Məhsul haqqındaYüklə 74,64 Kb.
tarix08.03.2018
ölçüsü74,64 Kb.
#30813

Məhsul haqqında:

Sement əsaslı, məhsulun performansını, emal edilmə müddətini, su keçirməzliyini, çatlamaya dözümünü və rəng qalıcılığını artıran kimyəvi qatqılardan ibarət, bir komponentli, xarici məkanlar üçün təkmilləşdirilmiş,elastik dərz dolğu materialıdır.


İstifadə sahələri:

 • Xarici məkanlarda şaquli və üfüqi səthlərdə

 • Böyük qranit, dekorativ kərpic, əhəng daşları, ağlay daşları və bu kimi fasadda istifadə olunan üzlük plitələrin aralarının doldurulmasında

 • Piyadaların gediş-gəlişinin sıx olduğu yerlərdə zəmin döşəmələrinin arasında


Üstünlükləri :

 • Asan hazırlanıb tətbiq olunur

 • 6-20 mm enindəki plitə boşluqlarında mükəmməl performans göstərir

 • Yarım saata kimi qısa bir müddətdə ilk qurumasi əmələ gəlir.

 • Çatlama əmələ gətirmir.

 • Binaların fasadı üçün təkmilləşdirilmiş olduğuna görə, xüsusilə, su, yağış, külək, şaxta və yüksək hərarətli pis hava şəraitlərinə qarşı mükəmməl müqavimət göstərir


Səth Hazırlığı :

 • Dərz aralarını yapışmağa mane olan qalıqlardan təmizləyin və nəmləndirin

 • Yapışdırılan plitələrin bir-biriarasındakı məsafə maksimum 20 mm olmalıdır

 • Plitələrin düzgün yığılmasına diqqət edin. Lazımdırsa, plitə yığımında plasmas plusdan istifadə edin

 • Materialı plitələrin arasına yerləşdirmək üçün istifadə etdiyiniz ara doldurucu tapançasını mütləq təmizləyin


İstifadəsi :

 • 20 kq toz qarışığı 7-7.5 litr suyun üzərinə yavaş-yavaş boşaldaraq topalar itənə qədər qarışdırın. (Qarışdırma üçün aşağı dövrlü qarışdırıcı istifadə olunması tövsiyə olunur)

 • Qarışığı özünə gəlməsi üçün 10 dəqiqəlik dincəlməyə qoyun, tətbiqdən əvvəl təkrar qarışdırın.

 • Əldə edilən qarışığı dolğu tapançaları ilə plitələrin arasına tam doldurun

 • Qarışığı hər dəfə tapançanı doldurmadan əvvəl qarışdırın

 • Təqribən yarım saat bu işə davam etdikdən sonra ( istilik şəraitinə görə) doldurduğunuz dolğunun qurumağa başladığından əmin olun

 • Ovucun içi böyüklüyündə əyilmiş hamar səthli armaturun tərsi ilə dolğu artıqlarını təmizləyin.


Diqqət:

 • İstifadə müddəti keçmiş qarışığı atın

 • Toz qarışığa qatılan su miqdarına diqqət edin. Bu miqdar fuga və flex fugalara nisbətən azdır.

 • Divara vurulan fasad dolğunun ilk qurumasının tamamlandığını bu cür bilmək olar; armaturu xam dolğunun üstünə sürtdüyünüz zaman dolğu plitələrin üstünə bulaşmadan parça-parça tökülürsə, deməli, kifayət qədər gözləmisiniz.

 • Hazırlanmış qarışığı 1 saat ərzində istifadə edin.

 • Dərz tətbiq olunmasından 24 saat sonra məkan istifadəyə verilə bilər
Göstərici

Metod

Nəticə

Rəng

CIE Lab

Hər rəng üçün müəyyən olunmuş həcm ölçüsü cihazla idarə edilir. Rəng, cihazın

verdiyi məlumatlar əsasında yaradılır.Qopma Müqaviməti

EN1348

:>1 N/mm2

Sınma Müqaviməti

EN12808-3

:>5 N/mm2

Təzyiqə Dözümü

EN12808-3

: ≥ 20N/mm²

Donma Ərimə sirkulyasiyasından sonra Sınma Müqaviməti

EN12808-3

:>5 N/mm2

Donma Ərimə sirkulyasiyasındansonra Təzyiqə Dözümü

EN12808-3

: ≥ 20N/mm²

Aşınmaya Dözümü

EN12808-2

≤800 m³

BüzülməyəDözümü

EN12808-4

≤ 2mm/m

Su əmmə /hopması

EN12808-5

30dk / 4 saat ≤4gr / ≤9grTexniki göstəriciləri:

Qablaşdırma: 5 kq cilalı kisə/ 20kg kraft kisə

О продукте:

Однокомпонентный эластичный заполнитель для швов на основе цемента, состоящий из химических добавок, повышающих производительность продукта, время обработки, водонепроницаемость, устойчивость к трещинам и постоянство цвета, усовершенствованный для наружных помещений.


Области применения:

 • На горизонтальных и вертикальных основаниях наружных помещений

 • При заполнении швов облицовочных плит, используемых на таких фасадах, как крупный гранит, декоративный кирпич, известняк, аглай и др.

 • Для заполнения промежутков настилов в местах плотного движения пешеходов


Преимущества:

 • Прост в приготовлении и применении

 • Проявляет совершенную производительность при заполнении швов плит толщиной 6-20 мм

 • Первичное высыхание осуществляется в течение получаса

 • Не вызывает трещин .

 • Ввиду усовершенствования для фасадов зданий особенно устойчив к плохим погодным условиям, как например, дождь, ветер, мороз, высокая температура


Подготовка основания:

 • Очистите швы от остатков грязи, которые могут помешать сцеплению продукта с основанием, и увлажните их

 • Максимальное расстояние между приклеиваемыми плитами должно составлять 20 мм

 • Обратите внимание на правильную укладку плит. При необходимости, в укладке плит используйте пластмассу плюс

 • Обязательно прочистите пистолет для заполнения, используемый для нанесения материала между плитками


Способ применения:

 • Постепенно всыпайте 20 кг порошка смеси в 7-7.5 литров и начинайте перемешивать до получения однородной массы без комочков (для перемешивания рекомендуется использовать низкие обороты строительного миксера)

 • Оставьте раствор на 10 минут для дозревания, а перед применением повторно перемешайте.

 • Полученную смесь введите между плитами при помощи пистолета для заполнения швов

 • Перед каждым заполнением пистолета смесь следует перемешать

 • Примерно через полчаса работы (по тепловым условиям) убедитесь в высыхании заполнителя

 • При помощи обратной стороны вогнутой гладкой арматуры размером с ладонь очистите остатки заполнителя.

 • Не используйте просроченную смесь

 • Обратите внимание на количество добавляемой в порошок смеси воды: оно дожно быть меньше по сравнению с fuga и flex fuga.

 • Полное первичное высыхание фасадного заполнителя, нанесенного на стены, проверяется следующим образом: если при проведении арматуры по заполнителю-сырью он осыпается, не запачкав плиты, значит, время высыхания выдержано полностью.

 • Приготовленный раствор используйте в течение одного часа.

 • Через 24 часа после затирки швов помещение можно передать на использование


Технические характеристики:


Показатель

Метод

Результат

Цвет

CIE Lab

Единица измерения, установленная для каждого цвета, управляется прибором. Цвет создается на основании информации, переданной прибором

Устойчивость к отслаиванию

EN1348

:>1 Н/мм2

Устойчивость к растрескиванию

EN12808-3

:>5 Н/мм2

Устойчивость к давлению

EN12808-3

: ≥ 20Н/мм²

Устойчивость к растрескиванию после циркуляции мороз-таяние

EN12808-3

:>5 Н/мм2

Устойчивость к давлению после циркуляции мороз-таяние

EN12808-3

: ≥ 20Н/мм²

Сопротивление к истиранию

EN12808-2

≤800 м³

Устойчивость к усадке

EN12808-4

≤ 2мм/м

Впитываемость

EN12808-5

30мин / 4 часа ≤4г / ≤9г


Упаковка: Глянцевые мешки по 5 кг/ крафт-мешки по 20 кг

Application areas:

 • On the interior and exterior spaces, vertical and horizontal surfaces;

 • In the filling of gaps of the tiles such as large granite, decorative brick, lime stones, aglay stones used in the façade

 • Among the floors in the places with the dense pedestrian movement.


Advantages:

 • Easily prepared and applied

 • Perfectly performs on the tile gaps 6-20 mm in width

 • Dries up within a short period up to half an hour

 • Does not form cracks.

 • Resists perfectly to water, rain, wind, frost and high temperature, bad weather conditions due to improved for building façade.


Surface preparation:

 • Sheaf gaps should be cleaned from remnants which prevent adhesion

 • Distance among the pasted slabs must be a maximum of 20 mm.

 • Pay attention to the correct installation of tiles. If necessary use plasmas plus in the tile installation.

 • Gap filling gun used for placement of material among the tiles must be absolutely cleaned.Application:

 • Pour of 20 kg powder blend slowly on 7-7.5 litters of water. (It is recommendable to use low-speed blender for mixing)

 • Let the mixture rest for 10 minutes and remix before application.

 • Fill the obtained mixture into the middle part of tiles with filling guns.

 • Stir the mixture each time prior to filling the gun.

 • After continuing the work about half an hour (depending on thermal conditions) make sure that the filler filled by you has begun to dry.

 • Remove the filler material residues with the opposite side of smooth surfaced fixture bent in palm sized.Attention:

 • Mix with the expired date should not be used

 • Please pay attention to the weather forecast before the start and don’t apply if there is probability of rain within 24 hours!

 • Pay attention to the quantity of water mixed with blend powder. This quantity is less than fuga and flex fugas.

 • The completion of early dry of façade filler applied to the wall can be known in this way –if the filler falls to pieces without contaminated with the tiles when spreading the fixture on the raw filler it means that you’ve waited enough.

 • Use the prepared mixture within 1 hour.

 • The space can put into use in 24 hours after the application of sheaf.

Technical indicators:

Consumption

Indicator

Method

Result

Colour

CIE Lab

The volume size determined for each colour is controlled by devices. Colour is made on the base of information provided by device,


Resistance to destruction

EN1348

:>1 N/mm2

Resistance to fragility

EN12808-3

:>5 N/mm2

Resistance to pressure

EN12808-3

: ≥ 20N/mm²

Resistance to fragility after defrosting and freezing circulation

EN12808-3

:>5 N/mm2

Resistance to pressure after defrosting and freezing circulation

EN12808-3

: ≥ 20N/mm²

Wear resistance

EN12808-2

≤800 m³

Resistance to shrinkage

EN12808-4

≤ 2mm/m

Water absorption

EN12808-5

30dk / 4 hours ≤4gr / ≤9grPackaging: 5 kg coated (glossy) / 20kg crafting sack

Yüklə 74,64 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə