Narkalogiya


) Alkoqol asılılığın başlanğıc (I) mərhələsində sadalananların hansı səciyyəvi deyil?Yüklə 1,48 Mb.
səhifə5/17
tarix17.09.2017
ölçüsü1,48 Mb.
#41
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

238) Alkoqol asılılığın başlanğıc (I) mərhələsində sadalananların hansı səciyyəvi deyil?

A) Spirtli içkilərə qarşı situasiyon-şərtlənmiş birincili patoloji meyllik

B) Miqdara nəzarətin itməsi

C) Tolerantlığın 2-4 dəfə artması

D) Yuxuya getmənin pozulması

E) Qoruyucu qusma refleksinin itməsi


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
239) Alkoqola birincili patoloji meyilliyin birinci mərhələsinə hansı aiddir?

A) Motivlərin mübarizəsi ilə spontan yaranma

B) Situasion şərtlənməsi

C) Motivlərin mübarizəsi olmadan spontan yaranma

D) Dəf olunmaz xarakterliyi

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
240) Miqdara nəzarətin enməsi sindromu üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?

A) “Öz dairəsini qabaqlamaq” simptomu

B) İçkinin növünə əhəmiyyətsiz münasibət

C) Xəstə üçün əhəmiyyətli sitiuasiyalarda içkinin miqdarına nisbi nəzarət

D) Alkoqolu təklikdə istifadə arzusunun yaranması

E) Sərxoşluq fonunda içkini davam etdirmək arzusunun yaranması


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
241) Alkoqol asılılığın II mərhələsi üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?

A) Palimpsestlər

B) Alkoqola spontan meyilin yaranması

C) Psevdodipsomaniya

D) Sərxoşluq vəziyyətinin total amneziyası

E) Abstinensiya sindromu


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
242) Alkoqol asılılığın II mərhələsində sərxoşluq mənzərəsinin dəyişməsinə sadalananların hansı aid deyil?

A) Eyforiya müddətinin qısalması

B) Sadalananların hamısı

C) Keyləşmənin yaranması

D) Histerik formalı davranışın yaranması

E) Yüksək qıcıqlıq


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
243) Xronik alkoqol intoksikasiyasında sərxoşluq mənzərəsinin dəyişməsinə sadalananların hansı aid deyil?

A) Alkoqol asılılığın ağırlıq dərəcəsi

B) Sadalananların hamısı

C) Spirtli içkinin növü

D) Alkoqol asılılığın prossesual nəticələri

E) Xəstələrin premorbid xarakterioloji xüsusiyyətləri və şəxsiyyət dəyişiklikləri


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
244) Sadə alkoqol sərxoşluğu mənzərəsinin kəskin dəyişilməsinə sadalananların hansı aid deyil?

A) Total amneziyanın olması

B) Sərxoşluq klinikasının qandakı alkoqol konsentrasiyasına qeyri-mütənasibliyi

C) Qəzəblə, affektin nəzərə çarpan çoxluğu

D) Eyforiyanın praktik olmaması

E) Düşüncənin alaqaranlıq pozulması


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
245) Alkoqol asılılığın II mərhələsi üçün aşağıdakılardan hansı daha xarakterikdir?

A) Sadalananların heç biri

B) Psevdodipsomaniya

C) Həqiqi dipsomaniya

D) Tez-tez birdəfəlik ağır abuzuslar

E) Aşağı tolerantlıq fonunda daimi içərək keflənmək


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
246) Psevdodipsomaniya üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?

A) Alkoqolun 2-3 gündən 7-12 günə qədər istifadə olunması

B) Alkoqol ekssesinin başlanğıc və sonunun xarici faktorlarla əlaqəsi

C) Psevdodipsomaniyadan bir neçə gün öncə xəstənin psixi və fiziki vəziyyətinin aydın dəyişikliyi

D) Dipsomaniyadan sonra içkiyə meyilin bir müddət saxlanması

E) Alkoqol istifadə müddətində tolerantlığın saxlanması


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
247) Alkoqol asılılığın II mərhələsində, alkoqol qəbulu aşağıdakılardan hansı tərzdə ola bilər?

A) Həqiqi dipsomaniya

B) Psevdodipsomaniya

C) Sadalananların hamısı

D) Yüksək tolerantlıq fonunda daimi sərxoşluq

E) “Keçici“ sərxoşluq


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
248) Tolerantlığın dəyişməsi alkoqol asılılığında sadalananların hansı ilə ifadə olunmur?

A) Somatik və ya psixi xəstəlik müddətində , həddən artıq yorğunluqda, alkoqola dözümlülüyün dəyişməsi

B) Xəstələrin emosional gərginlik halında alkoqola meyilliyin azalması

C) Əvvəlki sərxoşluq effektinə çatmaq üçün dozanı artırmaq ehtiyacı

D) Sadalananların hamısı

E) Xəstəliyin dinamikasına uyğun alkoqola dözümlülüyün dəyişməsi


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
249) Tolerantlığın “plato” simptomu üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?

A) Maksimal dozalara bu və ya digər müddətli zaman kəsiyində dözə bilmək

B) Yalnız böyük dozaların qəbulundan sərxoşluq vəziyyətinin yaranması

C) Xəstə üçün maksimal dozanın ya bir momentli , ya da gün ərzində qəbulu

D) Alkoqolun stabil müəyyənləşmiş dozada qəbulu

E) Alkoqol asılılığın II-III mərhələlərində yaranması


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
250) Alkoqol asılılığında tolerantlığın enməsi üçün aşağıdakılardan hansı səciyyəvidir?

A) Sadalananların heç biri

B) Aşağı spirt tərkibli içkilərə keçid

C) Sadalananların hamısı

D) Spirtli içkidən hissə-hissə istifadə

E) Sərxoşluğa səbəb olan birmomentli dozanın azalması


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
251) Alkoqol asılılığında tolerantlığın enməsi üçün sadalananların hansı səciyyəvidir?

A) Birmomentli dozanın yüksəlməsi

B) Alkoqol asılılığın I mərhələləsində meydana gəlməsi

C) Sadalananların hamısı

D) Qündəlik alkool dozanı 1-2 dəfəyə qəbulu

E) Daha zəif spirtli içkilərə keçid


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
252) “Çarpaz tolerantlıq” anlayışı aşağıdakılardan hansı ilə səciyyələnir?

A) Sadalananların hamısı

B) Alkoqoldan asılı olan xəstələrinin bütün spirtli içkilərə dözümlülüyü

C) Alkoqolun stabil qəbul olunmuş dozalarının istifadəsi

D) Efir, xloroformun və bəzi psixoaktiv maddələrin yüksək dozalarını qəbul edə bilməklə

E) Yüksək gündəlik dozanın saxlanması fonunda minimal bir dəfəlik qəbul


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
253) Alkoqol amneziyası üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?

A) Motorikanın saxlanılması

B) Sonradan yaddan silinən epizodlarda, xəstənin kifayət qədər düzgün davranışı

C) Özünü dərk etmənin pozulması

D) Lakunarlıq, fraqmentarlıq

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
254) Lakunar amneziya simptomu ( alkoqol palimpsestləri) üçün sadalananların hansı səciyyəvidir?

A) Xəstəlik etapının II mərhələsində yaranma

B) Sərxoşluq dövrünün ayri-ayri ikinci dərəcəli epizodlarının xatırlanmaması

C) Alkoqolun vərdişi dozalarının qəbulundan yaranma

D) Motorikanın kobud pozuntularının olmaması

E) Sərxoşluq halında davranışın kobud pozuntularının mövcudluğu


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
255) Narkotik amneziya simptomu üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?

A) Maksimal qəbul oluna biləcək dozanın istifadəsində yaranma

B) Yaranmanın epizodikliyi

C) Alkoqol asılılığın başlanğıc mərhələsində meydana gəlmə

D) Yaddaş boşluğunun alkoqol ekssesinin final dövrünə uyğun gəlməsi

E) Yaddaş boşluqlarının sərxoşluq dövrünün böyük hissəsini əhatə etməsi


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
256) Total amneziya simptomu üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?

A) Motorikanın nəzərə çarpan pozuntusu

B) Sərxoşluq dövrünün əhəmiyyətli hissəsinin unudulması

C) Yalnız alkoqol ekssesinin final dövründə yaddaşın tam itirilməsi

D) Alkoqolun kiçik dozalarının qəbulunda ,enmiş tolerantlıq fonunda yaranma

E) Alkoqol asılılığın III mərhələsində yaranma


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
257) Şəxsiyyətin mənəvi-etik enməsinin ilkin əlamətlərinə göstərilənlərdən hansı aid deyil?

A) Kobudluq

B) Şöhrətpərəstlik

C) Unutqanlıq

D) Münasibətlərdə səthilik və məsuliyyətsizlik

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
258) Alkoqol asılılığın ikinci mərhələsində xəstənin sosial statusunun pozulmasına sadalananların hansı aid deyil?

A) Ağır qanun pozuntuları

B) Ailə münasibətlərinin dağılmaq təhlükəsi altında qoyan daimi münaqişələr

C) Peşə bacarıqlarının və istehsal əməyinin enməsi

D) Maraqların itirilməsi, asosial davranış

E) Bədbəxt hadisələr, sənaye-məişət və nəqliyyat travmatizmi


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
259) Alkoqol asılılığın III mərhələsinin tipik əlamətlərinə nə aid deyil?

A) Psevdodipsomaniya

B) Alkoqola tolerantlığın enməsi

C) Alkoqola dəf olunmaz xarakterli birincili patoloji meyllik

D) İntellektual –mnestik pozuntular

E) Situasiya nəzarətinin itirilməsi


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
260) Alkoqol asılılığın III mərhələsində sərxoşluq mənzərəsinin dəyişməsi üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?

A) Sadalananların hamısı

B) Nitqin aktivləşməsi ilə eyforiya

C) Süstlük, yuxululuq, passivlik

D) Kəskin disforik affektin üstünlüyü

E) Şübhəliliklə aqressivlik


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
261) Xəstəliyin III mərhələsində alkoqoldan istifadə forması göstərilənlərdən hansı ilə ifadə olunmur?

A) Sadalananların hamısı

B) Psevdodipsomaniya

C) Həqiqi dipsomaniya

D) Spirtli içkidən ifrat istifadə

E) Aşağı tolerantlıq fonunda spirtli içkilərdən daimi istifadə


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
262) Miqdara və vəziyyətə nəzarətin enməsi və itirilməsi sindromu sadalananların hansı ilə səciyyələnmir?

A) Düşüncənin alaqaranlıq pozuntusu

B) Total amneziyanın yaranması

C) Orta və ağır dərəcəli sərxoşluğun yaranması

D) “Kritik dozanın” azalması

E) Yüngül sərxoşluq halında alkoqola meylin güclənməsi


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
263) Həqiqi dipsomaniya üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?

A) Alkoqol asılılığın II mərhələsidə yaranması

B) Tsikillə yaranma

C) Dipsomaniyadan əvvəl somatik, affektiv pozuntuların yaranması

D) Dipsomaniyanın sonunda içkiyə ikrah hissi ilə intolerantlıq

E) Alkoqola intensiv meyilin spontan yaranması


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
264) Epizodik (dipsomaniya) formalı alkoqol qəbulu üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?

A) Daimi sərxoşluq , bu fonda spirtli içkidən periodik, intensiv ifrat istifadə

B) Tolerantlığın keçici enməsi epizodlarının mövcudlugu

C) Sadalananların hamısı

D) Alkoqol asılılığın başlanğıc I-II, II mərhələlərində yaranmasi

E) Birincili patoloji meyilliyin, onun ikincili formaları üzərində üstünlüyü


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
265) Yüksək tolerantlı fasiləsiz sərxoşluq üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?

A) Həftələr və aylarla alkoqoldan gündəlik istifadə

B) Başlangıc dozanın 3-6 dəfə artırılması, tünd spirtli içkilərdən istifadə

C) Alkoqol asılılığın ikinci mərhələsində yaranma

D) Alkoqol abstinensiya sindromunun ağır formalarının olması

E) Abuzuslar arasında məcburi fasilələr və onların xarici şəraitdən asılılığı


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
266) Aşağı tolerantlıqla fasiləsiz sərxoşluq üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?

A) Əhval-ruhiyyənin depressiv fonunun üstünlüyü

B) Daha zəif spirtli içkilərə keçid

C) Alkoqolu gün ərzində hissələrlə qəbul etmə (gecə vaxtı da daxil olmaqla)

D) Xəstələrin praktik olaraq yüngül sərxoşluq vəziyətində olmaları

E) Alkoqol asılılığın III mərhələsində yaranır


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
267) Alkoqol asılılığın III mərhələsi üçün aşağıdakılardən alkoqol abstinensiya sindromuna hansı (AAS) səciyyəvidir?

A) AAS-u vegetativ - somatik pozuntularla

B) İfadəli abstinent sindrom

C) AAS-u nevroloji pozuntularla

D) AAS-u vegetativ - astenik pozuntularla

E) Sadalananların heç biri


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
268) Alkoqol asılılığın III mərhələsində olan xəstələr üçün sosial nəticələr sadalananların hansı ilə ifadə olunmur?

A) Əvvəlki peşə qabliyyətinin itirilməsi ilə nəzərə çarpan peşə qabiliyyətinin enməsi

B) Özğənin öhdəsində olma meyilliyi

C) Tam həcimdə ailə və iş məsuliyyətlərini yerinə yetirə bilməməklə

D) Şəxsiyyət adaptasiyası səviyyəsinin saxlanılması

E) Ailələrin dağılması və ya münasibətlərin emosional bağlılığı olmadan davam etdirilməsi


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
269) Alkoqol abstinent sindromunun alkoqol mənşəli psixozuna keçmə mümkünlüyünü hansı əlamət təsdiqləyir?

A) Yuxusuzluğun dərinləşməsi

B) Sadalananların heç biri

C) Sadalananların hamısı

D) Qıcolma tutmaları

E) Affektin dəyişkənliyi


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
270) Alkoqol deliriyinin aşağıdaki növlərinə sadalananların hansı aid deyil?

A) Klassik

B) Ağır

C) Reduksiya olunanD) Qarışıq (atipik)

E) Yüngül


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
271) Alkoqol deliriyi daha çox nə zaman yaranır?

A) Abstinensiya sindromunun yüksək həddində

B) Alkoqolun uzun müddətli ifrat istifadəsi qurtardıqdan sonra ilk günlərdə yaranma

C) Abstinensiya sindromunun yekununda

D) Sadalananların heç biri

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
272) Ağır alkoqol deliriyinin yaranmasına hansı səbəb olur?

A) Sadalananların heç biri

B) Abstinensiya sindromunun ifadəliliyi

C) Yanaşı somatik xəstəliklər

D) Sadalananların hamısı

E) Müxtəlif mənşəli ensefalopatiya əlamətlərinin ifadəliliyi


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
273) Alkoqol deliriyində somatovegetativ əlamətlərə sadalananların hansı tipik deyil?

A) Subfebril hərarət

B) Taxipnoe

C) Taxikardiya

D) Arterial təzyiqin dəyişkənliyi

E) Göz daxili təzyiqin yüksəlməsi


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
274) Klassik deliriyin nevroloji pozuntusuna sadalananların hansı aid deyil?

A) Anizokoriya

B) Hiperrefleksiya

C) Ataksiya

D) Əzələ hipotoniyası

E) Tremor


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
275) Alkoqol deliriyinin yekununda sadalanan pozuntulardan hansı müşahidə olunmur?

A) Rezidual sayıqlama

B) Astenik sindrom

C) Depressiv sindrom

D) Qıcolma sindromu

E) Hallyusinator-paranoid sindrom


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
276) Peşə deliriyinin fərqləndirici əlaməti hansıdır?

A) Yalan tanımalar

B) Sadalananların hamısı

C) İntensiv hərəki oyanıqlıq

D) Sadalananların heç biri

E) Az saylı, sönük görmə hallyusinasiyaları


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
277) Peşə deliriyindən sonra aşağıdakı hansı keçici sindrom yaranmır?

A) Korsakov sondromu

B) Psevdoparalitik sindrom

C) Tranzitor dismnestik sindrom

D) Sadalananların heç biri

E) Qıcolma sindromu


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
278) Alkoqol asılılığında mussitəli, “zümzüməli” deliriyi üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?

A) Ətrafa bələdliyin saxlanılması

B) “Tutucu” (qapma) simptomu

C) Xoreyaform, atetozabənzər hiperkinezlər

D) Reallıqdan kənarlaşma

E) Yataq hüdudlarında oyanıqlıq


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
279) Sadalanan kəskin alkoqol psixozlarının formalarından hansı ləng gedişə meyillidir?

A) Alkoqol qısqanclıq sayaqlamaları ilə

B) Kəskin alkoqol paranoidi

C) Kəskin alkoqol hallyusinozu

D) Sadalananların hamısı

E) Alkoqol deliriyi


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
280) “Alkoqol ensefalopatiyası” terminini kim tərəfindən irəli sürülmüşdür?

A) Sadalananların hamısı

B) Jislin S.G.

C) Sadalananların heç biri

D) Bender l.

E) Şilder P.


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
281) Alkoqol ensefalopatiyasının prodromal dövrünün əsas psixi pozuntuları hansıdır?

A) Depersonalizasiya

B) Asteniya

C) Dismorfofobiya

D) Depressiya

E) Obsessiya


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
282) Korsakov psixozunda psixi pozuntularının klinik mənzərəsi sadalananların hansı ilə ifadə olunmur?

A) Konfabulyasiyalar

B) Bələdlik pozuntuları

C) Amnestik pozuntular

D) Antoqonistik meqalomanik sayıqlama

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
283) Korsakov psixozunun nevroloji pozuntularına hansı aid deyil?

A) Meningial əlamətlər

B) Əzələ atrofiyaları

C) Hissiyyat pozuntuları

D) Ətrafların nevritləri

E) Sadalananların heç biri


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
284) Kəskin Qaye-Vernike alkoqol ensefalopatiyasında sadalananların hansı müşahidə olunmur?

A) Şizofrenobənzər pozuntular (depressiv-sayıqlama pozuntuları, verbal hallyusinoz)

B) Stereotip hərəkətlərlə, hərəki oyanıqlıq

C) Amentivəbənzər vəziyyət

D) Reduksiya olunmuş deliriyinin meydana gəlməsi

E) Sadalananların heç biri


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
285) Kəskin Qaye-Vernike alkoqol ensefalopatiyası aşağıdakılardan hansı ilə müşayət olunurlar?

A) Diplopiya ilə

B) Oral avtomatizm simptomları ilə

C) Nistaqmla

D) Görmə sahələrinin daralması ilə

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
286) Alkoqol psevdoparalici aşağıdakılardan hansıdır?

A) Qadınlarda çox vaxt rast gəlinən formadır

B) Psixozun yayılmış formasıdır

C) Mnestik pozuntuların əhəmiyyətsiz olan bir formasıdır

D) Sadalananların hamısı

E) Ağır deliriydən sonra gələn patolojı formadır


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
287) Alkoqol psevdoparalicində sadalanan əlamətlərdən hansı müşahidə olunmur?

A) Özünə və öz vəziyyətinə tənqidsizlik

B) Düşüncə səviyyəsinin kəskin enməsi

C) Özünü yüksək qiymətləndirmə

D) Eyforiya və qayğısızlıq

E) Verbal psevdohallyusinoz


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
288) Sadalananların hansı alkoqol psevdoparalicini müşayət edən nevroloji pozuntulara aid deyil?

A) Dizartriya

B) Sadalananların heç biri

C) Nevritlər

D) Meningial əlamətlər

E) Tremor


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
289) Markiafav-Binyami alkoqol ensefalopatiyasının klinikasına aşağıdakılardan hansı aid deyil?

A) Keyləşmə sindromu

B) Ekstrakampin hallyusinasiyalar

C) Demensiya və ağır alkoqol deqradasiyası

D) Sadalananların hamısı

E) Korsakov sindromu


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
290) Markiafav-Binyami ensefalopatiyasının manifest pozuntularına sadalananların hansı aid deyil?

A) Ağır delirioz pozuntular

B) Sistemləşmiş sayıqlama

C) Sadalananların hamısı

D) Korsakov sindromu

E) Müxtəlif dərəcəli keyləşmə sindromu


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
291) Markiafav-Binyami ensefalopatiyasının strukturunda nevroloji pozuntulara sadalananların hansı aid deyil?

A) Gözün hərəki pozuntuları

B) Hemi-, para- və tetraplegiyalar

C) Dizartiya

D) Xoreyaform pozuntular

E) Astaziya-abaziya


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
292) Alkoqol pellaqrası hansı vitaminlərin çatışmazlığının nəticəsidir?

A) PP


B) Sadalananların heç biri

C) B1 və B6

D) Sadalananların hamısı

E) B12
Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1


293) Alkoqol pellaqrası debütü üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?

A) Qıcıqlılıq

B) Yuxu pozuntusu

C) Baş gicəllənmə

D) Baş ağrıları

E) Yüksək qiymətli ideyalar


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
294) Aşağıdakılardan hansı alkoqol pellaqrasında mütləq somatik pozuntudur?

A) Sadalananların heç biri

B) Enterit

C) Qastrit

D) Stomatit

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
295) Alkoqol asılılığında beyincik atrofiyası psixopatoloji pozuntuları hansıdır?

A) Katatonik simptomlar

B) Psevdohallyusinasiyalar

C) Demensiya

D) Sadalananların heç biri

E) Şəxsiyyət səviyyəsinin enməsi


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
296) Alkoqol asılılığında beyincik atrofiyasının nevroloji sferada patoloji dəyişiklikləri aşağıdakılardan hansı ilə ifadə olunur?

A) Romberq vəziyyətində davamsızlıq

B) İntension tremor

C) Sadalananların heç biri

D) Əzələ hipotoniyası

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

Yüklə 1,48 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə