International Burch University Oriental Philology Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Doktora ProgramıYüklə 1,26 Mb.
səhifə1/7
tarix16.08.2018
ölçüsü1,26 Mb.
#63508
  1   2   3   4   5   6   7

INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY

EĞİTİM FAKÜLTESİ

ORYANTAL FİLOLOJİ BÖLÜMÜDETAYLI DOKTORA PROGRAMI

SARAJEVO


Ağustos, 2012

İÇİNDEKİLER

1. PROGRAM TANIMI 3

1. 1. Giriş 3

1.2. Misyon 3

1.3. İlkeler ve Değerler 3

1.4. Programın Amacı 3

1.5. Mezuniyetle Kazanılacak Derece 3

1.6. Akademik Program 4

1.7. Müfredat ve Yoğunlaşma 4

1.8. Değerlendirme Ölçütleri 4

1.9. Hedeflenen Öğrenme Kazanımları 5

1.10.Kabiliyetler ve Beceriler 5

1.11. Ölçme, Öğrenme ve Öğretim 5

1.12. Yetenek ve Becerilerin Aktarımı 6

1.13. Kabul Kriterleri 7

1.14. Kısaca Oryantal Filoloji Bölümü 7

2. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PROGRAMININ MÜFREDATI 9

3. DERS TANIMLARI 111. PROGRAMIN TANIMI

1. 1. Giriş

 • Program dili "Türkçe"dir.

 • Program toplam "8 ders +Tez(180 ECTS) olarak uygulanmaktadır.

 • Bölüm dışından gelen adaylar için "Bilimsel Hazırlık" programı uygulanmaktadır.

 • Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Tez” hazırlamaktadır.

 • Doktora programını bitiren öğrencilerden hakemli bir dergide bir makale yayınlamaları istenmektedir.


1.2. Misyon

Türk dili ve edebiyatı alanında bilimsel ve etik kurallara bağlı, çalışkan, araştırma ve inceleme yöntemlerine vakıf, bilime ve insanlığa katkı sunabilecek, alanla ilgili donanıma sahip akademisyenler yetiştirmektir.1.3. İlkeler ve Değerler

Öğretim ve araştırma alanında mükemmellik.


Etik kurallara sonuna kadar riayet etmek.
Profesyonel ve özverili çalışmak.

Bilime ve bilimsel düşünceye değer vermek.


1.4. Programın Amacı

Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Doktora Programı, öğrenciye katılımcı ve üretken bir akademik disiplin kazandırma amacındadır. İlmî araştırma teknikleri, edebiyat teorisi, Türk dili incelemeleri, Osmanlıca eserlerin incelenmesi gibi lisans döneminden farklı akademik bilgilerin yanı sıra öğrencinin Türk kültür ve edebiyatına daha geniş bir açıdan yaklaşmasına imkân sağlayacak dersler, alanında uzman öğretim elemanları tarafından verilmektedir.Verilen derslerle, öğrenciye bilgiyi üretme ve kullanma becerisi kazandırılmaya çalışılmaktadır1.5. Mezuniyetle Kazanılacak Derece

180 AKTS’yi toplayarak doktora programını bitiren öğrencilere “Türk Dili ve Edebiyatı” alanında doktora diploması verilir.1.6. Akademik Program

Programda; uzmanlaşma alanları olarak Yeni Türk Edebiyatı , Eski Türk Edebiyatı, Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili ve Halk Edebiyatı ve Çağdaş Türk Lehçeleri alanlarında tez çalışmaları yapılmaktadır. Program, Yüksek lisans programından mezun olan herkese açıktır. Ancak Oryantal Filoloji Bölümü haricindeki bir bölümden mezun olan ve programa katılmak isteyen öğrenciler, eğitim dönemi içisinde Bölümün öngördüğü lisans ya da yüksek lisans derslerini takip etmek zorundadırlar. Program tam zamanlıdır.1.7. Müfredat ve Yoğunlaşma

Türk Dili ve Edebiyatı programı aşağıdaki konulara yoğunlaşır: • Türk dili ve edebiyatını araştırma yöntemlerine yoğunlaşma ,

 • Eski Türk dili ve edebiyatı alanında araştırma ve incelemeye,

 • Türk dilinin tarihine yoğunlaşma,

 • Genel dilbilim çalışmalarına,

 • Çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatlarına,

 • Türk dili ve edebiyatının öğretimine,

 • Eski Türk edebi metinlerlerini çözümleme,

 • Metin şerhleri yapma,

 • Yazarlık ve eleştirmenlik çalışmaları, uygulamaları yapma,

1.9. Değerlendirme Ölçütleri

 • Öğrencinin öğrenmesi değerlendirmenin odak noktasıdır.

 • Her öğrencinin kendine özgü bir öğrenme şekili olduğundan farklı değerlendirme modelleri kullanılacaktır.

 • Öğrencilere bireysel çalışma ve ödevler verilerek bunlar değerlendirilecektir.

 • Öğrenciler, eğitim deneyiminin bir sonucu olarak etkin, bağımsız, yaşam boyu öğrenmeyi bir ilke haline getirecek değerlendirmeler kullanılacaktır.

1.10. Hedeflenen Öğrenme Kazanımları


 • Alanla ilgili araştırma ve inceleme yöntemlerini bilirler.

 • Bilimsel ve etik kurallara uygun çalışırlar.

 • Türkçe eski metinleri okuyup anlar ve çözümler.

 • Türk dili ve edebiyatının tarihi hakkında detaylı bilgiye sahip olur.

 • Alanla ilgili yeni yargılara varrır ve çıkarımlarda bulunabilir.


1.11. Kabiliyetler ve Beceriler


 • Etkin, üretken ve yaratıcı bilimsel yayınlar yapar.

 • Türk Dili ve Edebiyatının amaç ve hedeflerine uygun yöntemleri kullanabilir.

 • Alan bilgisini ortamlarda etkin olarak kullanır.

 • Alanı ile ilgili bilimsel çalışmaları takip eder, tez ve araştırma projeleri yürütür.

 • Türk Dili ve Edebiyatı alanındaki yaklaşımlara eleştirel bakabilirler.

 • Etkili iletişim kurar.

1.12. Ölçme, Öğrenme ve Öğretim

Bağımsız çalışma becerileri, öğrenme özerkliği ve gelişimini destekleyen ve yaşam boyu öğrenme ve sürekli mesleki gelişim için bir değerlendirme yöntemi hedeflenmektedir. Öğretme ve öğrenme yöntemleri, öğrencilerin kendi kendine öğrenme ve kendilerini geliştirmek için sorumluluk kapasitesini giderek artırmaktadır. Eğitim, öğretim ve değerlendirme için yenilikçi yaklaşımlar teşvik edilmektedir. Planlanmış çalışmalar, konferanslar, seminerler, dersler, sunumlar öğrenmeyi artırıcı etkenlerdir ve bu faaliyetler desteklenmektedir. Avantajlı, etkili öğrenme gerçekleştiğinden emin olmak için, değerlendirmede ve öğretimde farlı yöntemlerden faydalanılacaktır. Bu faaliyetler, rol oynama, vaka çalışmaları, projeler, pratik çalışma, grup çalışması, bireysel çalışmalar ve öğrencinin öğrenme başarısını içerecektir.Öğretimde Kaliteyi İyileştirme ve Değerlendirme Metodları


 • Sınıfı, Öğretim Elemanlarının gözlemi,

 • Yükseköğretim Akademisi Üyeliği,

 • İnceleme raporları,

 • Akreditasyon Ziyareti,

 • Müfredatın Yorumu,

 • Ders Komiteleri,

 • Yıllık ve periyodik gözden geçirme,

Kalite ve standart Göstergeleri

 • Öğrenci yorumları

 • Her ders her seviye için başarı oranları

 • Öğrenci Modülü Değerlendirmeler

 • Yıllık Öğrenci Anketleri

 • Hedef İstatistikleri

 • Profesyonel akreditasyon

Öğretme, Öğrenme Metodları ve Stratejileri

Teorik Dersler: Bilgi, literatür taraması, örnek, uygulama ve konuyla ilgili temel fikirler sunmak ve yeni bir şeyler keşfetmek. Öğrencinin düşünsel becerileri küçük bir sınıfta ele alınacak, örnekler ve sorular çözümlemek için geçerli olacaktır.

Uygulama Dersleri: Derslerde öğrendiği teorik bilgileri uygulama imkanı bulur. Türk dili ve edebiyatı ile ilgili olarak uygulamalı gramer ve metin çözümlemeleri yapar. Sunumlarla bilgilerini hem uygulamaya döker hem de bilgilerini başkalarına en doğru, en yalın ve en etkili bir şekilde aktarmayı dener.

Grup Projesi: Grup projeleriyle öğrenciler bilgi ve tecrübelerini paylaşır, ortak çalışma kültürü edinirler. Kısa zamanda daha çok öğrenci uygulama imkanı bulur. Daha çok konu değerlendirilir. Proje çalışmalarıyla öğrenciler alanla ilgili araştırma ve inceleme çalışmalarına yönlendirilir. Bilimsel yöntemleri öğrenir.

Bireysel Projeler: Öğrenci bireysel ilgilerini özgürce ortaya koyar. Alanla ilgili araştırma ve inceleme çalışması yürütür. Alanla ilgili bilimsel üretim yaparak alana katkı sağlar. Bilimsel yöntemleri öğrenir.

Değerlendirme

Zihinsel becerilerinin değerlendirilmesi:

 • Yazılı sınavlar

 • Sözlü sınavlar

 • Pratik çalışmalarının değerlendirilmesi

 • Grup proje raporu ve grup sunumları

 • Bireysel proje raporu ve kısa sunumu

1.13. Yetenek ve Becerilerin Aktarımı

 • Öğrenmenin yürütülmesinde bağımsız düşünme ve çalışma gösterme.

 • Sorunu temellendirme ve modelleme

 • Genel Türk Dili ve Edebiyatı alanında bir araştırma projesi Yönetme

 • Eğitim tabanlı bir çalışma yapmak, rapor yazma ve hipotezli multidisipliner bir ekip çalışması yapma

1.14. Kabul Kriterleri

Sosyal Bilimler alanında tezli ve tezsiz master yapmış olan herkes doktora programına başvurabilir. Türk Dili ve Edebiyatı dışından gelenlere hazırlık program uygulanır.1.15. Kısaca Oryantal Filoloji Bölümü

Türk Dili ve Edebiyatı Nedir?
Türk Dili ve Edebiyatı, sosyal bilimler içerisinde yer alan; Türk dili ve edebiyatı yanında Türk kültürü, Türk tarihi alanlarıyla ilgili bilgilerin de verildiği ve bu konularda nitelikli Türk dili ve edebiyatı uzmanları yetiştirir.
Türk Dili ve Edebiyatı Programı Öğrenci Adaylarında Ne Gibi Özellikler Arar?


 • Türk Dili ve Edebiyatı alanına ilgili olması

 • Öğrenmekten ve öğrenmekten zevk alması

 • Yeni durumlara ve çevreye kolayca uyum sağlaması

 • Azimli ve çok çalışkan olması

 • Bölümde okuyabilecek altyapıya sahip olması.


Türk Dili ve Edebiyatı Programı Öğrencileri Ne Gibi Beceri ve Davranışlar Kazanır?


 • Araştırma ve öğrenme yeteneği

 • Ekip çalışması ve yönetim teknikleri

 • Etkili iletişim

 • Bilimsel düşünme ve üretme

 • Yazılı ve sözlü anlatım

 • Profesyonel tutum ve etik davranma


Oryantal Filoloji Bölümü Hangi ABD Okutulmaktadır?


 • Eski Türk Dili

 • Yeni Türk Dili

 • Eski Türk Edebiyatı

 • Yeni Türk Edebiyatı

 • Türk Halk Edebiyatı

 • Çağdaş ve Tarihi Türk Lehçeleri

 • Genel Dilbilim

 • Türkçenin Öğretimi

 • Eğitimbilim Dersleri


Ne Gibi İş İmkanları Vardır?


 • Mezunlar üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı ve ilgili bölümlerinde çalışabilirler.

 • Orta öğretimde Türk dili ve edebiyatı derslerine girebilirler.

 • Alanla ilgili yayın yapan yayın kuruluşlarında ve medya sektöründe çalışabilirler.

Doktora Programı Müfredatı

Ders Listesi


Birinci Dönem

Kodu

DERS ADI

T

U

AKTS

TDE 6xx

Seçmeli I

3

0

7.5

TDE 6xx

Seçmeli II

3

0

7.5

TDE 6xx

Seçmeli III

3

0

7.5

TDE 6xx

Seçmeli IV

3

0

7.5

Toplam

12

0

30

 


İkinci Dönem

Kodu

DERS ADI

T

U

AKTS

TDE 6xx

Seçmeli I

3

0

7.5

TDE 6xx

Seçmeli II

3

0

7.5

TDE 6xx

Seçmeli III

3

0

7.5

TDE 6xx

Seçmeli IV

3

0

7.5

Toplam

12

0

30

 


Üçüncü Dönem

Kodu

DERS ADI

T

U

AKTS

TDE 619

Doktora Tezi

0

0

20

TDE 629

Seminer

0

0

10

TDE 6xx

Uzmanlık Alan Dersi

0

0

0

Toplam

0

0

30

 


Dördüncü Dönem

KODU

DERS ADI

T

U

AKTS

TDE 631

Doktora Tezi

0

0

30

TDE 6xx

Uzmanlık Alan Dersi

0

0

0

Toplam

0

0

30

 


Beşinci Dönem

KODU

DERS ADI

T

U

AKTS

TDE 632

Doktora Tezi

0

0

30

TDE 6xx

Uzmanlık Alan Dersi

0

0

0

Toplam

0

0

30

 


Altıncı Dönem

KODU

DERS ADI

T

U

AKTS

TDE 633

Doktora Tezi

0

0

30

TDE 6xx

Uzmanlık Alan Dersi

0

0

0

Toplam

0

0

30

 Seçmeli Dersler

KODU

DERS ADI

T

U

AKTS

TDE 601

ESKI TÜRK EDEBIYATI MANZUM METIN INCELEMELERI I

3

0

7.5

TDE 602

ESKI TÜRK EDEBIYATI MANZUM METIN INCELEMELERI II

3

0

7.5

TDE 603

ESKI TÜRK EDEBIYATINDA METIN ŞERHI

3

0

7.5

TDE 604 

POETIKA

3

0

7.5

TDE 605

EDEBIYAT KURAMLARI

3

0

7.5

TDE 606

TÜRKÇE ÖĞRETIMININ KAYNAKLARI

3

0

7.5

TDE 607 

TÜRKÇE ÖĞRETIMINDE PROGRAM VE MATERYAL GELIŞTIRME

3

0

7.5

TDE 608

DILBILIM VE DIL ÖĞRETIMI

3

0

7.5

TDE 609

TÜRK MITOLOJISININ MESELELERI

3

0

7.5

TDE 610

YAZMA METIN OKUMALARI

3

0

7.5

TDE 611

EDISYON KRITIK

3

0

7.5

TDE 612

TÜRK TASAVVUF GELENEĞI

3

0

7.5

TDE 613

TÜRKÇENIN KARŞILAŞTIRMALI SÖZDIZIMI

3

0

7.5

TDE 614

TÜRK LEHÇELERI METINLERI

3

0

7.5

TDE 615

TURK EDEBIYATINDA POSTMODERNIZM

3

0

7.5

TDE 616

TÜRK DÜNYASINDA CEDITÇILIK HAREKETLERI VE DILE ETKILERI

3

0

7.5

TDE 617

SÖZCELEME KURAMLARI

3

0

7.5

TDE 618

DIL ÖĞRETIMI  VE OYUN

3

0

7.5

TDE 619

DOKTORA TEZI

3

0

20

TDE 620

TÜRK KÜLTÜRÜNÜN KAYNAKLARI

3

0

7.5

TDE 621

ASIK EDEBIYATININ MESELELERI

3

0

7.5

TDE 622

ÇAĞATAYCA

3

0

7.5

TDE 623

ÇAĞDAŞ TÜRK ROMANI

3

0

7.5

TDE 624

ÖYKÜ İNCELEMELERİ

3

0

7.5

TDE 625

TÜRK DILININ BUGÜNKÜ PROBLEMLERI

3

0

7.5

TDE 626

ANADOLU AĞIZLARI VE AĞIZ ÇALIŞMALARI

3

0

7.5

TDE 627

ANONIM HALK EDEBIYATI MESELELERI

3

0

7.5

TDE 628

KARAHANLI TURKÇESI

3

0

7.5

TDE 629

SEMINER 

0

0

10

TDE 630

ÇAĞDAŞ ÖZBEK TÜRKÇESI

3

0

7.5

TDE 631

DOKTORA TEZI

3

0

30

TDE 632

DOKTORA TEZI

3

0

30

TDE 633

DOKTORA TEZI

3

0

30

TDE 634

TÜRKÇE ÖĞRETIMINDE EDEBI METINLERIN KULLANIMI

3

0

7.5

TDE 635

TÜRKÇE ÖĞRETIMINDE DÖRT TEMEL BECERININ GELIŞTIRILMESI

3

0

7.5

TDE 6XX

UZMANLIK ALAN DERSI

0

0

0


Yüklə 1,26 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə