International Burch University Oriental Philology Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Doktora ProgramıYüklə 1,26 Mb.
səhifə3/7
tarix16.08.2018
ölçüsü1,26 Mb.
#63508
1   2   3   4   5   6   7Ders Bilgileri

Ders Kodu:TDE 607

Ders Adı:YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE PROGRAM VE MATERYAL GELİŞTİRME

Ders Düzeyi:Graduate

Yıl:1

Dönem:1-2

AKTS Kredisi:7.5

Ders Türü:Seçmeli

Saat/Hafta:3

Toplam Saat:45

Öğretim Üyesi

Ders Tanımı:

Dil hazırlık sınıflarında yürütülecek eğitim-öğretimin amaçları, uygulanması, sınavları ile ortak zorunlu yabancı dil derslerinin eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir

Ders Amaçları:

Eğitim-öğretim program ve materyalinin belirlenmesini, geliştirilmesini, bu gelişimin sürekliliğinin sağlanmasını ve materyal arşivi oluşturulmasını, kullanılması gereken ek materyalin ve proje konularının belirlenmesini ve duyurulmasını sağlamak

Ders İçeriği:

Çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, öğretim teknolojileri yoluyla öğretim materyallerinin (çalışma yaprakları, saydamlar, slaytlar, video, bilgisayar temelli ders materyali, vb.) geliştirilmesi ve çeşitli nitelikteki materyallerin değerlendirilmesi.

Açıklama

Öğretim Metotları:

Anlatım, soru-cevap, tartışma
Açıklama ( % )

Değerlendirme Ölçütleri:

Arasınav

Sunum


Ödev

Final Sınavı • 30%

 • 20%

 • 10%

 • 40%

Öğretim Dili:

Türkçe

Öğrenim Çıktıları

 • Türkçe öğretiminde kullanılan ders kitaplarının incelenmesi ve değerlendirilmesi

 • Ders kitaplarındaki özgün malzemeler

Ders Materyalleri:

Waldmann, G. (2000) Produktiver Umgang mit Literatur im Unterricht.
Neuner, G., M. Krüger & U. Grewer (1985) Übungstypologie zum kommunikativen Deutschunterricht, Berlin.
Anadil ve Yabancı Dil Ders Kitapları.
Ders Kitaplarında İnsan Hakları, Tarih Vakfı Yayınları, 2003.Ders Bilgileri

Ders Kodu:TDE 608

Ders Adı:DİLBİLİM VE DİL ÖĞRETİMİ

Ders Düzeyi:Graduate

Yıl:1

Dönem:1-2

AKTS Kredisi:7.5

Ders Türü:Seçmeli

Saat/Hafta:3

Toplam Saat:45

Öğretim Üyesi

Ders Tanımı:

Dil Biliminin tanımı, kapsamı, tarihçesi, belli başlı dil bilimi akımları ve temsilcileri; dil biliminin dalları; anlam bilimi, söz dizimi, ses bilimi, ses bilgisi; ses biliminin dalları ve çalışma konuları.

Ders Amaçları:

Dil Bilimi ile ilgili konuları genel hatlarıyla öğretmek.

Ders İçeriği:

Dil biliminin dalları; anlam bilimi, söz dizimi, ses bilimi, ses bilgisi; ses biliminin dalları ve çalışma konuları işlenecektir.

Açıklama

Öğretim Metotları:

Anlatım, soru-cevap, tartışma, dramatizasyon
Açıklama ( % )

Değerlendirme Ölçütleri:

Arasınav

Sunum


Ödev

Final Sınavı • 30%

 • 20%

 • 10%

 • 40%

Öğretim Dili:

Türkçe

Öğrenim Çıktıları

Öğrenciler genel dil bilimini, dil bilimi okullarını, önemli dil bilimi teorilerini, dil araştırma yöntemlerini öğrenir.

Ders Materyalleri:

 • Zeynel, Ayşe, ezilen Kıran, Dilbilimine Giriş, Seçkin yayınları.

 • Mehmet: Dilbilim ve göstergebilimin çağdaş kuramları, Düzlem Yayınları, İstanbul 1990.

 • Kiran, Zeynel: Saussure'den günümüze dilbilim akımları, Onur, Ankara 1986.

 • Bright, William: International encyclopedia of linguistics, Oxford University New York 1992.

 • Radford, A., Atkinson, M., Britain, D., Clahsen, H. & Spencer, A. (1999): Linguistics:an Introduction, CUP.Ders Bilgileri

Ders Kodu:TDE 609

Ders Adı:TÜRK MİTOLOJİSİNİN MESELELERİ

Ders Düzeyi:Graduate

Yıl:1

Dönem:1-2

AKTS Kredisi:7.5

Ders Türü:Seçmeli

Saat/Hafta:3

Toplam Saat:45

Öğretim Üyesi

Ders Tanımı:

Türk mitoloji çalışmalarının gelişimi. Ana hatları ile Türk mitolojisinin değerlendirilmesi. Türk mitolojik sistemi, Türk mitolojisinde sayılar, renkler, hayvanlar, Türklerde evren tasavvuru. Halk edebiyatı metinlerinden örneklerle mitolojik unsurların değerlendirilmesi. Mitolojik metinlerin yorumlanması.

Ders Amaçları:

Türk mitolojisinin kaynaklarını ve esin kaynaklarını kavratmak.

Ders İçeriği:

Efsanelerin mitolojik alt yapısı, dini eserlerdeki mitolojik unsurlar, efsanelerin sınıflandırılması, Türk mitolojisinin dünya mitolojisiyle mukayesesi yapılacaktır.

Açıklama

Öğretim Metotları:

Anlatım, soru-cevap, tartışma, dramatizasyon
Açıklama ( % )

Değerlendirme Ölçütleri:

Arasınav

Sunum


Ödev

Final Sınavı • 30%

 • 20%

 • 10%

 • 40%

Öğretim Dili:

Türkçe

Öğrenim Çıktıları

 • Mitolojinin semantik ve tematik önemini kavrar.

 • Mitolojik tema ve konulardan drama içinde yararlanmayı bilir.

 • Tip geliştirmede ve dramada mitolojik verileri kullanır.

Ders Materyalleri:

 • REICHL, Prof. Dr. Karl (Çev.: Doç. Dr. Metin Ekici, 2002), Türk Boylarının Destanları, TDK Yay., Ankara.

 • İNAN, Abdülkadir (1972), Tarihte ve Bugün Şamanizm, Ankara.

 • SÜMER, Prof. Dr. Faruk (1997), Türk Cumhuriyetlerini Meydana Getiren Eller ve Türk Destanları, İstanbul.

 • ERGUN, Dr. Metin, Türk Dünyası Efsanelerinde Değişme Motifi, II Cilt, TDK Yay., Ankara 1997.

 • ÖGEL, Prof. Dr. Bahaeddin, Türk Mitolojisi (Kaynakları ve Açıklamaları ile Destanlar), 2 Cilt, 3. baskı, TTK Yay., Ankara 1998.

 • ÖGEL, Prof. Dr. Bahaeddin (1997), Türk Kültürünün Gelişme Çağları, II Cilt, Milli Eğitim Bakanlığı Yay., İstanbul.

Ders Bilgileri

Ders Kodu:TDE 610

Ders Adı:YAZMA METİN OKUMALARI

Ders Düzeyi:Graduate

Yıl:1

Dönem:1-2

AKTS Kredisi:7.5

Ders Türü:Seçmeli

Saat/Hafta:3

Toplam Saat:45

Öğretim Üyesi


Ders Tanımı:

Osmanlı Devleti döneminde Arap alfabesiyle yazılan Türkçe el yazması metinleri tanıma, okunma ve anlama çalışmaları yapılır.

Ders Amaçları:

Osmanlı Devleti döneminde Arap alfabesiyle yazılan Türkçe el yazması metinlerin okunması,

Ders İçeriği:

Osmanlı Devleti döneminde Arap alfabesiyle yazılan Türkçe el yazması metinlerin okunması,
Açıklama


Öğretim Metotları:

Anlatım, soru-cevap, okuma
Açıklama ( % )


Değerlendirme Ölçütleri:

Sunum

Ödev


Final Sınavı

 • 20%

 • 20%

 • 60%

Öğretim Dili:

Türkçe

Öğrenim Çıktıları

Öğrenci el yazması metinleri tanıma, okuma ve anlama yeteneği kazanır.

Ders Materyalleri:

 • Çeşitli el yazmaları, tıpkıbasımlarDers Bilgileri

Ders Kodu:TDE 611

Ders Adı:EDİSYON KRİTİK

Ders Düzeyi:Graduate

Yıl:1

Dönem:1-2

AKTS Kredisi:7.5

Ders Türü:Seçmeli

Saat/Hafta:3

Toplam Saat:45

Öğretim Üyesi


Ders Tanımı:

Tenkitli metin kurmak için takip edilecek ve uygulanacak yöntemleri konu edinen bu derste edisyon kritiğin amacı, nüsha tespiti, şecere tespiti ve metin neşrine dair hususlar ele alınmaktadır.

Ders Amaçları:

Tenkitli metin kurmak için takip edilecek ve uygulanacak yöntemleri konu edinen bu derste edisyon kritiğin amacı, nüsha tespiti, şecere tespiti ve metin neşrine dair hususlar ele alınmaktadır.

Ders İçeriği:

Bu derste eski metinlerin çeviriyazılarında ve karşılaştırmalarında takip edilecek yöntem ve metodlar üzerinde durulmaktadır. Eski metinlere yaklaşım tarzının incelendiği bu derste metin neşrinde karşılaşılan problemler ve uygulamalar yapılmaktadır.

Açıklama


Öğretim Metotları:

Anlatım, soru-cevap, uygulama
Açıklama ( % )


Değerlendirme Ölçütleri:

Sunum

Ödev


Final Sınavı

 • 20%

 • 20%

 • 60%

Öğretim Dili:

Türkçe

Öğrenim Çıktıları

Öğrenci tenkitli metin kurmak için takip edilecek ve uygulanacak yöntemleri, nüsha ve şecere tespitini ve metin neşrine dair hususları öğrenir.

Ders Materyalleri:

 • Agah Sırrı Levend, Eski Türk Edebiyatı Tarihi

 • Çeşitli yazma, tıpkıbasım ve metin neşirleriDers Bilgileri

Ders Kodu:TDE 612

Ders Adı:TÜRK TASAVVUF GELENEĞİ (FOLKLORU)

Ders Düzeyi:Graduate

Yıl:1

Dönem:1-2

AKTS Kredisi:7.5

Ders Türü:Seçmeli

Saat/Hafta:3

Toplam Saat:45

Öğretim Üyesi

Ders Tanımı:

Ahmet Yesevi ve takipçilerinin dinî-tasavvufî Türk Edebiyatı içindeki yeri ve önemi

Ders Amaçları:

Dini-Tasavvufî Halk Edebiyatı unsurlarının kavranması 

Ders İçeriği:

Bu derste aşağıdaki konu başlıkları işlenecektir. • Derviş Kıyafetleri • Tasavvuf Musikisi • Raks • Sözlü Kültür • Maddi Kültür Unsurları • Adab ve Erkan vd.

Açıklama

Öğretim Metotları:

Anlatım, soru-cevap, tartışma, dramatizasyon
Açıklama ( % )

Değerlendirme Ölçütleri:

Arasınav

Sunum


Ödev

Final Sınavı • 30%

 • 20%

 • 10%

 • 40%

Öğretim Dili:

Türkçe

Öğrenim Çıktıları

dinî tasavvufî Türk edebiyatının başlangıcı kabul edilen Ahmedî Yesevî döneminin özellikleri öğrenilecek.

Yesevîlik ile ilgili şiirlerdeki dinî ve tasavvufî özellikler öğrenilecek.

Yesevîliğin Anadolu'daki tasavvufî cereyana etkisi öğrenilecek.

Yesevîlik ile ilgili şiirlerde şekil hakkında bilgi edinilecek.
Ders Materyalleri:

 • Yahya İslamboli (2006), Tarikat Kıyafetleri, Sufi Yay., İstanbul.

 • GÖLPINARLI, Abdülkadir (2006), Mevlevî Adab ve Erkanı, İnkulap Yay., İstanbul.derviş çeyizi

 • AK, Ahmet Şahin (2009), Türk Din Mûsikisi, Akçağ Yay., Ankara.

 • ÇIFTÇI Cemil (2008), Tasavvuf Kitabı, Kitabevi Yay, İstanbul.

Ders Bilgileri

Ders Kodu:TDE 613

Ders Adı:TÜRKÇENİN KARŞILAŞTIRMALI SÖZDİZİMİ

Ders Düzeyi:Graduate

Yıl:1

Dönem:1-2

AKTS Kredisi:7.5

Ders Türü:Seçmeli

Saat/Hafta:3

Toplam Saat:45

Öğretim Üyesi

Ders Tanımı:

Bu derste, Türkçenin sözdizimsel özellikleri ve tümce betimlemesi ve tümce yapılarının çözümlenmesi amaçlanmakta ve Türkçe sözdizimsel özellikleri açısından diğer lehçelerle karşılaştırılmaktadır.


Ders Amaçları:

Türk lehçelerinin dil bilgisini, sözdizimini, karşılaştırmalı olarak incelemek.

Ders İçeriği:

Sözdizim kuramları, Türk dillerinin sözdizim özellikleri, kelime grupları, cümle türleri, cümle yapıları işlenecektir.

Açıklama

Öğretim Metotları:

Anlatım, soru-cevap, tartışma, dramatizasyon
Açıklama ( % )

Değerlendirme Ölçütleri:

Arasınav

Sunum


Ödev

Final Sınavı • 30%

 • 20%

 • 10%

 • 40%

Öğretim Dili:

Türkçe

Öğrenim Çıktıları

Türk dillerinin genel sözdizim özelliklerini bilir.

Türk dillerini sözdizim açısından kıyaslar.Ders Materyalleri:

 • ATABAY, Neşe-ÖZEL, Sevgi-ÇAM, Ayfer (1981), Türkiye Türkçesinin Sözdizimi, TDK, Ankara, 131 s. (2003), Papatya Yayınları, 136 s.

 • BANGUOĞLU, Tahsin (1986), Türkçenin Grameri, TDK, Ankara, 2. Baskı, 628 s.

 • DELİCE, H. İbrahim, (2003), Türkçe Sözdizimi, Kitabevi, İstanbul, 248s (2007), Kitabevi, 280s.

 • DİZDAROGLU, Hikmet (1976), Tümcebilgisi, TDK, Ankara, 522+2 s.(doğru-yanlış cetveli).

 • HATİPOĞLU, Vecihe (1972), Türkçenin Sözdizimi, Ankara

 • KARAHAN, Leyla (1991), Türkçede Söz Dizimi, Akçağ Yayınları, Ankara, (2006, Akçağ Yayınlaır, 192 s.).

 • KONONOV, A. N (1956) Grammatika Sovremennogo Turetskogo Literaturnogo Yazıka, Akademiya NAUK SSSR  Institut Vostokovedeniya, Moskva-Leningrad, 569 s. (Tıpıkbasım (2001), Multilingual, İstanbul)

 • ÖZKAN, Mustafa, SEVİNÇLİ, Veysi (2008), Türkiye Türkçesi Söz Dizimi, 3 F Yayınevi, İstanbul, 279 s.

 • Ahmet Cevat Emre, Türk Lehçelerinin Mukayeseli Grameri (İlk Deneme)- Fonetik, İstanbul 1949.

 • Ferhat Zeynalov, Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Dilbilgisi, İstanbul 1993.

 • Talat Tekin- Mehmet Ülmez, Türk Dilleri, Ankara 1995.

 • Saadet Çağatay, Türk Lehçeleri Örnekleri II, Ankara 1972.

 • M. Akar, S. Deniz, F. Bilecik, Türk Dünyası Çağdaş Edebiyatı, İstanbul 1994.


Yüklə 1,26 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə