Izvor elektrona Elektronski topYüklə 453 b.
tarix05.03.2018
ölçüsü453 b.
#30527


Izvor elektrona


Elektronski topEmisija vlaknaKarakteristike jedinične volframske niti (dužine 1cm i prečnika 1cm)Lorencova sila: F=eE+e[vB]

 • Lorencova sila: F=eE+e[vB]

 • Centrifugalna sila: mv2/r=eE(r)+evB

 • U elektrostatičkom polju je:

 • v=(2eU/m)1/2 - razdvajanje po energijama

 • Električno polje cilindričnog kondenzatora je: E(r)=U/[rln(r2/r1)], r1,r2, -poluprečnici spoljne i unutrašnje elektrode kondenzatora, r - poluprečnik putanje naelektrisane čestice.

 • Električno polje sfernog kondenzatora je: E(r)=r1r2U/(r2-r1)r2

 • U magnetnom polju je:

 • R=(m/e)(v/B), R=(2emU)1/2/eB - razlaganje po masama.

 • Za dve razne čestice je:

 • m1/B12=m2/B22, za eU=const.

 • (eU)1/B12=(eU)2/B22, za m=const.Skretanje elektronskog snopaGrafičko odredjivanje putanjeElektrostatička sočivaElektrostatičko sočivoUnopotencijalno elektrostatičko sočivoPutanja elektrona kroz namotaj magnetaMagnetna sočivaDetalj magnetnog polja namotajaElektronski mikroskop sa magnetnim poljemElektronski mikroskop sa elektrostatičkim poljemUporedna šema optičkog, elektrostatičkog i magnetnog mikroskopaPrvi elektronski mikroskop napravio Ernst Ruska 1931.god.Prvi elektronski mikroskopŠema elektronskog transmisionog mikroskopaTEM (transmission electron microscope)

 • Sastoji se od elektronskog topa, elektromagnetnih sočiva, elektrostatičkih sočiva, kvadrupolnih ili heksapolnih sočiva, detektora elektrona.

 • Radi sa energijom elektrona 40-400KeV, Tipično 120KeV.

 • Slika elastično rasejanih elektrona koji prolaze kroz uzorak, ili se reflektuju, se dobija na fluorescentnom ekranu sa fosforom ili cink sulfidom. Sada se slika vodi optičkim kablom na CCD kameru.

 • Rezolucija instrumenta 0.05nm, povečanje do 50x106.

 • Ograničenja su aberacije (sferna, hromatska i astigmatizam).

 • Dobijena slika dijamanta (rastojanje atoma 89pm), silicijuma (78pm).

 • Poslednji tip je TITAN 80-300kV, sa rezolucijom ispod 0.05nm, zahvaljujući korekciji sferne aberacije. Može da snima dinamiku reakcije, naprimer, katalitičkog procesa. Pri radu nema prisustva operatora. Prvi primerak je u Lawrence-Berkeley laboratoriji, a puna proizvodnja ce biti 2009.“Stari” i novi TITAN 80-300kVSlika germanijuma sa TITAN-a

 • Slika germanijuma sa TITAN-aMane TEM-a

 • Snimanje je dinamično, uzorak moze da se menja tokom rada.

 • Neophodan visoko stabilan napon.

 • Rad i manipulacija uzorcima u UHV uslovima.

 • Osetljivost na vibracije zbog čega su uredjaji najčešće u podrumskom prostoru.

 • Potrebna magnetno izolovana sredina.

 • Soba u kojoj se nalazi TITAN košta oko 106$.Varijante TEM-a

 • SEM (scanning electron microscope). - Detektuje sekundarne elektrone, karakteristične x-zrake, povratno rasejane electrone (back scattering) ili struju uzorka. - Daje odličnu sliku 3D strukture neprozirnih materijala. - Rezolucija oko 10 puta manja od TEM-a (1-5nm). Povečanje od 25 puta do 250 000 puta. - Detekcijom x-zraka se dobija slika sastava materijala. - Novi tipovi rade i na 50mbara i 100% vlage iz diferencijalno pumpanje komore sa uzorkom.

 • REM (reflection EM). - Detektuje elestično rasejane elektrone.

 • STEM (scanning TEM). - Skenira upadni probni snop kada prodje kroz uzorak. Fokusiranje snopa pre nego što udje u metu, dok je kod TEM-a fokusiranje posle prolaska uzorka. Uzorci se pripremaju kao za SEM, ali se tanje do 1 µm.

 • HRTEM (high resolution TEM). - Ima izvor elektrona sa emisijom polja. Slika se dobija usled razlike u fazi elektronskih talasa na kristalnom uzorku.

 • AEM (Analytical electron microscope). - Analizira neelastično rasejane elektrone i x-zrake.Prvi SEM napravio Manfred fon Ardenne 1940.god.Šema elektronskog skening mikroskopaJEOL scenirajući mikroskopOtvoren SEM mikroskopPrikaz snimanja skenirajućeg mikroskopaSlika sa SEM-aPriprema uzoraka

 • Uzorci se seku specijalnim uredjajem (ultramicrotome) sa dijamantskim sečivom. Dobiju se uzorci debljine od 90nm.

 • Biološki uzorci se hemijski fiksiraju (glutoraldehidom ili formaldehidom), dehidriraju etanolom koji se uklanja u kritičnoj tački CO2. Zatim se fiksiraju za nosać. Koristi se graphen, koji je karbonski nanomaterijal, koji može da se dobije u monoatomskom sloju i koji je providan za elektrone.Priprema uzoraka-nastavak

 • Uzorci mogu da se fiksiraju i utapanjem u Araldit ili akrilat i seku na potrebnu debljinu. Za tanjenje uzoraka se koristi i ion beem milling ili spaterovanje jonima argona.Zlatna muvaJonski mikroskop je napravio 1936.god, Erwin Muller. Prvi snimak atomske strukture volframa objavljen 1951.god. Vrh emisione elektrode se hladi sa LHe. Emisijom polja se slika vrha prenosi na ekran. Mikroskop ima prirodno povečanje od nekoliko miliona puta.Prikaz jonskog mikroskopaPrvi STM (scanning tuneling microscope), koji je preteća AFM-a, napravili Gerd Binning i Heinrich Roher 1981.god. AFM ima rezoluciju 0.1nm lateralno i 0.01nm vertikalno uz ekstremno ćistu površinu i ostar vrh. Može da radi i na vazduhu. Radi na principu osetljivosti na mehaničke kontaktne sile, Van der Waals-ove sile, kapilarne sile, hemijske veze, elektrostatičke sile, magnetne sile, Casimir-ove sile itd.Skenirajući tunel mikroskopVrste Atomic Force Microscope-aVrste Atomic Force Microscope-a -nastavakPrincip rada AFM-aVrste dodira vrha sondeŠema MRFMSlika AFM-a

 • Nekontaktni AFM sa invertovanim optičkim mikroskopom.

 • -Institut za fiziku-Tuneling mikroskop i AFM

 • Niskotemperaturni skenirajući tuneling mikroskop (STM),

 • AFM,

 • trostepeni monohromator,

 • konfokalni mikroskop

 • -Institut za fiziku-Upotrebljavani vrh sonde AFM-aI ovo je neki vrh!Pravo sa Marsa!Yüklə 453 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə