Mənfəət və zərər maddələri İlin əvvəlindən hesabat tarixinədək, hesabat tarixiYüklə 115,11 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix20.09.2018
ölçüsü115,11 Kb.
#69321


MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏR HAQQINDA HESABAT

(min AZN)

Mənfəət və zərər maddələri

 İlin əvvəlindən 

hesabat 

tarixinədək, 

hesabat tarixi 

də daxil olmaqla 

1. Faiz və gəlirlərin bu qəbildən olan növləri, cəmi

                19,408 

a) kreditlər üzrə faizlər, cəmi

                15,849 

a1) neft sənayesi müəssisələri

                       -   

a2) energetika və təbii ehtiyatlar

                     366 

a3) a1) və a2) sətirləri istisna olmaqla, sənayenin digər sahələri

                  1,845 

a4) ticarət və xidmət sahəsi

                  7,217 

a5) kənd təsərrüfatı

                     340 

a6) ipoteka kreditləri istisna olmaqla, şəxsi, ailəvi və sair məqsədlər üçün 

fiziki şəxslərə kreditlər

                  1,455 

a7) daşınmaz əmlakın alınması və tikilməsi üçün fiziki və hüquqi şəxslərə 

verilmiş ipoteka kreditləri

                     316 

a8) banklara 7 gündən çox olan müddətə verilmiş kreditlər

                     506 

a9) mərkəzi və bələdiyyə idarəetmə orqanlarına verilmiş  kreditlər

                       -   

a10) sair kreditlər

                  3,804 

b) banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla, 7 günədək olan kreditlər)

                       28 

c) digər banklarda depozitlər

                  1,135 

d) qiymətli kağızlara investisiyalar

                       -   

e) ticarət üçün qiymətli kağızlar

                  2,397 

f) maliyyə lizinqi

                       -   

2. Faizlər və onlara bağlı xərclər, cəmi

                  2,999 

a) depozitlər üzrə faizlər, cəmi

                  2,308 

a1) Hüquqi şəxslərin tələbli depozitlər (bütün cari və çek hesabları daxil 

olmaqla)


                     270 

a2) fiziki şəxslərin tələbli depozitlər

                       37 

a3) hüquqi və fiziki şəxslərin müddətli depozitləri

                  2,002 

b) AMB-nin kreditləri

                       -   

c) banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil 

olmaqla, 7 günədək olan kreditlər)

                         4 

d) bankların depozitləri

                       43 

e) banklara 7 gündən çox olan müddətə verilmiş kreditlər 

                     481 

f) beynəlxalq maliyyə institutlarından alınan borclar daxil olmaqla digər 

maliyyə müəssisələrinin kreditləri

                     131 

g) mərkəzi və bələdiyyə idarəetmə orqanlarının depozitləri və kreditləri

                       -   

h) bank tərəfindən alınmış ipoteka kreditləri

                       -   

i) bank tərəfindən buraxılmış subordinasiyalı və sair bu qəbildən olan borc 

öhdəlikləri

                       -   

j) faizlərlə bağlı digər xərclər

                       31 

3. Xalis faiz mənfəəti (zərəri) (sətir 1 çıx sətir 2)

                16,410 

4. Qeyri-faiz gəlirləri, cəmi

                (4,659)

a) hesabların aparılması üzrə xidmətlərdən komisyon gəliri

                  1,275 

b) məzənnə dəyişməsi daxil olmaqla, valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir

                (5,941)

c) digər xidmət növlərindən komisyon gəliri

                     400 

d) işgüzar şirkətlərdə iştirakdan və çətin realizə edilən qiymətli kağızlara 

investisiyalardan gəlir, cəmi

                       -   

d1) icmallaşmamış törəmə şirkətlərdə (50%+1 səs hüququ verən səhm) 

iştirakdan gəlir 

                       -   

d2) digər icmallaşmamış şirkətlərdə və birgə müəssisələrdə (50%-dən az) 

iştirakdan gəlir

                       -   

e) digər qeyri-faiz gəlir növləri

                   (392)

5. Qeyri-faiz xərcləri, cəmi

                  9,855 

a) əmək haqqı və digər kompensasiya növləri, cəmi

                  2,956 

a1) əmək haqqı

                  2,170 

a2) mükafatlar

                     241 

a3) kompensasiya və müavinətlərin digər növləri

                       -   a4) məşğulluq fonduna ayırmalar daxil olmaqla sosial tə’minat xərcləri

                     545 

b) bank fəaliyyətində istifadə olunan əsas vəsaitlərlə bağlı xərclər, cəmi

                  2,491 

b1) icarə haqları 

                     966 

b2) amortizasiya

                     721 

b3) əsas vəsaitlərin saxlanması üçün maddi-texniki tə’minat xərcləri 

                     173 

b4) əsas vəsaitlərlə bağlı sair xərclər

                     630 

c) əməliyyat və digər qeyri-faiz xərclərinin sair növləri

                  4,407 

6. Xalis əməliyyat mənfəəti (zərəri) (sətir 3 üstəgəl sətir 4 çıx sətir 5)

                  1,897 

7. Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün xüsusi ehtiyatın 

yaradılmasına ayırmalar (xərclər)

                11,203 

8. Vergilər və bank fəaliyyəti ilə bağlı gözlənilməz xərclər ödənilənədək xalis 

mənfəət (zərər) (sətir 6 çıx sətir 7)

                (9,306)

9. Gözlənilməz fəaliyyət növlərindən və əvvəlki dövr üçün uçotdakı 

dəyişikliklərdən mənfəət (zərər), cəmi

                       -   

a) daşınmaz əmlakın satışından mənfəət (zərər)

                       -   

b) sair mənfəət (zərərlər)

                       -   

10. Vergilər ödənilənədək xalis mənfəət (zərər) (sətir 8 üstəgəl (çıx) sətir 9)

                (9,306)

11. Mənfəətdən ödənilən vergilər

                     (27)

12. Vergilər ödənildikdən sonra xalis mənfəət (zərər) (sətir 10 çıx sətir 11)

                (9,279)

13.  Hesablanmış dividendlər, cəmi                       -   


Yüklə 115,11 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə