Mhs – də istehsal və gəlirlər statistikası fənnindən suallarYüklə 19,24 Kb.
tarix01.09.2018
ölçüsü19,24 Kb.
#66208

MHS – də istehsal və gəlirlər statistikası fənnindən suallar

 1. Məhsul buraxılışı, satışın həcmi və maddi dövriyyə vəsaitləri

ehtiyatlarının dəyişməsi. Ambar təsərrüfatı xidməti

 1. Aralıq istehlakın mahiyyəti və dəyər ifadəsində qiymətləndirilməsi

 2. Əlavə dəyər vergisi çıxılan və çıxılmayan vergilər

 3. MHS-də istehsal sferasının sərhədləri

 4. Bitməmiş istehsalın dəyər ifadəsində qiymətləndirilməsi

 5. Aralıq istehlakla əsas kapitalın ümumi yığımı arasındakı sərhəd

 6. Alıcı (istehlakçı) qiymətləri. Buraxılışın və məsrəfin dəyər ifadəsində qiymətləndirilməsi

 7. Məhsullara vergıləri. Əlavə dəyər vergisi idxala rüsumlar və vergilər

 8. Cari gəlir vergiləri və əmək vergiləri. Sosial sığorta ayırmaları və

sosial müavinətlər

 1. Ev təsərrüfatlar çərçivəsində istehsal sferasının sərhədləri. Şəxsi istehlak üçün malların istehsalı

 2. Bitməmiş istehsalın dəyər ifadəsində qeyri-bazar məhsullarının qiymətləndirilməsi

 3. Dəyər ifadəsində əsas kapitalın istehlakı, kapitalın ümumi və xalis ehtiyatı və onların qiymətləndirilməsi

 4. Milli gəlir və holdinq mənfəti. “Gəlirlərin yaranması” hesabının ümumi sxemi və onun təyinatı

 5. “Gəlirlərin ilkin bölgüsü” hesabının statistik təhlilinin əsas istiqamətləri

 6. Cari və kapital transferləri arasındaki fərq.Transferlərin hesabda əks olunması

 7. Ev təsərrüfatlarının son istehlak xərcləri. Barter sazişlər

17. Dövlət idarəetmə orqanlarının fərqi və kollektiv xərclərin təsnifatlaşdırılması

18. Əsas qiymətlərlə əlavə dəyər. İstehsalçı qiymətilə əlavə dəyər. Faktor xərcləri əlavə dəyər

19. Əlavə edilmiş dəyərin əsas ünsürləri: Əmək haqqı, istehsala sair vergilər əsas kapitalın istehlakı, mənfəət, qarışıq gəlirlər

20. Sosial sığortaya ayırmaların və sosial müvaniətlərin müxtəlif növləri

21..Qeyri qanunu istehsal, gizli istehsal və “kölgə” iqtisadiyyatı

22. Kapitalın istehlak normaları və onların hesablanması xüsusiyyətləri

23. Əsas istehasalçı və faktor qiymətlər

24.. ÜDM hesablanması metodları

25. Əlavə dəyər vergisi çıxılan və çıxılmayan vergilər

26. Ümumi əlavə dəyər və onun qiymətləndirilməsi

27. Cari gəlir vergiləri və əmlak vergiləri. Xidmətlərə ggörə ödəmələrdən fərqli vergilər

28. Sərancamda qaqlan gəlir, son istehlak və əmanət anlayışı və onların mahiyyəti

29. “Gəlirlərin təkrar bölgüsü” hesabı və onun əsas ünsürləri

30.Məhsul buraxılışı, satışın həcmi və maddi dövriyyəvəsaitləri ehtiyatlarının dəyişməsi

31. Mal və xidmətlərin mahiyyəti. İstehsal sferasının sərhədləri

32. MHS-nin anlayışları və kateqoriyaları

33. Mal və xidmətlərin mahiyyəti . istehsal sferasının sərhədləri rentabellik səviyyəsi

34. Satışın və barterin uçotu

35. Cari gəlir vergiləri və əmlak vergiləri

36. Ümumi və xalis əlavə dəyər

37. Mənfəət və qarışıq gəlirlər

38. Korporasiya ların təkrar investisiya gəlirləri

39. Pul və natural formada transfertlər

40. Bazar məhsulları şəxsi istifadə üçün istehsal edilən məhsullar

41. Əsas kapitalın istehlak anlayışı və əsas fordların qiymətləndirilməsi

42. Mənfəət və qarışıq gəlirlər

43. Ev təsərrüfatlarının son istehlak xərcləri

44. Dövlət idarəetmə orqanlarının və ev təsərrüfatlarına xidmət edən ictimai təşkilatların istehlak xərcləri

45. Sərancamda qaqlan gəlir, son istehlak və əmanət anlayışı və onların mahiyyəti

46.Sosial sığortaya ayırmaların və sosial müvaniətlər. Natural formada sosial transfertlər

47. Alici (istehlakçı) qiymətləri. Ümumi və xalis əlavə dəyər

48.Əlavə dəyər vergisi

49. Dünya ölkələrində tətbiq edilən MHS göstəricilərinin hesablanması metodikası

50. Qeyri-maliyyə və maliyyə koorporasiyaları.

51. Gəlirlərin yaradılması və yenidən bölüşdürülməsi.

52. Əsas fondaların onların qiymətləndirilməsi

53. Ümumi milli gəlir və onun hesablanmasi

54. BMT-nin statistika bürosunun tapşırığı ilə milli hesablar sisteminin qurulması və mühüm göstəricilərin hesablanmasi

55. ÜDM hesablanması metodları

56. Milli gəlirin istehsalı,bölüşdürülməsi və yenidən bölüşdürülməsi

57.Əlavə dəyər vergisi,çıxılan və çıxılmayan vergilər

58. “Gəlirlərin istifadəsi” hesabının statistik təhlilinin əsas istiqamətləri

59. “Ümumı milli məhsul”un göstəricisinin birinci üsulla hesablanması

60. Əsas istehsal fondların amortizasiya ayırmaları

61. Kapitalın istehsalı və yığımı, yaranması və bölüşdürülməsi

62. “Gəlirlərin təkrar bülgüsü” hesabi və onun əsas ünsürləri

63. MHS-ın anlayışı və kateqoriyaları

64. Mal və xidmətlərin mahiyyəti .İstehsal sferasının sərhədləri

65.Müəssisələrin ilkin gəlirin ,xalis mənfəətə və qarışıq gəlirləri

66.Mal və xidmətlərin mahiyyəti, istehsal sferasının sərhədləri,rentabellik səviyyəsi

67.ÜDM və ÜMM göstəriciləri vgə onların hesablanması

68.. MHS-də konsepsiyalar və təsnifatlar

69. MHS-nin təshihat vahidlərivə onun əsas əlamətləri

70. Sərancanda qalan gəlir,son istehlak və əmanət anlayışı

71. Dövlət idarəetmə orqanlarının fərdi və kollektiv xərclərin təsnifatlaşdırılması

72.. Kapitalın istehlak normaları və onların hesablanması xüsusiyyətləri

73. Sığorta korporasiyaları və pensiya fondları

74. Maliyyə korporaiyaları sektoru və yarım sektorları75.Birbaşa xarici investisiyadan təkrar investisiya gəlirləriYüklə 19,24 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə