. Bu durumda tacir hakkında idari para cezasına karar verilebilir.

 • Nasıl/Nereye başvurulur? Tacir, zararı öğrendiği tarihten itibaren on beş gün içinde ticari işletmesinin bulunduğu yerin asliye ticaret mahkemesine (ilgili yerde asliye ticaret mahkemesi bulunmaması halinde asliye hukuk mahkemesine) başvurarak ticari defter ve kağıtlarının zayi olduğunu tespit ettirebilir.

 • İşyerinin yıkılmasında veya hasar görmesi halinde en geç enkaz temizleme sırasında defter ve belgelerin olmadığı öğrenilmiş sayılır.

 • Esnaflar, tacir sayılmadıkları için, ticari defter saklamak zorunda değildir. Bu yüzden yukarıda bahsedilen başvuruyu yapmalarına da gerek yoktur.  • PASAPORT


 • Nereye Başvurulur? İl Emniyet Müdürlükleri’ne.

 • Hangi belgeler gereklidir?

 1. İl Emniyet Müdürlükleri’nden temin edilecek pasaport talep formu

 2. Nüfus cüzdanı aslı

 3. Dört adet 4.5 x 6 cm ebadında vesikalık fotoğraf

 4. Pasaport cüzdan bedeli” ve talep edilen sürelere göre belirlenmiş pasaport harcı  • SÜRÜCÜ EHLİYETİ


 • Nereye Başvurulur? Trafik Tescil Şube Müdürlüğü’ne

 • Hangi belgeler gereklidir?

 1. Trafik Tescil Şube Müdürlüğü’ne hitaben yazılmış dilekçe
  2.   Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (2 Adet.)
  3.   Kaybolan sürücü belgesinde mevcut değil ise, kan grubu belgesi
  • ARAÇ RUHSATI

  • Nereye Başvurulur? Trafik Tescil Şube Müdürlüğü’ne

  • Hangi belgeler gereklidir?


1.   Üç (3) adet fotoğraf

2. Sürücü belgesi kart ücreti (2013 için 101 TL)


  • BANKA KREDİ KARTI


 • Nereye Başvurulur? İlgili Banka ile temasa geçilmesi gerekir.2.YAKININ VEFATI HALİNDE KARŞILAŞILABİLECEK İŞLEMLER

  • ÖLÜM BELGESİ ALINMASI


 • Nedir? Kişinin hayatının sona erdiğini, sona erdiği günü ve nedenini gösteren belgedir.

 • Ne İşe Yarar? Cenazenin defnedilebilmesi için ölüm belgesi gerekmektedir.

 • Yer sarsıntısı, çöküntüsü ve kayması, sel baskını gibi doğa olaylarında, binaların çökmesi, yıkılması gibi nedenlerle toplu ölümlerin olması halinde Vali veya Kaymakamlarca görevlendirilecek memurlarca ölenlerin kimlikleri tespit edilir.

 • Kimlik tespitinin yapılması mümkün olmadığı takdirde, Valilik veya Kaymakamlık tarafından görevlendirilecek kişilerce ölenlerin fotoğrafları çektirilerek özel bir dosyada muhafaza edilir. Oluşturulacak liste Nüfus Müdürlüğü’ne teslim edilir.

 • Nereden alınır? Ölümün ilgili memur tarafından Nüfus Müdürlüğü’ne bildirilmesinden 10 gün sonra, ölüm belgesi Nüfus Müdürlüğü’nden talep edilebilir.  • KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILAMAMASI HALİNDE ÖLÜM VARSAYIMI


 • Nedir? Ölüm olayı, normal şartlarda cesedin kişiye ait olduğunun belirlenmesi ile tespit edilir. Fakat bazı durumlarda, kişinin ölümünün neredeyse kesin olduğu olaylar gerçekleşebilir. Bu durumlarda, kişinin cesedine ulaşılmasa da öldüğü varsayılarak gerekli işlemler yapılır ve bir ölüm belgesi verilir. Örneğin, depremde yıkılmış bir binada olduğu bilinen ve depremden sonra bir daha haber alınamayan bir kişi hakkında bu varsayım geçerli olabilir.

 • Kim? Hakkında ölüm işlemi yapılacak kişinin anne/babası veya çocuklarından biri veya kardeşleri, eğer bu kişiler yoksa yakınları başvuruda bulunabilirler.

 • Nasıl? Bir dilekçe ile Nüfus Müdürlüğü’ne başvuru yapılması gerekir. Dilekçede söz konusu olay belgelendirilmelidir. Keza durumu resmi makamlar da Nüfus Müdürlüğü’ne bildirebilir. Dilekçedeki belgeler veya Nüfus Müdürlüğü’nün yaptığı araştırma sonucunda kişinin öldüğü anlaşılırsa, vali veya kaymakamın emri ile kişinin öldüğü nüfus kayıtlarına işlenir.  • ANNE VE/VEYA BABASI VEFAT EDEN ÇOCUĞUN DURUMU


 • 18 yaşından küçük çocuklar, anne ve babanın velayeti altındadırlar. Velisi çocuğu temsil eder. Anne veya babadan birinin ölümü halinde;

  • Anne ve baba evli ise: Eşlerden birinin ölümü halinde, çocuğun velayeti sağ kalan eşe ait olur.

  • Anne ve baba resmi nikâhlı değil ise: Çocuğun velayeti anneye aittir. Annenin ölümü halinde, çocuğun menfaatine göre vasi atanır veya velayet babaya verilir. (Reşit olmayan veya sağlık sorunları nedeniyle haklarını kullanamayacak kişilerin hem kişisel hakları hem mal varlıkları hakkında yasal işlem yapabilecek kişiye vasi denir.)

  • Anne ve baba boşanmış ise: Boşanma davasında kendisine velayet bırakılan eşin ölmesi halinde, velayet kendiliğinden öbür tarafa geçmez. Mahkemede dava açılarak çocuğa vasi atanır veya istek üzerine boşanma esnasında velayet kendisine bırakılmayan eşe velayet verilir.
 • Çocuğun hem annesi hem de babasının ölümü halinde ise çocuğa bir vasi (temsilci) atanır. Bu durumda, çocuğun kimsesiz kaldığını öğrenen nüfus memurları, idari makam, noter veya mahkeme durumu sulh hukuk mahkemesine bildirir. Kimsesiz kalan çocuğun yakınları da durumu ilgili nüfus memurları, idari makam veya mahkemeye bildirebilir.

 • Nasıl? Sulh Hukuk Mahkemesi’ne yapılan bildirim üzerine, anne babası ölen çocuğa, bu görevi yerine getirebilecek, 18 yaşının üzerinde bir vasi atanır. Uygun olduğu sürece, çocuğun amcası, dayısı, halası, teyzesi gibi diğer yakınları vasi olarak atanır. Bu durumda, çocuk ile vasinin yerleşim yerlerinin yakınlığı ve kişisel ilişkiler göz önünde tutulur.

 • Mahkeme, ilgili kuruluşlardan ileride vasi atanmasında göz önünde bulundurulmak üzere mahkemenin çevresinde bulunan ve vasi olmaya istekli kimselerin bildirilmesini isteyebilir.3.MİRAS İŞLEMLERİ

  • MİRASÇILIK BELGESİ (VERASET İLAMI)


 • Nedir? Bu belge, kişinin ölene mirasçı olduğunu ve aynı zamanda mirasta ne kadar payı olduğunu gösterir.

 • Ne İşe Yarar? Bu belge ile mirasçılar, vefat eden kişiden kendilerine kalanlar üzerinde işlem yapabilir. Örneğin, mirasçılar bu belge ile, bir evi tapuda kendi üzerlerine kaydettirebilir veya ölen kişinin alacaklarını tahsil edebilirler.

 • Kim? Ölen kişinin anne/babası, çocukları, kardeşleri ve bunlar yoksa diğer akrabaları bu belgeyi alabilir.

 • Nasıl/Nereden alınır? Mirasçılık belgesi, Sulh Hukuk Mahkemesinden veya Noterlerden alınabilir. Notere yazılı veya sözlü başvuru ile alınması mümkündür. Noter, nüfus kayıtlarını inceleyerek bu belgeyi verecektir.

 • Dikkat: Mirasçılık belgesi alınsa bile, aşağıda belirtilen veraset ve intikal vergisi ödenmeden, mirasçılar ölen kişinin mallarını üzerilerine alamazlar. O yüzden, mirasçılık belgesi alındıktan hemen sonra aşağıdaki vergi işlemleri yapılmalı ve ölen kişinin malları ile ilgili işlemler sonra yapılmalıdır.  • VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ BEYANNAMESİ


 • Vefat eden kişinin üzerine kayıtlı herhangi bir taşınır (taşıt, silah vs) veya taşınmaz (ev, arsa vs) olması durumunda Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi doldurulması gerekmektedir. Bu form doldurulmadan ve ilgili intikal vergisi ödenmeden vefat eden kişinin mirasçıları kendilerine miras kalan malları üzerlerine alamazlar.

 • Kim? Vefat eden kişinin tüm mirasçıları.

 • Nasıl/Nereye Başvurulur? Vefat eden kişinin ikametgahının bağlı bulunduğu Vergi dairelerine, ölümden sonra 4 ay içerisinde müracaat edilmesi gerekir. Müracaatta, vefat eden kişinin üzerine kayıtlı malvarlığının bildirilmesi ve ilgili Vergi Dairesinden beyanda bulunulduğuna dair yazı alınması gerekmektedir.

 • Ne Zaman? Beyanname verme süresi:

  • Ölüm Türkiye’de gerçekleşti ve mirasçılar Türkiye’de ise 4 ay içinde,

  • Ölüm Türkiye’de gerçekleşti ancak mirasçılar yurtdışında ise 6 ay içinde verilecektir.

  • Ancak, diğer tüm vergi ödemeleri gibi Veraset ve İntikal Vergisi ödemeleri de Van ilinin tamamında ileride belirlenecek bir tarihe kadar ertelenmiştir.-

 • Beyanname Vermek için Gerekli Belgeler Nelerdir?

  • Mirasçılık belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (yukarıda sf. 8’de nasıl alınacağı anlatılmıştı)

  • Vefat eden kişinin bankada hesabı varsa, vefat eden kişi adına Bankalarda bulunan şahsi ve ortak hesapların mevcutlarını gösteren Banka'dan alınacak yazı

  • Vefat eden kişinin taşınmazı varsa,

   1. vefat eden kişi adına kayıtlı tapuların fotokopileri veya emlağın kayıtlı olduğu Tapu Müdürlüğünden Tapulara ait tasdikli liste

   2. vefat eden kişi adına kayıtlı tüm emlakların kayıtlı bulunduğu Belediyelerden ölüm tarihindeki rayiç bedellerini gösterir tasdikli Emlak Beyannameleri

 • Vefat eden kişinin aracı varsa, vefat eden kişinin sahip olduğu araba ya da diğer bir taşıtın ruhsat fotokopisi

 • Ölen şahıs şirket hissedarı veya serbest meslek mensubu ise, ticari bilanço ve gelir tablosu, hissedar olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesi fotokopisi.

 • Normal şartlarda, yukarıda bahsedilen belgelerin kayıp olması halinde, vergi dairesi kayıp belgesi getirilmesini istese de, deprem gibi özel durumlarda dairenin takdirine bağlı olarak özel uygulama getirilebilmektedir.4.SİGORTALAR VE DİĞER YARDIMLAR

  • ÖLÜM SİGORTASI (SGK)


 • Nedir? Eğer kişi, Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında sigortalı ise ölümü durumunda, sağ kalan yakınlarına kurum tarafından belli yardımlar yapılmaktadır. Bu yardımlar ölüm aylığı bağlanması, ölüm toptan ödemesi yapılması, evlenme ve cenaze ödeneğidir.

 • Kimlere? Sırası ile vefat eden kişinin eşine, eşi yoksa çocuklarına, yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine ödenir. Bu kişilerden hiçbiri yok ise ve cenaze başka kişiler tarafından kaldırıldı ise belgelendirmek şartı ile (aile bireylerine ödenecek tutarı geçmemek şartıyla) yapılan masraflar söz konusu kişilere ödenir.

 • Şartları nelerdir? Ölüm sigortasından yararlanma şartları, kişinin sigortalı olduğu kuruma göre değişmektedir. Artık tüm sosyal güvenlik kurumları (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) tek çatı altında toplanmıştır. Yine de ölüm sigortasından yararlanma şartları, kişinin eskiden bağlı bulunduğu kuruma göre değişmektedir. Kişiler, ilgili Sosyal Güvenlik Müdürlüğü’ne giderek (TC Kimlik Numarası ile) aşağıdaki şartları sağlayıp sağlamadıklarını öğrenebilirler.

  • Genel şart, en az 1800 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları priminin bildirilmiş olmasıdır.

  • Eski SSK’lılar (bugün SGK’lılar) için diğer seçenek: Borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olmalıdır.

  • Eski Bağ-Kur’luların ölümü halinde hak sahiplerine aylık bağlanabilmesi için, ölen sigortalının prime ilişkin borcu olmaması, mevcut borçlarının ödenmesi gerekmektedir.

Bu şartlar sağlandığı zaman, Sosyal Güvenlik Kurumunca hazırlanan tahsis talep dilekçesi doğrudan Kuruma verilir, ya da posta veya elektronik ortam yolu ile Kuruma gönderilir. Bu dilekçeye (15 yaşından küçük çocuklar hariç olmak üzere) 1 adet vesikalık fotoğraf eklenir.

 • Hak sahipleri kimlerdir? Ne kadar aylığa hak kazanırlar?

  • Vefat eden sigortalının eşi

Dul eşe, ölenin hesaplanan aylığının %50’si oranında aylık bağlanır.

Çalışmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık bağlanmamış olması şartıyla, çocuğu bulunmayan dul eşe ölenin hesaplanan aylığının %75’i oranında aylık bağlanır.
  • Vefat eden sigortalının çocukları

Çalışmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık bağlanmamış olması şartıyla aşağıda belirtilen çocuklara, ölenin hesaplanan aylığının %25’i oranında aylık bağlanır:

* 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanların her birine; veya

* Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirip malûl olduğu anlaşılanların her birine; veya

* Yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan kızlarının her birine.Yukarıda belirtilen çocuklardan ölüm ile anasız ve babasız kalanlarına, sonradan bu duruma düşenlere, anne babaları arasında evlilik bağı bulunmayanlar ile aylık alan başka hak sahibi bulunmayanların her birine hesaplanan aylığın %50’si oranında aylık bağlanır.


  • Vefat eden sigortalının anne - babası

Hak sahibi eş ve çocuklardan artan hisse bulunması şartıyla, gelirleri asgari ücretin altında olan ve diğer çocuklarından aylık almayan ana babalarına hesaplanan aylığın %25’i (ana baba 65 yaş üzerinde ise artan hisseye bakılmaksızın %25’i) oranında aylık bağlanır.

 • Ölüm aylığı ne zaman ödenmeye başlar? Ölüm aylığı, sigortalının ölüm tarihini takip eden ay başından itibaren başlatılacaktır.

 • Ölüm toptan ödemesi: Yukarıda belirtilen hak sahiplerine aylık bağlanamaması durumunda, toptan ödeme gerçekleştirilir.

 • Cenaze ödeneği: Malüllük, yaşlılık aylığı almaktayken veya kendisi için en az 360 gün malüllük, yaşlılık ya da ölüm aylığı primi bildirilmiş olan sigortalının ölümü halinde ödenir.  • SİGORTA (Zorunlu Deprem Sigortası)


 • Türkiye’nin deprem bölgesinde yer alan bir ülke olması ve 1999 Gölcük depreminde yaşananlardan sonra, olası bir deprem durumunda kişilerin taşınmazlarında meydana gelen hasarların karşılanması için deprem sigortası zorunlu hale getirilmiştir. Bu sigorta Doğal Afet Sigortası Kurumu (DASK) tarafından sunulmaktadır.

 • Deprem öncesinde, zorunlu deprem sigortasından yararlanmak için DASK’a başvuran vatandaşlara, sigorta poliçesi denen sigortalanan malı, mal hakkındaki bilgileri, sigortanın başlangıç ve bitiş tarihleri ile ödenecek miktarları gösteren bir yazılı belge verilmektedir.

 • Evi depremde zarar gören ve yukarıda bahsedildiği gibi zorunlu deprem sigortası poliçesi bulunan vatandaşların, hasarlarının karşılanması için en kısa zamanda 0212 368 08 00 numaralı DASK Çağrı merkezine, www.dask.gov.tr adresine veya DASK adına poliçeyi düzenleyen sigorta şirketine veya acentesine hasarlarını bildirmeleri gerekmektedir. Bu başvuruya, hasar ihbarı denmektedir.

 • Hasar bildirildiğinde, aşağıdaki belgelerin DASK’a gönderilmesi gerekmektedir:

 • Hasar ihbarı bilgisi,

 • Deprem sigortası poliçe fotokopisi,

 • Tapu belgesi fotokopisi,

 • Hasar yerinin açık adresi, ve

 • Sigortalı ile irtibat sağlanabilecek sabit telefon veya cep telefonu numarası. DASK, depremzedelere azami miktarda yardım sağlayabilmek adına poliçe fotokopisi ve tapu belgesi fotokopisi olmadan da yardım etmeye çalışmaktadır.

 • Hasar ihbarından sonra, DASK tarafından görevlendirilen hasar tespit görevlileri hasar tespit işlemlerini gerçekleştirir. Bu tespitin sonucunda belirlenecek tutar, tazminat olarak sigortalı kişilere ödenir.

 • Tazminat ödemeleri, sigorta poliçe numaraları kontrol edilerek banka şubelerinden yapılmaktadır. Bu ödemeler, ortalama bir ay içinde yapılır. Eğer hasat tespit işlemleri uzarsa, sigortalıya avans ödeme yapılır.
 • Kim?

 • Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı) tabi olmayan ve bu kuruluşlardan herhangi bir aylık almayan, ve

 • Temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek düzenli ve sürekli gelire sahip olmayan,

kişiler sosyal yardım başvurusunda bulunabilirler.


 • Nasıl/Nereye? İlgili valilik/kaymakamlık bünyesindeki Sosyal Dayanışma Vakıflarına başvurulması gerekmektedir. İhtiyaca göre bir veya birden çok destek için başvuru yapılabilir. Başvurularda aşağıdaki belgeler istenir:

  • Afet Destekleri (Deprem-Yangın-Sel-vb)

   • Sosyal Yardım Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi

   • Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve eşinin)

   • Hasar Tespit raporu/ Yangın Raporu vb

  • Barınma Yardımları

   • Sosyal Yardım Başvuru Kayıt Formu /Başvuru Dilekçesi

   • Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)

   • Barınma İhtiyaç raporu (Sosyal Dayanışma Vakfı tarafından İl Sağlık Müdürlüğü'ne yazılacak)

   • Varsa Hasar Tespit Raporu

  • Gıda Yardımları

   • Sosyal Yardım Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi

   • Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)

  • Sosyal Destek (Bir defaya mahsus nakit /süreli nakit)

   • Sosyal Yardım Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi

   • Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)

  • Yakacak Yardımları

   • Sosyal Yardım Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi

   • Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)  • DİĞER SİGORTALAR


Bir çok özel sigorta şirketinin, deprem ve diğer zarar durumları sonrasında sigortalılara ulaşmak için özel telefon hatları (hasar tespit ve işlemleri için) bulunmaktadır. Özel deprem sigortası olanların, sigorta şirketlerine ulaşarak hasar/zarar ihbarı yapması gerekmektedir. Ayrıca, deprem gibi özel durumlarda sigorta şirketleri de kendilerine telefonlar ulaşamayan sigortalıları için eksper de denen uzmanlarını görevlendirmekte, eksperleri olay yerine göndermektedir.

  • İŞSİZLİK SİGORTASI


 • İşsizlik sigortası; bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenlere yönelik bir sigortadır Bu, uğradıkları gelir kayıplarını kısmen de olsa karşılayarak kendilerinin ve aile fertlerinin zor duruma düşmelerini önlemeyi amaçlar. Örneğin deprem nedeniyle işini kaybeden vatandaşlar, iş bulamamaları halinde işsizlik sigorta yardımından faydalanabileceklerdir.

 • Nedir? Aranan şartları sağlayan kişilerin kendi kusurları dışında işsiz kalmaları halinde kendilerine ödeme yapılmasını sağlar.

 • Şartları nelerdir?

-Belirli bir süre sigortalı olmak (en az 600 gün)

-Belirli bir süre prim ödemek (işten çıkartılmadan önceki 120 gün prim ödenmiş olması gerekmektedir)

-Kişinin işten kusuru olmaksızın çıkartılması (deprem gibi afet durumlarında bunu varsayabiliriz)

-Kuruma başvuru (işten çıktıktan sonraki 30 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna şahsen başvurulmalıdır, ancak deprem gibi olaylar olduğunda, gecikilen süre işsizlik ödeneği almaya hak kazanılan süreden düşülmeyecektir)

-Sigortalının çalışmaya elverişli olması

 • Ödenek ne kadar süre ile ve nasıl verilir?

Son üç yıl içinde:

-600 gün çalışanlara 180 gün,

-900 gün çalışanlara 240 gün,

-1080 gün çalışanlara 300 gün,

süre ile işsizlik ödeneği verilir.

İşsizlik ödeneği, her ay sonunda bizzat sigortalının kendisine verilir.  • KOBİ DESTEĞİ


 • Kimler yararlanır? Doğal afetlerden etkilenen ve bunu resmi bir belge ile belgeleyen:

  • Yıllık 250 işçiden az kişi çalıştıran; ve

  • Yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 25.000.000’u aşmayan,

küçük ve orta işletmeler

Bu işletmelere örnek olarak mağaza, esnaf, kıraathane, dükkan sahipleri sayılabilir. • Nereye Başvurulur? İlk öncelikle Küçük ve Orta Ölçekli işletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’na (KOSGEB) başvuru yapılması gerekmektedir.

Adres: Erciş Karayolu Üzeri 3. km Yeni Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Binası Kat:1

E-posta: van@kosgeb.gov.tr

Telefon: 0432 223 23 45

Faks: 0432 223 30 00 • Nasıl? İşletmelere, resmi makamlardan alacakları belgeler ile doğal afete maruz kaldığını gösteren belge ile işletmelere Acil Destek Kredisi verilmektedir.

 • Acil destek kredisi yardımı için aşağıda ismi bulunan bankalardan birinde en fazla 100.000TL tutarında kredi çekilmesi halinde ilk 6 ay ödeme yapılmayacak, sonraki 24 ay eşit taksitler halinde ödeme yapılacaktır. Kredi faiz tutarı ise tamamen KOSGEB tarafından karşılanacaktır. Aşağıdaki bankalar bu kredileri vermektedir:

    • Akbank

    • Albarakatürk

    • Anadolubank

    • Denizbank

    • Finansbank

    • Garanti Bankası

    • Halk Bankası

    • İş Bankası

    • Türk Ekonomi Bankası

    • Türkiye Finans Katılım Bankası

    • Vakıflar Bankası

    • Yapı ve Kredi Bankası

    • Ziraat Bankası


5.SÖZLEŞMELERİN DURUMU

  • İŞ SÖZLEŞMESİ


 • Kim? Bir işverenin altında ve ona bağlı olarak ücret karşılığı çalışan kişilere işçi denir. İşveren ve işçi arasındaki ilişki, iş sözleşmesi olarak adlandırılmaktadır. Taraflar arasında yazılı bir sözleşme olmasa da durum budur.

 • İşçi tarafından sona ermesi: Deprem nedeniyle, işyerinden kaynaklanan bir sebeple (örneğin, işyerinin çalışılamaz duruma gelmesi) ve işçinin bu nedenle en az 1 hafta işyerine gidememiş olması halinde, işçi haklı sebeple iş sözleşmesini sona erdirme hakkına sahip olur. İşçi bu durumda, bu işyerinde en az 1 yıl çalışmış olması koşulu ile kıdem tazminatına hak kazanır, ancak ihbar tazminatı talep edemez.

İşçinin işyerinin çalışamaz duruma gelmesi nedeniyle işe gidememesi halinde, işçi işe gidemediği ilk bir hafta süresince, işe gidemediği her gün için ücretinin yarısı tutarında ücret almaya hak kazanır. Ancak bir haftadan sonra yarım ücret alamayacaktır. İşçinin işe gidememe nedeni devam ettiği sürece, işçi iş sözleşmesini sona erdirme hakkına sahip olacaktır.

 • İşveren tarafından sona ermesi: Aynı şekilde, işçiden kaynaklanan sebep nedeniyle işçinin işe gidememesi (örneğin depremde yaralandı) ve işçinin bu nedenle en az 1 hafta işyerine gidememiş olması halinde, işveren de haklı sebeple iş sözleşmesini sona erdirme hakkına sahip olur. İşveren bu halde işçinin o işyerinde en az 1 yıl çalışmış olması koşulu ile işçiye kıdem tazminatı vermek zorunda olacaktır.

Bundan başka, işçinin deprem gibi bir sebep nedeniyle işe gidemediği ilk bir hafta için işçinin işe gidemediği her gün için işçiye ücretinin yarısı tutarında ücret verecektir. İşveren, ilk bir haftadan sonra ücret vermek durumunda olmayacaktır. İşçinin işe gidememe nedeni devam ettiği sürece, işçi iş sözleşmesini sona erdirme hakkına sahip olacaktır.

  • KİRA SÖZLEŞMESİ


 • Deprem nedeni ile kiralanan bir ev veya işyerinin yıkılması halinde, kira sözleşmesi kendiliğinden sona erecektir. Kiracının artık kira bedeli ödemesine gerek kalmayacaktır.

 • Deprem nedeni ile kiralanan taşınmazın hasar görmesi halinde, kiracının dört seçeneği vardır:

 • Kiralayandan, taşınmazdaki hasarın giderilmesini isteme hakkı: Kiracı bu hakkını kullanırken ev sahibine, hasarı gidermesi için uygun bir süre vermelidir.

 • Kiralayandan, kira bedelinin indirilmesini isteme hakkı. Bu durumda, kiracı evde oturmaya devam eder.

 • Hasarı kiralayanın hesabına giderme hakkı: Bu durumda, kiracı gerekli masrafı yapacak ve konutu onartacak ancak bedelini ev sahibinden isteyecektir. Kiracı bu hakkını, ancak ufak-tefek hasarlara ilişkin olarak kullanabilir. Evde meydana gelen büyük hasarları kiralayan hesabına gideremez. Ayrıca, bu hakkını kullanmadan önce kiralayanı bu konu hakkında haberdar etmeli, ev sahibine hasarı gidermesi için süre vermelidir. Bu süre sonunda hasar giderilmezse kiracı kendisi onarım yapabilir.

 • Kira sözleşmesini sona erdirme hakkı: Kiralayan hasarları uygun bir süre içerisinde gidermezse, kiracı kira sözleşmesini sona erdirebilir. Ancak bunun için de durumu öncelikle kiralayana bildirmelidir.

 • Kiracının ölümü halinde, kiracının mirasçıları veya kiralayan kira sözleşmesini sona erdirebilir.  • DİĞER SÖZLEŞMELER


 • Bunların dışındaki sözleşmelerin de deprem nedeniyle gerçekleştirilmeleri imkansız olacaksa, söz konusu sözleşmeler sona ermiş sayılacaktır.

 • Örneğin, bir şeyin yapılmasına veya üretilmesine ilişkin sözleşmelerde söz konusu eşya, karşı tarafa teslim edilemeden telef olursa, bunun ücreti istenemeyecektir. Aynı şekilde eşyayı üreten, yapan kişinin de eşyayı tekrar yapmasına gerek kalmayacaktır. Eğer eşya teslim edilmeden ücreti ödendi ise, eşya telef olduğundan dolayı teslim edilemeyeceği için, ücretin de geri verilmesi gerekmektedir.6.VAN İLE İLGİLİ YARDIMLAR

  • HAYVAN YARDIMLARI


 • Nedir? Devlet, depremde hayvanları telef olanlara yeniden hayvan verecektir.

 • Kimler yararlanabilir? Deprem nedeni ile hayvanları telef olan ve bu durumu tespit edilen kişiler yararlanabilir.

 • Nasıl? Van İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne veya İlçe Müdürlüklerine 12 Ocak 2012 tarihine kadar başvuru yaparak bu yardımdan faydalanmak mümkündür.  • VERGİ BORÇLARI


 • Van ilinin tamamında, 23 Ekim 2011 tarihinden itibaren yapılması gereken, 23 Ekim 2011 tarihinden önce ortaya çıkmış fakat vadesi daha sonra olan veya herhangi bir şekilde vadesi 23 Ekim 2011 tarihinden sonra olan tüm vergi (örneğin araç, konut, gelir vergisi) ödemeleri ileride belirlenecek bir tarihe kadar ertelenmiştir.  • BANKA BORÇLARI


 • Nedir? Aşağıda sayılan bankalar, deprem nedeniyle müşterilerinin kredi borçlarını ertelediler.

 • Hangi banka ne yaptı?
Banka Adı

Ne Yaptı?

AKBANK

 • Bireysel müşterilerine: Talep halinde, kullanmış oldukları kredileri için mevcut faiz oranından 3 ay taksit ertelemesi yapmaktadır.

 • Ticari müşterilerine: Talep halinde,kredi geri ödemelerini veya taksitlerini mevcut faiz oranından 3 ay ertelemektedir.

DENİZBANK

 • Bölgedeki kredi borçlarını faizsiz olarak 2012’ye ertelemektedir.

 • Van Şubesi’nden konut, taşıt, ihtiyaç kredisi ve kredi kartı kullanan tüm bireysel müşterilerin, KOBİ kredisi ve İşletme Kart kullanan KOBİ müşterilerinin ve Tarım Kredisi kullanan çiftçilerin borçlarını faizsiz olarak 2012’ye ertelemektedir.

 • Bölge’de ihtiyacı olan vatandaşlara ve KOBİ’lere 3 ay ertelemeli olarak kredi vermektedir.

FİNANSBANK

 • Van Merkez Şubesi’ne bağlı veya adresi Van olan bireysel ve ticari müşterilerinin nakit kredi, tüketici kredisi, KMS ve kredi borçlarını faizsiz 3 ay ertelemektedir.

 • Zarar gören müşterilerinin kredileri ödeme planlarını değerlendirerek yeniden yapılandırmaktadır.

 • Van Şubesi müşterilerine gelen ve giden havalelerden ve yurtiçi/yurtdışı EFT’lerden yıl sonuna kadar ücret almamaktadır.

 • Başka Bankaların ATM’lerinden Finansbank banka kartıyla yapılan işlemlerden ücret ve kredi kartı nakit çekim ücreti almamaktadır.

 • Ek müşteri hattı numarası: 0216 522 48 78

GARANTİ BANKASI

 • Deprem bölgesine yapılacak havalelerden ücret almamakta ve deprem zedelerin kredi kartı ve kredi borçlarını 3 ay ertelemektedir.

 • Deprem bölgesinde yer alan Van Merkez, Erciş, Kazım Karabekir ve Küçük Sanayi şubelerine, yurtdışından veya yurtiçinden yapılacak havalelerden, Ekim ayının sonuna kadar herhangi bir ücret ve komisyon almamaktadır.

 • Uygulamada banka, internet, cep şubelerinin yanı sıra, Paramatikler ve Garanti Çağrı Merkezi’nden yapılacak havaleleri de kapsamaktadır.

 • Van Merkez, Erciş, Kazım Karabekir ve Küçük Sanayi şubelerine bağlı olan veya ekstre adresi Van olarak gözüken kredi kartlarının ekstrelerini 1’er aylık 3 dönem boyunca toplam 3 ay faizsiz olarak ertelemektedir.

 • Deprem bölgesindeki Garanti POS’larına ise inaktiflik ücreti yansıtmamaktadır.

 • Faizsiz olarak, bu şubelerdeki mevcut tüm kredi borçlarını ve gayri nakdi kredi komisyonlarını 3 ay ertelemektedir.

 • Müşterilerin bireysel kredi talepleri ise masrafsız olarak karşılamaktadır.

HALKBANK

 • Bireysel müşterilerine taksitli kredilerde en fazla 6 aya kadar taksit öteleme, aynı zamanda kredi borçlarını 60 aya kadar vadelendirme imkanı tanımaktadır.

 • Kredi kartı borçları ise kart sahiplerinin talep etmesi halinde 3 ay ertelemekte, 3 aylık süre sonunda oluşan borç bakiyesini yine talep doğrultusunda 12 ay vadeyle taksitlendirmektedir.

 • Halkbank üye işyerlerinden 3 ay süreyle POS cihazı aidatı talep edilmemektedir.. Müşterilere sunulan vadelendirme kolaylıklarından hiçbir komisyon almamaktadır.

 • Van ve Erciş şubelerinden yapılacak havale ve EFT işlemleri yıl sonuna kadar ücretsizdir.

 • Türkiye genelindeki şubelerinden, Van ve Erciş şubelerindeki hesaplara yapılan havaleler ile diğer bankaların Van’da bulunan şubelerine gönderilen EFT’lerden de yıl sonuna kadar ücret almamaktadır.

 • Van ve Erciş’teki şubelerinde bulunan hesaplardan yıl sonuna kadar hesap işletim ücreti almamaktadır.

 • Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya doğrudan kredi kullanan esnaf ve sanatkârların borçları vadesinden itibaren bir yıl süreyle faizsiz ertelemektedir.

 • Ticari müşterilerinin mevcut kredi borcu geri ödemeleri ise azami 12 aya kadar ödemesiz dönemli, 48 aya kadar vadeli ve banka cari faizinin yıllık 3 puan altında faiz oranıyla yeniden vadelendirmektedir.

HSBC

 • Mağdur müşterilerine destek olmak amacıyla kredi kartı ve kredi ödemelerini 3 ay ertelemektedir.

İŞ BANKASI

 • Van ve ilçelerindeki şubelerinden kredi kullanan bireysel ve ticari müşterilerine kredi ödemelerinde 3 ay erteleme imkânı sunmaktadır.

 • Van ve ilçelerindeki İş Bankası şubelerinde bulunan hesaplara yapılan havaleler ile Van’daki diğer bankalarda bulunan hesaplara yapılan EFT’lerden yıl sonuna kadar ücret almamaktadır.

 • Van ve ilçelerindeki İş Bankası şubelerinde İş Bankası POS cihazı müşterilerinden yıl sonuna kadar POS kullanım ve hizmet ücreti almamaktadır.

 • Van ve ilçelerindeki İş Bankası şubelerinde hesabı olan müşterilerden bu yıl sonunda hesap işletim ücreti almamaktadır.

ŞEKERBANK

 • Van ve Erciş şubelerine bağlı tüm bireysel, esnaf ve tarım bankacılığı müşterilerinin yılbaşına kadar olan kredi taksitlerini ve kredi kartı ödemelerini faizsiz olarak 3 ay süreyle ertelemektedir.

 • Zarar gören tüm bireysel, esnaf ve tarım müşterilerinin yapacakları bankacılık işlemlerinden de yıl sonuna kadar herhangi bir ücret almamaktadır.

 • Kredi ödemelerinin ertelenmesi sebebiyle doğacak faiz bedelini müşterilerine yansıtmamaktadır.

 • Bu uygulamalar, Şekerbank’ın Van merkez ve Erciş ilçesi şubelerine bağlı deprem felaketinden zarar gören tüm bireysel, esnaf ve tarım müşterileri için talep gerekmeksizin otomatik olarak gerçekleştirmektedir.

TEB

Afet bölgesinde vadesi gelen kredileri, müşterilerinden talep geldiği taktirde 6 ay ertelemektedir.

VAKIFBANK

 • Zarar gören tüm bireysel ve ticari müşterilerinin kredilerini ilave faiz almadan, 3 ay erteleme ve 60 aya kadar yeniden yapılandırma imkanı sağlamaktadır.

YAPI KREDİ BANKASI

 • Bölgedeki müşterilerinin kredi taksitleri ve ödemelerini 3 ay boyunca ertelemektedir.

 • Van ve Erciş şubelerindeki müşterilerinden 2011 yıl sonu hesap işletim ücreti almamaktadır.

 • Nakit krediler 3 ay ertelemektedir.

 • Nakde dönen ödeme garantilerine 3 ay boyunca faiz işletmemektedir.

 • Müşterilerin uzun süreli vade erteleme ihtiyacı durumunda değerlendirme sonucunda vade ertelemesi yapılmaktadır.

 • Kredi kartlarında 3 ay boyunca gelen ekstrelere faiz işletmemektedir.

 • Yapı Kredi Sigorta ve Yapı Kredi Emeklilik sigortalılarının hasarları en kısa sürede giderecektir.

ZİRAAT BANKASI

 • Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere, depremde zarar gören gerçek ve tüzel kişi üreticilerin bu tarihe kadar Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden kullanmış oldukları düşük faizli tarımsal kredilerden doğan borçlarından, vadesi gelmemiş olmamakla birlikte 23 Ekim 2011 tarihinden itibaren bir yıl içinde dolacak olan veya 23 Ekim 2011 tarihi itibariyle vadesinden itibaren 90 günlük bekleme süresi içerisinde olanları, vadesinde ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilmek suretiyle, vade tarihinden itibaren bir yıl süreyle faizsiz olarak ertelemektedir.Dikkat: Bu seçeneklerden yararlanabilmeniz için, bankanız ile konuşmanız ve hangi yardımdan faydalanmak istediğiniz belirtmeniz gereklidir. Bazı bankalar, müşteri istemediği zaman bu yardımları yapmamaktadır.


7.MAHKEMELERDE YÜRÜYEN İŞLER

Eğer depremden önce size bir mahkemeden bir evrak geldi ise; bu evrak sizin bir duruşmaya katılmanız veya mahkemede başka bir sebeple hazır bulunmanız gerektiği için gönderilmiştir. Ancak, bu belge enkaz altında kaldı veya başka bir sebeple kayboldu ise; konu ile ilgili bilgi almak için adliyeye başvurmanız gerekir. Belgenin hangi mahkemeden geldiğini hatırlıyorsanız, adliyeye giderek bu mahkemenin kaleminden bilgi alabilirsiniz. Eğer belgenin hangi mahkemeden geldiğini hatırlamıyorsanız, adliyedeki herhangi bir mahkeme veya kaleme giderek yardım isteyebilirsiniz.


Mahkemeler tarafından size gönderilebilecek diğer bir evrak ise, borcunuz veya alacağınıza ilişkin olarak icra daireleri tarafından gönderilen belgelerdir. Bu belgeler, borçlu olmanız durumunda söz konusu borcu ne zamana kadar ve nereye ödemeniz gerektiğini veya yapmanız gereken işlemleri bildirir. Böyle bir belge elinize geçmiş ve daha sonra depremde kaybolmuş ise, adliyedeki icra dairelerine giderek, konu ile ilgili bilgi alabilirsiniz.
Davalarınız ile ilgili bilgileri internet üzerinden edinmeniz de mümkündür. www.uyap.gov.tr sitesine girerek, “Vatandaş Bilgi Sistemi” adlı bölümden e-devlet şifreniz (bu şifreyi postaneden alabilirsiniz) ile giriş yaparak dosyanızdaki evrakları görebilir, davanız ile ilgili gerekli bilgileri, ödenecek masrafları, hangi aşamada olduğunu öğrenebilirsiniz.
Ayrıca, yine www.uyap.gov.tr internet sitesi üzerinden, T.C. Kimlik numaranız ile kimlik seri numaranızı girerek ve eğer biliyorsanız davanızın görüldüğü mahkemeyi seçerek, dosyanız hakkında davanızın durumu, tarafları, duruşma günleri gibi bilgilere de ulaşabilirsiniz. Bu yöntemle giriş yaptığınız zaman, sistem güvenlik açısından dosyadaki evrakları görmenize izin vermeyecektir. Ancak, bunun dışındaki gerekli belgelere yalnızca kimlik belginiz ile ulaşmanız mümkündür.
Aynı şekilde bu sistem üzerinden cep telefonu numaranızı kaydettirerek, davalarınız ile ilgili (örneğin duruşma günleri, kararın açıklanması gibi) bilgilerin size kısa mesaj olarak gelmesini de sağlayabilirsiniz.

Yüklə 102,8 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə