Koruma planiYüklə 149,59 Kb.
tarix14.04.2018
ölçüsü149,59 Kb.
#38415


T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

……………………………………


………………………………………

SABOTAJLARA KARŞI

KORUMA PLANI

200..


GİZLİ
KORUMA PLANI

Müessesenin adı ve yeri : …………. Okulu ………. Mah. ……… Cad./sokağı

KIRIKKALE
Müessesenin bağlı olduğu kurum ve kuruluş : Milli Eğitim Bakanlığı

Planın yapılış tarihi :1. KORUNACAK YER HAKKINDA GENEL BİLGİLER


 1. Müessesenin üretim cinsi ve kapasitesi : Kamu hizmeti
 1. Yerleşme durumu : …….. okulu binası …. Mah. …….cad./sokağı adresinde iki katlı binasında faaliyet göstermekte olup doğusunda ……, batısında ………., kuzeyinde ……., güneyde ise ………… yer almaktadır.

Yerleşim durumu krokide gösterilmiştir.


 1. Personel miktarı

PERSONEL
ERKEK

KADIN

TOPLAM

İDARECİ


ÖĞRETMEN


TEKNİKER


TEKNİSYEN


MEMUR


V.H.K.İ


BİLGİSAYAR İŞL.


BEKÇİ


ŞOFÖR


HİZMETLİ2. KORUMA GRUPLARI VE GÖREVLERİ


 1. Koruma ve Güvenlik Amirinin Adı Soyadı: ………………….

Koruma ve Güvenlik Amiri ………..okuluna ait Koruma Planını hazırlayarak güncel halde bulunduracak ve uygulanabilir olmasını sağlayacaktır. Sabotajlara ve saldırılara karşı korumada önemli bir yer tutan koruma gruplarını teşkil edecek olan Koruma ve Güvenlik Amiri, grupların göreve hazır halde bulundurulabilmesi için eğitimlerinide kolluk kuvvetleri ile organize ederek yaptıracaktır.

Herhangi bir sabotaj girişimi haber alındığında ya da sabotaj vuku bulduğunda durumu değerlendirerek Okul Müdürüne bildirecek, alacağı talimat doğrultusunda mahalli kolluk kuvvetleri ile koordineyi sağlayarak işbirliğinde bulunacaktır.


GİZLİ

GİZLİ


 1. Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısının Adı-Soyadı : ………………

Koruma ve Güvenlik Amirinin çalışmalarında ona yardımcı olacak ve verilen diğer görevleri yapacaktır. Koruma ve Güvenlik Amirinin bulunmadığı hallerde onun görevini yürütecektir.
c) Yeminli Gözcüler ve Görevleri : Yeminli gözcü ve görevli bulunmaktadır. Görevi personelin, görevli veya iş takibi için gelenlerle ziyaretçilerin kontrolünü sağlamaktır.
3. ALINAN KORUMA TEDBİRLERİ

 1. HAZIRLIK BAKIMINDAN:


1- Sabotaj Yapmaya Elverişli Yerler ve Bu Yerlerde Alınan Tedbirler:
KALORİFER DAİRESİ: Koruma görevlisi …………. tarafından sürekli kontrol altında tutulmaktadır. Yakıt malzemesi ayrı bölmede usulüne uygun olarak bulundurulacaktır. Kalorifer usulüne uygun yakılacaktır.
TELEFON SANTRALİ: Santrale görevli kişilerden başkasının girmemesi için uyarı levhası asılmıştır. Mesai saatleri dışında kapısı sürekli kilitli tutulmaktadır. YOK İSE YOK DİYE BELİRTİLECEK
LPG : Çay ocağında bulunan LPG kullanım tüpleri görevli personel tarafından usulüne uygun olarak kullanılacak ve kontrol edilecektir. Kullanım süresi sonunda tüp vanaları yine aynı görevli personel tarafından kapatılacak, gaz kaçağı olup olmadığı kontrol edilecek, mesai saati dışında kilitlenecektir. YOK İSE YOK DİYE BELİRTİLECEK
ARŞİV : Arşivde işi olan personel görevli personel eşliğinde bu bölüme gelecek ve çıkış aynı şekilde yapılacaktır. İşi olmayanın giremeyeceği bu bölümde sigara, kibrit vb. yanıcı yakıcı maddelerin bulundurulamayacağı yazılı levhalarla belirtilecektir. Arşiv mesai bitiminde görevli personel tarafından kilitlenecektir. YOK İSE YOK DİYE BELİRTİLECEK

KOZMİK BÜRO : Kozmik büro bulunmamaktadır.
2- Girilmesi Yasak Yerlere, Yasağı Bildiren Levhaların İlk Bakışta Görülebilir Biçimde Konulması Bu Gibi Yerlerin Dış ve İç Kapı, Merdiven ve Pencerelerinde Alınan Emniyet Tedbirlerin Bu Tedbirlerin Nasıl Kontrol Edildiği:

Yukarıda belirtilen ve girilmesi yasak olan yerlerin kapılarına veya görülebilir yerlerine yasağı bildiren levhalar asılmış, kapıların kilitli tutulması sağlanmıştır. Bölüm görevlilerince ifa edilen kontrol hizmeti ayrıca koruma personeli ve gece bekçilerince de yapılacak, Koruma ve Güvenlik Amiri de zaman zaman bu gibi yerleri kontrol ederek tedbirlerin uygulanmasını sağlayacaktır. GİRİLMESİ YASAK YER YOK İSE YOK DİYE BELİRTİLECEK


3-Müessese ve Tesiste Özellikle Hassas Yerlerde Çalışan Personelin Özel ve Genel Durumunun Sürekli Şekilde Nasıl Tetkik ve Kontrol Edildiği :
Hassas ve gizlilik dereceli yerlerde çalışan personel hakkında arşiv araştırması yaptırılmıştır. Koruma ve Güvenlik Amirince de bu kişilerin tavır ve davranışları sürekli takip ve kontrol altında bulundurulmaktadır.

GİZLİ

GİZLİ
4- Sağlanması Güç ve Güç Olacak Yedek Malzeme Depoları İle Diğer Depoların İhtiyaç Yerleri Yakınında Kurulup Kurulmadıkları ve Depoların Nasıl Korundukları:
Okul binasında malzeme deposu bulunmamaktadır. Binada ve malzemelerde herhangi bir sebeple meydana gelebilecek tahribat karşısında gerekli olacak insan gücü ve teknik malzeme gerekli kuruluşlardan temin edilecektir.
5-Bir Hedef Sahasında Toplu Halde Bulanan Araç, Gereç, Akaryakıt, Yiyecek ve Giyecek Depoları İle Önemli Tesislerin Planlı Olarak Güvenli Bölgelere Dağıtılması İçin Alınan Tedbir ve Tertipler :
Okul binasında akaryakıt deposu bulunmamaktadır. Araçlar ise okul bahçesi içerisinde dağınık olarak park etmeleri, yangın vukuunda bulundukları yerden uzağı götürülmeleri sağlanacaktır.
6-Özel Tedbir ve Sınırlamalar Alınması Gereken Müesseselerde ve Zamanlarda Müessese Personeline İş Yerleri İçin Fotoğraflı Giriş Kartları Verilip Verilmediği ve Personelin Kendi İşyerlerinden Başka Yerlere Girmemelerinin Nasıl Kontrol Edildiği :
Okul personeli mesai saatleri içinde “Devamlı Giriş Kartı”nı sol yakalarında devamlı surette takmaktadır. Ziyaretçiler ise “ Ziyaretçi Kartı”nı Nöbetçi Memurluğundan alarak içeriye girmektedir. Girilmesi yasak olan yerler ise sürekli kilitli tutulduğundan ve yasağı bildiren levhalar görülebilir yerlere asıldığından hem personelin hem de yabancı şahısların girmesi önlenecektir.
7- Komşu Binalardan veya Bu Binaların Damlarından yada Herhangi Bir Yerinden Müessese ve Tesise Girmek Mümkün İse Bu Gibi Yerlerin Nasıl Korunduğu :
……… Okuluna ana giriş kapısından girilebilmektedir. Ana giriş kapısından mesai saatlerinde görevli nöbetçi memurlar tarafından giriş çıkış denetimi sağlanmakta, mesai haricinde ise bu görev, gece bekçilerince sürdürülmektedir. Bina yanındaki apartmanlardan binaya girmek mümkün değildir.


 1. TEKNİK BAKIMDAN


1- Sabotaja Elverişli Hassas Yerlerde Teknik Bakımdan Alınan Zorunlu Tedbirler :
Teknik malzemelerin bulunduğu kısımlarda çalışan personel dışındakilerin girmesi kesinlikle önlenecek, buralardaki alet ve malzemelerin sorumlularından başkasının kullanmasına izin verilmeyecektir.
2- Teknik Koruma Grubu Teşkilatının Kaç Kişiden Oluştuğu ve Bu Teşkilatın Yapacağı İşlere Dair Bilgiler :
Okul bünyesinde oluşturulan teknik koruma grubu … teknik personelden ibarettir. Bu grup, sabotaja müsait olan kalorifer dairesi, fotokopi odası, telefon santralı, sistem odası, arşiv gibi yerlerde teknik bakımdan koruyucu önlemleri alacak, sabotaj vukuunda arızalanan kısımların acil tamirini yapacak ve durumdan Koruma ve Güvenlik Amirini haberdar edecektir.

GİZLİ
GİZLİ
3- Müessese ve Tesiste Meydana Gelecek Herhangi Bir Teknik Arızanın En Kısa Zamanda Giderilebilmesi İçin Alınan Tedbirler:
Teknik koruma ekipleri gerekli alet ve edevatla donatılacak, gerekli yedek malzeme bulundurulacaktır. İhtiyaç duyulduğunda ise gerekli kuruluşlardan yararlanılacaktır.

4- Patlayıcı Maddelere Karşı Alınan Tedbirler :
Okul binasında patlayıcı madde bulunmamaktadır.
5-Parlayıcı ve Yanıcı Maddelere Karşı Alınan Tedbirler :
Okul binasında parlayıcı madde bulunmamaktadır.
6- Yangınlara Karşı Alınan Tedbirler:
Bina katlarının çeşitli yerlerine duvara monte edilmiş yangın alarm sistemine bağlı ikaz düğmeleri bulunmaktadır. Elektriğin kesik olması halinde uyarı, koridorlarda bulunan zillerle yapılacaktır.

Her katın muhtelif yerlerine yangın söndürme cihazları konulmuştur. Ayrıca her kattaki yangın dolabı bulunmaktadır.

Yangından korunma ve yangının önlenmesi ile ilgili talimat ve görevli personeli gösterir çizelge koridorlara asılmıştır.
7- Elektro-Manyetik, Nükleer, Kimyasal ve Buna Benzer Etkilere Karşı Alınan Tedbirler :
Elektro-manyetik dalgalara karşı bilgisayarlar ve diğer cihazlar kullanılmadıkları sürece enerji kaynakları kesilecektir. Şifreleri gizli tutulacaktır.
8-Müessese ve Tesisin Özelliklerine Göre Alınması Gereken Diğer Tedbir ve Tertipler :
Sivil Savunma Planı uyarınca kurulan Sivil Savunma Servisleri de göreve hazır halde eğitimli olarak bulundurulmaktadır.

Sivil Savunma Tedbir Planı uyarınca kurulan ekipler göreve hazır ve eğitimli olarak bulundurulmaktadır. ANAOKULLARI, İLK VE ORTA OKULLAR BU ŞEKİLDE YAZACAKTIR.


c) KORUMA BAKIMINDAN :
1-Koruma Personelinin Kaç Kişi Olduğu ve Nerelerde Görevlendirildikleri:
Okulun Fiziki Koruma grubunda görev yapmak üzere 5 personel görevlendirilmiştir. Personelin sorumlu olduğu yerler listede gösterilmiştir.
2- Koruma Personeli İle İlgili Güvenlik Araştırmalarının Yapılıp Yapılmadığı :
Koruma grubunda görevlendirilenler öğretmenlerden oluşturulup kısa sürelerde de değiştirildiğinden güvenlik araştırmaları yaptırılmamıştır.
GİZLİ

GİZLİ
3- Nöbet ve Devriye Hizmetlerinin 24 Saat Süreklilik Esasına Göre Ne Şekilde Tertiplendiği :
Mesai ve mesai haricinde, dönüşümlü olarak gece bekçileri tarafından nöbet tutulmaktadır. Mesai bitiminde gece bekçisi tüm odaları tek tek kontrol edecek, ışıkları söndürecek, muslukları kapatacak, prizde elektrikli cihazları çekecek, oda anahtarını nöbetçi memurluğu odasındaki yerine asacaktır. Gece nöbetçisi olan okullar varsa bu şekilde yazacaklar.
4-Nöbetçiler ve Devriyelerin Nasıl Kontrol Edildikleri :
Nöbetçi memurluk hazırlanan görev talimatı ile görevini ne şekilde yürüteceği belirlenmiştir. Koruma ve Güvenlik Amiri’nce zaman zaman nöbetçi personel kontrol edilmekte, görevin başarılı bir şekilde yürütülmesi sağlanmaktadır.
5-Müessese ve Tesisin Genel Giriş Kapılarının Sayısı ve Bu Kapılarda Alınan Koruma Tedbirleri :
Okul binasına giriş ve çıkış tek kapıdan yapılmaktadır. Burada nöbetçi memur ve bekçilerce 24 saat süre ile görev yapılmakta, böylelikle giriş ve çıkışın kontrolü sağlanmaktadır.
6-Koruma Personelinin Bir Saldırıyı Karşılamak Üzere Ne Şekilde Donatıldığı, Nerede ve Nasıl Eğitim Gördüğü :
Fiziki Koruma grubuna seçilen personelin eğitimleri, Koruma ve Güvenlik Amirinin uygun göreceği yer, zaman ve sürelerde yaptırılacaktır. Fiziki koruma grubu personeli saldırılara öncelikle yakın mücadele usulleri ile karşı koyacaklarından donatımları da buna uygun araçlarla teçhiz edilecektir.
7-İdari ve Teknik Personelin Giriş Çıkışlarına Ayrılan Kapılarda Alınacak Tedbirler
Müdürlükte çalışan bütün personele daimi giriş kartı verilmiştir. Bu kartlar girişte ve çalışma esnasında personel üzerinde devamlı takılı bulundurulmakta ve mesai bitiminde binadan ayrılırken çıkarılmaktadır.
8-Müessese ve Tesisin Etrafında Tel Örgü, Parmaklık veya Duvar Gibi Engellerden Hangilerinin Bulunduğu, Bunların Genişlik ve Yükseklikleri :
Müdürlük hizmet binasının çevresi duvar ve demirlerle yükseltilmiştir
9-Müessese ve Tesisin Etrafında ve Özellikle Önemli Olan Yerlerde İç ve Dış Aydınlatmanın Yeterli Derece de Yapılıp Yapılmadığı :
Müdürlük hizmet binasının dışı projektörlerle aydınlatılmıştır. İç aydınlatması yeterlidir.
10- Tesisin Önemi,Kapladığı Alanın Genişliği ve Bulunduğu Yerin Topografik Yapısı Dikkate Alınarak Çevresinde Nöbetçi Kule ve Kulübelerinin Yapılıp Yapılmadığı, Gerekli Muhabere İrtibatının Bulunup Bulunmadığı :

Binanın konumuna göre iki adet nöbetçi kulübesi mevcuttur. Haberleşme mevcut telefonlar ile yapılmaktadır.GİZLİ

GİZLİ
11- Bir Tehlike Anında Kullanılmak Üzere İkaz ve Alarm Sistemlerinin Kurulup Kurulmadığı
Yangın ihbar sistemi kurulmuştur.


 1. ZİYARETÇİLER BAKIMINDAN :


1-Ziyaretçiler Hangi Günlerde Hangi Kapıdan Girebilecekleri, Hüviyetlerinin ve Ziyaret Sebeplerinin Kayıt Edileceği Bir Defterin Bulunup Bulunmadığı, Bu Defterin Bitiminden İtibaren İki Yıl Süre İle Saklanıp Saklanmadığı ve Ziyaretçilerin Ne Şekilde Kontrol Altında Tutulduğu :
Gerek ziyaretçi olarak gerekse görev ya da iş takibi için çalışma saatleri içinde Müdürlüğe gelen kişiler, giriş kapısındaki nöbetçi memur tarafından karşılanmakta, ziyaretçilerin kimlikleri, ziyaret amaçları ve kiminle görüşmek istedikleri nöbetçi memur tarafından ziyaretçi defterine kayıt edilmektedir. Bürolarda ziyaretin zorunlu olduğu hallerde Koruma ve Güvenlik Amirinden izin alınacak ve ziyaretçi kartı verilmek suretiyle görevli personel eşliğinde çalışma yerlerine gönderilmektedir.
Ziyaretçilerin kayıt edildiği defter, nöbetçi memurluğunda iki yıl süre ile saklanmaktadır.
2- Özel Misafirhane ve Lojmanları Olan Müessese ve Tesislere Gelecek Ziyaretçiler ve Misafirlerin Nasıl Tespit ve Muhafaza Edildiği :
Milli Eğitim Müdürlüğü binasında misafirhane yoktur.
d) ARAÇLAR BAKIMINDAN :
Müessese ve Tesise Girecek veya Çıkacak Her Türlü Araç ve Gereçler için Alınan Emniyet Tedbirlerinin Neler Olduğu :
Müdürlük binasının otopark sahasına otopark giriş kartı olan araçlar alınmaktadır. Yabancı araçlar kesinlikle sokulmamakta, herhangi bir sebeple gelen araçlar bina dışında bir yere park ettirilmektedir. Zorunlu hallerde ise gerekli kontrol yapıldıktan sonra araç parkına alınmaktadır.
4. SABOTAJ HABERİNİN DUYURULMASI:


 1. İhbarlı Sabotaj ve Saldırı Halinde:


1. Çalışma Saatleri İçinde: Yapılacağı önceden haber alınan sabotaj ve saldırılarda sabotajı ilk öğrenen şahıs anında Koruma ve Güvenlik Amirini haberdar edecektir. Koruma ve Güvenlik Amiri aldığı ihbarı Milli Eğitim Müdürüne bildirecektir, aldığı emir doğrultusunda mahalli kolluk kuvvetleriyle temasa geçecektir. Sabotaj yönünden hassas olan yerlerde gerekli önlemleri aldıracak, yangın söndürme ekiplerini ve koruma gruplarını göreve, yangın söndürme cihaz ve araçlarını da kullanılmaya hazır hale getirecektir. İş ve ziyaret için gelen yabancı personel ile birlikte taşıt araçlarının da binanın uzağına naklettirilmesini sağlayacak, ana giriş kapısında ve pencerelerde gerekli fiziki tedbirleri aldıracaktır.
GİZLİ

GİZLİ
2.Çalışma Saatleri Dışında: Sabotaj ve saldırının çalışma saatleri dışında yapılacağı haber alınmışsa görevli gece bekçileri yukarıda belirtilen şekilde durumu Koruma ve Güvenlik Amiri ile Milli Eğitim Müdürüne bildirecek, direktif doğrultusunda mahalli kolluk kuvvetleriyle irtibatı sağlayacaklardır. Koruma görevlileri de adreslerinden çağrılarak, gerekli diğer tedbirler alınacaktır.


 1. İhbarsız Sabotaj ve Saldırı Halinde :


1.Çalışma Saatleri İçinde: Çalışma saatleri içinde vuku bulan sabotaj ve saldırılarda, fiziki koruma grubu personeli olaya anında müdahale ederek, karşı koyacaklardır. Bu arada Koruma ve Güvenlik Amiri ile Milli Eğitim Müdürüne olay hakkında bilgi verilecek mahalli kolluk kuvvetlerinden yardım talep edilecektir. Yangın ekipleri görevlerinin başında olacak ve varsa başlangıç yangınlarının söndürmeye çalışacaklardır. Mahalli kolluk kuvvetleri gelinceye kadar hassas kısımların korunmasına çalışılacak, can ve mal kaybının önlenmesi için gereken tedbirler alınacaktır.
2.Çalışma Saatleri Dışında: Aniden veya zora başvurularak yapılan sabotajlarda, gece bekçileri duruma anında müdahale edecek, fiziki mukavemet gösterecek, bu esnada da mahalli kolluk kuvvetleriyle temasa geçeceklerdir. Koruma ve Güvenlik Amiri ile Milli Eğitim Müdürü durumdan haberdar edilecek, kolluk kuvvetleri gelinceye kadar gerekli fiziki tedbirlerin uygulanmasına devam edilecektir. Sabotaj anında yangın meydana gelmişse, yangının kontrol altına alınmasına ve söndürülmesine çalışılacak İtfaiye’ye de haber verilecektir.


 1. Sabotaj Olayından Sonra Fiziki ve Teknik Koruma Gruplarının Yapacağı İşler: Sabotaj olayının gerçekleşmesinden sonra fiziki koruma elemanları sabotörleri yakalamaya çalışacak, can ve mal kaybını önlemek için gerekli kurtarma çalışmalarına katılacak. Koruma ve Güvenlik Amirinin direktifleri doğrultusunda diğer çalışmaları da yürüteceklerdir. Teknik koruma personeli de arızalan ve hasar gören kısımların acil tamirini yapacak, teknik malzemelerin kullanılır hale getirilmesini sağlayacaklardır.


5.İŞBİRLİĞİ KOORDİNASYON VE KONTROL:


 1. Koruma ve Güvenlik Amiri, Milli Eğitim Müdürünün bilgisi altında mahalli kolluk kuvvetlerinin bu konularda ilgili yöneticisi ile tanışacak, müessese içinde ve dışında durumları kuşku uyandıran kişiler hakkında bilgi verecek, kuşku sebeplerini açıklayacaktır. Milli Eğitim Müdürlüğüne içeriden ve dışarıdan yönelen tehditlerin ciddiyet arz etmesi, terörist veya gizli ideolojik örgütleri ilgili görülmesi halinde Milli Eğitim Müdürünün direktifi ile mahalli kolluk kuvvetlerini haberdar edecektir. Koruma ve Güvenlik Amiri ya da koruma personeli Milli Eğitim Müdürlüğü binası yakınında yol üzerinden ya da sokakta terkedilmiş olarak görülen şüphe uyandırıcı kamyon, otomobil v.b. araçlarla sandık, çuval, paket, bidon, varil gibi eşyaları öncelikle teknik koruma personeli kontrol altına alacak daha sonra da kolluk kuvvetlerine bildireceklerdir.Okul Müdürü
6) EKLER :

1-Tebliğ Tebellüğ Belgesi

2-Personel Listesi

3-Yerleşim PlanıGİZLİ
GİZLİ

EK-2
FİZİKİ KORUMA GRUBU :
Adı-Soyadı : Görevi : Sorumlu Olduğu Yer :


I.Ekip

1- Zemin Kat

2- “ “

3- “ “


4- “ “

5- “ “


II.Ekip

1- 1. Kat

2- “

3- “


4- “

5- “


TEKNİK KORUMA GRUBU :

Adı-Soyadı : Görevi :
1-

2-

3-4-

5-


6-

7-

8-GİZLİ

EK-1

TEBLİĞ TEBELLÜĞ BELGESİ


88/13543 sayılı Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği gereği yapılan; Milli Eğitim Müdürlüğü binasının Sabotajlara Karşı Koruma Planında görevlendirildiğinizi ve olası Sabotajlar (yangın, patlama, su baskını,vb.) sırasında planda gösterilen yerdeki yükümlülüğünüzün yerine getirilmesini rica ederim. .../…/2016TEBLİĞ EDEN

Okul Müdürü
TEBELLÜĞ EDENLERS.

No

ADI-SOYADI

ÜNVANI

GRUBU

GÖREVLİ OLDUĞU YER

İMZA


1


Fiziki Koruma Grubu

Zemin Kat
2


3


4


5


6

1. Kat
7


8


9


10


11


Teknik Koruma Grubu

Müdürlük Binası
12


13


14


15


16


1718TUTANAK

Okulumuz tarafından yapılan sabotajlara karşı koruma planı içerisinde görev verilen personellere ……………………tarafından …./…/2016 tarihinde 14:00-15:00 saatleri arasında görevleri ile ilgili eğitim verilmiştir.EĞİTİME KATILAN PERSONELLERS.

No

ADI-SOYADI

ÜNVANI

GRUBU

İMZA


Fiziki Koruma Grubu
1


Koruma ve Güvenlik Amiri
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Teknik Koruma Grubu
1


Teknik Koruma Grubu Sorumlusu
2
3
4
5
6
7

GİZLİ

TEBLİĞ TEBELLÜĞ BELGESİ

88/13543 sayılı Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği gereği yeminli gözcü olarak görevlendirildiğinizden; lüzumu halinde görevinizi yerine getirmeniz hususunda;


Gereğini rica ederim.
TEBLİĞ EDEN
Okul/kurum müdürü

TEBELLÜĞ EDENLER:
TARİH İMZA
………… ………..
………… ………...

NOT: SADECE BU SAYFA KAPALI ZARF İÇERİSİNE KONULACAK ÜZERİNE GİZLİ İBARESİ YAZILACAKTIR.

PLANIN SONUNA OKULUN KROKİLERİ EKLENİR
Yüklə 149,59 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə