Microsoft Word Gizlilik Politikası 25. 09. 2017 edit (2) (2). docxYüklə 0,51 Mb.
Pdf görüntüsü
tarix01.09.2018
ölçüsü0,51 Mb.
#66132


 

 

Gizlilik Politikası Hakkınızdaki kişisel verilerin gizli tutulmasına azami özen  gösteriyoruz ve zaten  bu 

gizlilik politikamız ("Gizlilik Politikası") ile sizlerin Pfizer İlaçları Ltd. Şti.’ne (“Pfizer”) 

ait  Web  Sitesinin  nasıl  çalıştığını  ve  kişisel  verilerinizin  nasıl  işlendiğini  ve 

kullanıldığını açıkça anlayabilmeniz için hazırlamış bulunuyoruz. 

Gizlilik  Politikamız  oldukça  açıktır: Sizin  açık  rızanız  olmadıkça,  6698  sayılı  Kişisel 

Verilerin  Korunması  Kanunu’nun  (“KVKK”)  5/2.  maddesi,  6/3.  Maddesi  ile  28. 

Maddesinde  sayılan  istisnalar  haricinde,  Web  Sitemizde  hiçbir  şekilde  kişisel  veri 

toplamıyoruz.  Kişisel  veri,  KVKK  kapsamında  sayılan  ve  kimliği  belirli  veya 

belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi içeren; ad/soyad, yaş, doğum günü, 

cinsiyet, adres, telefon numarası, unvan, kurum, ve e-mail (elektronik posta) adresi 

gibi verileri ifade ediyor. Bu veriler sizin tarafınızdan kayıt sırasında belirtilen veya 

sonradan  gönderdiğiniz  bilgiler  aracılığıyla  elde  edilen  verileri  oluşturuyor.  Sizden 

topladığımız bu bilgilerin bir kısmı sağlık durumunuzla ilgili olabilir, bu durumda bu 

veriler özel nitelikli (hassas) veri kategorisine girmekte ve sadece burada belirtilecek 

olan prensipler veya sizin izniniz doğrultusunda işlenebilecektir. 

 

Gizlilik Politikamız, hangi koşullar altında kişisel veri topladığımızı, bunları nasıl ve ne kadar  süreyle  işlediğimizi,  verdiğiniz  verileri  nasıl  kullanmamızı  istediğinizle  ilgili 

tercihlerinizi  ve  verilen  bilgileri  nasıl  koruduğumuzu  açıklamaktadır.  Bu  Gizlilik 

Politikasında  da  ortaya  konulduğu  gibi,  Web  Sitemizi  kullanarak  kişisel  veri 

toplamamıza ve bu verileri kullanmamıza ve KVKK kapsamında kişisel verilerinizi her 

şekilde işlememize açıkça rıza göstermiş oluyorsunuz. 

Toplanan Bilgilerin Türü 

Web  Sitemizi  kullandığınız  zaman,  kişisel  verileriniz  de  dahil  olmak  üzere,  Web 

Sitemize  girerken  gönüllü  olarak  vermeyi  tercih  ettiğiniz  bilgileri  toplayabilir, 

işleyebilir, muhafaza edebilir ve depolayabilir, yeniden düzenleyebilir, açıklayabilir ve 

aktarabilir, devredebilir, elde edilebilir hale getirilebiliriz. Kişisel verilerinizi işlerken 

sizin  açık  rızanızı  almak  durumundayız.  Kişisel  verileri  işlememizdeki  amacımız, 

bizden istediğiniz hizmetleri verebilmek veya ürün bilgilerini ve önerilerimizi sizin için 

özelleştirmektir. Bunları yapmamızı istiyorsanız, sizlere ürünlerimiz ve hizmetlerimiz 

hakkında ek bilgi verebilmek ve sizleri ilgilendirebilecek diğer ürün ve hizmetlerimizle 

ilgili  bilgi  göndermek  için  kişisel  verilerinizi  kullanacağız.  Bu  faaliyetleri 

gerçekleştirdiğimizde  ise,  Web  Sitemizde  bu  amaçlar  için  toplayacağımız  bilgi 

alanlarında bu durumu sizlere belirteceğiz.  

Bilgilerin Kullanımı 

Web Sitemizdeki özelliklere ya da hizmetlere erişmek için kişisel verilerinizi vermeniz 

gerekiyorsa, size bu verileri nasıl kullanacağımızı açıkça bildireceğiz. 
 

 

Bu  bilgiler,  verilere  Pfizer  tarafından  size  basılı  ve/veya  dijital  yayın  göndermek, telefon mesajları veya e-mail iletmek (sadece Web Sitesine kayıt sırasında size e-mail 

gönderilmesini  kabul  ettiyseniz)  amacıyla  kullanılacaktır.  Bunlar  sadece  gönderilen 

konuya ilişkin gerekli bilgiyi içerecektir.  

Ayrıca Pfizer kişisel verilerinizi, durumunuza ilişkin ya da dikkatinizi çekebilecek diğer 

sağlıkla ilgili bilgilendirmeleri size gönderebilmek için (e-mail de dahil), ve/veya sağlık 

durumu  ve  Pfizer’ın  sağlık  bilgilendirme  programları  hakkında  (eğer  bu 

bilgilendirmeleri  almayı  kabul  ettiyseniz)  pazar  araştırması  yapmak  amacıyla  da 

kullanılabilecektir. 

Unutulmamalıdır  ki  hakkınızda  toplanan  her  türlü  bilgi  gerektiği  ölçüde  toplanıp, 

gerektiği oranda kullanılacaktır. 

Kişisel  verilerinizi  diğer  şahıslara  satmayacağız,  takas  etmeyeceğiz  ya  da 

kiralamayacağız. Ancak, kişisel verilerinizi, bize hizmet sunabilmeleri için diğer Pfizer 

iştirakleriyle, bayileriyle, yüklenicileriyle ya da iş ortaklarıyla paylaşabiliriz. Örneğin, 

kişisel  verileriniz  (i)  işimizi  desteklemek  üzere  kullandığımız  yüklenicilerle  (ör., 

hizmetlerin  yerine  getirilmesi  desteği,  teknik  destek,  teslimat  hizmetleri  desteği 

verenler ve finansman  kuruluşları), (ii) Pfizer’in  yurt dışı ortak  /  iştirakleri ile  , (iii) 

Pfizer çalışanları ile, (iv) Pfizer’in kanuni halefleri ve/veya onların çalışanları ile, (v) bu 

sitenin,  bu  bilgilerin  alakalı  olduğu  kısmının  satışı,  devri  veya  bir  başka  şekilde 

devredilmesi ile bağlantılı olarak, veya (vi) yasalar, mahkeme emirleri ya da devlet 

düzenlemeleri nedeniyle paylaşılabilir. Web Sitemizi kullanarak kişisel verilerinizin 3. 

kişilerle  paylaşılmasına  ve  yurtdışına  transfer  edilmesine  açıkça  rıza  göstermiş 

oluyorsunuz. 

 

Ayrıca,  Web  Sitelerimizin  kullanılması  esnasında  tarafımıza  verilen  veriler  esas alınarak  kullanıcı  profilleri,  ilgi  alanları  ve  davranışları  üzerinde  araştırmalar 

yaptığımıza  göre,  anonim,  toplam  ve  istatistiksel  bir  bilgi  üretmek  için  sizden 

aldığımız  bilgileri  diğer  bireylerden  aldığımız  verilerle  birleştirebiliriz.  Toplam  ve 

istatistiksel veriler kişisel veri içermez. Bu bilgileri erkek ve  kadın ziyaretçi  yüzdesi 

veya  belirli  bir  yaş  grubundaki  ziyaretçi  yüzdesi  gibi  sitemizin  içeriğini  geliştirecek 

istatistiksel bilgiler için kullanabiliriz. Özel bireyleri tanımlamayan ya da özel bireyleri 

rahatsızlıklarla  veya  koşullarla,  birleştiremeyen  bu  anonim  ve  toplam  ya  da 

istatistiksel bilgileri ortaklarla ya da diğer üçüncü taraflarla paylaşabiliriz. 

Şirketimiz değiştikçe ve büyüdükçe, şirketler, iştirakler, ürünler veya öz varlıklar satın 

alabilir  ya  da  satabiliriz.  Bu  tür  işlemlerde  genellikle  müşteri  bilgileri  de  işin 

devredilen öz varlıklarından biridir. Pfizer'in şirket evliliği, bir başka şirket tarafından 

ele geçirilmesi veya satılması ya da ürünlerinin veya öz varlıklarının tümünün ya da 

bir kısmının satılması gibi herhangi bir iş geçişi durumunda, sizin kişisel verilerinizi de  

 

büyük  bir  olasılıkla  devredilecektir.  Bu  tür  değişikliklerin  olması  halinde,  size  ait kişisel  verilerin  kontrolü  açısından  sizi  mutlaka  e-posta,  mektup  veya  kamuoyu 

duyuruları  vasıtasıyla  haberdar  edeceğiz.  Size  bilgi  verildiği  zaman,  size  ait  kişisel 

verilerin ürün bilgileri, araştırmalar, promosyonlar, indirimler ve yasal olarak geçerliği 

olan diğer iş iletişimleri gibi ikincil amaçlarla kullanılması için izninizi almak üzere size 

açık seçenekler sunulacaktır 

Özetle,  Pfizer  olarak  kişisel  verilerinizi,  bizimle  gerçekleştireceğiniz  her  türlü 

çevrimiçi/  çevrimdışı  etkileşim  sonucu  ve  diğer  profesyonel/bilimsel  erişebilir 

kaynaklardan elde  ettiğimiz  bilgileri  ilişkilendirerek,  tercihlerinizi ve genel trendleri 

daha iyi anlayabilmek, deneyiminizi kişiselleştirerek uzmanlık alanınızı ve fikirlerinizi 

dahil etmek için kullanabiliriz: 

 

(i) 


trendleri daha iyi anlamak; kullanıcıların kullanım tercih ve alışkanlıklarını 

analiz ederek kişisel veri içermeyen toplu raporlar oluşturmak, 

(ii) 

sizi  ve  tercihlerinizi  daha  iyi  anlamak;  kullanım  alışkanlıklarınızı  analiz ederek sizinle etkileşimimizi geliştirmek, size profesyonel ilgi alanlarınıza 

yönelik  ve  dijital  alışkanlıklarınızla  örtüşen  e-mail  veya  Web  Sitemiz 

aracılığıyla içerik göndermek, 

(iii)  uzmanlık  alanınızı  ve  fikirlerinizi  dahil  etmek;  uzmanlık  alanınızla  ilgili 

olarak  size  ulaşmak  (örneğin,  Pfizer’ın    veya  iş  ortaklarının  ürün  ve 

servisleriyle ilgili araştırmalarına yönelik); sizi sağlık uzmanlarının panel ve 

programlarına  dahil  etmek;  sizinle  medikal  etkinlik,  yayın  veya  eğitici 

toplantılarda  işbirliği  sağlamak;  Pfizer  veya  iş  ortakları  tarafından 

geliştirilen  ürün  ve  servisleri  geliştirebilmek  adına  sizin  görüşlerinizi 

almak. 


 

 

Bildirim Pfizer'in  kişisel  verileri  doğrudan  doğruya  bireylerden  aldığı  yerlerde,  bu  kişileri, 

toplanan  bilgilerin  amacı  ve  kullanım  süresi  ve  eğer  varsa,  seçenekler  ve  araçlar 

hakkında  bilgilendiririz  ve  bireylere  kişisel  bilgilerinin  kullanımlarının  ve  ifşa 

edilmelerinin kısıtlanmasıyla ilgili seçenekler sunarız. Bildirimlerimiz, bireylerden bilgi 

istediğimiz zaman açık ve anlaşılır bir dille yapılır. Pfizer, bu bilgileri ilk toplandıkları 

anda bildirilen amaç dışındaki herhangi bir başka amaç için kullanmaz, paylaşmaz ya 

da ifşa etmez. 

İzin 


Pfizer, alınacak açık rızanın en önemli gizlilik ilkelerinden biri olduğuna inanmaktadır. 

Kişisel  verilerinizi  bize  vermeme  hakkına  sahipsiniz. 

Ancak  bu  durumda  Web 

Sitemizin  belirli  bölümlerine  katılmanız  mümkün  olmayacaktır

.  Size  sunduğumuz 

“opt-in”  mekanizması  sayesinde,  e-posta  dağıtımı  veya  diğer  hizmetlere  kayıt 

yaptırmak  amacıyla  kayıt  sayfamızda  bulunan  ve  açık  rızanızı  temsil  eden  işaret  

 

kutucuğuna  tıklamadığınız  sürece,  bizden  herhangi  bir  iletişim  veya  hizmet almayacaksınız.  Belirli  iletişimler  ve  hizmetler  için  bizden  istenilen  hizmeti  size 

sunmaya  başlamadan  önce  ise,  bize  verdiğiniz  açık  izni  doğrulatırız.  Tarafımızca 

sunulan  bu  iletişimlere  ya  da  hizmetlere  son  vermek  isterseniz;  daha  önce  Web 

Sitemizde  belirlediğiniz  tercihinizi  değiştirerek  bunu  yapabilir  veya,  e-posta 

göndermemiz durumunda, o belirli hizmet ya da dağıtım için her e-postanın içinde 

abonelik iptali için bulunan linke tıklayabilirsiniz. 

Bilgilerin Kontrolü, Düzeltilmesi ve İptal Edilmesi İçin Erişim 

Pfizer, kişisel verileri yalnızca sizin izninize ve toplama anında belirtilen amaca uygun 

olarak  işler  ve  kullanır.  Kişisel  verilerinizin  amaca  uygun  kullanımıyla  ilgili,  doğru, 

eksiksiz ve geçerli olması için makul önlemler almaktayız. Bu önlemlerin  bir tanesi 

kullanıcıların  Web  Sitemize  vermiş  oldukları  kişisel  verilere  erişim  garantisi 

vermemizdir.  Bize,  hakkınızda  tutulan  verilere  erişim  isteğinizi  de 

bildirerek 

bilgi@Pfizer.com

  adresinden  ulaşabilirsiniz.  Web  Sitelerimizin  bazılarında 

kullanıcı  profilinize  veya  tercihlerinize  girerek  bilgileri  görüntüleyebilir  ve  uygun 

gördüğünüz  şekilde  değiştirebilirsiniz.  Pfizer;  (i)  Pfizer’ın  hukuki  yükümlülüklerini 

yerine getirmesini engelleyecek bir talep gelirse, (ii) söz konusu talep başka kişilerin 

kişisel  verilerinin  ifşasına  neden  oluyorsa,  (iii)  sözleşmeden  doğan  gizli  verilerin 

ifşasına neden oluyorsa, erişim ve/veya değişiklik taleplerini reddedebilir.  

 

Verilerin 3. Kişilere Aktarımı Pfizer’ın  prensipleri,  ilgili  kanun  ve  düzenlemelere  uygun  olmak  üzere,  Pfizer’ın 

yararına kullanılması için kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi veya saklanması 3. 

bir kişiye bırakılabilir. Verilerinizin 3. kişilere transfer edilebilmesi için bu kimseler sıkı 

güvenlik incelemesinden geçirilecek ve yeterli güvenlik derecesine sahip olan kişilerle 

burada belirtilen prensiplere, kanunlara ve diğer düzenlemelere bağlılığın sağlandığı 

bir sözleşme imzalanacaktır. Kanun veya diğer düzenlemeler gereği ekstra güvenlik 

önlemleri alınması gerekiyorsa, Pfizer bunların da 3. kişiler tarafından uygulanmasını 

sağlamakla yükümlüdür. Pfizer, bu 3. kişinin yükümlülüklerine aykırı davrandığını fark 

ettiği anda gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. 

 

Güvenlik Kişisel  verilerin  güvenliğine  özen  gösteriyoruz  ve  bunları  korumak  için  her  türlü 

makul teknik, fiziki ve organizasyonel önlemi alıyoruz.  

Kişisel verilerin iletilmesi için Pfizer “SSL” teknolojisini kullanmaktadır. Bu teknoloji ile 

bilgiler,  sizin  bilgisayarınızla  bizim  sunucularımız  arasında  iletilmeden  önce 

şifrelenmektedir. Ancak her ne kadar Pfizer olarak SSL teknolojisini uyguluyor olsak 

da,  bazı  nedenlerden  ötürü  (e-posta  iletişimleri  de  dahil  olmak  üzere)  Web 

Sitelerimize  gelen  ve  bunlardan  gönderilen  her  türlü  ileti  için  gizliliği  garanti 

edemiyoruz.  Kişisel  verileri  Web  Sitesi  sunucuları  üzerinde  depolayarak  ve  makul 
 

 

teknik  ve  prosedür  kontrollerini  kullanarak,  yetkilendirilmemiş  erişimlerden koruyoruz. 

Aynı  şekilde,  her  ne  kadar  Pfizer  olarak  kişisel  verileri  korumak  üzere  fiziksel  ve 

yönetsel  prosedürleri  kullanıyor  olsak  da,  İnternet  üzerindeki  güvenlik  önlemlerini 

atlatmak  ya  da  iletimlere  müdahale  etmek  isteyebilecek  kişilere  karşı  tam  bir 

güvenlik garantisi veremiyoruz. 

Sınır Ötesi Veri Aktarımı 

Bu  Gizlilik  Politikasında  belirtilen  kişisel  verilerin  toplanması  ve  açıklanması,  sizin 

oturmakta  olduğunuz  ülke  dışında  olan  ve  gizlilik  ve  veri  koruma  kanunları  sizin 

ülkenizdekilere  eşit  olmayan  bir  başka  ülkeye  transfer  edilmesini  de  kapsayabilir. 

Web  Sitemizi  kullanmaya  devam  etmekle,  Gizlilik  Politikası  uyarınca,  söz  konusu 

transferler ve açıklamalar için açık rızanızı vermiş sayılacaksınız. 

Pfizer yurtdışına sadece ilgili verileri, gerektiği kadarı ile aktaracağı gibi bu işlemi, ilgili 

kanunlara, gerekli şartlara ve kısıtlamalara da uygun olarak yapacaktır.  

 

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi, İmha Edilmesi ve Doğruluğu Kişisel  verilerinizi  bize  bildirmenizden  sonra,  siz  bize  aksi  şekilde  bir  talimat 

vermedikçe,  açık  rızanız  ile  vermiş  olduğunuz  bu  verileri  bizden istediğiniz  hizmeti 

size  sunduğumuz  sürece  ya  da  yasalar  bunu  bizden  istediği  sürece  işleyecek, 

depolayacak ve saklayacağız.  

Belirtmemiz gerekir ki Pfizer, yerel kanunlara göre gerekli prosedürlere uymaktadır. 

Ayrıca  bulundurduğumuz  verilerin  doğruluğundan  da  sorumlu  olduğumuzu  kabul 

eder, saklama süresinin sonunda kişisel verileri güvenli bir şekilde imha edeceğimizi 

taahhüt ederiz.  

 

Çerezler Çerezler Web Sitelerimizin sizin tarayıcılarınıza gönderdiği bilgi işaretleridir ve bunlar 

yalnızca  siz  bu  Web  Sitelerindeyken  kullanılır.  Pfizer  siteleri,  Web  Sitelerinin 

kullanımını daha iyi anlayabilmeniz için kullanılan özel bir tanımlayıcı içeren çerezleri 

sizin  web  tarayıcılarınıza  gönderirler,  böylece  kullanıcıların  Web  Sitemizin  hangi 

alanlarını kullanmayı tercih ettiklerini (ör., bu alanlara giren ziyaretçi sayısı esasına 

göre) anlayabiliriz. Çerezler genel olarak kişisel veri içermese de, kendinizle ilgili bize 

açıkladığınız bilgiler olması durumunda onlarla ilişkilendirilmesi söz konusu olabilir. 

Yerleştirdiğimiz bu çerezleri yalnızca Pfizer kullanabilir; biz diğer tarafların çerezlerine 

erişemeyiz veya bunları okuyamayız. Ayrıca, çerezleri site içindeki dolaşım ve trafik 

eğilimlerini izlemek için de toplu olarak kullanabiliriz. Bu toplu ve anonim bilgiler bize 

Web  Sitesi  içeriğini  geliştirme  olanağı  tanıyacak  ve  belki  de  ortaklarla  ya  da  diğer 

üçüncü taraflarla paylaşılabilecektir. 
 

 

Eğer  Pfizer  Web  Sitesine  kayıtlı  bir  kullanıcı  iseniz,  oturum  açtığınız  zaman  size tarayıcınız  tarafından saklanan ve tanımlayıcılarınızı  içeren  bir  çerez gönderebiliriz. 

Bu  tür  bir  çerez  sizi  tanımlamak  için  kullanılır  ve  hesabınızı  görüntüleyebilmek  ve 

yönetebilmek gibi sadece kayıtlı kullanıcılara özel olan alanlara erişebilmenizi sağlar. 

Eğer  sadece  göz  atmak  istiyorsanız,  Web  Sitemizden  gelen  çerezleri  kabul  etmek 

zorunda  değilsiniz.  Ancak,  kaydolmaya  ve  Web  Sitesinin  özel  alanlarına  erişmeye 

karar  verirseniz  ve  tarayıcınızı  çerezleri  kabul  etmemek  üzere  ayarlamışsanız, 

tarayıcınızı size gönderdiğimiz çerezleri kabul edecek şekilde yeniden ayarlamalısınız.  

Piksel Etiketleri 

Web  Sitelerimizdeki  etkinliği  ve/veya  trafiği  ölçebilmek  için  Web  Sitelerimiz 

çerezlerle birlikte “piksel etiketleri” kullanabilir. Bir piksel etiketi bir tür web sayfası 

grafiği olup, 1x1 piksel büyüklüğünde olduğu için genellikle görünmezdir. Bu etiketler 

sitemizi  ziyaret  eden  kullanıcı  sayısını  takip  eder  ve  bunların  sitemiz  içerisindeki 

gezintilerini izler. Örneğin, Web Sitemizi kullanan kişileri ya da bu kullanıcıların Web 

Sitemizin hangi sayfalarını ziyaret ettiğini istatistiksel olarak saymak istediğimizde bu 

etiketi kullanabiliriz. 

Piksel etiketleri teknolojisini herhangi bir kişisel veri alabilmek için kullanmıyoruz. 

Bazen hangi e-posta iletilerinin açıldığının ve e-posta iletilerine göre bir eylem yapılıp 

yapılmadığının  tespiti  için  piksel  etiketlerini  gönderdiğimiz  (ya  da  bizim  adımıza 

gönderilen) HTML formatındaki e-posta iletilerimize koyarız. Bazı piksel etiketlerini 

ilgili çerezini iptal etmek suretiyle kullanılamaz duruma getirebilirsiniz. 

IP Adresleri 

Bir  İnternet Protokol  (IP) adresi, genellikle İnternet Hizmet Sağlayıcınızın İnternete 

bağlandığınız zaman bilgisayarınıza otomatik olarak tahsis ettiği bir numaradır. Diğer 

İnternet  siteleri  gibi,  Pfizer  de  ziyaretçi  sayısı  ve  site  kullanımı  bilgilerini  topluca 

analiz  etmek  için  IP  adresleri  toplayabilir.  IP  adresinizin  vermiş  olduğunuz  kişisel 

verilerle bir bağlantısı yoktur. Ancak Pfizer, düzenleme gereklilikleri uyarınca, Web 

Sitemizi,  hizmetlerimizi  ya  da  müşterilerimizi  tehdit  eden  bireyleri  tespit  etmek 

amacıyla IP adreslerini kullanma hakkını saklı tutar. 

Tıklama Akışı 

“Tıklama  akışı”  ya  da  “tıklama  akışı  verileri”  bir  kullanıcının  ziyaret  ettiği  web 

sayfalarını  yansıtır  ve  daha  da  önemlisi,  kullanıcının  bir  web  sayfasından  diğerine 

geçmesini sağlayan durumu ya da trafik şablonunu gösterir. Bu gibi bilgileri yalnızca 

kendi  Web  Sitemiz  içinde  izliyoruz;  özellikle  Pfizer  Web  sayfaları  dışındaki  tıklama 

akışı eylemlerini izlemiyoruz. 
 

 

Tıklama akışı verileri kullanıcı hakkında herhangi bir kişisel veri içermez ve açıklamaz, ayrıca bu verileri sizin sağlamış olduğunuz kişisel verilerle karşılaştırmayız. 

Hizmetlerimizin Diğer Özellikleri 

Sitelerimizde  sizlere  hizmet  amacı  taşıyan  ya  da  gereksinimlerinizi  daha  iyi 

anlamamıza  yardımcı  olan  birçok  işlev  bulunabilir.  Örneğin,  zaman  zaman,  bir 

araştırmayı  tamamladığınızda  ya  da  bir  yarışmaya  girdiğinizde  sizden  kişisel 

verilerinizi  isteyebiliriz.  Diğer  durumlarda,  size  haber  bültenleri,  ürün  bilgileri  ve 

hatırlatma  notları  gibi  web’de  kullanılabilen  hizmetler  sunabiliriz.  Sizlere  bu  tür 

işlevler  sunarken,  sitelerimiz  bu  bilgilerin  toplanma  amacını  ve  ayrıca  niyet  edilen 

kullanımını açıkça belirtecektir. 

İçeriğin Kullanımı 

Burada  verilen  hiçbir  bilgi  herhangi  bir  tıbbi  tavsiye  yerine  ya  da  belirli  tıbbi 

durumların  tedavisi  amacıyla  verilmemiştir.  Bu  çevrimiçi  hizmetin  kullanımı,  bu 

hizmetin kendi hüküm ve koşullarına tabidir. 

Siteden Çıkış 

Kullanıcılarımıza  kaynak  sunabilmek  için  diğer  web  sitelerine  linkler  vermekteyiz. 

Yararlı  olduklarına  ve  yüksek  standartlarımızı  karşılayabileceklerine  inandığımız  bu 

siteleri dikkatli bir biçimde seçmeye çalışıyoruz. Ancak, link bağlantısı verdiğimiz her 

sitenin  standartlarını  garanti  etmediğimiz  gibi,  bu  site  dışındaki  sitelerin 

içeriklerinden de biz sorumlu değiliz. Verdiğimiz dış web siteleri linkleri sadece size 

kolaylık sağlamak içindir ve/veya bilgi edinme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bir teminat 

içermez. 

Lütfen  Web  Sitelerimize  link  bağlantısı  sağlayan  reklam  verenlerin  ve  üçüncü 

tarafların  web  sitelerinin  sizden  kişisel  veri  toplayabileceğine  ve  bu  verileri  analiz 

edebileceğine

 

dikkat  edin.  Bize  reklamlar  ya  da  diğer  hiperlinkler  vasıtasıyla bağlanmış bu sitelerin bilgi uygulamaları bu Gizlilik Politikası kapsamına girmez. Diğer 

bir siteye bağlandığınızda, kişisel verilerinizi açık rızanızla vermeden önce mutlaka o 

sitenin gizlilik politikasını okumanızı tavsiye ediyoruz. 

Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler 

Bu  Gizlilik  Politikası  periyodik  olarak  gözden  geçirilip  düzeltilebilir.  Web  Sitemizi 

kullanmakla  bu  politikayı  önceden  bildirmeden  değiştirme  hakkımız  olduğunu  ve 

topladığımız  bilgi  türleri,  bunları  nasıl  kullandığımız  ve  varsa,  hangi  koşullarda  ifşa 

edeceğimiz  hakkında  bilgi  sahibi  olabilmeniz  için  yapılan  değişiklikleri  bu  sayfada 

yayınlayacağımızı anlamış ve kabul etmiş oluyorsunuz. Web Sayfası üzerinde Gizlilik 

Politikasının en son güncellenme tarihini göstereceğiz. Size tavsiyemiz, Web Sitesini 

her  ziyaretinizde  Gizlilik  Politikası  sayfamızı  da  ziyaret  etmeniz  ve  bu  şekilde 

değişikliklerden haberdar olmanızdır. 
 

 

Çocukların Gizliliği Pfizer  Web  Siteleri  18  yaşından  küçük  çocukların  kullanımı  için  değildir.  Bu  yaş 

grubuna giren ziyaretçilerin kişisel verilerini bilerek toplamamaktayız. 

Bize Ulaşın 

Web Sitesi ve içeriği, Pfizer İlaçları LTD. ŞTİ.’nin kontrolü altındadır. 

Bu politika veya Pfizer’in bilgi toplama, kullanma ve ifşa etme uygulamaları hakkında 

sorularınız olursa, bize aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:  

bilgi@pfizer.com 

 

Bizimle  irtibat  kurarken  lütfen  hakkında  soru  soracağınız  web  sitesini  ya  da  diğer çevrimiçi kaynağı ve ayrıca isteyeceğiniz bilgiyi de belirtin. Hakkınızdaki kişisel verileri 

kullanmamızla bağlantılı istekleriniz, sorularınız veya merak ettiklerinizle ilgili olarak 

size  derhal  cevap  verebilmek  için  elimizden  gelen  her  türlü  makul  çabayı 

göstereceğiz.  Yasaların  gerektirdiği  yerler  dışında,  Pfizer,  bu  politika  ve  Pfizer'in 

gizlilik  uygulamaları  ile  ilgisi  olmayan  sorulara  veya  yorumlara  cevap  verileceğini 

garanti etmez. 

Belirtmek isteriz ki, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesi 

gereği  Web  Sitesi  kullanıcıları;  Pfizer’e  ve/veya  Pfizer  tarafından  açıklanacak 

temsilciye başvurarak, kendisi ile ilgili kişisel verilerin; 

· işlenip işlenmediğini öğrenme, 

· işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

· işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

· yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

· eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, 

· KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini 

isteme, 


·  Yukarıda  belirtilen  (d)  ve  (e)  bentleri  uyarınca  yapılan  işlemlerin  kişisel  verilerin 

aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

· işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi 

aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

·  kişisel  verilerin  kanuna  aykırı  olarak  işlenmesi  sebebiyle  zarara  uğraması  hâlinde 

zararın giderilmesini talep etme, 

haklarına sahiptir

.

 
 

 

 Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 

otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Pfizer için ayrıca 

bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen 

tarifedeki ücret alınabilir. Pfizer tarafından atanacak Veri Sorumlusu temsilcisi, yasal 

altyapı  sağlandığında  Veri  Sorumluları  Sicilinde  ilan  edilerek  mevzuata  uygun 

şekilde, 

ww.pfizer.com.tr 

uzantılı  Web  Sitemizde  duyurulacaktır.  Kişisel  verilerinizle 

ilgili KVKK md. 11 uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için ya da kişisel 

verileriniz  ile  ilgili  sorularınız  kapsamında  bizimle  her  zaman, 

bilgi@pfizer.com 

adresine mail göndererek ya da 02123107000 telefon numarasını aramak sureti ile 

irtibata geçebilirsiniz. 

 

 
Yüklə 0,51 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə