Halk edebiyatinin genel özellikleri Dil, halkın konuştuğu dildir


Daha çok divan şairi olmak kaygısı güderdi; ancak adını yine sayıları az olan, hece ile söylemiş koşmaları ile destanları yaşatmaktadırYüklə 445 b.
səhifə8/10
tarix25.06.2018
ölçüsü445 b.
#51795
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Daha çok divan şairi olmak kaygısı güderdi; ancak adını yine sayıları az olan, hece ile söylemiş koşmaları ile destanları yaşatmaktadır.

 • Divanında gazel, kaside, tahmis gibi Divan şiiri nazım biçimleri vardır.

 • Asıl şöhretini divanına dahi almadığı taşlama türündeki (halk şiiri) şiirleriyle kazandı.

 • Taşlamalarında (hiciv), açık saçık ve kaba küfürlere de başvurdu.

 • Divan: (Divan şiiri biçiminde yazdığı şiirlerden oluşur.)

 • Sergüzeşt-Name: (başından geçen olayları anlattığı mesnevi) • ERZURUMLU EMRAH 19. yy. (?- 1860)

  • Erzurum’un köylerinden birinde doğmuştur.

  • Medrese eğitimi aldı, Nakşibendi tarikatının Halidiye koluna bağlandı; sonra medreseden ayrılarak köyüne döndü.

  • Saz şairleri arasında Divan şiirini en iyi bilenlerdendir.

  • Arapça ve Farsça sözcükleri kullanmaktan çekinmedi.

  • Divan tarzında gazel, rubai, muhammesler de yazan şair, asıl başarısını hece ölçüsü ile yazdığı koşma ve semailerde göstermiştir.  SEYRANî (1807-1866)

  • XIX. yüzyıl halk şiirinin büyük ustasıdır.

  • Asıl adı Mehmet'tir.

  • Kayseri’nin Develi kasabasında doğmuştur. Medresede birkaç yıl okuduktan sonra ayrılıp İstanbul'a gitmiştir; ancak devrin büyüklerini hicvettiği için, memleketine dönmek zorunda kalmıştır.

  • Yaşamı acılarla, yoksulluklarla geçmişti; ömrünün son yıllılarında “deli” gömleğini de giymiştir.

  • Divan geleneğine uymaya çalışıp aruzla ve ağdalı bir dille şiirler yazdı; ancak asıl şöhretini hece ölçüsüyle yazdığı şiirlerde gösterdi.

  • Ham sofuları ve kötü yöneticileri yerdiği hicivleriyle ve güzellemeleriyle tanınır.

  • Şiirlerinin çoğunu bugün de güncelliğini yitirmemiştir.  DERTLİ 19 yy. (1772-1845)

  • Şehirde yetişen ve Divan şiirine özenen aşıklardandır.

  • Bolu yakınında Gerede’ye bağlı bir köyde doğdu.

  • Okumuşların da ilgisini çeken şiirler yazdı. (Erzurumlu Emrah ve Seyrani gibi)

  • Divan, Tekke ve Halk şiirini iyi bilen şair; Divan şiiri türünde de eser verdi. Fakat asıl başarısını heceyle yazdığı şiirlerde gösterdi.

  • Hem aruz hem de hece veznini kullandı.

  • Tasavvufi bir derinliği ve lirizmi yoktur; kuvvetli bir yergisi vardır.  AŞIK VEYSEL (1894-1973)

  • Cumhuriyet devri saz şairlerinden olan sanatçı; Cumhuriyetin 10. yılı törenlerine katıldı. Cumhuriyet ve Atatürk üzerine yazdığı şiirlerle meşhur oldu.

  • A. Veysel’i sanat dünyasına A. Kutsi Tecer tanıttı.

  • 7 yaşındayken geçirdiği Çiçek hastalığı yüzünden gözlerini kaybetti; babasının oyalanması için verdiği kırık bir sazla çalıp söylemeye başladı.

  • Meşhur olana dek, yaşamı acı ve yoksulluklarla geçti;köy enstitülerinde öğretmenlik yaptı.

  • Yurdun değişik köşelerini dolaşan şair; insan, yurt, toprak sevgisini sade bir dille mükemmel bir şekilde işledi.

  • “Halk şiirinin son büyük ustası” olarak bilinir.

  • Şiir: Dostlar Beni Hatırlasın, Sazımdan Sesler, Deyişler  MURAT ÇOBANOĞLU (1940- 2004)

  • Kars doğumlu olan şair ilk okul mezunudur.

  • Aşıklık geleneğinin (günümüz saz şairlerinin) önde gelenlerindendir.

  • Şiirlerinde nasihat etme, ahlakî öğütler verme amacındadır.

  • Ulusal konuları ve öz değerleri işleyen şiirleri de vardır.

  • Şiirleri Kars Eli, Pınar, Hisar, Türk Edebiyatı gibi dergilerde yayımladı.

  • Aşıklar yarışmasında dereceler kazandı.

  • Eser: Manzum öyküler ve şiirler yazdı.  C)TEKKE / TASAVVUFÎ HALK EDEBİYATI

  • Dini tasavvufi düşünceyi yaymak düşüncesiyle gelişti.

  • Allah aşkı ve Vahdet-i Vücud düşüncesi konu edilir.

  • Dili halkın anlayabileceği bir dildir.

  • Hem divan hem de halk edebiyatı nazım şekilleri kullanılmıştır.

  • Hem aruz hem de hece vezni kullanılmıştır.

  • Nazım birimi dörtlüktür; gazel biçimde ilahiler de vardır.

  • Düzyazı biçimini ise evliya menkıbeleri, efsaneler, masallar ve tarikat büyüklerinin hayatlarını konu alan yapıtlar oluşturur.

  • 12. yüzyılda Ahmed Yesevi ile başladı; Anadolu’daki ilk ve en büyük şairi Yunus Emre’dir.

  • Bu edebiyat geleneğinin sürmesinde en önemli rolü Alevi-Bektaşi ve Melami-Hamzavî şairler oynamıştır.

  • Tekke şiirinin genel adı, özel bestelerle okunan ve tarikatlara göre değişik isimlerle anılan ilahilerdir.

  1. İLÂHÎ

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
  rəhbərliyinə müraciət

      Ana səhifə