İzmir Körfezini Kurtarma Şansı ve Kampanyanın KatkısıYüklə 0,55 Mb.
səhifə1/8
tarix17.01.2018
ölçüsü0,55 Mb.
#21319
  1   2   3   4   5   6   7   8


İzmir Körfezini Kurtarma Şansı Büyük Kanal Projesi ve Çiğli ASAT
Aşağıdaki Çizelge 1,2,3 ve 4; gerek evsel kökenli gerekse sanayi kökenli atıksuların İzmir Körfezine etkilerini ve su kalitesinin olumsuz yönde değişimini açıkca ortaya koymaktadır.
Körfezin rehabilitasyonu için gerek suyunun gerekse de çamurunun değerlerinin mutlaka değişmesi gerekmektedir. Bu da ancak Körfez'e ilave kirlilik vermemekle mümkündür.
Bu yüzden de ring kanalizasyonun (Ana Kuşaklama Kanalının) bir an önce tamamlanması ve her türlü atık suyun kontrol altına alınması ; Körfeze bir damla atık suyun akıtılmaması lazımdır. Bu takdirde arıtmaya alınıp, arıtıldıktan sonra ortama verilecek olan sular, eğer azot ve fosfor gibi besin maddeleri taşımıyor-larsa, Körfez'in hızlı bir şekilde kendi kendini arıtmasına ve yenilenmesine olanak sağlayacaklardır.
Çiğli Atıksu Arıtma Tesisisini (ASAT ) tam kapasite ile biran önce çalışması gerekmektedir.
"Kirleten öder " ilkesine uyarak, İzmir'de yaşayan ve iş yapan herkesin kirlilik katkı payına eşdeğer bir katkıda bulunması gerekmektedir. Burada sanayicilere daha fazla pay düşmektedir. Bir insan Körfez'e günde 60 gram BOİ5 kirlilik yükü verirken, sanayiciler bunun yüzlerce, binlerce katını vermektedirler. Tam Biyolojik Arıtma Tesisileri olsa bile, yüzde yüz arıtma hiç bir zaman gerçekleşemeye-ceğine göre, kalan BOİ5 yükleri hiç ihmal edilmeyecek kadar fazladır. Fazla katkıda bulunma zorunluğundan kaçamazlar ve saklanamazlar. Hiç bir mazeretleri de yoktur. Zenginleşmeleri ve büyümeleri doğaya rağmen olmuştur, babalarından ve dedelerinden temiz aldıkları emaneti, bozarak ve kirleterek vermişlerdir. Bunun da bedelini ödemek zorundadırlar. Günahlarını çocuklara miras olarak bırakamazlar. Hiç birimiz bırakamayız. Bu nedenle de herkes kirlettiği kadar, kendi payı ile katılmalı ve Körfez'i kurtalmalıyız.

Çizelge 1 : Körfezde Cd, Cr, Hg Kirlilik Konsantrasyonları (İzmir İç Körfez Kirlilik Etüdü, 1986) mg/l

-------------------------------------------------------------------

Kadmiyum Civa Krom

-------------------------------------------------------------------

Su Sediment Su Sediment Su Sediment

--------------------------------------------------------

İç Körfez 91 0,367 107 1.671 5600 111.0

-------------------------------------------------------------------

Orta Körfez 65 0,362 94 1,667 5500 45,5

-------------------------------------------------------------------

Dış Körfez 64 0,361 62 1,664 4600 28,5

-------------------------------------------------------------------Çizelge 2 : Güzelyalı Bölgesinden Alınan Evsel Atık Su Örneği ve Sonuçları (19.03.1991)

-------------------------------------------------------------------

Parametre Örnek 1 Örnek 2 Örnek 3

-------------------------------------------------------------------

pH 7.62 7.64 7.37

-------------------------------------------------------------------

AKM (mg/l) 134 110 70

-------------------------------------------------------------------

KOI (mg/l) 296 304 32

-------------------------------------------------------------------

BOI (mg/l) 185 195 20

-------------------------------------------------------------------

Kjeldahl azotu (mg/l) 16,3 11,8 5,0

-------------------------------------------------------------------

Toplam Fosfor (mg/l) 2,2 2,4 0,2

-------------------------------------------------------------------


1 = Cami ve Askerlik Şubesi Önü, 2 = Ankara Mobilya Karşısı,

3 = Vali Konağı yanındaki Rögar.

-------------------------------------------------------------------
Çizelge 3 : Güzelyalı Bölgesinden Alınan Evsel Atık Su Örneği ve Sonuçları (24.02.1991)

-------------------------------------------------------------------

Parametre Örnek 1 Örnek 2 Örnek 3

-------------------------------------------------------------------

pH 8.00 8.22 8.05

-------------------------------------------------------------------

AKM (mg/l) 620 340 330

-------------------------------------------------------------------

KOI (mg/l) 944 472 360

-------------------------------------------------------------------

BOI (mg/l) 605 285 238

-------------------------------------------------------------------

Kjeldahl azotu (mg/l) 122,2 14,6 16,8

-------------------------------------------------------------------

Toplam Fosfor (mg/l) 2,98 2,49 1,44

-------------------------------------------------------------------


1 = Oto Pazarı Karşısı, 2 = Güzelyalı Ortaokulu Karşısı,

3 = Poligon Deresi Rögarı.


-------------------------------------------------------------------
Çizelge 4 : Bostanlı Bölgesinden Alınan Evsel Atık Su Örneği ve Sonuçları (1.5.1991)

-------------------------------------------------------------------

Parametre Örnek 1 Örnek 2 Örnek 3

-------------------------------------------------------------------

pH 9.02 8.90

-------------------------------------------------------------------

AKM (mg/l) 110 82

-------------------------------------------------------------------

KOI (mg/l) 375 250

-------------------------------------------------------------------

BOI (mg/l) 256 171

-------------------------------------------------------------------

Kjeldahl azotu (mg/l) 46,51 4,33

-------------------------------------------------------------------

Toplam Fosfor (mg/l) 6,04 4,33

-------------------------------------------------------------------


1 = Atakent Cami Karşısı, 2 = Kutlutaş İantiyesi Yanı,

-------------------------------------------------------------------Kaynaklar :

Narlı, Zehra (1989) : " İzmir ve Yöresindeki Sanayi Kuruluşlarına İlişkin Bir Envanter Çalışması". Diploma Projesi, Yön. Doç.Dr.Füsun Şengül,DEÜ, İzmir.


Çınar, Özer (1991) : " İzmir Körfezine Dökülen Derelerin Ve Kanalizasyon Deşarj Borularının Getirdiği Kirlilik Miktarının Araştırılması ". Diploma Projesi, Yön. Doç. Dr. Füsun Şengül , DEÜ, İzmir.
Ural, Fatma (1989) : "İzmir Körfezine Gelen Kirlilik Yükleri" . Diploma Projesi, Yön. Doç. Dr. Füsun Şengül , DEÜ, İzmir.
Müezzinoğlu, A.; F. Şengül (1987) : " İzmir Körfezinde ve Körfeze Dökülen Akarsularda Krom, Kadmiyum ve Civa Kirlenmesi". DEÜ. Bornova

Hamburg Limanı ve Çamur Sorunu
Hamburg Limanı dünyanın en büyük limanlarından biridir. Hansestadt Hamburg 'da en büyük patronlardan biridir. Bugün 100 000 kişinin üzerinde iş yerine sahiptir ve insan çalıştırmaktadır. Bölgesinin hinterlandi da çok büyüktür ve buradan da ekonomik yükümlülükler gelmektedir. Hamburg limaanının dünya ekonomisinde yeri ve önemi çok büyüktür. Bu nedenle de Hamburg limanı işlevselliğini hiç bir zaman kaybetmemelidir. Elbe nehri de diğer tüm akarsular gibi beraberinde katı madde getirmektedir. Bu katı maddenin yapısına ve fraksiyon dağılımına göre de sorunlar oluşmaktadır. Akıntı hızının azaldığı yerlerde özellikle de liman bölgesinde bu katı maddeler çökmektedir.
Hamburg limanında yaklaşık 2*106 m3 liman tarama çamuru oluşmaktadır. Bu çamurun da yaklaşık %50'si kum ve diğerleri gibi kaba fraksiyondan oluşurken ( >63 μm); geriye kalan diğer yarısı da ince fraksiyondan oluşmaktadır ( <63 μm). Hinterlandindaki yoğun tarımsal ve sanayi faaliyetlerinden dolayı da bu çamurlar oldukça kirlilik açısından çok yüklüdürler. Liman tarama çamurunda bulunan ağırmetal kirlilik yükünün büyük çoğunluğu , %90'nı , eski DDR 'den ve Çekoslavakya'dan gelmektedir. Hamburg limanında çamur taraması nedeni ile Kuzey Denizine gidecek olan ağırmetal yükünün yaklaşık %25 'i azaltılmaktadır. Yukarı havzadan (doğudan) 1.170 ton/yıl ağırmetal gelirken ; kuzeydeki havzadan (Schleswig-Holstein) 13 ton/yıl ağırmetal taşınmaktadır. 928 ton/yıl ağırmetal yükü de aşağı elbe kanalı ile Kuzey Denizi'ne taşınmaktadır. 255 ton/yıl yükü de tarama çamurları ile birlikte alınmaktadır.
Hamburg liman çamurlarındaki ağırmetal yükü özellikle 1970'li yıllardan sonra ciddiye alınınca, zararlı maddeleri zararsızlaştırmak için çok yüklü harcamalar yapılmıştır.
Elbe Akarsuyu ve Kati Maddeler
Bir akarsuda suspanse (askıda kati madde) akarsu yolu ile tasinan toplam kati maddenin %85'ini olusturmaktadir. Geri kalani ya yüzen maddeler ya da sürüklenen kati maddelerdir. Sadece Ren nehiri mansap kisminda yilda 5,5 milyon ton suspanse tasimaktadir. Ganges ve Brahmaputra nehirleri yilda 2000 milyon ton tasimaktadir. Akarsular okyanuslara yilda 3*109 ton suspensa tasimaktadir.
Hamburg da yilda 2 milyon m3 (5 milyon ton ) liman camuru olusmaktadir(>63μm). Bunun %50'si kum , %50'si de mil, kil.(<63 μm). Liman camurunun%90'i eski DDR ve Cekoslovakya'dan gelmektedir. Kolloid maddeleri da 1 - 10 μm boyutunda bulunmaktadir. Kati maddenin capina göre de cökme hizlari degismektedir :
Kati madde capi Partikel adi Cökme süresi

(1 m icin)

----------------------------------------------------------------

10 mm Cakil 1 Saniye

1 mm Kum 10 Saniye

0,1 mm Ince kum 2 Dakika

0,01 mm Kil 2 Saat
1 μm Bakterium 8 Gün

0,1 μm Kolloid 2 Yil

0,01 μm Kolloid 20 Yil

----------------------------------------------------------------


Tanelerdeki yüzey/hacim orani da cok önemlidir:
Tanecigin boyu Yüzeyi Hacimi Yüzey/Hacim orani

--------------------------------------------------------------

(μm) (μm2) (μm3)

--------------------------------------------------------------

1 6 1 6

10-3 6*103 1 6000---------------------------------------------------------------
Elbe nehrinin içindeki katı maddelerin çökmesini etkileyen mekanizmayı ve yasalarını aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür:

* Elektrostatik karsilikli etkilesmeler ,

* Van-der-Waalls kuvvetleri ve Coulomb kuvvetleri

* Stabil kolloid suspanseleri

* Yumaklasma

* Tasinma

* Stabilizasyon

* Sogurma

* Organik ve inorganik tehlikeli maddeler

* ve katı maddelerin fraksiyonu:

Fraksiyon Dane boyutu

---------------------------------------------------------------

Cökebilir > 100 μm

Süper kolloid 1-100 μm

Kolloid 10-3 - 1 μm

Cözülmüs maddeler < 10-3 μm (1nm)--------------------------------------------------------------
Hamburg Liman Tarama Çamuru ve İşlem Tesisi
Hiç bir işlem yapmadan liman çamuru kurutma yataklarına tarama çamurlarının pompalanması halinde ihtiyaç duyulan alan 250 ha idi. Tarama çamurunun yıkanması sırasında hemen dane boyutu sınıfandırılması olmakta ve kumlar çökmektedir. Killer ise kurutma yatağına pompalanmakta ve burada kurutulduğunda da kuruyan bu kil tabakası bir sonraki pompalanacak malzeme için sızdırmazlık tabakası oluşturmaktadır. Ancak bu sistemdeki alan gereksinimi çok fazladır. Bu nedenle de daha az alan gereksinimi ile sorunun çöüzümü için 1980'li yılların başından beri araştırma-geliştirme proje çalışmalarına başlanmıştır. TUHH (Hamburg-Harburg Teknik Üniversiitesi) , Liman İşletmesi ve Lurgi AG işbirliği yaparak METHA (Liman Çamurunu Mekanik Ayırma) yöntemini geliştirmeye çalışmışlardır. Önce labaratuvar düzeyinde başlayan çalışmalar, daha sonra pilot düzeyde başarı ile sonuçlandırıldıktan sonra, 1984 yılında yarı teknik düzey denebilecek bir deney aşamasına gelmişlerdir. METHA I olarak adlandırılan bu çalışma Alman Araştırma ve teknoloji Bakanlığı tarafından da desteklenmiştir. Mayıs 1987 'den beri de METHA II proje çalışmaları devreye sokulmuştur. Bu çalışmada gerçek tesisin işletme koşulları için ölçüm, kontrol ve ayarlama teknikleri geliştirilmiştir.
Çalışmaların bütün olumlu sonuçları 1990 yılının ortalarında METHA III için 100 milyon DM'lık yatırıma karar verilmesine neden oldu. Yılda 2 milyon m3 tarama çamurunu işleyebilecek ve dünyanın ilk ve en büyük liman çamuru işlem tesisi kurulması için adım atılmış oldu. Her yıl yaklaşık olarak kuru katı madde miktarı 600 000 ton/yıl liman çamuru işlenmeye başladı. METHA III liman çamuru işleme tesisi İekil 1'de görüldüğü gibi araziye yayılmıştır ve işlem akışı da İekil 2'de görülmektedir. Liman bölgesinden taranan çamurlar 300 000 m3'lük bir dengeleme havuzda depolanmaktadır.Bu tarama çamuru dengalama havuzuna çamurlar pompalanmadan önce içindeki >80 mm maddeler ayıklanmakta ve mekanik ayırma işlemlerine geçilmeden önce de içindeki >5 mm fraksiyonlar tambur elek ile tutulmaktadır. Bu şekilde kaba fraksiyonlarından arıtılmış olan tarama çamuru bir homojenleştirme tankında yeknasaklaştırılmakta ve hemen akabinden de iki kademeli ayırma tesisine alınmaktadır: a.) Hidroklasifikasyon; b.) Karşı akım ayırımı.
Birinci kademe olan a.) Hidroklasifikasyon 'da dane boyutu < 63μm olanlar (bunlar oldukça zararlı madde yüklüdürler), kum fraksiyonundan ayrılırlar. Kum fraksiyonu içinde kalan diğer ince madde miktarları ile birlikte ikinci kademe b.) Karşı akım ayırımı ünitesine gönderilir. Geriye kalan ince fraksiyon akış yönüne karşı akımla verilen su ile yüzdürülür ve yıkanır. Birinci kademeden gelen diğer ince fraksiyon kısmı ile birleştirilerek yoğunlaştırıcıya gönderilir.
Ayırma ünitesinden gelen saf kum su alma eleğinden geçirilerek içindeki su miktarı %15'e kadar düşürülür. %85 kuru madde içeren bu kum artık inşaat malzemesi olarak kullanılabilir. Buna karşın ince fraksiyon çok yüksek oranda su içermektedir. Bu su içeriğinden kurtarmak için yüksek verimli arındırıcıya göndermek gerekir. Orada da katı madde oranını yükseltmek için yumaklaştırıcı madde kullanılır ve yoğunlaştırıcı da koyulaştırılır. Liman çamurunun ince malzemesi yaklaşık 200 g/l konsantrasyonuna ulaşır ve bu hali ile de suyunu alma (kurutma ünitesine) pompalanır. Koyultucudan arıtılmış olarak savaklanan su tekrar proses suyu olarak kullanılır.
Koyultuculardan gelen bulanık su ise önce iki adet 2 500 m3'lük ara dengeleme havuzlarında depolanır. Sonra buradan altı hattan oluşan su alma (kurutma yatağına) yapısına gönderilir. Burada aynı zamanda yumaklaştırıcı da içine karıştırılır. Bu sayede kompakt çamur oluşur ve drene olmaya çok elverişlidir. Bir kurutma hattı bir elekliband presinden ve yüksek basınçlı nihai kurutma presinden oluşmaktadır. Tüm makına donanımı tesisin ana masraf kalemlerini oluşturmaktadır. Elekliband presi liman çamurunu % 48 katı maddeye kadar kurutabilirken; yüksek basınçlı nihai kurutma presi de %56'ya kadar katı madde miktarını çıkartır. Amaç zemin mekaniği açısından kayma direnci yüksek olan nihai ürün elde edene kadar suyunu almaktır. Böylece de suyu alınmış liman çamurunun liman tarama çamurunun deponisinde yapı malzemesi olarak kullanmak mümkün olabilir. Kurutulmuş çamur tesis dışına band ile taşınmakta ve yığın oluşturulmaktadır. METHA III 'den gelen işlem atık suyu da SARA'ya (Çamur İşlem Atıksuyu Arıtma Tesisi) yollanır. SARA'da da bu METHA III tesisinden gelen kirli su arıtılır.
SARA : METHA III İşlem Tesisi Kirli Suyunun Arıtılması
SARA ve METHA III icice iki kardes kurulus. Yillardir birlikte arastirma ve gelistirme faaliyetleri yaparak, liman camurun saglikli bir sekilkde islem görmesi ve bertarafi konusunda bir cok isler yaptilar ve teknoloji gelistirdiler.

Gerek Elbe yatagindan ve de gerekse yan kollarindan her yil cöken sedimentlerin toplanmasi ve uzaklastirilmasi gerekmektedir. Bu sedimentler ayni zamanda da bir cevre sorunu kaynagini olusturmaktadir. Bu cevre sorunu ise digerleri tarafindan olusturulmaktadir. Baskalarin neden oldugu cevre kirlililginin zararsiz hale getirilmesi Hamburg Kiyi ve Liman Idaresin'e (Hamburger Strom- und Hafenbau) düsmektedir.


Liman camuru geneld kil, mil, ince kum, cok ince organik maddeden olusmaktadir. Bunlara da cok sakincali ve tehlikeli maddeler ve agirmetaller baglanmaktadir. Bu maddelerin cogu anlilar icin tehlikelidir ve mutlaka besin zincirine girmemelidir. Bu kamsamda SARA (Spülfeld-Ablaufwasser-Reinigungs-Anlage) kendine düsen görevi yerine getirmeye calismaktadir. SARA 26.07.1989'dan beri Güney Elbe Blumensand bölgesinde faaliyet göstermektedir. Tesisin Sedimentasyon Unitesi Aralik 1987 'de faaliyete gecti. Elbe'den cikarilan camurun tasinmasinda kullanilan Elbe suyu, tekrar tekrar tasima icin kullanilmaktadir. Ancak bu tasima suyuna %10 kadar hep yeni ilave yapilmasi gerekmektedir. Atisuya cesitli liman camuru depolama yerlerinden gelen sizinti sular da girmektedir.
Liman camuru kum, mil ve kilden olusmaktdir ve cok miktardad da su icermektedir. Özellikle de mil ve kil kisminda cok miktarda agir metal ve diger zararli maddeler vardir. buna karsilik kum ise neredeyse zararsizdir.Liman camurunun yarisi ise kumdan olusmaktadir. METHA teknik tesisiler yardimi ile 1986 yilindan beri bu iki kisim birbirinden ayirilmaktadir. METHA I, METHA II teknik tesis calismalarindan sonra, olgun teknik METHA III asamasina ulasildi. METHA III 1993'ün basindan beri de calismaktadir. Toplam suyun %75'i geri cevrilmekte ve hacim azaltilmasi gerceklesmektedir. Bu sayede aritilacak su miktari azalmaktadir. SARA, camur yataklarindan ve METHA III tesislerinden gelen sizinti, kurutma ve filtrat sularini aritmaktadir. SARA iki kademeli aritma uygulamakta, önce sedimentasyon tesislerinde bakiye agirmetaller giderilmektedir. Daha sonra da damlatmali filtre ve biyodiskten olusan biyolojik aritma sistemleri ile de amonyum nitrata dönüstürülmektedir. Nitrat alici ortam Kuzey Denizi icin besin maddesi oldugundan, bunun da zararsizlastirilmasi icin denitrifikasyon tesisi planlanmaktadir.
SARA Sedimentasyon Tesisi
Liman atiksuyunun icinde bulunan kati madde ve bunlari icerdigi agirmetallerin uzaklastirilmasi yapilmasi gereken ilk adimdir. Kimyasal ve mekanik prosesler yardimi ile bu ince kati maddeler cöktürülmektedir. Atik su önce kimyasal aritma ünitelerinde yumaklastiricilarla temas ettirilmkete ve cöktürülmektedir.
Birincil yumaklastirici olarak da Demirklorürsülfat kullanilmaktadir (80 g/m3 dozlamasi). Ikincil yumaklastirici anyotik polimerdir. Bu da 1g/m3 dozunda verilmektedir. Sekil 1'de görüldügü gibi olusan yumaklar tesisin dibine cökmektedir. Bu cökmenin hizini ve olusumunu artirmak icin de cökeltim havuzu icine egik lameller insaa edilmistir. Lamellere carparak cökelen yumaklar sonra lamel yüzeyinden kayarak havuzun dibine düsmektedir ve camur tarayicilar tarafindan da kürenmektedir.
Nitrifikasyon Tesisi
Mikroorganizmalarin amonyumu nitrata dönüstürmeleri icin cok oksijene ihtiyaclari vardir. Mikroorganizmalar 1 mg amonyumu parcalamalari icin sudan 5mg oksijen cekmektedirler. Liman camuru atiksuyunun icerdigi amonyum miktari Elbe'nin amonyum iceriginden 80 kat daha fazladir. Bu nedenle bu su bu haliyle Elbe'ye birakilamaz. Nitrifikasyon tesisinin birinci kademesini damlatmali filtreler olusturmaktadir.
Damlatmali Filtre
6 m boyunda ve 3 cm eninde olan bandlar 7x11 m ebatlarinda olan cerceveye asilmaktadir. Bu 8 damlatmali filtrenin seri baglanan her ikisi bir birimi olusturmaktadir. Mikroorganizmalarin yerlesebilecekleri alnin büyüklügü 54 ha (540 000 m2). Liman camuru kurutma yataginin yarisi kadar bir alan. SARA'nin damlatmali filtre kismi en yüksek kismi oldugundan 10 m yüksekliginde ve 600m2 bir alandir.
Yikama ve kurutma yataklarindan sedimentasyon havuzuna ve oaradan da buraya gelen sular dagitici baslik yardimi ile bu yatagin üzerinden püskürtülmektedir. Bu sirada gerekli oksijen hava temasi sirasinda saglanmaktadir. Ince su filmi olarak bakteilerin konakladigi ve yerlestigi 54 ha alandan gecmektedir. Bu sirada amonyumnitrat olusmaktadir.
Biyodisk
Ikinci biyolijik ünitesi ise biyodisktir. Yaklasik olarak amonyumun dörtteücü damlatmali filtre kisminda ayristirilmaktadir. Geriye kalan üctebiri parcalamalari icin bakterilerin su ile daha yogun bir sekilde temas halinde olmasi gerekmektedir. Bu nedenle de daldic damlatmali filtreler (biyodisk) belirli araliklarla su ile temas etmelidirler. 4 uzun havuz icinde her birinde dört adet olmak üzere silindir seklindeki rotorlar dönmektedir. Her rotorun capi 3,5m'dir. Her bir rotor bakterilere 1 ha (10 000m2) yerlesim alani sunmaktadir. Toplam biyodisk ünitesindeki yerlesim alani 16 ha (160 000 m2). Burada da gereksinim duyulan oksijen miktari havadan temin edilmektedir. Bu tesisi terk eden suda amonyum tamamen nitrata dönüsmüstür.
Biyodisk tesisinde ölen mikroorganiznalar nedeni ile camur olusmaktadir. Bu camur da tambur band filtresi yardimi ile sudan uzaklastirilmaktadir.
Camur Uzaklastirilmasi
Cöken camur sürekli olarak ihtiyaca göre alinmakta ve özel bir camur kurutma havuzunda kurutulmaktadir.
Atiksudaki kati madde konsantrasyonunun sürekli degismesi sonucu, cöken camurun bir kismi tekrar SARA giris suyuna verilmektedir. Böylece proses oldukca mütecanis olarak devam etmektedir. Ayrica yumaklastiricilardan yararlanma orani da artmaktadir.
Nitrifikasyon sirasinda bakterilerin faaliyetleri nedeniyle su biraz asitlesmektedir. Aritma sirasinda suyun optimal tamponlama özelligini korumak icin proses sirasinda sisteme bir cok yerinden soda verilmektedir.
Sonuc
Aritma veriminin sonuclari Cizelge 1'de toplanmistir.
Cizelge 1: SARA Aritma verimi
Parametreler Giris Cikis

(mg/l) (mg/l)

-----------------------------------------------------------

Kati madde 100-1000 < 25


KOI 75-250 50-100
Agirmetaller Element cesidine göre %50-95 arasinda

reduksiyon


Amonyum azotu 120 < 2

-------------------------------------------------------------


Q 500 m3/h
-------------------------------------------------------------
Ayrıca METHA III 'de oluşan yaklaşık %60 katı madde içeren kurutulmuş ve sadece ince fraksiyondan oluşan çamur, Lurgı AG 'nin geliştirdiği "Schlick-Pellets" lere dönüştürülmekte ve inşaat malzemesi olarak kullanılmaktadır. Yalnız bu yapı malzemesi konusunda uygunluk çalışmaları yürümektedir. Ekolojik-ekonomik etidler yapılmaktadır.
Bu uygulama sayesinde alan gereksinimi 15 ha 'a kadar düşmüştür. Yeraltısuyunun korunması ise %100 denecek garanti düzeyine yükselmiştir. Yöntem hava koşullarına bağlı değildir. Tesis her zaman verimli çalışmaktadır.
Darısı ülkemizde benzeri sorunları olan limanlarımızdaki liman tarama çamurlarının yarattığı sorunların çözümüne.
Kaynak :
Tesisi gezme sirasinda anlatilanlar ve notlar. Mayıs 1991 ; Temmuz ve Ağustos 1993, Ağustos 1997; Temmuz 1998, Eylül 2000 Harburg - Hamburg.

Katıldığım seminerler ve toplantılar.


Ek 1:
Çizelge : 1990 yılında Hamburg liman tarama çamurunda (Elbe nehri sedimen- tinde) yapılan ağır metal analizleri (mg/kg KM)

-------------------------------------------------------------------------------

Ağırmetaller Az yüklü Çok yüklü Hollanda-Listesi
A B C

-------------------------------------------------------------------------------

Arsenik 70 110 20 30 50

Kurşun 214 295 50 150 600

Kadmiyum 9 18 1 5 20

Krom 170 203 100 250 800

Bakır 249 388 50 100 500

Nikel 78 109 50 100 500

Civa 9 12 0,5 2 10

Çinko 1180 1140 200 500 3000

--------------------------------------------------------------------------------
A = Normal değer ; B = Kontrol edilmesi gerekir ; C = Islah edilmesi zorunlu
---------------------------------------------------------------------------------

Ek 2:
Çizelge : 1991 yılında Hamburg yakınındaki Schnackenburg'a Elbe nehrinin taşıdığı kirleticiler ve miktarları ( ton/yıl )

-------------------------------------------------------------------------------

Maddeler

-------------------------------------------------------------------------------

Arsenik 36

Kurşun 70

Kadmiyum 4,9

Krom 110


Bakır 150

Nikel 110

Civa 6,9
Toplam fosfor 4200

Toplam azot 82000

-----------------------------------------------------------------------------Yüklə 0,55 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə