Kişisel arzu, istek ve ihtiyaçları için ürünleri satın alan ya da satın alma kapasitesinde olan gerçek kişidirYüklə 445 b.
tarix20.09.2017
ölçüsü445 b.
#691


Kişisel arzu, istek ve ihtiyaçları için ürünleri satın alan ya da satın alma kapasitesinde olan gerçek kişidir.

 • Kişisel arzu, istek ve ihtiyaçları için ürünleri satın alan ya da satın alma kapasitesinde olan gerçek kişidir.

 • Karşılanacak istek ve ihtiyaçları olan

 • Harcanacak geliri (satın alma gücü) bulunan

 • Bunu harcama isteği olan

 • Kişiler


Seyirci

 • Seyirci

 • İzleyici

 • Okuyucu

 • Dinleyici

 • Seçmen

 • Yolcu

 • Hasta

 • Müvekkil

 • MüdavimBaşlatıcı

 • Başlatıcı

  • İstek ve ihtiyaçların karşılanmadığını belirleyen ve bu durumun değişmesini öneren
 • Etkileyici

  • Bilinçli ya da bilinçsiz olarak söz ya da davranışla, satın alma kararını, satın almayı, ürün ya da hizmet kullanımını etkileyen kişi
 • Karar verici

  • Son seçimi kabul ettirmede finansal güç veya otoritesi olan kişidir.
 • Satın alıcı

  • Satınalma işlemini geçekleştiren kişi
 • Kullanıcı

  • Satın alınan ürünü kullanan, tüketim eylemini gerçekleştiren


tüketici     is. 1. Mal ve hizmetlerden yararlanan, satın alıp kullanan, tüketen kimse, yoğaltıcı, müstehlik, üretici karşıtı: “Devlet tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır.” -Anayasa. 2. sf. mec. Bitiren, mahveden.

 • tüketici     is. 1. Mal ve hizmetlerden yararlanan, satın alıp kullanan, tüketen kimse, yoğaltıcı, müstehlik, üretici karşıtı: “Devlet tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır.” -Anayasa. 2. sf. mec. Bitiren, mahveden.

 • tüketici     tahdîdî (bk. sınırlayıcı).

 • tüketici   İng. consumer Osm. müstehlik Fr. consommateur  Mal ve özdekleri, yiyeceği kullanan, tüketen kişi.

 • tüketici   İng. consumer Alm. Konsument Fr. consommateur  Ototrof organizmaların ürettiği kaynakları tüketen heterotrof organizmalar.

 • tüketici   İng. consumer  Mal ve hizmetleri doğrudan doğruya kullanarak gereksinimlerini karşılayan iktisadi karar birimi.Müşteri   Ar. muşter³  öz. is. gök b. Jüpiter.

 • Müşteri   Ar. muşter³  öz. is. gök b. Jüpiter.

 • müşteri   Ar. muşter³  is. 1. Hizmet, mal vb. alan ve karşılığında ücret ödeyen kimse: “Fırçayı iyice sabunlar, hoş vuruşlarla dolaştırırdı müşterinin yüzünde.” -N. Cumalı. 2. Alıcı.

 • müşteri   İng. customer  Mal veya hizmetler için ödeme yapan kişi.

 • müşteri     (< Ar. müşterî) müşterialıcı     sf. 1. Kendisine bir şey gönderilen (kimse). 2. is. Satın almak isteyen kimse, müşteri: “Sonra, mal satışı her şeyden önce bir organizasyon, bir alıcı ve pazar yerleri bulma işidir.” -N. Hikmet. 3. is. fiz. Bir elektrik akımını alıp başka bir kuvvete çeviren aygıt: Radyo alıcısı. 4. is. fiz. Almaç. 5. is. sin. ve TV Kamera. 6. is. hlk. Azrail.

 • alıcı     sf. 1. Kendisine bir şey gönderilen (kimse). 2. is. Satın almak isteyen kimse, müşteri: “Sonra, mal satışı her şeyden önce bir organizasyon, bir alıcı ve pazar yerleri bulma işidir.” -N. Hikmet. 3. is. fiz. Bir elektrik akımını alıp başka bir kuvvete çeviren aygıt: Radyo alıcısı. 4. is. fiz. Almaç. 5. is. sin. ve TV Kamera. 6. is. hlk. Azrail.

 • alıcı   İng. buyer  Mal veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi.

 • alıcı     Gezgin tecimciKişinin ekonomik ürünleri satın alma ve kullanmadaki kararları ve bununla ilgili faaliyetleri

 • Kişinin ekonomik ürünleri satın alma ve kullanmadaki kararları ve bununla ilgili faaliyetleri

 • Tüketici faaliyetleri zihinsel, duygusal ve fiziksel niteliklerde olabilir

 • Tüketici davranışı bir amacı gerçekleştirmek için güdülenmiş davranıştır.

 • Amaç, istek ve ihtiyaçları karşılamaktır.Bireylerin bir mal ya da hizmetleri elde etme kullanmalarıyla ilgili etkinlikler ve bu etkinliklere yol açan, belirleyen karar süreçleridir.

 • Bireylerin bir mal ya da hizmetleri elde etme kullanmalarıyla ilgili etkinlikler ve bu etkinliklere yol açan, belirleyen karar süreçleridir.

 • Gerek makro pazarlama ve gerekse mikro pazarlama açısından tüketici davranışının analizi, arz talep uyumlaştırılması ve tüketici tatmini için önemli ve zorunludur.Endüstriyel alıcı ve aracılar, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar, hükümet birimleri

 • Endüstriyel alıcı ve aracılar, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar, hükümet birimleri

Tüketicilerin

 • Tüketicilerin

 • Hangi ürünü ve/veya markayı

 • Nereden

 • Ne miktarda

 • Niçin

 • Nasıl

 • Ne zaman

 • satın aldığı veya almadığının göstergesidir.Klasik iktisatçıların yaklaşımına göre insan rasyonel ve ekonomik nedenlerle hareket eder.

 • Klasik iktisatçıların yaklaşımına göre insan rasyonel ve ekonomik nedenlerle hareket eder.

 • Marshall bu modele marjinal fayda kavramını eklemiştir.

 • Eş fayda eğrileri (Allen-Hicks) ile tüketicinin nasıl dengeye gelebileceğini göstermişlerdir.Tüketici davranışını etkileyen kültürel, sosyal, psikolojik faktörleri yok sayması

 • Tüketici davranışını etkileyen kültürel, sosyal, psikolojik faktörleri yok sayması

 • Rasyonel davranabilmek için tüketicilerin sahip olması gereken bilgi birikimine her tüketici sahip değildir.

 • Dayanıksız tüketim mallarında - dayanıklı tüketim mallarına göre daha geçerli bir modeldir.Id: İlkel benlik (tatmin edilmemiş duygular)

 • Id: İlkel benlik (tatmin edilmemiş duygular)

 • Ego: Benlik (denge kurucu)

 • Süper ego: Üst benlik (vicdan ve ahlaki değerler)Tüketiciyi belli uyarıcılarla şartlandırmak mümkündür.

 • Tüketiciyi belli uyarıcılarla şartlandırmak mümkündür.

 • Bu uyarıcılarla uyarılan tüketicilerde belirli istekler uyandırılabilir

 • Uyarıcıya gösterilen tepkinin tekrarlanması sağlanabilirse

 • Tüketicinin göstermekte olduğu davranış pekiştirilmiş olur.

İnsan ihtiyaçları ve davranışları büyük oranda üyesi olduğu ya da olmak istediği gruplar tarafından belirlenir.

 • İnsan ihtiyaçları ve davranışları büyük oranda üyesi olduğu ya da olmak istediği gruplar tarafından belirlenir.

 • Toplum kültürü, alt kültürü ve referans grupları kişinin ihtiyaçlarını ve davranışlarını belirler.

Tüketicinin satınalma karar sürecini bir problem çözme süreci olarak ele alırlar.

 • Tüketicinin satınalma karar sürecini bir problem çözme süreci olarak ele alırlar.

 • Sürecin iç ve dış faktörlerden etkilendiğini varsayarlar.

 • Her satınalma karar sürecini aynı ölçüde önemli bir problem çözme süreci olarak görmezler.Problemin ortaya çıkışı

 • Problemin ortaya çıkışı

 • Problemi tanımlama

 • Araştırma

 • Alternatifleri belirleme

 • Alternatifler arasından seçim yapma

 • Sonuçları değerlendirmeHer satın alma davranışı aynı derecede önemli değildir. Buna göre üç tür satın alma davranışı vardır:

 • Her satın alma davranışı aynı derecede önemli değildir. Buna göre üç tür satın alma davranışı vardır:

  • Otomatik satın alma davranışı
  • Sınırlı sorun çözme davranışı
  • Sınırsız sorun çözme davranışı
Mevcut ürünlere göre göreceli avantajları

 • Mevcut ürünlere göre göreceli avantajları

 • Tüketiciler için uygunluğu

 • Karmaşıklığı

 • Elde edilebilirliği (Ulaşılabilirlik ve fiyatın uygunluğu)

 • Üründen haberdarlık

 • Sosyal ve kültürel değerlere uygunluğuBilgisayarlar

 • Bilgisayarlar

 • Cep telefonları

 • İnternet

 • Kredi kartlarıTÜKETİCİ KİMDİR?

 • TÜKETİCİ KİMDİR?

 • TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

  • Tüketicinin Satın Alma Kararı
  • Tüketicinin Satın Alma Davranışı
   • Psikolojik Faktörler
   • Sosyal Faktörler
   • Kişisel Faktörler
   • Ekonomik Faktörler
   • Pazarlama Çabaları
  • Endüstriyel Tüketici Satın Alma Davranışı
 • TÜKETİCİ MEMNUNİYETİKuruluşların pazarlama uygulamalarına tüketicilerin tepkisi bir başarı ölçütü olarak değerlendirilmektedir.

 • Kuruluşların pazarlama uygulamalarına tüketicilerin tepkisi bir başarı ölçütü olarak değerlendirilmektedir.

 • Pazarlama anlayışı tüketicilerin ihtiyaçlarının tatminini ön planda tutmaktadır.

 • Tüketici davranışlarının anlaşılmış olması pazarlama yöneticilerine strateji belirleme ve plan yapma fırsatı vermektedir.Pazarı oluşturan tüketicilerin tanınması

 • Pazarı oluşturan tüketicilerin tanınması

 • Tüketicilerin satın aldıkları mal ve hizmetler

 • Satınalma zamanları

 • Satın almanın kim için olduğu

 • Satınalma nedenleri

 • Satınalma yerleri

 • Rasyonellik - Duygusallık

 • Karar verme/ problem çözme

 • Bireysel farklılıklar

 • Durumsal faktörler

 • Dışsal değişkenler

Tüketici davranışı güdülenmiş bir davranıştır.

 • Tüketici davranışı güdülenmiş bir davranıştır.

 • Tüketici davranışı bir süreçtir

 • Tüketici davranışı karmaşıklık ve zamanlama açısından farklılıklar gösterir.

 • Tüketici davranışı farklı rollerle ilgilenir.

 • Tüketici davranışı çevre faktörlerinden etkilenir

 • Tüketici davranışı farklı kişiler için farklılıklar gösterebilir.

 • Tüketici davranışı çeşitli faaliyetlerden oluşur

Ürünler hakkında düşünme,

 • Ürünler hakkında düşünme,

 • Reklamları ve gösterimleri izleme

 • Seçenekleri Değerlendirme

 • Mağazaları dolaşma,

 • satış elemanları ile görüşme

 • Ürünü temin etme

 • Ürünü kullanıma hazırlama

 • Ürünü kullanma

 • Deneyimi artırma

Aile geliri yüzde olarak arttıkça;

 • Aile geliri yüzde olarak arttıkça;

 • Yiyecek maddelerine yapılan harcamalar yüzde olarak azalır

 • Giyim giderleri ve zorunlu harcamalar yüzde olarak pek değişmez

 • Zorunlu olmayan, lüks maddelere yapılan harcamalar yüzde olarak artar

Klasik iktisatçıların yaklaşımına göre insan rasyonel ve ekonomik nedenlerle hareket eder.

 • Klasik iktisatçıların yaklaşımına göre insan rasyonel ve ekonomik nedenlerle hareket eder.

 • Marshall bu modele marjinal fayda kavramını eklemiştir.

 • Eş fayda eğrileri (Allen-Hicks) ile tüketicinin nasıl dengeye gelebileceğini göstermişlerdir.Tüketici davranışını etkileyen kültürel, sosyal, psikolojik faktörleri yok sayması

 • Tüketici davranışını etkileyen kültürel, sosyal, psikolojik faktörleri yok sayması

 • Rasyonel davranabilmek için tüketicilerin sahip olması gereken bilgi birikimine her tüketici sahip değildir.

 • Dayanıksız tüketim mallarında - dayanıklı tüketim mallarına göre daha geçerli bir modeldir.Id: İlkel benlik (tatmin edilmemiş duygular)

 • Id: İlkel benlik (tatmin edilmemiş duygular)

 • Ego: Benlik (denge kurucu)

 • Süper ego: Üst benlik (vicdan ve ahlaki değerler)Tüketiciyi belli uyarıcılarla şartlandırmak mümkündür.

 • Tüketiciyi belli uyarıcılarla şartlandırmak mümkündür.

 • Bu uyarıcılarla uyarılan tüketicilerde belirli istekler uyandırılabilir

 • Uyarıcıya gösterilen tepkinin tekrarlanması sağlanabilirse

 • Tüketicinin göstermekte olduğu davranış pekiştirilmiş olur.İnsan ihtiyaçları ve davranışları büyük oranda üyesi olduğu ya da olmak istediği gruplar tarafından belirlenir.

 • İnsan ihtiyaçları ve davranışları büyük oranda üyesi olduğu ya da olmak istediği gruplar tarafından belirlenir.

 • Toplum kültürü, alt kültürü ve referans grupları kişinin ihtiyaçlarını ve davranışlarını belirler.Problemin ortaya çıkışı

 • Problemin ortaya çıkışı

 • Problemi tanımlama

 • Araştırma

 • Alternatifleri belirleme

 • Alternatifler arasından seçim yapma

 • Sonuçları değerlendirmeHer satın alma davranışı aynı derecede önemli değildir. Buna göre üç tür satın alma davranışı vardır:

 • Her satın alma davranışı aynı derecede önemli değildir. Buna göre üç tür satın alma davranışı vardır:

  • Otomatik satın alma davranışı
  • Sınırlı sorun çözme davranışı
  • Sınırsız sorun çözme davranışı


Postmodern tüketici

 • Postmodern tüketici

 • Müşteri katılımı

 • Tüketici deneyimi

 • Tüketicilerin kültürel etkileşiminden ve küreselleşmeye

 • Hedonizm, kompulsif tüketici

 • On-line alışverişİhtiyacın ortaya çıkışı ve tanımlanması

 • İhtiyacın ortaya çıkışı ve tanımlanması

 • İhtiyaç duyulan ürünün spesifikasyonlarının belirlenmesi

 • Alternatif satınalma kaynaklarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi

 • Satınalma biçimine göre; görüşme, teklif alma ya da sipariş verme

 • Satın alınan ürünlerinin performanslarının değerlendirilmesiSatınalma üretim için gerçekleştirilir, dolayısıyla satınalma davranışları daha rasyoneldir.

 • Satınalma üretim için gerçekleştirilir, dolayısıyla satınalma davranışları daha rasyoneldir.

 • Satınalma kararını birden fazla kişi verir.

 • Belirli politikalar izlenmek durumundadır.

 • Satınalma miktarları önemli miktarlara ulaşabilir.Başlatıcı

 • Başlatıcı

 • Etkileyici

 • Niteliklerini belirleyici

 • Onaylayıcı

 • Karar verici

 • Satın alıcı

 • Kullanıcı

 • Koruyucu

Madde 1: Müşteri haklıdır

 • Madde 1: Müşteri haklıdır

 • Madde 2: Müşteri her zaman haklıdır

 • Madde 3: Müşterinin haklı olmadığı zamanlarda Madde 1 ve Madde 2 geçerlidir.Açıklayıcı (Geleneksel-Klasik) Modeller

 • Açıklayıcı (Geleneksel-Klasik) Modeller

 • Tanımlayıcı Tüketici Davranış Modelleri

  • Engel-Kollat-Blackwell (EKB) Modeli
  • Howard-Sheth (HŞ) Modeli
  • Henry Assael Modeli


Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə