Metadane scenariuszaYüklə 11,05 Kb.
tarix17.11.2018
ölçüsü11,05 Kb.

Dualizm w rozwoju ekonomicznym Europy – XVI-XVII wiek1. Cele lekcji

a) Wiadomości


Po przeprowadzonej lekcji uczeń:

 • zna różnice pomiędzy produkcją rzemieślniczą (cechową) a manufakturową,

 • wie, na czym polegała rewolucja cen,

 • potrafi wyjaśnić pojęcia: refeudalizacja, defeudalizacja, połownictwo, manufaktura,

 • wie, na czym polegał dualizm w rozwoju ekonomicznym Europy w XVI-XVII wieku,

 • wie, na czym polegał system nakładczy.

b) Umiejętności


Po przeprowadzonej lekcji uczeń:

 • potrafi wskazać na mapie XVI-XVII-wiecznej Europy linię graniczną wytyczającą dualizm
  w rozwoju ekonomicznym Europy,

 • rozumie czynniki determinujące różnice gospodarczo-społeczne w Europie w XVI-XVII wieku,

 • sprawnie pracuje z mapą, podręcznikiem, tekstem źródłowym, słownikiem pojęć historycznych i encyklopedią historyczną,

 • dokonuje analiz, potrafi wyciągać wnioski.


2. Metoda i forma pracy


Dyskusja, opis, opowiadanie, pogadanka, praca z mapą, podręcznikiem, tekstem źródłowym, słownikiem pojęć historycznych, encyklopedią historyczną.

3. Środki dydaktyczne


Podręcznik, mapa, słownik terminów i pojęć historycznych, encyklopedia historyczna.

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza


Nauczyciel sprawdza stan wiedzy uczniów na temat sytuacji społeczno-gospodarczej w Europie
w XVI-XVII wieku. Przedstawia problematykę lekcji i nakreśla sposób realizacji tematu.

Prosi uczniów o wyjaśnienie pojęcia dualizmu w rozwoju ekonomicznym.


b) Faza realizacyjna


Nauczyciel charakteryzuje sytuację ekonomiczną Europy w XVI-XVII wieku. Wyjaśnia, na czym polegał dualizm w rozwoju gospodarczym Europy. Wskazuje na mapie linię graniczną (rzekę Łabę)

i charakteryzuje gospodarkę europejską na wschód i zachód od tej linii.

Uczniowie wyszukują w słowniku pojęć historycznych i encyklopedii historycznej znaczenia pojęć refeudalizja i defeudalizacja.

Nauczyciel opowiada o wzroście demograficznym w XVI-wiecznej Europie i postępie technologicznym w produkcji.

Wyjaśnia pojęcia system nakładczy i manufaktura. Wskazuje różnice pomiędzy produkcją rzemieślniczą (cechową) a manufakturową. Opowiada o rozwoju handlu i rewolucji cen.

Nauczyciel rysuje na tablicy tabelę.Czynniki determinujące różnice gospodarcze i społeczne w Europie w XVI-XVII wieku

Zachód


WschódZadaniem uczniów jest przerysowanie tabeli do zeszytów i wypełnienie jej na podstawie podręcznika
i encyklopedii historycznej. Uczniowie mają na wykonanie tego zadania 10 minut.

Po upływie tego czasu nauczyciel sprawdza poprawność wypełnienia tabeli, uzupełnia i poprawia


w razie potrzeby.

Nauczyciel zapisuje na tablicy pytania: • Jakie były przyczyny rozkwitu Antwerpii jako centrum handlowego?

 • Dlaczego autor tekstu wyprawił się do Antwerpii i co było powodem obserwacji tego miasta?

Czyta na głos tekst źródłowy Description de tout le Pays-Bas z podręcznika ze strony 59.

Po wysłuchaniu tekstu uczniowie odpowiadają na zapisane wcześniej na tablicy pytania. Dyskutują na ten temat.


c) Faza podsumowująca


Nauczyciel pyta uczniów, w której części Europy (na wschód czy zachód od Łaby) chcieliby mieszkać, gdyby żyli w XVI lub XVII wieku. Uczniowie dyskutują na ten temat.

5. Bibliografia


 1. Burda B. i inni, Historia 2. Czasy nowożytne. Zakres podstawowy, Operon, Gdynia 2003.

 2. Historia. Encyklopedia szkolna, WSiP, Warszawa 1993.

 3. Snoch B., Terminy i pojęcia historyczne, WSiP, Warszawa 1990.


6. Załączniki

a) Zadanie domowe


Jesteś rzemieślnikiem najemnym pracującym w manufakturze. Opisz, jak wygląda twoje miejsce pracy i twój zakres obowiązków.

7. Czas trwania lekcji


45 minut

8. Uwagi do scenariusza


brak


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə