Nebevî YÖntem eğitim, Yapılanma, HareketYüklə 4,15 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/217
tarix18.06.2018
ölçüsü4,15 Mb.
#49334
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   217
NEBEVÎ YÖNTEM

Eğitim, Yapılanma, Hareket
Kİ�TABİN ADİ

NEBEVÎ YÖNTEM

YAZAR


Abdusselâm YASİN

M�TERC�MM. Beşir ERYARSOY

KAPAK & SAYFA D�ZEN�Harun HARRANİ

MATBAA


Step Ajans Matbaacılık

Göztepe Mahallesi Bosna Caddesi No.11 

Bağcılar/İ�stanbul   Telefon: 0212 446 88 46

stepajans@stepajans.com

Matbaa Sertifika No: 12266

Kasım - 2012

Yayıncılık Sertifika No: 16173

Çatalçeşme Sok. Ü�retmen Han No: 18 Cağaloğlu - İ�STANBÜL

Telefon/Faks:

 0212 512 45 43 - 512 51 66 - 512 90 40  

Web:

 www.bekakitap.com - Eposta: 

bekayay@hotmail.com
Abdusselâm YASIN

NEBEVÎ YÖNTEM

Eğitim, Yapılanma, Hareket

MÜTERCIM: M. Beşir ERYARSOY

   

Tercümeye esas alınan baskı: eş-Şeriketu’l-Arabiyyetu’l-Ifrikiyye, Beyrut, 1994, 3. Baskı.


Abdusselâm  Yasin:

  Fas  Adalet  ve  İhsan  Cemaati  lideri.  1928’de 

Merakeş’te doğdu. İdrisîler’e mensup Ayet Behiy adıyla bilinen ailedendir. 

Babası Muhammed bin Selâm’dır.

Küçük yaşta Kur’ân-ı Kerim’i hıfzetti. Mağrib Millî Hareketi’nin komu-

tanlarından ve aynı zamanda edebiyat, dil, tarih ve diğer alanlarda birçok 

eserin müellifi olan Muhammed el-Muhtar es-Sûsî’den dersler aldı. 12 ya-

şında  Kayrevan  Üniversitesi’ne  bağlı  İbn  Yusuf  Koleji’ne  girdi.  Dört  yılın 

sonunda bu okulu birincilikle bitirdi ve ardından Rabat Öğretmen Okulu’na 

girdi.  Fransızca’nın  yanında  İngilizce  ve  Rusça  öğrendi.  Mezun  olduktan 

sonra el-Cedid şehrinde öğretmenliğe başladı. Birkaç sene içinde Rabat’ta-

ki  Kral  V.  Muhammed  Üniversitesi’ne  bağlı  İslâmî  Araştırmalar  Yüksek 

Okulu’nun derslerini vererek diplomasını aldı. Arapça ve Tercüme Doktoru 

olarak  Merakeş’e  taşındı.  Üç  senelik  eğitim  hayatından  sonra  Bakanlıkta 

ilköğretim müfettişi oldu. Sonrasında Eğitim Bakanlığı’nda çeşitli kademe-

lerde eğitimci ve idareci olarak birçok görevde bulundu.

1965’te Kadîrî dergâhında Şeyh Abbas ve ardından oğlu Hamza’nın 

altı yıl sohbetinde bulundu. Dergâh ile aralarında oluşan bazı ihtilaflar se-

bebiyle buradan uzaklaştı (1972).

1974’te Fas Kralı II. Hasan’a gönderdiği, onu İslâm’a ve kurallarına 

dönmeye  çağıran  ikaz  ve  nasihatlerini  ihtiva  eden  mektubu  dolayısıyla 

yargılanmaksızın tutuklanıp 3.5 yıl kalacağı hapse atıldı. Hapisten çıktıktan 

sonra davet faaliyetlerini cami dersleriyle sürdürdü. Bu derslerin de yasak-

lanmasıyla telif çalışmalarına yöneldi. Kral II. Hasan’ı eleştirdiği bir yazısı 

sebebiyle 2 yıl hapse girdi (1983). Hapisten çıktıktan sonra 1989 yılı sonu-

na kadar evinde mecburi ikamete tabi tutuldu. Bu süre daha sonra on yıla 

çıkarıldı. 19 Mayıs 2000 günü ilk kez sokağa çıktı. İlim, davet ve eğitimle 

dolu faaliyetleri günümüzde de devam etmektedir. 

Eserlerinden bazıları: Davet ve Devlet Arasında İslâm (1972), Yarınki 

İslâm (1973), Batılılaştırılmış Seçkinlerle Diyalog (1980), Nebevî Yöntem

Eğitim, Yapılanma, Hareket (1982), Metot Konusunda Mukaddime (1989), 

İslâm ve Laik Milliyetçilik (1989), Fıkıh ve Tarihe Bakışlar (1990), Vahyin 

Hâkimiyeti ve Hevânın Baskısı Arasında Müslüman Aklın Çilesi (1994), Zi-

kir Risalesi (1995), Şûrâ ve Demokrasi (1996), el-İhsan, 2 cilt (1998-1999), 

Adalet: İslâmcılar ve Yönetim (2000), İslâm ve Modernizm (2000), Sünne-

tullah (2005), Ümmetin Önderliği (2009).

Arapça  42  telifinin  yanında  Fransızca  4  eser  yazmıştır.  Eserlerinden 

bazıları İngilizce ve Almanca’ya çevrilmiştir.ÜÇÜNCÜ BASKIYI SUNARKEN

Allah’ın  salât  ve  selamı  efendimiz  Hz.  Muhammed’e, 

onun âline, ashabına, kardeşlerine ve taraftarlarına olsun.

Kardeşlerim, mü’minler! 

Allah’tan korkarak ahiretin tasasını yüklenenler! Rabbimi-

zin rahmetini umarak O’nun huzuruna kavuşmanın endişesini 

taşıyanlar! Şevkle, itaatle, salih amelle ve cihad ile yaklaşarak 

bunu gerçekleştirmeye çalışanlar! Allah’ın yardımına güvene-

rek, metanetle, her türlü darbeye meydan okurcasına taham-

mül ederek. Düşmanla ve zorluklarla karşılaşılmasına sabırla 

direnip sınanmanın yokuşlarını tırmanmaya çalışarak aştıkla-

rı  yolda  ilerleyenler!  -Allah  dilediğine  yardım  edendir  ve  O, 

Azîz’dir, Hakîmdir- (şuuruyla bunu yapanlar).

Ey  ahiret  endişesi  ve  Allah’ın  huzuruna  çıkma  sorum-

luluğu ile birlikte ümmetimizin akıbetinin ne olacağı tasasını 

taşıyanlar!  Yolun  çeşitli  merhalelerinde  sizleri  dağınıklıktan 

neyin kurtaracağını düşünenler! Allah yolunda sizi bir araya 

getirecek  olan  o  yolun  üzerinde  birleşmek  isteyenler!  Sabır-

la, birbirinize sabrı tavsiye etmekle, dirençle ve sürekli cihad-

la,  Allah’ın  sözünden  caymayacağına  inanarak,  bildiğiniz 

Allah’ın vaadine doğru yürüyenler!

Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketleri üzerinize olsun.
Nebevî Yöntem

6

  Allah,  itaatiyle  sizi  aziz  kılsın.  Lütuf  ve  ihsanıyla  kendi-sine dost yapsın.  Yardım  ve desteğiyle  sizi güçlendirsin. On 

seneden beri Nebevî Yöntem’in bölümlerini yazarken, bunlar 

umut tepesinin üzerinden yükselen bir kimsenin beklentileri, 

umutları idi. Her şeyin sahibi ve bağışı sonsuz Allah’ın, ortaya 

çıkmakta olan bir çalışmayla mutluluk kapılarını açacağı ya-

rına göz diken birisinin umutlarıydı bunlar. Bu bakışlar yolun 

yanlarına,  kıyısına,  bucağına,  işaretlerine  uzanan  bakışlardı. 

O gün yola koyulan öncünün, “eğitim, düzen ve hareket”in 

genel esasları ile alakalı hak edilen ve yerine getirilmesi gere-

ken hususlara dair bir dereceye kadar basireti var idiyse de 

savunan, mücadele eden, gizlilik ve incelikleri bilen bir bece-

risi yoktu. 

Bundan  dolayı  eğitim,  yapılanma  ve  hareket  mühen-

disliği için bir planın bulunması kaçınılmazdı. Amelden önce 

gelen  bir  anlayış,  ilimden  önce  gelen  bir  ilim,  düşünceden 

önce  gelen  bir  düşünce  ve  ictihattan  önce  gelen  bir  ictihat 

bulunmalıydı.  Aynı  zamanda  Yüce  Allah’a  tevekkül  ederek 

yola çıkışın işaret levhalarının ve ufuklarının da belirlenmesi 

kaçınılmazdı. Siyasetin alacakaranlığında Yüce Allah’ın lütuf-

larına mazhar olmanın müjdelerinin yaklaştığının hissedildiği 

zamanlarda ve Allah’ın yolundan alıkoyan münkerlere karşı 

çıkarken,  Allah’ın  vaat  ettiğine  doğru  yürüyüşte  bunlar  bu-

lunmalıydı. Bu sebeple vakıayı sevk ve idareye kalkışmadan 

önce  vakıanın  gereklerine  nasıl  karşı  konulacağının  anlaşıl-

ması, münkerin kalelerine hücum etmeden önce marufun ne 

olduğunun bilinmesi, dikenli ve zorlu arazi üzerinde hareketin 

köklerini derinleştirmek için gayret gösterilmesi ve bu kökleri 

derinleştirmenin de Allah’ın Kitabı’nın hidayetinden ve Allah 

Rasûlü  sallallahu  aleyhi  ve  sellem’in  sünnetinin  nurundan 

kaynaklanması gerekirdi. 

Şimdilerde ise Yüce Allah’ın yardımı ve tevfikiyle “Adalet 

ve  İhsan  Cemaati”  mücadele  meydanının  tam  ortasındadır. 

Yüklə 4,15 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   217
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə