Isı, elektrik, kimyasal maddeler ve radyoaktif ışınlar ile meydana gelen doku hasarlanmasına yanik denirYüklə 445 b.
tarix26.03.2018
ölçüsü445 b.
#34594Isı, elektrik, kimyasal maddeler ve radyoaktif ışınlar ile meydana gelen doku hasarlanmasına YANIK denir.

 • Isı, elektrik, kimyasal maddeler ve radyoaktif ışınlar ile meydana gelen doku hasarlanmasına YANIK denir.2 milyon / yıl

 • 2 milyon / yıl

 • 30 bin / yıl hastaneye yatış

 • 1000-5000 / yıl ölüm (uç yaşlar)

 • Pediatrik ve geriatrik yaş grubu

 • E/K: 3/2Sıcak sıvı %85.6

 • Sıcak sıvı %85.6

 • Alev %9.6

 • Elektrik %2.66

 • Temas %1.88

 • Kimyasal ajanlar % 0.26Amerika ve kuzey avrupada %35

 • Amerika ve kuzey avrupada %35

 • Ülkemizde %90

 • 0-2 yaş grubunda %96

 • 3-6 yaş grubunda %88.9

 • 7-16 yaş grubunda %50Lokal hasar

 • Lokal hasar

   • Isı → protein denatürasyonu ve koagülasyon nekrozu → geri dönüşşsüz doku hasarı
   • Çevrede → doku perfüzyonunda azalma
   • Artmış kapiller kaçak
 • Sistemik yanıt

   • Vazoaktif mediyatörlerin salınımı (sitokinler, prostoglandinler, oksijen radikalleri)
   • >%15-20 yanıklar mediatörlere sistemik yanıtı tetikler
   • Sistemik kapiller kaçak 18-24 saat sürer → (yanık şoku/SİYS)
   • İmmünsupresyon
   • Eritrositlerin lokal yıkımı
   • Miyokard depresyonu
   • Hipermetabolik yanıt (katekolamin salınımı, glukagon ve kortizol artışı)


Deri bütünlüğünün bozulması

 • Deri bütünlüğünün bozulması

   • Sıvı kaybı
   • Isı kaybı
   • Enfeksiyon ajanlarının girişi
 • İnhalasyon yanığı

   • Solunum sistemi
 • Elektik yanığı

   • Kardiyovasküler sistem
   • Nörolojik patolojiler
Isı kaynağının cinsi

 • Isı kaynağının cinsi

 • Sıcak ajanının ısısı

 • Temas süresi

 • Derinin kalınlığı (anatomik bölge)

 • Uygun ilk yardım

 • YaşDerinlik

 • Derinlik

 • Vücut yüzeyinde kapladıkları alanın genişliği

 • Hastaya ve travmaya özgü koşullar

  • Eşlik eden hastalık
  • Eşlik eden travma
  • Özel bölge yanıkları
   • El, ayak, perine, genital bölge
  • Elektrik yanıkları, kimyasal yanıklar, inhalasyon yanıkları


Birinci derece

 • Birinci derece

 • İkinci derece

 • Üçüncü derece

 • Dördüncü derece (?)Sadece EPİDERMİS etkilenir

 • Sadece EPİDERMİS etkilenir

 • Ödem, ağrı ve eritem mevcuttur

 • Spontan iyileşir

 • Skar bırakmazEPİDERMİS ve DERMİS’in bir kısmı

 • EPİDERMİS ve DERMİS’in bir kısmı

 • Yüzeyel ve derin

 • Bül ve kızarıklık

 • 2-4 haftada pansumanla iyileşir

 • Skar gelişebilirTÜM DERİ tutulur

 • TÜM DERİ tutulur

 • Gri, kahverengi,

 • (pembe)

 • AĞRI YOKTUR

 • Pansumanla iyileşmez

 • Cerrahi müdahele şarttır

Yanık alanının toplam vücut alanına yüzdesel oranı

 • Yanık alanının toplam vücut alanına yüzdesel oranı

 • Erişkinler için:

   • Walles’ın 9’lar kuralı
   • El ayası (%1)
 • Çocuklar için:

   • Lund-Browder skalası
   • El ayası (% 0.5)


Küçük yanıklar

 • Küçük yanıklar

   • %10 veya daha az 2. derece yanıklar
 • Orta yanıklar

   • %10-20 arası 2. derece yanıklar
   • %2-10 arası 3. derece yanıklar
 • Büyük yanıklar

   • %20’den fazla 2. derece yanıklar
   • %10’dan fazla 3. derece yanıklar
   • İnhalasyon yanıkları
   • Elektrik yanıkları
   • Eşlik eden travma varlığı
   • Yandaş hastalık (DM, steroid kullanımı, immun baskılanma…)
   • Göz, kulak, yüz, el, ayak, büyük eklem ve genital bölge


Yakıcı ajandan uzaklaştırma

 • Yakıcı ajandan uzaklaştırma

 • Hava yolu, solunum, dolaşım

 • Küçük yanıklarda, çeşme suyu ile yıkama

 • Sıcak sıvı yanıklarında, giysilerin çıkartılması

 • Alev yanıklarında, CO ve duman zehirlenmesi (?), %100 O2, endotrakeal entübasyon

 • Elektrik yanıkları kardiyopulmoner resüsitasyon (?), çoklu travmaya ait belirtiler

 • Kimyasal yanıklar; kuru kimyasallarda önce fırçalama, diğerlerinde yıkamaİ.V. damar yolu, RL

 • İ.V. damar yolu, RL

 • Olay hakkında detaylı bilgi

 • Hasta hakkında detaylı bilgi

 • Yönlendirilecek merkeze bilgi aktarımı (yanığın şiddeti, genel durum)

 • Yüzük, bilezik vb takıların çıkatılması

 • Hiçbir şey sürme

 • Temiz örtü veya soğutucu örtü

 • Hipotermiden korumaHava yolu; endotrakeal entübasyon, trakeostomi

 • Hava yolu; endotrakeal entübasyon, trakeostomi

 • İ.V. sıvı yolu (>%10 yanıklarda)

   • Bir veya iki periferik ven
   • Yakın takip için santral kateterizasyon
   • Femur distali veya tibia proksimalinden kemik içi sıvı
   • Vücut ısısına yakın sıcaklıkta sıvı
 • Eşlik eden travmanın araştırılması

 • Ağrı tedavisi

 • VYA (vücut yüzey alanı) ve TYA (toplam yanık alanı) hesaplanması

 • Adli vaka yönünden değerlendirme

 • Yara yönetimi (ayaktan/yatacak hastalar)Bir çok formül mevcut:

 • Bir çok formül mevcut:

  • Evans
  • Brooke
  • Modifiye Brooke
  • Monafo
  • Parkland
  • Modifiye Parkland
  • Shriner’s Cincinnati
  • Shriner’s Galveston
 • Hastanın klinik seyrine göre yeniden planlama4 mL X kg X yanık yüzdesi

 • 4 mL X kg X yanık yüzdesi

 • Yarısı ilk 8 saatte

 • Diğer yarısı 16 saatte

 • Süre yaralanma anından itibaren hesaplanır

 • Sıvı: Ringer Laktatİlk 24 saat

 • İlk 24 saat

 • 2000 mL/m2 VYA + 5000 mL/m2 TYA

 • Laktatlı ringer solüsyonu

 • Yarısı ilk 8 saate, kalan yarısı 16 saatte

 • Volüm genişleticiler, albumin (?)

 • Hipoglisemi riski → %5 dekstroz içeren sıvılarEk travma varlığı

 • Ek travma varlığı

 • İnhalasyon hasarı

 • Gecikmiş ve yetersiz sıvı resüsitasyonu (dehidratasyon)

 • Elektrik yanıklarıİdrar sondası

 • İdrar sondası

 • İdrar çıkışı

   • Süt çocukları: 2 mL/kg/saat
   • Daha büyük çocuklar ve erişkinler: 1 mL/kg/saat
 • Hedef idrar yoğunluğu: 1015Yanık pansumanı yapıldığında ağrı

 • Yanık pansumanı yapıldığında ağrı

 • Kimyasal yanıklarda vücut sıcaklığındaki su ile yıkama (duş usulü), hipotermiye dikkat!

 • Orta/büyük yanıklarda ve eşlik eden hastalıklarda kan ve idrar örnekleri (kan grubu, Rh tayini, kan elektrolitleri, glukoz, Hb, Hct, beyaz küre sayımı, kan pH’sı…)

 • Elektrik yanıklarında EKG

 • >%30 yanıklarda ve bilinç kapalı hastada nazogastrik sonda

 • Ekstremite, toraks ve abdomendeki yanıklarda ödem ve eskara yönelik fasyatomi ve eskaratomiler

 • Tetanoz profilaksisi

Çeşme suyu (20-25o C), hipotermi oluşumuna dikkat!!!

 • Çeşme suyu (20-25o C), hipotermi oluşumuna dikkat!!!

 • i.v. → i.m → s.k. opioid

 • Morfin

 • İlaç Doz Etki süresi

 • Tramadol (12 yaş ve üstü) 1mg/kg 4-6 saat

 • Ketamin 0.2-0.5 mg/kg 15-25 dakika

 • Morfin 0.1 mg/kg 4-6 saat

 • Fentanil 1 μgr/kg 45-60 dakika

  • Meperidin 0.5-1 mg/kg 2-4 saat
 • Ayaktan hastada:

  • Parasetamol 10-15 mg/kg, ibuprofen 20 mg/kg/gün, 3-4 doz/gün


Yatarak takip edilecek hasta /ayaktan hasta

 • Yatarak takip edilecek hasta /ayaktan hasta

 • Yatarak tedavi

   • Debridmanlar, eskarektomiler, greft/flep ile onarımlar, allogreftler, ksenogreftler, deri eşdeğerleri, keratinosit kültürleri….
 • Ayaktan hasta

   • Herhangi bir yaradan farklı değil!!!
   • Amaç enfeksiyonu önlemek, epitelizasyonu sağlamak
   • Nemli yara ortamı


Yaranın yıkanması (serum fizyolojik ve nötral pH’lı sabun)

   • Yaranın yıkanması (serum fizyolojik ve nötral pH’lı sabun)
 • Parafin emdirilmiş yapışmaz tabaka veya yağlı merhemler (%0.2 nitrofurazon) → oluşan epitelin korunması, ağrının önlenmesi

 • Nemli spanç, poliüretan film tabaka

 • Büllerin yönetimi (?)

 • Antibiyotikli kremler (?)

   • Gümüş sülfodiyazin, mupirosin, basitrasin


<10 yaş, TYA >%10; >10 yaş, TYA >%20

 • <10 yaş, TYA >%10; >10 yaş, TYA >%20

 • > %5 3. derece yanıklar

 • Yüz, el, ayak, perine, genital bölge, major eklem üzeri

 • İnhalasyon yanıkları

 • Elektrik yanıkları

 • Kimyasal yanıklar

 • Eşlik eden major travma ve komorbidite

 • Sosyal, emosyonel durumun rehabilitasyon gerekliliği

 • İstismar ve ihmalden şüphelenilmesi

Kataloq: browse
browse -> Din psikolojiSİ BİLİm dali
browse -> Anlatilan senin hikayendiR: kapitalizm küRESEL kapitaliZMİn yeni sosyal düŞÜnce ve toplum modeli: AÇik toplum enstiTÜSÜ/vakfi
browse -> Devrimci Burjuvanın Ütopyası Olarak Aydınlanma Felsefesi ve Muhafazakarlaşan Burjuvanın İdeolojisi Olarak Pozitivizm ve Pozitivist Sosyoloji
browse -> Bu dönem tıbbı iki evrede ele alınabilir
browse -> ’da Allah’ın göklerin ve Yer’in Nûr’u olduğu belirtilirken
browse -> Yenġ-eflatunculuğun tasavvufa etkġlerġ
browse -> Enfeksiyöz, bağ dokusu hastalığı, granülomatöz, toksik veya idiyopatik nedenlerle, miyokardın inflamasyon, nekroz veya miyositolizidir
browse -> Radyo telev zyon s nema anab L m dali lat n amer ka
browse -> Hematolojide temel laboratuvar tani yöntemleri Dr. Mutlu Arat
browse -> Anab L m dali

Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə