Nad wypracowaniem narzędzi pracują: Nad wypracowaniem narzędzi pracująYüklə 445 b.
tarix11.04.2018
ölçüsü445 b.
#36976Nad wypracowaniem narzędzi pracują:

 • Nad wypracowaniem narzędzi pracują:

 • Katarzyna Topolska – Ciuruś, ekspert ds. przygotowania innowacji ze specjalizacją w zakresie zarządzania jednostką finansów publicznych, dyrektor Urzędu Miejskiego w Gliwicach

 • Tomasz Skalski, ekspert ds. przygotowania innowacji ze specjalizacją w zakresie komunikacji społecznej, adiunkt w Instytucie Socjologii na Uniwersytecie Śląskim

 • Marcin Sakowicz, ekspert ds. przygotowania innowacji ze specjalizacją w zakresie zarządzania procesami, adiunkt Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Szkoły Głównej Handlowej Beata Bujak – Szwaczka, ekspert ds. ewaluacji ze specjalizacją w zakresie zarządzania procesami, prowadzi działalność ewaluacyjną projektów w ramach własnej firmy

 • Stanisław Tamm, ekspert ds. ewaluacji ze specjalizacją w zakresie zarządzania jednostką finansów publicznych z doświadczeniem praktycznym, sekretarz Miasta Poznań Za koordynację projektu odpowiedzialny jest Mariusz Śpiewok • „Benchmarking to metoda porównywania własnych rozwiązań z najlepszymi oraz ich udoskonalania przez uczenie się od innych i wykorzystywanie najlepszych doświadczeń”

 • [Wawak S., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, s.138, 2002]]Ogół działań podejmowanych

 • Ogół działań podejmowanych

 • dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób

 • zgodny z prawem, efektywny, oszczędny

 • i terminowy • Prawdopodobny termin wdrożenia budżetów zadaniowych w samorządach w efekcie ustawowego obowiązku to 2014 rok

 • Z ankiet przeprowadzonych wśród jednostek samorządu, które wdrożyły budżet zadaniowy wynika, że szczególnego wysiłku wymaga:

 • – proces hierarchizacji zadań,

 • – definiowanie wskaźników efektywności

 • Źródło: portal www.budzet-zadaniowy.com

 • WYMAGANIA

 • „Za najistotniejszy element kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej lub samorządowych jednostek organizacyjnych

 • należy uznać system wyznaczania celów i zadań dla jednostek

 • w danym dziale administracji rządowej lub samorządowych jednostek organizacyjnych,

 • a także system monitorowania realizacji wyznaczonych celów i zadań”

 • FAKTY

 • Formułowanie celów i mierników realizacji celów stanowi nadal wyzwanie dla zarządzających na każdym szczeblu zarządzania w administracji. Projekt benchmarkingowy wg koncepcji ŚZGiP ma na celu wypracowanie narzędzia wsparcia systemów realizacji kontroli zarządczej w urzędach poprzez:

 • pomoc w formułowaniu celów i sposobów ich monitorowania dla wybranych procesów zachodzących w urzędach oraz definiowania ryzyka osiągania celów na etapie planowania zmian [standard: cele i zarządzania ryzykiem];

 • zapewnienie systemu wymiany ważnych informacji z podmiotami zewnętrznymi (innymi jednostkami) mogącymi mieć istotny wpływ na osiąganie celów i realizację zadań poprzez poszukiwanie najlepszych rozwiązań i propagowanie doświadczeń [standard: informacja i komunikacja];

 • systemowe przygotowania kadry zarządzającej do realizacji kontroli zarządczej [standard: środowisko wewnętrzne]PROJEKT INNOWACYJNY A WDROŻENIE INNOWACJI

 • PROJEKT INNOWACYJNY A WDROŻENIE INNOWACJI

 • Istotą projektu innowacyjnego jest wypracowanie metody, narzędzia, którego wykorzystaniem jednostki administracji publicznej będą zainteresowane po zakończeniu projektu.

 • Na każdym etapie projektu innowacyjnego (etap przygotowania innowacji i etap upowszechnienia i włączania innowacji) rolę uczestników projektu można określić jako konsultacyjno-testującą.

 • Udział jednostek w projekcie ma zapewnić, że zaproponowana formuła benchmarkingu wraz z metodą jego wdrażania (uwzględniającą poszerzenie kompetencji kadry zarządzającej w zakresie wybranych elementów kontroli zarządczej) będzie narzędziem „szytym na miarę” potrzeb i możliwości jednostek, do których jest kierowana.KROK 1

 • KROK 1

 • Dobór grupy benchmarkingowej – urzędy miast na prawach powiatów, urzędy gmin i starostwa powiatowe

 • ISTOTA NA ETAPIE PRZYGOTOWYWANIA INNOWACJI (projekt innowacyjny)

 • Kładziemy nacisk na praktyczny wymiar innowacji. Informacja zwrotna od uczestników projektu będzie podstawowym źródłem wypracowania założeń. Stąd na tym etapie poszukujemy jednostek/pracowników zainteresowanych i zaangażowanych w rozwiązania systemowe w jednostkach z zakresu zarządzania.

 • ISTOTA NA ETAPIE TESTOWANIA (projekt innowacyjny)

 • Weryfikujemy założenia teoretyczne w praktyce w dwóch etapach – w I etapie z udziałem jednostek biorących udział w przygotowaniu innowacji, w II etapie w gronie rozszerzonym do 40 jednostek.

 • ISTOTA NA ETAPIE WDROŻENIA (projekt wdrożeniowy)

 • Systematyczny benchmarking ukierunkowany na poszukiwanie i upowszechnianie dobrych praktyk oraz szkolenia kadry zarządzającej.KROK 2

 • KROK 2

 • Ustalenie obszarów wspólnych /identyfikacja kluczowych procesów/

 • ISTOTA NA ETAPIE PRZYGOTOWYWANIA INNOWACJI (projekt innowacyjny)

 • Uzgodnienie procesów kluczowych z punktu widzenia kierowników jednostek, dla których możemy zdefiniować jednorodny cel (niezależnie od indywidualnej specyfiki jednostki)

 • ISTOTA NA ETAPIE TESTOWANIA (projekt innowacyjny)

 • Dopracowanie celu dla wybranych procesów kluczowych (w zakresie objętym benchmarkingiem), w oparciu o pierwsze informacje zwrotne o wynikach osiąganych w innych jednostkach

 • ISTOTA NA ETAPIE WDROŻENIA (projekt wdrożeniowy)

 • Identyfikacja i upowszechnianie dobrych praktyk dla procesów objętych benchmarkingiem i weryfikacja zakresu kolejnego badania.

 • .

Konsultacje proponowanego zestawu wskaźników odbędą się w Starostwie Powiatu Zawierciańskiego 2 sierpnia 2011

 • Konsultacje proponowanego zestawu wskaźników odbędą się w Starostwie Powiatu Zawierciańskiego 2 sierpnia 2011

 • Konsultacje przeprowadzi firma zewnętrzna

 • KONIEC ETAPU PRZYGOTOWANIA INNOWACJI – SIERPIEŃ 2011

 • Uzgodniono wstępny zakres i metodę prowadzenia benchmarkingu do fazy testowejKROK 5

 • KROK 5

 • TESTOWANIE

 • Praktyka wskazuje, że każdorazowo, przy wprowadzeniu nowego procesu lub nowej metody pomiaru procesu, benchmarking musi zostać poprzedzony badaniem pilotażowym skupiającym się na weryfikacji poprawności przyjętych założeń. Etap testowy należy przewidzieć każdorazowo gdy wprowadzane będą nowe obszary do benchmarkingu lub istotne zmiany w metodzie pomiaru.

 • Wypracujemy modelowy zestaw wskaźników - położymy nacisk na efektywność i adekwatność procesu monitorowania

 • Zaproponujemy model prowadzenia benchmarkingu kładąc szczególny nacisk na zapewnienie komfortu udostępniania danych

 • Przygotujemy kadrę zarządzającą do zarządzania procesami i ich doskonalenia z wykorzystaniem benchmarkingu

 • Przeprowadzimy pilotażowe i docelowe badania oraz upowszechnimy uśrednione wyniki i najlepsze praktyki

 • Będziemy zabiegać o uznanie nowego narzędzia jako standardu w realizacji kontroli zarządczej I stopnia w urzędachYüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə