Odkrywajacy radosc I pokoj prawdziwego Chrzescijanstwa Duncan HeasterYüklə 1,38 Mb.
səhifə1/25
tarix05.10.2017
ölçüsü1,38 Mb.
#3175
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

1

Osnowy BIBLII


PODRECZNIK

Odkrywajacy radosc i pokoj prawdziwego Chrzescijanstwa

Duncan Heaster
Carelinks

PO Bo 152

Menai

NSW 2234


AUSTRALIA
www.carelinks.net

Każdy człowiek, który zaczął wierzyć w istnienie Boga i przyznał, że Biblia jest Jego objawieniem się człowiekowi, powinien poważnie poznać podstawy Pisma św. Jednakże wiele ludzi, którzy nazywają siebie chrześcijanami, poświęca temu mało uwagi i ogranicza się do czytania niektórych wersetów z Nowego Testamentu w niedzielę. Trzymają Biblię w domu w jakimś zapomnianym miejscu i nigdy nie otwierają. Pamiętają mgliście niektóre historie z Biblii. Nic dziwnego, że przy tak pasywnym odniesieniu się do słowa Bożego w życiu i w umysłach takich ludzi, powstaje wielki chaos i zamieszanie.

Z drugiej strony są i tacy, którzy posiadają powierzchowną wiedzę o chrześcijaństwie, a decydują się spróbować i doszukać się przesłania Biblii. Stwierdzają, że każdy z kim rozmawiają, oferuje im zestaw doktryn i filozoficznych poglądów człowieka, które w gruncie rzeczy nie odzwierciedlają podstaw Pisma świętego.

Celem książki "Osnowy Biblii" jest analiza przesłania Pisma św. w praktyczny, systematyczny sposób. Podręcznik przeznaczony jest do przeczytania w całości lub potraktowania go jako kursu korespondencyjnego. Odpowiedzi na pytania, które znajdują się na końcu każdego rozdziału, mogą być przysłane na adres podany poniżej; odpowiedzi Państwa zostaną przekazane opiekunowi, który drogą korespondencyjną będzie Państwu pomagał w kolejnych etapach Państwa studiów. Zdajemy sobie sprawę, że niektórzy czytelnicy nie tyle będą chcieli odpowiadać na pytania, co zadawać pytania na temat zagadnień, które wydają się im niejasne lub z których interpretacją tu przedstawioną się nie zgadzają. Jeżeli korespondencja taka zostanie przesłana na poniższy adres, otrzymacie Państwo osobiste odpowiedzi.

Autor przeświadczony jest, że podstawowe przesłanie Biblii jest krystaliczno jasne, jednakże zawsze istnieją jakieś fragmenty czy zagadnienia, które wydaje się, że są powierzchownie sprzeczne z ogólną tendencją Pisma Św. Niektóre z nich oraz inne zagadnienia z Ewangelii, które prawdopodobnie zainteresują tylko niektórych czytelników, przedstawione zostały w Dygresjach. Jednak powinno być możliwe zrozumienie podstawowego przesłania Biblii bez czytania tych Dygresji. Spodziewamy się, że większość czytelników przeczyta wszystko. Główne tłumaczenia Biblii, których użyto to: Pismo Święte. Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, (Biblia Tysiąclecia) wyd 2 popr. oraz Biblia to jest całe Pismo Święte . Starego i Nowego Testamentu z hebrajskiego i greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłómaczona [!].

Chciałbym wyrazić podziękowanie wielu ludziom za pomoc w wydaniu tej książki. Jestem szczególnie wdzięczny Clive Rivers za doskonałą serię fotografii oraz tym, którzy podzielili się swoimi cennymi uwagami na temat treści tej książki. Ogromny jest mój dług wdzięczności wobec setek ludzi w Afryce, Zachodnich Indiach, Filipinach i Wschodniej Europie, których badawcze pytania i pragnienie poznania prawdy zmusiły mnie do wielokrotnych przemyśleń Osnów Biblii. Ich piękno i siła wzrasta, gdy patrzy się na nie z różnych punktów widzenia. W zatłoczonych taksówkach, odkrytych ciężarówkach, salach konferencyjnych czy w upale na balkonach hotelowych i oświetlonych gwiazdami wioskach w buszu dyskutowano na te tematy, sprzeczano się i wywoływano entuzjazm u studentów Biblii, na każdej ścieżce życia. Moi bracia Christadelphian, z którymi miałem przyjemność współpracować, byli niewyczerpującym się źródłem siły i pomocy. Doszliśmy do wielu Dygresji w tej książce w hotelowych pokojach, po wyczerpujących spotkaniach z grupą studentów kursu biblijnego. Wspólnota i przyjaźń, które są wynikiem tego, że łączą nas podstawowe nauki prawdy biblijnej, są czymś niezrównanym w doświadczeniu człowieka. Tak więc, teraz wszystkim moim "współpracownikom ku Królestwu Bożemu", składam hołd, mając nadzieję, że książka ta pomoże im głosić prawdziwą Ewangelię "wszystkim narodom".

Poznanie rzeczywistej prawdy Ewangelii nauczanej na stronach Biblii, będzie miało wpływ na każdą część naszego życia. Tak jak Bóg zamierzał poprowadzić mężczyzn i kobiety całego świata, będą oni chwalić Boga teraz i na wieki. Każdy, kto odnajduje prawdę, znajduje "perłę wielkiej wartości" i sam pozna uczucie, którego doświadczył Jeremiasz: "Ilekroć otrzymywałem Twoje słowa, pochłaniałem je, a Twoje słowo stawało się dla mnie rozkoszą i radością serca mego." (Jr 15:16). Aby doświadczyć tego, módlmy się prosząc Boga o pomoc w zrozumieniu słowa przed przeczytaniem każdego rozdziału. "A teraz polecam was Bogu i słowu Jego łaski, władnemu zbudować i dać dziedzictwo z wszystkimi świętymi" (Dz 20:32).

D.H.

Info@carelinks.net
Stosowane skróty ksiąg Biblii
Rdz Księga Rodzaju Ag Księga Aggeusza

Wj Księga Wyjścia Za Księga Zachariasza

Kpł Księga Kapłaństwa Ml Księga Malachiasza

Lb Księga Liczb Mt Ewangelia wg św Mateusza

Pwt Księga Powtórzonego Prawa Mk Ewangelia wg św Marka

Joz Księga Jozuego Łk Ewangelia wg św Łukasza

Sdz Księga Sędziów J Ewangelia wg św Jana

1Sm Pierwsza Księga Samuela Dz Dzieje Apostolskie

2Sm Druga Księga Samuela Rz List do Rzymian

1Krl Pierwsza Księga Królewska 1Kor Pierwszy List do Koryntian

2Krl Druga Księga Królewska 2Kor Drugi List do Koryntian

1Krn Pierwsza Księga Kronik Ga List do Galatów

2Krn Druga Księga Kronik Ef List do Efezjan

Ne Księga Nehemiasza Flp List do Filipian

Est Księga Estry Kol List do Kolosan

Ps Księga Psalmów 1Tes Pierwszy List do Tesaloniczan

Prz Księga Przysłów 2Tes Drugi List do Tesaloniczan

Koh Księga Koheleta 1Tm Pierwszy List do Tymoteusza

PnP Pieśń nad Pieśniami 2Tm Drugi List do Tymoteusza

Iz Księga Izajasza Tt List do Tytusa

Jr Księga Jeremiasza Hbr List do Hebrajczyków

Ez Księga Ezechiela Jk List do Jakuba Apostoła

Dn Księga Daniela 1P Pierwszy List do św Piotra Apostoła

Oz Księga Ozeasza 2P Drugi List do św Piotra Apostoła

Am Księga Amosa 1J Pierwszy List do św Jana Apostoła

Mi Księga Micheasza 2J Drugi List do św Jana Apostoła

Na Księga Nahuma 3J Trzeci List do św Jana Apostoła

Ha Księga Habakuka Jud List do św Judy Apostoła

So Księga Sofoniasza Ap Apokalipsa św Jana

Pytania na końcu każdego rozdziału są dwóch typów: wybór z grupy (gdzie należy wybrać jedną z podanych odpowiedzi, jako prawidłową odpowiedź na pytanie) i zwykłe pytania, na które należy odpowiedzieć kilkoma zdaniami. Prosimy, aby Państwo przesłali odpowiedzi na osobnej kartce papieru i nie zapomnieli wyraźnie napisać swego nazwiska i adresu.


Odpowiedzi w języku angielskim prosimy przysyłać na adres:

Bible Basics, P.O. Box 152, Menai Central, N.S.W. 2234 AUSTRALIA

Odpowiedzi w języku polskim prosimy przesyłać na adres:

Duncan Heaster, info@carelinks.net

Część 1

"Zwiastował dobrą nowinę ...

o Królestwie Bożym"

( Dz 8:12 )

ROZDZIAŁ:1

BÓG

1.1 Istnienie Boga

"Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi wierzyć, że Bóg jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają" (Hbr 11:6).Celem niniejszych rozważań jest pomoc tym , którzy chcą przyjść do Boga , tym którzy najpierw uwierzyli "że On jest" ; dlatego nie będziemy się zajmować dostarczaniem dowodów potwierdzających wiarę w istnienie Boga. Już samo przyjrzenie się skomplikowanej budowie ciała ( por Ps 139:14 ) , budowie kwiata, spojrzenie w przestworza nocą, te i wiele innych naszych refleksji dotyczących życia, powodują, że ateizm wydaje się nam czymś niewiarygodnym. Wierzenie, że nie ma Boga, wymaga od nas więcej wiary niż przyznanie i wierzenie, że On istnieje. Bez Boga nie ma porządku, celu czy ostatecznego wyjaśnienia wszechświata, o czym świadczy życie ateisty. Jeżeli jesteśmy świadomi tego, nie dziwi nas, że większość ludzi przyznaje się w pewnym stopniu do tego, że wierzy w Boga - nawet w społeczeństwach, gdzie materializm jest dominującym "bogiem" ludzkiego życia.

Jednak istnieje duża różnica pomiędzy mglistą świadomością, że obecna jest wyższa siła, a faktyczną pewnością tego, co On ofiaruje w zamian za wierną Mu służbę. Mówi o tym List do Hebrajczyków 11:6: przystępujący do Boga

"Musi wierzyć, że (Bóg) jest

i

że wynagradza tych, którzy go szukają".Większa część Biblii poświęcona jest historii Bożego ludu Izraela. Wielokrotnie podkreśla się, że uznawane przez nich istnienie Boga, nie zawsze odpowiadało ich wierze w obietnice Boga. Powiedział im ich wielki przywódca Mojżesz: "Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Jahwe jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. Strzeż Jego praw i nakazów, które ja dziś polecam tobie pełnić, by dobrze ci się wiodło i twym synom po tobie; byś przedłużył swe dni na ziemi, którą na zawsze daje ci twój Bóg Jahwe." (Pwt 4:39,40)

Podkreślone zostało jeszcze raz to samo nasze wewnętrzne przeświadczenie, że Bóg istnieje. Nie oznacza to, że jesteśmy automatycznie akceptowani przez Boga. Jeżeli faktycznie przyznamy, że istnieje stwórca powinniśmy (strzec) "Strzeż Jego praw i nakazów" (Pwt 4:39,40). Celem tych rozważań jest właśnie wyjaśnienie, jakie to są polecenia i jak je wypełniać. Jeżeli przebadamy Pismo święte w tym celu, stwierdzimy , że nasza wiara w Boga umocni się :

"Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa" (Rz 10:17). Podobnie Izajasz 43:9-12 pokazuje w jaki sposób zrozumienie proroctw Bożych dotyczących przyszłości pomaga nam zrozumieć, "że Ja jestem Bogiem" (Iz 43:13) , to znaczy, że imię Boga "Jestem, który Jestem" jest całkowicie prawdziwe (Wj 3:14). Czytamy w Piśmie świętym, że Apostoł Paweł przyszedł do Berei (obecnie miasto w północnej Grecji). Jak zwykle głosił ewangelię ("Dobrą Nowinę") Boga. Lecz ludzie zamiast przyjąć słowo Pawła, "przyjęli naukę (Boga, nie Pawła) z całą gorliwością i codziennie badali Pisma, czy istotnie tak jest. Wielu też z nich uwierzyło" (Dz 17:11,12). Wiara ich była efektem wolnego od uprzedzeń, regularnego (codziennego) i systematycznego badania (tych rzeczy) poprzez Biblię. Zdobycie prawdziwej wiary nie zawdzięczali więc Bożej ingerencji czy jakiejś duchowej operacji serca, nie mającej związku z Bożym słowem. Jak więc ludzie, którzy biorą udział w krucjatach Billy Grahama czy spotkaniach "uzdrawiających" zielonoświątkowców, mogą określani być mianem "wierzących" ? Czy można mówić o codziennym badaniu Pisma świętego w tych wypadkach? Ten brak autentycznie na Biblii opartej wiary, bez wątpienia świadczy o pustce, którą wielu takich "neofitów" doznaje w dalszym chrześcijańskim życiu i dla którego wielu z nich odwraca się od ruchu ewangelicznego. Celem tych rozważań jest zaprezentowanie systematycznego poznania Pisma Świętego, tak abyśmy i my w związku z tym mogli uwierzyć. W naukach Ewangelii często podkreślany jest związek pomiędzy słuchaniem prawdziwej Ewangelii, a posiadaniem prawdziwej wiary:

- "wielu też słuchaczy korynckich uwierzyło i przyjmowało wiarę i chrzest" (Dz 18:8)

- "poganie usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli" (Dz 15:7)

- "tak nauczamy i tak wyście uwierzyli" (1Kor 15:11)

- Ziarno, o którym mówi przypowieść o siewcy, jest słowem Boga (Łk 8:11) ; podczas gdy w przypowieści dotyczącej gorczycy oznacza ono wiarę (Łk 17:6), wiara bowiem przychodzi poprzez akceptację "słowa wiary" (Rz 10:8) "słowa wiary i dobrej nauki" (1Tm 4:6) w sercu, które jest otwarte na wiarę w Boga i Jego słowo (Ga 2:2 por Hbr 4:2).

- Apostoł Jan mówi o utrwalonym w piśmie życiu naszego Pana, iż wie, że wierzyli (J 19:35) . Tak więc słowo Boże nazywane jest "prawdą" (J 17:17) , abyśmy i my uwierzyli.


1.2 OSOBOWOŚĆ BOGA
Wspaniałym i majestatycznym tematem Biblii jest ukazanie, że Bóg jest również rzeczywistą, realną osobą, podobną do nas. Podstawowa nauka chrześcijańska głosi, że Jezus jest Synem Boga. Gdyby Bóg nie był osobą fizyczną, wówczas nie mógłby mieć syna, który jest "odbiciem Jego istoty" (Hbr 1:3). Co więcej, trudno jest rozwinąć osobisty, żywy związek z "Bogiem" , jeżeli "Bóg" jest tylko konceptem, duchem, gdzieś w pustej przestrzeni. Tragiczne jest przyjęcie takiego nierealnego, nierzeczywistego pojęcia Boga przez większość religii.

Osoba Boga jest nieskończenie wspanialsza od naszej, zrozumiałe więc jest, że wiara wielu ludzi nie wytrzymuje konfrontacji z poczynioną wyraźnie obietnicą, że w czasach ostatecznych zobaczymy Boga. Taka jednak wiara bierze początek ze znajomości Boga i z wiary w Jego słowo: "Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą" (Mt 5:8), "Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi… obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest" (1J 3:1,2).

"Słudzy Jego będą Mu cześć oddawali. I będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego (imię Boga-Ap 3:12) - na ich czołach" (Ap 22:3,4).

Taka oto, wspaniała nadzieja, jeżeli naprawdę w nią wierzymy, będzie miała doniosły wpływ na nasze życie:

"Starajcie się o pokój ze wszystkimi i o uświęcenie, bez którego nikt nie zobaczy Pana" (Hbr 12:14).

"Ujrzymy Go takim, jakim jest. Każdy zaś, kto pokłada w nim tę nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty" (1J 3:2,3).

W obecnym życiu, nasze zrozumienie Niebiańskiego Ojca jest ograniczone, możemy jednak oczekiwać poprzez ciemny gąszcz naszego życia, ostatecznego z nim spotkania. Nasze fizyczne spotkanie z Nim, bez wątpienia przyczyni się do większego umysłowego zrozumienia Go. Tak więc Job cierpiąc, mógł cieszyć się osobistym związkiem z Bogiem, którego miał doświadczyć w ostatni dzień. "Potem me szczątki skórą odzieję, i ciałem swym Boga zobaczę. To właśnie ja Go zobaczę, moje oczy ujrzą, nie kto inny" (Job 19:26,27).

Apostoł Paweł również głosił "Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś (zobaczymy) twarzą w twarz" (1Kor 13;12).Świadectwo Starego Testamentu

Obietnice Nowego Testamentu zostały dane w oparciu o istotne starotestamentowe podstawy świadczące o osobowej, cielesnej naturze Boga. Nie sposób przecenić faktu, że zrozumienie natury Boga, jeżeli chcemy prawdziwego zrozumienia jest tym, czym jest religia oparta na Biblii. Stary Testament wielokrotnie mówi o Bogu jako o osobie; związek z Bogiem oparty na zasadzie osoby z osobą, o którym mowa zarówno w Starym jak i Nowym Testamencie, jest czymś zupełnie wyjątkowym dla prawdziwej nadziei chrześcijańskiej. Przytoczymy kilka argumentów silnie akcentujących osobową, cielesną istotę Boga:

-"A wreszcie rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam" (Rdz 1:26); człowiek powstał na obraz i podobieństwo Boga, który objawił się poprzez aniołów. Słowa te nie mogą odnosić się do umysłowego charakteru człowieka, bowiem nasze umysły poprzez swoją naturę są całkowicie różne od Boga i w wielu przypadkach są przeciwieństwem Jego prawości. "Bo myśli moje nie są myślami waszymi, ... i myśli moje nad waszymi myślami" (Iz 55:8,9). Dlatego też wizerunek i podobieństwo, które dzielimy z Bogiem, musi być wizerunkiem i podobieństwem fizycznym. Za każdym razem, gdy aniołowie zsyłani byli na ziemię, opisywano ich jako istoty posiadające ludzką formę np. Abraham przyjmował aniołów sądząc, że są to zwykli ludzie. Skoro jesteśmy stworzeni na podobieństwo Boga, z pewnością możemy w pewnym stopniu poznać ów realny obiekt, którego jesteśmy wizerunkiem. Tak więc Bóg, którego jesteśmy odbiciem, nie jest czymś mglistym, czymś czego nie możemy pojąć.

- Sami aniołowie są odbiciem Boga. Dlatego też Bóg mógł powiedzieć o Mojżeszu: "Twarzą w twarz mówię do niego - w sposób jawny ... On też postać Jahwe ogląda" (Lb 12:8). Odnosi się to do poleceń danych Mojżeszowi przez anioła, który nosił imię Boga (Wj 23:20,21). Jeżeli anioł był podobieństwem Boga, wynika z tego, że Bóg ma taką samą formę jak aniołowie t.j. fizyczny kształt człowieka, chociaż doskonalszą naturę niż ciało i krew, "A Jahwe rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem" (Wj 33:11, K. Pwt 34;10). Bóg objawił się jako anioł, którego twarz była odbiciem samego Boga.

- Ponieważ jesteśmy stworzeni na podobieństwo Boga "Wie On, z czego jesteśmy utworzeni" (Ps 103:14). Bóg chce, abyśmy Go pojmowali jako osobową istotę, Ojca, z którym możemy być związani. Wyjaśnia to wiele wzmianek o Bożych rękach, ramionach, oczach itd., Gdyby Bóg był tylko nieokreśloną istotą, gdzieś w niebiosach - co staje się naszym pojęciem Boga, gdy odrzucimy to, że jest On osobą, wówczas określenia te wprowadzają nas w błąd i nie mają dla nas żadnej wartości.

Opisy miejsca, w których mieszka Bóg wyraźnie wskazują, że Bóg posiada lokalizację - "Bóg jest w niebie" (Koh 5:1), "Bo Jahwe wejrzał z wysokiego przybytku swojego, popatrzył z nieba na ziemię" (Ps 102: 20), "Ty usłysz w niebie, miejscu Twego przebywania" (1Krl 8:39). Możemy dokładniej niż przedstawiono wyżej, dowiedzieć się, że Bóg ma "tron" (2Krn 9:8; Ps 11:4; Iz 6:1; 66:1). Trudno opisywać takim językiem nieokreśloną istotę, która istnieje, gdzieś w sferach niebieskich.

- Rozdział 45 księgi Izajasza pełen jest uwag, poczynionych przez Boga na temat jego ludu: "Ja jestem Jahwe, i nie ma innego ... Ja, Jahwe, czynię to wszystko ... Ja, Jahwe, jestem tego stwórcą ... Biada temu, kto spiera się ze swoim stwórcą ... Ja własnoręcznie rozpiąłem niebo... Nawróćcie się do mnie, by się zbawić, wszystkie krańce świata ". Zwłaszcza to ostatnie zdanie ukazuje osobową istotę Boga - chce, aby ludzie nawrócili się, pojęli jego faktyczne istnienie oczyma wiary.

- Bóg ukazuje się nam jako Bóg przebaczający, a przebaczać może jedynie osoba; jest to czyn umysłowy. Fakt iż Dawid był człowiekiem według serca Boga (1Sm 13:14), dowodzi, że Bóg ma rozum (serce) , który do pewnego stopnia może znaleźć swe odbicie w umyśle człowieka, pomimo że człowiek z natury nie jest istotą według serca Boga. Fragmenty, w których czytamy, że Bóg "żałował , że stworzył ludzi na ziemi, i zasmucił się" (Rdz 6:6), ukazują Boga jako Istotę odczuwającą, świadomą, a nie abstrakcyjną, nieokreśloną istotę, nie jako ducha w powietrzu. Wszystko to pozwala nam uzmysłowić sobie jak realne jest to, że przynosimy Mu zarówno radość jak i smutek, tak jak to ma miejsce w przypadku dziecka i prawdziwego ojca.Jeżeli Bóg nie jest osobową istotą…

Jeżeli Bóg nie jest realną, osobową istotą, wówczas trudno sobie poradzić z konceptem duchowości. Jeżeli Bóg jest całkowicie prawy, ale nie jest istotą materialną, wówczas trudno zrozumieć jego prawość odzwierciedloną w ludziach. Odstępcy, zarówno chrześcijaństwo jak i Żydzi przyjmują, że prawość Boga przenika do naszego życia przez mglistego "Ducha Świętego", który w jakiś sposób czyni nas na podobieństwo Boga, a On nas akceptuje. Przeciwnie, gdy już zrozumiemy, że istnieje osoba, która nazywa się "Bóg", wówczas możemy doskonalić nasz charakter z Jego pomocą i wpływem, dokonywanym przez Jego słowo tak, aby odzwierciedlać w nas cechy Boga. Celem Boga jest objawienie siebie w wielkiej liczbie ludzi, obdarzonych jego chwałą. Jego imię Jehowa Elohim wskazuje na to, (ten, który będzie potężny jest przybliżonym tłumaczeniem).

Jeżeli Bóg nie jest istotą fizyczną, wówczas nagrodą dla wiernych jest posiadanie bezcielesnej egzystencji, takiej jak Boga. Jednakże opisy nagrody dla wiernych w Królestwie Bożym, które przyjdzie na ziemię, wskazują na to, że będą mieli oni rzeczywistą egzystencję fizyczną, nie będzie ona jednak podlegała słabościom ludzkiej natury. Job tęsknił za "tym dniem", gdy zmartwychwstanie jego ciało (Job 19:25-27). Abraham jest z pewnością jednym z tych, z których "wielu zaś co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się… do wiecznego życia". Tak więc spełni się obietnica wiecznego posiadania ziemi Kanaan, fizycznego umiejscowienia na ziemi (Rdz 17:8). "Ci, którzy go prawdziwie miłują, będą się radować… Niech się cieszą na swoich sofach, aby dokonać pomsty wśród pogan" (Ps 132:16; 149:5,7). Niedocenianie przez Żydów i pogan takich fragmentów oraz całkowitego, dosłownego, fizycznego znaczenia obietnic danych Abrahamowi, doprowadziło do błędnego pojęcia "nieśmiertelnej duszy", jako rzeczywistej formy ludzkiej egzystencji. Pojęcie takie pozbawione jest całkowicie uzasadnienia w Biblii. Bóg jest nieśmiertelną pełną chwały istotą, a realizuje swój zamiar tak, aby ludzie mogli być powołani do życia w jego przyszłym królestwie na ziemi, aby mogli dzielić jego przymioty wyrażone w cielesnej formie. Powinno być samo przez się zrozumiałe, że nie można mówić o sensownym oddawaniu czci, religii czy o związkach osobistych z Bogiem, aż nie pojmiemy, że Bóg jest osobą, a my jesteśmy na Jego fizyczne podobieństwo, aczkolwiek podobieństwo bardzo niedoskonałe oraz, że istnieje potrzeba rozwijania Jego duchowego podobieństwa tak, że będziemy mogli przyjąć pełnię Jego podobieństwa fizycznego w Królestwie Bożym. W ten sposób więcej sensu i pocieszenia znajdziemy we fragmentach, które mówią o Bogu jako kochającym Ojcu, karzącym nas jak ojciec karze syna (Pwt 8:5). We fragmencie dotyczącym Chrystusa czytamy "Spodobało się Jahwe zmiażdżyć Go cierpieniem" (Iz 53:10), "chociaż wołam do mojego Boga; usłyszał On mój głos… a krzyk mój dotarł do Jego uszu" (Ps 18:6).

Obietnica dana Dawidowi przez Boga, a mówiąca o jego potomku, który będzie synem Boga, wymagała cudownych narodzin człowieka - jeżeli Bóg nie jest osobą, nie mógłby mieć syna. Prawidłowe zrozumienie Boga jest kluczem, który otwiera wiele istotnych nauk Biblii, ale tak jak jedno kłamstwo prowadzi do drugiego, tak też błędne pojmowanie Boga zaciemnia system prawdy, którą prezentuje Pismo święte. Jeżeli rozdział ten przekonał was chociaż częściowo, pojawia się pytanie "Czy naprawdę znacie Boga?". Zajmijmy się tym, co mówi o Nim Biblia.


1.3 Imię i charakter Boga

Jeżeli Bóg istnieje, to należałoby przypuszczać, że będzie on szukał sposobów, aby powiedzieć nam o sobie. Wierzymy, że Biblia objawiona jest człowiekowi przez Boga a w niej ukazany jest charakter Boga. Dlatego też prawda Boga jest jego "ziarnem" lub nasieniem (1 P 1:23), ponieważ oddziałując na nasz umysł, powoduje, że tworzy się w nas nowa istota, która ma cechy Boga. (Jk 1:18; 2Kor 5:17). Dlatego też im więcej stosujemy się do prawdy Bożej i poznajemy ją, tym bardziej jesteśmy "na wzór obrazu Jego Syna" (Rz 8:29), którego charakter był doskonałym odbiciem Boga (Kol 1:15). W tym właśnie leży wartość studiów części historycznych Biblii, które pełne są przypadków opisujących sposób postępowania Boga z ludźmi i narodem, zawsze ukazujących te same cechy charakterystyczne.

W języku hebrajskim imię osoby często odzwierciedla jej charakter i dostarcza nam informacji o tej osobie. Oto kilka przykładów:

"Jezus" = "Zbawiciel". "On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów" (Mt 1:21).

"Abraham" = "Ojciec wielu narodów". "Uczynię ciebie ojcem mnóstwa narodów" (Rdz 17:5).

"Ewa" = "Żyjąca" - "bo ona stała się matką wszystkich żyjących" (Rdz 3:20).

"Szymon" = "Słyszący" - "Usłyszał Jahwe, że zostałam odsunięta i dał mi jeszcze to dziecko" (Rdz 29:33).

Dlatego też możemy się spodziewać, że imiona i tytuły Boga są także źródłem informacji o Nim. Ponieważ istnieje wiele aspektów charakteru i celu Boga, ma on w gruncie rzeczy więcej niż jedno imię. Zaleca się szczegółowe przestudiowanie imienia Boga po przyjęciu chrztu. Dalsze docenianie charakteru Boga jakie wyraża Jego imię jest procesem, który powinien trwać przez całe życie prowadzone w Bogu. Dalsza część tutaj zaprezentowana to jedynie wstęp do tego.

Kiedy Mojżesz zapragnął głębiej poznać Boga, aby umocnić swoją wiarę w czasie bardzo burzliwego okresu w swoim życiu, anioł oznajmił imię Boga: "Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący swą łaskę w tysiączne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech, lecz nie pozostawiający go bez ukarania, ale zsyłający kary za niegodziwość ojców na synów i wnuków, aż do trzeciego i czwartego pokolenia" (Wj 34:5 - 7).

Jest to oczywisty dowód na to, że imiona Boga zawierają Jego charakterystykę, a to, że On je posiada jest dowodem na to, że Bóg jest istotą ludzką. -Nonsensem jest rozumowanie, że nieokreślony duch może posiadać takie przymioty, które znaleźć można również w nas - ludziach.

Bóg wybrał jedno szczególne imię, pod którym chciałby być znany i pamiętany przez ludzi. Jest ono esencją, streszczeniem jego celu w odniesieniu do człowieka.

Izraelici byli niewolnikami w Egipcie i zaszła potrzeba, aby im przypomnieć o celu Boga w odniesieniu do nich. Kazano Mojżeszowi obwieścić im imię Boga, tak aby zachęciło ich to do opuszczenia Egiptu i rozpoczęcia podróży do Ziemi Obiecanej (por 1Kor 10:1). My także musimy zrozumieć podstawowe zasady dotyczące imienia Boga przed przyjęciem chrztu i rozpocząć naszą podróż do Królestwa Bożego.

Bóg powiedział Izraelowi, że Jego imię to YAHWEH, które znaczy "Jestem, który Jestem", albo tłumacząc dokładniej "Będę kim Będę" (Wyj 3:13 - 15).

Imię to został później nieco rozszerzone:

"Mówił dalej Bóg do Mojżesza: Tak powiesz synom Izraela:

"Jahwe, Jahwe, Bóg ojców waszych , Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba ... To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia" (Wj 3:15).

Pełne imię Boga w związku z tym to "PAN Bóg"

Stary Testament został napisany w większości po hebrajsku, a tłumaczenia nie oddają wielu szczegółów, podczas tłumaczeń hebrajskich słów oznaczających Boga. Jedno z częstych słów hebrajskich tłumaczonych jako "Bóg" jest "Elohim", oznaczające "potężni". Imię, pod którym chce być pamiętany jest
Yüklə 1,38 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə